MOKINIŲ, PO PIRMO ir ANTRO PRIĖMIMO ETAPŲ KVIEČIAMŲ MOKYTIS, SĄRAŠAI
Rima Striogaitė / 2019 m. birželio 13 d.
Mokymosi sutartys su priimtų mokinių tėvais
(globėjais, rūpintojais) sudaromos
2019 m. birželio 17-21 d. 8.00-17.00 val.*
117 kab. Vydūno 17 A
Dokumentai priėmimui:
Vaiko gimimo liudijimas (asmens duomenų sutikrinimui).
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimas (būsimiems pirmokams).
Baigę 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantys mokslą – pildo popierinius prašymus, o ne e.sistemoje.
Iki rugsėjo 1d. mokinys privalo būti pasitikrinęs sveikatą (tik tada mokyklai bus pateikta elektroninė vaiko
sveikatos pažyma).
* Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu jolanta.
sereicikiene@mmazvydas.lt; tel. nr. 864598679.
___________________________________________________________________
Komisija vadovaujasi:
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr. 1-1950.
________________________________________________________________
MOKINIŲ, PO PIRMO ir ANTRO PRIĖMIMO ETAPŲ
KVIEČIAMŲ MOKYTIS,
SĄRAŠAI
PIRMOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
13439
31190
31227
31255
31312
31343
31350
31442
31443
31445
31459
31479
31481
31487
31507
31509
31524
31530
31550
31559
31562
31590
31594
31597
31607
31634
31636
31651
31667
31687
31693
31713
31724
31842
31853
31935
32040
32047
32075
32189
32201
32233
32245
32299
32321
32356
32390
32424
32427
32527
32531
32552
32566
32599
32601
32605
32644
32723
32788
32828
32833
32858
32965
33095
33144
33156
33185
33268
33273
33284
33340
33363
33400
33442
33557
33582
33690
33740
33741
33754
33759
33835
33845
33874
33920
33950
33973
34012
34123
34130
34132
34171
34177
34222
34241
34313
34370
34465
34478
34506
34580
34590
34745
34764
34824
34961
35051
35081
35084
35135
35159
35181
35234
35323
35391
35412
35580
35708
35768
35805
35938
36030
36289
36508
36601
36659
36691
36717
36752
36786
36846
36896
36901
36927
37034
37127
37171
37223
37304
37398
37401
37468
37507
37761
37827
37828
37869
37878
37908
38031
38047
38155
38183
38234
38272
38300
38336
38365
38433
38701
38881
39114
39551
39588
39670
39739
40051
40147
40512
40539
40556
40587
40684
40759
40859
41011
41058
41120
41348
41355
41363
41503
41514
41531
41572
41581
41645
41731
41735
41807
41955
42074
42151
42360
42508
42509
42551
42632
43085
43295
43394
43510
43593
31767
Mokinių priėmimo klausimais kreiptis
el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt;
tel. nr. 864598679.
ANTROJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
32255
32355
35352
39420
41991
TREČIOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
31341
32348
34075
34175
35578
36781
42220
KETVIRTOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
34073
37731
41992
PENKTOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
32628
34770
34788
36619
40933
ŠEŠTOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
42114
42115
SEPTINTOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
39477
41281
42294
AŠTUNTOJE KLASĖJE
Asmens, pageidaujančio mokytis prašymo Reg. Nr. MOK
33413
33416
41813
42742
MOKINIŲ, PO PIRMO PRIĖMIMO ETAPO KVIEČIAMŲ MOKYTIS PIRMOJE KLASĖJE, SĄRAŠAS
(Priėmimo į mokyklą komisijos 2019-06-04 posėdžio protokolas)

ANTRO PRIĖMIMO ETAPO SĄRAŠAI BUS SKELBIAMI 
2019-06-12

Mokinių priėmimo klausimais kreiptis
el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt;
tel. nr. 864598679.

Asmens, pageidaujančio mokytis, 
prašymo Reg. Nr.
13439 31190 31246 31255 31350 31442 31443 31445 31459 31487 31507 31509 31524 31530 31550 31559 31562 31590 31594 31634 31636 31651 31667 31687 31693 31713 31724 31767 31842 31853 31896 31935 32040 32047 32075 32189 32201 32233 32245 32321 32356 32424 32531 32552 32566 32599 32601 32605 32644 32788 32828 32833 32858 32965 33144 33156 33185 33268 33273 33284 33340 33363 33400 33557 33582 33690 33740 33741 33754 33759 33845 33874 33920 33950 33973 34012 34123 34132 34171 34177 34222 34241 34313 34370 34478 34580 34590 34745 34824 35051 35081 35084 35135 35159 35181 35234 35391 35580 35708 35754 35768 35805 36030 36140 36289 36415 36508 36601 36659 36691 36717 36752 36786 36846 36896 36901 36927 37034 37127 37171 37223 37401 37468 37507 37761 37827 37828 37869 37908 38031 38047 38183 38234 38300 38336 38365 38433 38701 38881 39551 39588 39739 40051 40147 40338 40512 40539 40556 40587 40684 40859 41011 41058 41120 41348 41355 41363 41503 41514 41531 41572 41581 41645 41735 42074 42151 42508 42509  42632  43085 43295  43394 43510  43593 
Mokymosi sutarčių sudarymas
Mokymosi sutartys su priimtų mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaromos
2019 m. birželio 17-21 d. 8.00-17.00 val.*
117 kab. Vydūno 17 A

Dokumentai priėmimui:
Vaiko gimimo liudijimas (asmens duomenų sutikrinimui).
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimas (būsimiems pirmokams).

Baigę 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantys mokslą – pildo popierinius prašymus, o ne e.sistemoje.

Iki rugsėjo 1d. mokinys privalo būti pasitikrinęs sveikatą (tik tada mokyklai bus pateikta elektroninė vaiko sveikatos pažyma).


* Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt; tel. nr. 864598679. _______________________________________________________________________
Komisija vadovaujasi: Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr. 1-1950.
MOKINIAI KVIEČIAMI MOKYTIS 2-8 KLASĖSE
KVIEČIAMI MOKYTIS ANTROSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

32255 32355 35352 41991  

KVIEČIAMI MOKYTIS TREČIOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

31341 32348 34075 34175 35578 36781 41855 42220  

KVIEČIAMI MOKYTIS KETVIRTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

34073 37731 41131 41992    

KVIEČIAMI MOKYTIS PENKTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

32628 34770 34788 40933  

KVIEČIAMI MOKYTIS ŠEŠTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

42114 42115  

KVIEČIAMI MOKYTIS SEPTINTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

39477 41281  

KVIEČIAMI MOKYTIS AŠTUNTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

33413 33416 41813 42742  
Dieninė stovykla ,,Tai daugiau nei sportas“ socialiai remtiniems mokiniams
1-4 KLASIŲ DIENINĖ VASAROS STOVYKLA
„TAI DAUGIAU NEI SPORTAS”

2019 metais birželio 10-21 d. mokykloje vyks 1-4 klasių mokinių, kuriems yra skiriamas nemokamas maitinimas, dieninė vasaros stovykla “Tai daugiau nei sportas” – atradimų, kūrybinių galių, sveiko gyvenimo būdo ir sėkmės siekianti stovykla. Stovykla vaikams nemokama, finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programos ir paramos maitinimui lėšomis.Šių metų vasaros poilsio stovykloje: edukacinis  projektas “Keliaujanti cirko laboratorija”, projektas “Mokausi iš kino”, žygiai pėsčiomis, konkursai ir varžybos, susitikimai su sportininkais, policininkais, gaisrininkais, edukacinės programos Pilaitės malūne, Neries regioniniame parke, Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre, V.Kasiulio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, išvykos į kiną, teatrą, mini zoologijos sodą.Mokiniai labai, labai, labai laukiami stovykloje. Registracija birželio 10 d. 9.00 val. M.Mažvydo progimnazijoje (Vydūno 17A).


Stovyklą organizuojanti pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų komanda

STOVYKLOS „ TAI DAUGIAU NEI SPORTAS “
VEIKLOS PROGRAMA  

BIRŽELIO 10 d. (pirmadienis)                  
Cirko spektaklis “Kur išvažiavo cirkas?”                   
Interaktyvi ed. pamoka “Keliaujanti cirko laboratorija”.                   
Stovyklos ir saugaus sportavimo bei elgesio taisyklės.                   
Fizinio aktyvumo edukacija.                

BIRŽELIO 11 d. (antradienis)                   
Pavilnio mini zoologijos sodas, Jaunųjų gamtininkų centras.                   
Sveikatos priežiūros specialistės paskaita “Saugi vasara”.                   
Sveikos gyvensenos edukacija.   

BIRŽELIO 12 d. (trečiadienis)                  
Kino teatras. Projektas “Mokausi iš kino.” Filmas.                  
Saugaus eismo klasė/Gaisrinė/BPC 112 ir susitikimas su darbuotojais.                     

BIRŽELIO 13 d. (ketvirtadienis)                 
Žygis: Pilaitės malūnas, senovinių padargų ekspozicija, “Kūrybinės dirbtuvės BEEPART”, Salotės ežeras.              
BIRŽELIO 14 d. (penktadienis)                  
Skautiškas žygis Pilaitėje drauge su skautais, aktyvios pramogos ir pietūs gamtoje.      

BIRŽELIO 17 d. (pirmadienis)                  
Dūkštos lankytojų centras, Neries regioninis parkas, žygis ir  edukacija “Gamtos pamoka” Karmazinų šile, prie  Neries, Karmazinų pažintinis takas, užkandžiai gamtoje.              

BIRŽELIO 18 d. (antradienis)                  
Saugomų teritorijų nacionalinis lankytojų centras, pažintinė teminė ekskursija, edukacija.              
Fizinio aktyvumo edukacija, žaidimai.  

BIRŽELIO 19 d. (trečiadienis)                  
Kino teatras. Projektas “Mokausi iš kino.” Filmas.                  
V. Kasiulio dailės muziejus ir Edukacinis centras.       

BIRŽELIO 20 d. (ketvirtadienis)                 
Lietuvos nacionalinis muziejus. Edukacija.                  
Muzikos, dainų ir šokio edukacija menų kab.                                 

BIRŽELIO 21 d. (penktadienis)                  
Teatras. Spektaklis.                  
13.00 val. stovyklos uždarymas, apdovanojimai aktų salėje.                  
Kūrybinių darbų paroda.
Ekskursija mokyklos muziejuje.

DIENOTVARKĖ
  ……….. kab.  
Eil. Nr.  Laikas Maitinimas (valgykla) Veiklos ( ……….. kab., veiklų/išvykų vietos)
1.
9.00 val. SVEIKI PUSRYČIAI Dienos planavimas ir siekiai.
2.
9.30 val.
EDUKACINĖS IR KT. VEIKLOS. ŽYGIAI/IŠVYKOS. SUSITIKIMAI.
3.
12.00 val. GARDŪS PIETŪS Gimtadieniai. Šventinės ir paminėtinos dienos.
4.
12.30 val.
EDUKACINĖS IR KT. VEIKLOS. ŽYGIAI/IŠVYKOS. SUSITIKIMAI.
5.
15.00 val. PAVAKARIAI Dienos  aptarimas, planas/pasiruošimas kt. dienai.
6.
Iki 15.30  val.
Stovyklos veiklų/kab. sutvarkymas.
    
IŠVYKŲ METU TURĖTI: Mokinio pažymėjimą, Vilniečio kortelę/bilietėlius, signalinę liemenę, kepuraitę nuo saulės, galima turėti vandens buteliuką.  

STOVYKLOS METU: patogi apranga ir avalynė, sportuojama su sportine avalyne, galiojantis Vaiko sveikatos pažymėjimas arba Medicininė pažyma vaikui, vykstančiam į stovyklą.
Tarpmokyklinis anglų poezijos deklamavimo konkursas ,,Lyrical verses“
Sigita Daugirdiene / 2019 m. gegužės 15 d.
Gegužės 12-26 dienomis Lietuvoje vyksta tarptautinis poezijos festivalis ,,Poezijos pavasaris“. Šis
renginys mus paskatino surengti Vilniaus miesto tarpmokyklinį anglų poezijos deklamavimo konkursą.
Gegužės 15 d. mūsų progimnazijos 3 f klasės mokiniai Aistė Gurskytė, Ingrida Dapkutė ir Aurimas Garnelis,
3 g klasės mokinė Elena Jonkutė ir 3 e kl. mokinė Lėja Pilibaitytė dalyvavo tarpmokykliniame Vilniaus
miesto Martyno Mažvydo progimnazijos ir Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos anglų poezijos
deklamavimo konkurse ,,Lyrical verses“. Konkursas vyko Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje
gimnazijoje. Mokinius eilėraščių deklamavimo konkursui rengė anglų kalbos mokytojos Sigita Daugirdienė
(Martyno Mažvydo progimnazija) ir Jelena Balcul bei Miglė Mačiulskienė (Abraomo Kulviečio klasikinė
gimnazija).
Konkursui mokinai ruošėsi labai atsakingai – mokydamiesi mintinai eilėraščius, stengėsi pajusti jų grožį
ir melodingumą, aktyviai repetavo, tobulindami retorikos ir sceninio įtaigumo įgūdžius. Mokytojų parinkti
eilėraščiai suteikė mokiniams galimybę ugdyti gerą literatūrinį skonį ir atskleisti savo indivdualius
gebėjimus.
Konkursantai buvo vertinami pagal eilėraščio deklamavimo įtaigumą, sceninę laikysena, raiškumą,
intonavimą ir orginalumą. Konkursas prasidėjo gražiu muzikiniu kūriniu, kurį pagrojo A. Kulviečio mokinės
mažosiomis gitaromis.
Poezijos deklamavimo konkurse pirmą vietą laimėjo mūsų mokyklos mokinė Elena Jonkutė. Labai
džiaugiamės ir didžiuojamės jos sėkme. Antra ir trečia vietos atiteko mokinėms Molijai Žukauskaitei (4 b
kl. ) ir Snaigitai Lukoševičiūtei (4 a kl.) iš A. Kulviečio gimnazijos.
Konkurso nugalėtojams buvo įteikti diplomai, o visiems kitiems dalyviams padėkos raštai. Taip pat
kiekvienas dalyvavęs konkurse gavo po mažutį suvenyrą.
Renginys praėjo nuotaikingai ir draugiškoje aplinkoje. Jis buvo naudingas tuo, kad mokiniai praturtino
anglų kalbos žinias, patobulino anglų kalbos tarimą, įgavo gero deklamavimo įgūdžių, susirado naujų
draugų. Mokiniams taip patiko konkursas, kad jie išreiškė norą ateityje vėl dalyvauti tokio pobūdžio
renginiuose.
Anglų kalbos mokytoja Sigita Daugirdienė
Ekskursija į Lietuvos nacionalinį muziejų
Sigita Daugirdiene / 2019 m. gegužės 14 d.
4-ų klasių mokiniai su anglų kalbos mokytoja Sigita Daugirdiene gegužės 14 d. vyko į Lietuvos
nacionalinį muziejų, kur dalyvavo edukaciniame renginyje ,,Pirmą kartą muziejuje“. Šis renginys yra 4-ų
klasių projekto ,,My Collection“ dalis.
Suprantama, tai nebuvo pirmas kartas, kai mokiniai lankėsi muziejuje, bet tai buvo pirmas kartas, kai
mokiniai rimčiau susipažino su muziejine veikla. Mokiniai sužinojo, kad muziejai taip pat renka, turi ir
atnaujina savo kolekcijas – ekspozicijas. Mokiniai išmoko, kad norint surinkti vertingą kolekciją, reikia
turėti nemažai istorinių žinių ir gerai išmanyti būsimos kolekcijos temą. Mokiniams labai patiko užduotys,
kurias jie sprendė edukacinio užsiėmimo antroje dalyje. Viena iš jų buvo nustatyti, ar muziejaus
eksponatas yra orginalas ar kopija.
Mokiniai jau nuo gruodžio mėnesio pradėjo rinkti savo kolekcijas. Po to jas aprašė, nupiešė ar
nufotografavo. Jie patys kūrė ugdymo turinį, naudojosi įvairiais informacijos šaltiniais. Ši veikla
mokiniams buvo naudinga tuo, kad ji leido peržengti vieno dalyko (anglų kalbos) ribas, sudarė galimybę
pagilinti istorijos, pasaulio pažinimo žinias, atskleisti savo kūrybiškumą ir individualumą. Mokiniai taip pat
apsilankė ir savo mokyklos muziejuje, su mokytoja aptarė, kurie eksponatai jiems padarė didžiausią įspūdį,
išmoko jų angliškus pavadinimus.
Mokiniai projekto metu susipažino su trijų lygiu kolekcionavimo veikla: asmeninės kolekcijos,
bendruomenės (mokyklos) ir krašto kolekcijos (valstybiniai muziejai), ir išmoko suprasti kolekcijų
skirtumus ir panašumus. Sužinojo, kas yra eksponatas, kraštotyra, ekspozicija, išmoko kai kurių kolekcijų
pavadinimus (pvz., mineralų kolekcija), sužinojo reikšmes įdomių negirdėtų žodžių, tokių kaip: skeptras,
gūnia, etmonas, skarabėjus, archeologija, egiptologija.
Projektas suteikė mokiniams unikalią galimybę susipažinti su muziejininko ir ekskursijos vadovo
profesija, o tai neabejotinai gali praversti renkantis profesiją ateityje.
Anglų kalbos mokytoja Sigita Daugirdienė
Mokinių priėmimo tvarka 2019 m.
Kviečiame Jus skirti savo 2% gyventojų pajamų mokesčio savo mokyklai!
Gerbiami mūsų mokinių Tėveliai,

nuoširdžiai dėkojame už pernai metais mūsų ir Jūsų vaikų progimnazijai skirtus 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio sumos.

Todėl vėl prašome Jūsų prisidėti prie Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių gerbūvio gerinimo.

Tai galima padaryti paprastu būdu –skiriant iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio sumos.

Prašymus galima pateikti užpildant formą FR0512 (4 versija) elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą, tiesiogiai arba siunčiant paštu.

Duomenis pateikti iki š. m. gegužės 1d.

Duomenys, reikalingi pildant el. prašymo formą:
gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 195003862

Popierinę formą siųsti šiuo adresu:
Nevarų g. 8, LT-66257, Druskininkai
Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos
Deklaracijų tvarkymo skyrius


Pagarbiai
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius
Eugenijus Manelis
Prisegti failai
Mokyklos bibliotekoje – Martyno Mažvydo ,,Katekizmo” faksimilė
Danguolė Matulevičienė / 2019 m. balandžio 8 d.
Kai Vilniuje besimokantis jaunimas skubėjo balandžio 1-ąją, vienintelę dieną metuose, pamatyti
Martyno Mažvydo ,,Katekizmo” originalą, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai turėjo
galimybę apžiūrėti pirmosios lietuviškos spausdintos knygos faksimilę savo mokyklos bibliotekoje. Iš
anksto užsirašiusių klasių mokiniams bibliotekininkės pasakojo apie Martyno Mažvydo ,,Katekizmą” ir
faksimilės autorę Kamilę Kalibataitę, jos pastangas išleisti knygą, kuri nesiskirtų nuo originalo. Vaikams
buvo smalsu ,,Katekizmą “ ir pamatyti, ir kvapą pajusti: ,,Kvepia senove” – džiūgavo prisilietę.
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas