Rusų kalbos savaitė. Išvyka į Markučius.
Svetlana Semionova / 2018 m. gegužės 27 d.
2018 metų gegužės 7-11 d. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko rusų kalbos savaitė. 6-ų
klasių mokiniai dalyvavo viktorinose, deklamavo eilėraščius rusų kalba. 8-ų klasių mokiniai turėjo
galimybę pritaikyti savo žinias Protų mūšyje. 7B mokiniai pademonstravo savo dailų raštą, rašydami A.
Puškino eilėraščius.
Taip pat buvo organizuota išvyka į A.Puškino muziejų Markučiuose. Ten važiavo 7A mokiniai kartu su
mokytojomis Svetlana Semionova ir Rima Stefanovičienė.
Aplankėme literatūrinį A.Puškino muziejaus ansamblį, kurį sudaro buvęs dvaro gyvenamasis namas, 18
ha parkas su tvenkiniais, šeimos kapinaitės ir Šv. Varvaros koplyčia, skulptoriaus B.Vyšniausko sukurtas
paminklas A.Puškinui.
Muziejuje pamatėme autentiškus Varvaros ir Grigorijaus Puškinų laikotarpių baldus, namų apyvokos
daiktus, dailės kūrinius, didelę biblioteką, nuotraukas, laiškus, laikraščius bei žurnalus. Taip pat
atkreipėme dėmesį į keletą baldų, kurie priklausė poetui A.Puškinui: du krėslus ir kortų stalelį.
Kambariuose eksponuojami XIX amžiaus autentiški baldai, papuošti Puškinų giminės herbais ir Varvaros
Puškinos monogramomis. Pamatėme Markučių dvaro ir šeimynines Grigorijaus ir Varvaros Puškinų
fotografijų, 1876 m. pagamintą „Becker“ fortepijoną, nepaprasto grožio apvalių žalių koklių olandiško
stiliaus krosnį, dailės kūrinių ir tų metų apyvokos daiktų, valgomajame išlikusį autentišką mozaikinį
parketą.
Ekspozicijoje saugoma 21 A.Puškino knyga iš 34 išleistų, esant poetui gyvam. O taip pat įdomus
eksponatą – 1902 m. Suvalkuose išleistą A.Puškino „Pasaką apie žuvininką ir žuvelę“.
Po išvykos mokiniai pasidalino savo įspūdžiais piešdami piešinius. Iš mokinių darbų buvo organizuota
parodėlė. Visi rusų kalbos savaitės dalyviai gavo padėkos raštus.
Rusų kalbos vyresnioji mokytoja
Svetlana Semionova
Šeštų klasių mokiniai minėjo mokyklos dvidešimtmetį
Robertas Rinkevičius / 2018 m. gegužės 24 d.
Mokykloje prasidėjo mokyklos dvidešimtmečiui skirti renginiai. Gegužės 23 dieną visos šeštos klasės
dalyvavo aitvarų leidimo į dangų šventėje mokyklos stadiono prieigoje. Aitvaro skrydis nuo žemės į
dangų – puiki paralelė su mokykla, kuri taip pat augo, plėtėsi, įgavo patirties ir žinomumo per šį
dvidešimtmetį. Per mokytojų R. Rinkevičiaus ir O. Semėnienės vedamas technologijų pamokas 6 klasių
mokiniai pagamino daugybę puikių aitvarų. Juos mokiniai gamino ir po vieną ir grupelėmis. Absoliučiai
daugumai tai buvo visiškai nauja patirtis, mat, pasirodo, dauguma iki šiol niekada negamino ir nelaidė
aitvarų. Diena visus palepino saulėtu dangumi ir šiluma tik, gaila, pritūko trečio svarbaus elemento –
gero vėjo. Aitvaras – lietuvių folkloro elementas, nešantis turtus. Tikimės, kad aitvarai suneš mokyklai
daugybę puikių mokinių, o mokiniams aukštų pasiekimų moksle ir gyvenime.
Technologijų mokytojai Robertas Rinkevičius ir Olga Semėnienė
Smurto ir patyčių prevencija mokykloje: prisimename VEIKSMO SAVAITĘ BE PATYČIŲ 2018
Daiva Kirlienė / 2018 m. gegužės 23 d.
Artėjant mūsų mokyklos dvidešimtmečio jubiliejui, prisimename svarbiausius šiais mokslo metais vykusius
smurto ir patyčių prevencijos renginius. Ir prieš akis pirmiausiai iškyla respublikinė šių metų kovo 19 – 25
dienomis Vaikų Linijos organizuota Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018, kurioje aktyviai dalyvavo ir
Martyno Mažvydo progimnazijos pirmų – aštuntų klasių moksleiviai. Visos klasės savo tvarkaraštyje
pasirinko įdomias veiklas, kurias trumpai apžvelgsime.
PIRMŲJŲ KLASIŲ mokiniai integruotose pasaulio pažinimo pamokose “Mano svajonės ir troškimai”, “Apie
daugystę ir draugus”, “Blogas ar nelaimingas” – aptarė, ką reiškia turėti geriausią draugą ir kokio draugo
norėtųsi, kodėl svarbu turėti draugų. Taip pat mokėsi vertinti draugystę ir aiškinosi, kaip reikia draugus
saugoti, kaip draugystėje branginti paprastus dalykus, vertino galimai tinkamą ar netinkamą draugo
elgesį. Klasės valandėlių metu pirmokai aptarė klausimą “Kas yra patyčios?”, peržiūrėjo filmą “Paukščiai“
ir pasikalbėjo apie jį. 1N klasėje vyko valandėlė “Žaidimai draugystei stiprinti“, kuriuos žaidė drauge su
mokyklos psichologe Daiva Kirliene.
ANTROSIOS KLASĖS – 2a, 2b, 2c, 2d – žiūrėjo filmą “Gerumo stebuklas” ir aptarė jį bei klasės valandėlės
metu nagrinėjo temą “Draugystė”. 2a klasės mokiniai sukūrė stendą “Draugystė”. 2f klasės mokiniai
aptarė žmonių tarpusavio santykius, stebėdami filmą “Arčiau debesų”. 2h klasėje vyko pokalbis “Kas yra
tikras draugas”, mokiniai piešė atviruką geriausiam draugui. 2d klasės mokiniai raštu atsakė į klausimus
apie patyčių reiškinio paplitimą klasėje.
TREČIOSE KLASĖSE vyko pokalbiai apie patyčias, stebėtas ir aptartas filmas “Gerumo stebuklas”. 3b
klasėje vyko integruota etikos – tikybos pamoka “Patyčioms ne!”, įvairių situacijų peržiūra ir aptarimas.
KETVIRTOSE KLASĖSE vyko pokalbiai apie draugystę, mokiniai žiūrėjo filmą apie pamokančią draugystę,
žaidė žaidimą “Surask draugą, kuris…”, stebėjo situacijas “Padėk draugui, kai jam sunku”, nagrinėjo ir
aptarė Vaikų linijos lankstinukus, susipažino su video medžiaga “Kaip man gali padėti Vaikų linija”?”, aparė
edukacinius filmus apie patyčias, diskutavo ir stebėjo video medžiagą apie konfliktų sprendimo būdus.
PENKTŲ ir ŠEŠTŲ KLASIŲ mokiniai klasės valandėlių metu nagrinėjo patyčių prevencijos temas, atliko
įvairias kūrybines užduotis. Šeštų klasių mokinai dalyvavo estafečių varžybose “Draugystė – mūsų jėga”,
skirtose Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ 2018. Jie mokėsi garbingai kovoti, išreikšti draugiškumą ir kilniai
pasielgti.
SEPTINTŲ ir AŠTUNTŲ KLASIŲ mokiniai kartu su mokytoja Rita Remeikiene per tikybos pamokas ir 8a
klasės valandėlę diskutavo, kodėl svarbu gyventi be patyčių. Ir mokiniai labai aiškiai popieriuje surašė
KODĖL tai svarbu.
8b klasės mokiai klasės valandėlės metu aptarė patyčių reiškinį klasėje ir mokykloje.
8d klasės mokiniai drauge su auklėtoja Vilma Junevičiene išsamiau susipažino su nacionaline socialinio
saugumo kompanija “Už saugią Lietuvą” ir, į ją įsitraukę, atliko interaktyvų testą “Įveik patyčias”.
Kiekvienas mokinys, sumaniai atlikęs testą, gavo vardinį diplomą, kadangi sėkmingai parodė žinias ir
sumanumą atpažįstant ir stabdant patyčias.
Buvo paruoštas informacinis lankstinukas “Smurto ir patyčių prevencijos veikla Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazijoje“, kuris perduotas tėvams klasių tėvų susirinkimuose bei 1- 8 klasių mokinių tėvų komitetų
atstovų posėdyje.
Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 metu vyresniųjų klasių mokiniams buvo rodomi mini spektakliai,
naudojant FORUMO TEATRO metodą, kai žiūrovai yra ir aktoriai, o vaidinimas nėra baigtinis, jis nuolat
kinta pagal žiūrovų siūlymus ir situacijų sprendimus. Forumo teatro tikslas yra ruošti atlikėjus ir žiūrovus
kasdienio gyvenimo situacijoms, kurioms reikia mūsų ištvermės, kūrybiškumo ir drąsos. Forumo teatrą
inicijavo mokytojas Gražvydas Sereičikas. Spektakliuose pagrindinius vaidmenis atliko 6e klasės mokinės
Paula Kilius, Kotryna Lukšytė ir Neringa Vasilkytė.
Gražiausios Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 akimirkos mokykloje pateko į savaitės dalyvių internetinį
puslapį Lietuvoje: https://www.bepatyciu.
lt/photologue/gallery/veiksmo-savaits-be-patyci-2018-akimirkos/?page=88
Dėkojame visiems mokytojams ir mokiniams, organizavusiems, dalyvavusiems ir savo veikla prisidėjusiems
Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 metu.
Mes galime vėl prisiminti ir pasigėrėti iškiliausiomis Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 akimirkomis.
Pastebėjus patyčias mokykloje, pateikiame trumpas Vaikų linijos specialistų rekomendacijas tėvams.
Mokytoja Vilma Junevičienė
Mokyklos psichologė Daiva Kirlienė
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 2018 m.
  1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

(Sudaryta Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19d. įsakymu Nr.V-445).

Jolanta Sereičikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė, duomenų bazių administratorė
Brigita Martikone, logopedė, spec. pedagogė, sekretorė
Sonata Juzėnienė, metodinės grupės pirmininkė, narė
Donata Karpavičiūtė, pradinių klasių mokytoja, narė
Greta Molytė, pradinių klasių mokytoja, narė
Gintarė Plankytė,  pradinių klasių mokytoja, narė  

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

(Sudaryta Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2018m. balandžio 19d. įsakymu Nr. V-446)

Eglė Laumelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
Vilma Junevičienė, sekretorė
Daiva Kirlienė, psichologė, narė
Irma Pavilionienė, spec. pedagogė, narė
 Edita Juknienė, informacinių technologijų mokytoja, narė
Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau (žr. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymą).  

* Prašymas progimnazijos nustatyta forma   
Vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija   
Pagrindiniai duomenys apie mokinį   
Vaiko priėmimo į mokyklą sutartis (2 egz.)   
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.   
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendacija ar kitas priešmokyklinį ugdymą patvirtinantis dokumentas ( į 1 klasę).   
Ugdymo pasiekimai iš mokyklos, kurioje prieš tai mokėsi mokinys (priimant 2,3,4,5,6,7,8 klases).   
Sutikimas esant būtinybei tikrinti mokinį mokyklos slaugos specialistei   
Sutikimas dėl fotografavimo  

** Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti  pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Rusų kalbos dienos
Rima Stefanovičienė / 2018 m. gegužės 14 d.
Rusų kalbos savaitė
Gegužės 7-11 dienomis mūsų progimnazijoje vyko rusų kalbos savaitė. Mokytojos Svetlana Semionova ir
Rima Stefanovičienė parengė įdomių veiklų programą 6-8 klasių mokiniams.
6-tokai galėjo išbandyti jėgas viktorinoje: pasitikrinti, kam geriau sekasi įminti mįsles, išspręsti
kryžiažodžius, sudaryti sakinius ir, perskaičius žaismingą tekstuką, atsakyti į klausimus. Mokiniai
pademonstravo ne tik geras komandinio darbo kompetencijas, bet atskleidė ir aktorinius gebėjimus, kai
reikėjo suvaidinti mažą šokinėjančią varlytę ar išdidžiai po kiemą vaikštantį gaidžiuką.
7 a ir 7 b klasių mokiniai šį laiką skyrė susipažinti su rusų klasiko A.S.Puškino kūryba bei jo ryšiu su
Lietuva. Vieni mokiniai parengė gražiausių poeto eilėraščių stendą, kiti vyko į Markučius.
8 a klasės mokiniai išbandė jėgas „Proto mūšyje“: pasitikrino savo žodžių bagažą, uždavė vieni kitiems
„gudresnių“ žodžių ir atskleidė savo kūrybiškumą parašydami istoriją.
Savaitė prabėgo greitai, veiklos buvo įdomios, nugalėtojų grupės gavo padėkos raštus, o visi 6-kai dar ir
asmenines padėkas. Juk olimpinis principas -„Svarbiausia dalyvauti“. Mes supratome, kad gera kartais
susiburti kartu, smagiai praleisti laiką ir pasitikrinti, ką mokam.
Dalinamės šios veiklos akimirkomis.
Rusų kalbos mokytoja Rima Stefanovičienė
Skaitymo skatinimo akcija ,,Lietuva skaito”
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. gegužės 9 d.
Lietuvos leidėjams paraginus, jau tradicija tampa skaitymo skatinimo akcija ,,Lietuva skaito“,
skirta lietuviškos spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Šiais metais ir mūsų progimnazijos
bibliotekoje 1 b klasės mokiniai ir jų mokytoja V. Malinauskienė įsiliejo į skaitančiųjų su visa Lietuva
gretas.
Pirmokėliai skaitė Prano Mašioto ,,Senelio pasakas“. Knygelę garsiai skaitė visi klasės mokiniai,
prisijungė jų mokytoja Vilija ir bibliotekininkė Regina. Šių laikų vaikams nelengva buvo suprasti prieš
šimtmetį kurtas istorijas. Mokytojai teko paaiškinti žodžių ,,jomarkas“, ,,parėdas“ prasmę, o mums,
bibliotekininkėms, pasidžiaugti, kad auga nauja skaitytojų karta – tik mokyklos suole išmokę skaityti
vaikai skaitė taip pat puikiai, kaip ir tie, kurie skaityti pradėjo dar lankydami darželį.
Mielieji, skaitykime! Taip įprasminsime knygnešių pasiaukojimą.
,,Erasmus+“ komanda lankėsi Pilas mieste, Ispanijoje
Rita Bakanienė / 2018 m. gegužės 2 d.
Balandžio 22 – 28 dienomis 4 mokinių ir 2 mokytojų komanda keliavo į Pilas miestą Ispanijoje, kur dalyvavo ,,
Erasmus + KA219″ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Changing habits – changing the world“
trumpalaikėje mokinių mainų programoje. Vizite dalyvavo 7e kl. mokinės Miglė ir Ugnė Dubauskaitės, Rusnė
Patkauskaitė bei 7b kl. mokinė Liepa Rinkevičiūtė. Į kelionę mokinius lydėjo anglų kalbos mokytojos Renata Žemaitienė
ir Rita Bakanienė.
Visą savaitę mokinės intensyviai vykdė projekto veiklas bei mokėsi atsakingo, aplinką tausojančio vartojimo:
parengė pristatymą apie Lietuvai būdingas daržoves, vaisius ir prieskoninius augalus, susipažino su sėjos eiga ir viską
išmėgino praktiškai. Moksleivės mokėsi, kaip galima mažinti vartotojiškumą kūrybiškai panaudojant antrines medžiagas.
Be to, sužinojo apie aplinką tausojančius sveikus užkandžius, mokėsi pačios pasigaminti ekologiškų saldumynų, padėjo
mokykloje organizuoti vaisių turgų, siekiant sudominti mokyklos bendruomenę sveikesnių užkandžių idėja.
Kelionės metu visa komanda gerino kalbinius bei tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius, susipažino su Ispanijos
kultūra. Kelionė moksleivėms davė daug vertingos patirties, paliko neišdildomą įspūdį ir daugybę nuostabių prisiminimų!
Kazys Saja: Kūrėjas yra mumyse
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. balandžio 23 d.
2018 metų baladžio 10 dieną bibliotekoje sulaukėme garbingo svečio, pas mus viešėjusio prieš trylika
metų. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras ir rašytojas, Kazys Saja, paaiškino, kad tai apie
jį nieko nepasako: ,,Svarbiausia, kad man jau 85-eri metai, esu labai daug gyvenime patyręs ir daug
prisimenu”. Tai, ką kalbėjo rašytojas, mokiniams buvo ir įdomu, ir aktualu. Jis palietė nesenstančią temą
apie asmenybės ugdymą: prisiminė jam brangius mokytojus, padėjusius išlaikyti jautrią sąžinę ir tesėti
draugui duotą žodį.
Svečias dalijosi ir savita pasaulėjauta bei laimės samprata: ,,Mes atsiradom ne be reikalo. Nėra nieko
vienodo šiam pasauly. Nebeždžioniaukim viens nuo kito. Būkim saviti ir nebijokim pasakyti, kad esame
kitokie. Kūrėjas nesinaudojo liniuote. Nėra nieko tobulo. Yra tik idealai, tarsi žiburiai, padedantys siekti
tobulumo. Dalindamas autografus kartais užrašau: ,,Tėve mūsų, kurs esi mumyse“. Šią mintį viena
mergaitė apibendrino, kad dabar jai aišku, jog: ,,Kitam žmogui parodytas gerumas ir yra Dievo atspindys
mumyse“.
Nors susitikimui aštuntokai pasiruošė daugybę klausimų, tespėjo užduoti tik keletą – esminių. Rašytojas
žinojo, kas rūpi šiuolaikiniams paaugliams, todėl susitikimo pabaigoje mokiniams beliko pastebėti: ,,Jūs
atsakėte net į tuos klausimus, kurie nebuvo garsiai pasakyti”.
Maistas: kuo arčiau namų
Lina Spalvienė / 2018 m. balandžio 21 d.
Ar pirkdami maisto produktus perskaitote, iš kur jie
atkeliavo? Tikriausiai retai paskaičiuojate avokado ar citrinos
kelią nuo jų auginimo vietos iki stalo. Pavyzdžiui, Meksikoje
užauginta žalioji citrina keliauja net 9902 km., kol pasiekia mūsų
virtuves.
Balandį, tęsdami projekto ,,Keičiame įpročius, keičiame
pasaulį‘‘ (,,Changing Habits, Changing the World‘‘) veiklą, ,,
Erasmus+‘‘ klubo nariai domėjosi, kokį poveikį aplinkai daro
maisto ir gėrimų transportavimas. Po ilgų ieškojimų ir diskusijų nusprendėme, jog maisto
transportavimas daro didelę žalą orui, vandens telkiniams, gyvūnams, augalams ir mums patiems. Kol
pasiekia mūsų stalą, maisto produktai ir gėrimai nukeliauja įvairius atstumus, kurie vadinami „Maisto
myliomis“. Kuo mažiau nukeliautų „Maisto mylių“, tuo mažesnis į atmosferą išmetamo anglies dvideginio
(CO2) kiekis. Vadinasi, rinkdamiesi vietinius maisto produktus ar užsiaugindami juos savo darže,
darytume mažesnį neigiamą poveikį aplinkai.
Jeigu norite, kad jūsų ekologinis pėdsakas būtų kuo mažesnis, neužmirškite:
• Rinktis vietinius maisto produktus;
• Darže ar ant palangės užsiauginti savo daržovių bei prieskoninių augalų;
• Maisto produktų pirkti tik tiek, kiek reikia, kad vėliau nereiktų išmesti;
• Apsipirkti kuo arčiau namų ir į parduotuvę keliauti pėsčiomis ar dviračiu.
Džiaugiamės, kad bendraminčių ratas tik didėja! Prie ,,Erasmus+‘‘ projekto veiklos prisidėjo
smalsūs, entuziastingi 1b klasės mokiniai ir jų mokytoja Vilija Malinauskienė. Jie įrodė, kad žaliąjį daržą
galima turėti net ir ant palangės. Mokinukai iš panaudotų plastikinių butelių darė vazonėlius ir į juos sėjo
krapus, ridikus, salotas bei svogūnėlius. Susitikę su septintokais Ryčiu (7b), Alina (7b) bei Gerda (7e) ir
išklausę pristatymą apie maisto transportavimo poveikį aplinkai, pirmokai išsiaiškino, kaip svarbu rinktis
vietinius produktus arba juos auginti patiems.
Kviečiame pasekti įkvepiančiu mūsų pirmokų pavyzdžiu ir suskubti imtis sodo ir daržo darbų!
,,Erasmus+“ klubo komanda
1b klasės mokiniai ir mokytoja Vilija Malinauskienė
Mokau ir mokausi sėkmei – geroji patirtis
Eglė Bridikienė / 2018 m. balandžio 18 d.
,,Siekdami mokinius sėkmingai
mokyti, privalome nuosekliai mokytis
patys, nuolat papildyti savo žinias ir
semtis patirties vieni iš kitų. Kasdien
mokomės iš kolegų, mokinių ir aplinkos
– tik svarbu nepamiršti, jog mus supa
neišsemiami idėjų šaltiniai, ir jais
pasinaudoti.“
Apžvelgdama dešimties
modulių nuotolinį Britų tarybos ir
Ugdymo plėtotės centro „Mokome
sėkmei“ kursą, anglų kalbos vyresnioji
mokytoja Eglė Bridikienė skaitė
pranešimą Alytuje vykusioje
regioninėje parodoje „Sužinokime.
Tobulėkime. Veikime“. Mokytoja
pristatė, kaip kurso medžiaga buvo
pritaikyta pamokose, pateikė pavyzdžių,
kaip naudotis komiksų kūrimo
programa mokantis naujų žodžių. Taip pat dalinosi
idėjomis, kaip projektuose taikyti „Pinterest.com“.
Ypatingą dėmesį skyrė refleksijai – kaip pamokos
filmavimas naudojant „Iris connect“ įrangą padėjo
suprasti gerosios patirties dalijimosi svarbą.
Norite sužinoti daugiau? Pamatykite patys!
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas