Žydų genocido minėjimas
Rima Striogaitė / 2022 m. 27 rugsėjo d.
2022 m. rugsėjo 23 d. minėjome žydų holokausto 79 metų sukaktį. Istorijos mokytojos, 6, 7 ir 8
klasių mokiniai mokyklos vidiniame kieme iš lauko akmenėlių dėliojo Dovydo žvaigždę – žydų tautos
amžinybės ir atminties simbolį, prisiminė tragišką Vilniaus geto likvidavimą 1943 m. rugsėjo 23 d.,
nusinešusį tūkstančius gyvybių. Taip pat istorijos mokytojos papasakojo apie šimtmečius skaičiuojančią
žydų istoriją Lietuvoje, kuri yra sugyvenimo ir tolerancijos pavyzdys ateinančioms kartoms. Ši data
neatsiejama nuo šiandieninių įvykių Ukrainoje, kurioje Rusijos agresoriai vykdo tautos genocidą.
Daiva Augulienė, Liuda Šulskienė, Daiva Varslavėnienė
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas
Registruokis į mokinių tarybą
Edita Juknienė / 2022 m. 14 rugsėjo d.
Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio!

Esi žingeidus, aktyvus, kūrybingas, linksmas 5-8 klasės mokinys/-ė bei nebijai iššūkių? 

Manai, kad įdomi pertrauka taip pat svarbi, kaip ir pamoka?

Pritari, kad  šventes būtina minėti ne tik šeimoje, bet ir klasės draugų būryje? 

Tau svarbu, kas vyksta mokykloje, ir norėtum atstovauti mokinių interesams?  Susidomėjai?

Užpildyk anketą, registruokis bei dalyvauk Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių tarybos kandidatų atrankoje.

Nuoroda į registraciją yra čia: 

Narių registracija vyks iki rugsėjo 23 d. 

Mokinių taryba
Dėl Covid-19 srautų ribojimų
Gerbiami tėveliai (globėjai),
Siekiant išvengti Covid-19 ligos plitimo Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje ir vadovaujantis LR
sveikatos apsaugos ministerijos atstovų rekomendacijomis nuo 2022 m. rugsėjo 5 d. ribojamas tėvų
(globėjų) lankymasis progimnazijos viduje.
Palydėti ir pasitikti pasibaigus pamokoms mokinį galima tik progimnazijos kieme, neįėjus į progimnazijos
vidų.
Paimti mokinį iš progimnazijoje veikiančios visos dienos grupės (VDM) galite paskambinę tą dieną
dirbančiam klasės vadovui arba pačiam mokiniui (globotiniui) ir informuoti, kad atvykote pasiimti.
Progimnazijos administracija
2022-2023 m. m. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos klasės vadovų sąrašas
Lina Navickaitė / 2022 m. 30 rugpjūčio d.
Klasė Vardas, Pavardė
1a Eglė Sakalienė
1b Elvyra Kernagienė
1c Verutė Raugalienė
1d Edita Bobyrienė
1e Reda Riukaitė
1f Asta Lisauskaitė
1g Violeta Šiaulienė
2a Edita Žalienė
2b Vilija Malinauskienė
2c Daiva Diržauskienė
2d Gitana Kučinskienė
2e Sigutė Ramanauskienė
3a Erika Albertynienė
3b Laima Mikėnienė
3c Zita Markevičienė
3d Irena Lapteva
4a Julija Vaskovskienė
4b Sonata Juzėnienė
4c Elia Černiavskaja
4d Margarita Daukšienė
4f Gitana Balsevičienė
4m Jurgita Pilauskienė
5a Ieva Janutaitienė
5b Imanas Merkys
5d Reda Gustienė
5p Virginija Baranauskienė
5pp Renata Maslauskienė
5pr Milda Steckienė
6b Rasa Tumienė
6d Teresa Dudoit
6p Rima Striogaitė
6pp Vilma Junevičienė
6pr Gitana Šeštokienė
7d Justina Bradauskienė
7p Vilma Žekonytė-Petrikienė
7pp Pierre Henri Philippe
7pr Vilma Žikulina
8a Eugenija Drungilienė
8b Irina Jakubauskienė
8c Violeta Likšienė
8d Asta Montrimienė
8e Jurgita Stonienė
8p Edita Juknienė
8pp Svetlana Politova
Pirmųjų klasių mokinių paskirstymo į klases sąrašas
Lina Navickaitė / 2022 m. 26 rugpjūčio d.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 2-8 klasių mokinių paskirstymo į klases sąrašas
Lina Navickaitė / 2022 m. 26 rugpjūčio d.
Mokyklos puslapyje skelbiami tik naujai priimtų mokinių, globotinių sąrašai su priskirtu registracijos
numeriu svietimas.vilnius.lt sistemoje.
Ketvirtų klasių mokiniai, globotiniai, baigę Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos pradinio ugdymo
programą, perkeliami į tos pačios progimnazijos 5-ą klasę.
Iki š.m. rugpjūčio 30 d. (imtinai) paskirti klasių vadovai informuos mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus)
Tamo dienyne asmeniniu pranešimu, kurioje klasėje mokysis Jūsų vaikas (globotinis).
2022 m. rugsėjo 1-osios šventė
2022 metų rugsėjo 1-osios šventė vyks rugsėjo 1 dieną 9 val. Martyno Mažvydo progimnazijos kieme.
Renkasi 1-os, 5-tos bei 8-tos klasės.
2-oms, 3-ioms, 4-toms, 6-toms ir 7-toms klasėms šventinė pamoka prasidės 10 val.
Pradinių klasių kabinetai ir klasių vadovės prisegtuke.
5-8 kl. kabinetai prisegtuke. Klasių vadovai bus paskelbti vėliau.
Kviečiame mokytis į atsilaisvinusias 1 – 8 klases (IV etapas)
Lina Navickaitė / 2022 m. 23 rugpjūčio d.
MOK-87028
MOK-75699
MOK -83221
MOK-78287
MOK-88908
MOK-88918
MOK-88004
MOK-88905
MOK-89069
MOK-88969
MOK-88659
Mokinių priėmimo informacija
Lina Navickaitė / 2022 m. 23 rugpjūčio d.
2022-2023 m.m. naujai priimtų mokinių paskirstymo į klases sąrašai bus skelbiami Vilniaus Martyno
Mažvydo progimnazijos tinklapyje 2022-08-26 (penktadienį).
2022 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas