Atviros erdvės mokyklos bendruomenės nariams
     Įgyvendinant 2017 m. rugsėjo 28 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigų patalpų naudojimo bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių nariams laisvu nuo ugdymo proceso ir mokinių atostogų metu“ sudarome sąlygas mokinių ir visos mokyklos bendruomenės narių įdomiam, prasmingam ir aktyviam laisvalaikio praleidimui atveriant mokyklų erdves, stadionus, aikštynus. 

     Informuojame, kad vasaros atostogų metu (liepos–rugpjūčio mėnesiais)   Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenės nariai pirmadieniais–penktadieniais, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, gali naudotis:
  • sporto sale  nuo 10:00 val. iki 14:00 val. (būtina turėti tinkamą avalynę); atėjus sportuoti būtiona  užsiregistruoti pas budintį darbuotoją ;
  •  progimnazijos biblioteka nuo 10:00 val. iki 14:00 val.;  norintys naudotis biblioteka užsiregistruoja  mokyklos raštinėje  (101 kabinetas); 
  • kitomis erdvėmis  (mokyklos koridoriuje žaisti stalo tenisą) nuo 10:00 val. iki 14:00 val.; užsiregistruoja  mokyklos raštinėje  (101 kabinetas);  
Progimnazijos direktorius                                             Eugenijus Manelis
Lietuvių kalbos mokytojų išvyka-seminaras
Rima Striogaitė / 2020 m. birželio 30 d.
Esame ne tik lietuvių kalbos mokytojos, bet ir klasių vadovės, dažnai organizuojančios išvykas
auklėtiniams. Pasitarusios dėl programos su Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos metodininke Jolanta
Gelūnaite, birželio 22 d. dalyvavome profesinių kompetencijų tobulinimo renginyje/edukacinėje
išvykoje-seminare „Mokinių pažintinės kompetencijos plėtojimas netradicinėse aplinkose /Ukmergės
kraštas“.
Seminaro pradžioje lankėmės Ukmergės Senamiesčio progimnazijoje, kuri yra vienintelė Lietuvoje
bendrojo lavinimo mokykla, turinti teleskopą. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida
Krikštaponienė ir progimnazijos direktorius Arūnas Kerza papasakojo, kaip kilo idėja atgaivinti
Senamiesčio mokyklos observatoriją, kokius darbus reikėjo atlikti atnaujinant patalpą, įrangą. Ateityje
čia galės lankytis ne tik kitų rajono mokyklų mokiniai, bet ir suaugusieji.
Nuo miesto centre stūksančio piliakalnio pasigrožėjusios Ukmerge, nuvykome į Užulėnio kaimą-
Prezidento Antano Smetonos gimtinę. Aplankėme ir Užugirio dvarą prie vaizdingo Lėno ežero. Išvykos
pabaigoje grožėjomės Taujėnų dvaro, ilgą laiką buvusio Radvilų giminės vasaros rezidencija, parko
grožiu. Šiose vietose vyksta etnografinio pobūdžio,lietuvių kalbos, istorijos, gamtos edukaciniai renginiai
bei ekskursijos, įdomios mokiniams ir mokytojams.
Taigi tik 74 km nuo Vilniaus nutolusiame Ukmergės mieste ir jo apylinkėse galima mokiniams parodyti
daug gražių vietų ir svarbių objektų.
Priėmimo dokumentų pasirašymo laikas
Administratorius / 2020 m. birželio 9 d.
Birželio 15 – 18 dienomis bus priimami dokumentai į I ir III klases. Prašome prisegtame dokumente
pasitikrinti atvykimo laiką pagal prašymo registracijos numerį.
Informacija 8-tų klasių mokinių tėvams
Pranešimą apie priėmimą į mokyklą siunčiate į raštinę – rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt, jeigu negavote
pranešimo apie priėmimą į mokyklą, o žinote kur įstojo Jūsų sūnus ar dukra, tai galite parašyti prašymą
dėl išbraukimo, kuriame nurodote į kurią mokyklą išvykstate.
1-8 KLASIŲ DIENINĖ VASAROS STOVYKLA „TAI DAUGIAU NEI SPORTAS”
Administratorius / 2020 m. birželio 8 d.
2020 metais rugpjūčio 21-31 d. mokykloje vyks 1-8 klasių mokinių, kuriems yra skiriamas nemokamas
maitinimas, dieninė vasaros stovykla ,,Tai daugiau nei sportas”. Tai naujų atradimų, kūrybinių galių
panaudojimo bei sveiko gyvenimo būdo propagavimo stovykla. Stovykla mokiniams – nemokama,
finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programos ir paramos maitinimui lėšomis,
taip pat Martyno Mažvydo progimnazijos lėšomis.
Šių metų vasaros poilsio stovykloje: edukacinis projektas „Keliaujanti cirko laboratorija”, projektas
„Mokausi iš kino”, tapybos pleneras „Vasara ir gamta įkvepia”, gamtosauginė programa ir talka „Aplinkos
erdvėlaivis”, žygiai pėsčiomis su skautais, gamtininkais, etnokultūrininkais, apsilankant Pilaitės
vaizdingose gamtos, istorinio, kultūrinio paveldo vietose, vyks konkursai ir varžybos, susitikimai su
sportininkais ir pareigūnais, edukacinės programos Pilaitės malūne, „Kūrybinėse dirbtuvėse Beepart”,
Neries regioniniame parke.
Mokymosi sutartys su priimtų mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaromos 2020 m. birželio 15-18 d
Administratorius / 2020 m. birželio 4 d.
Prašome atvykti nurodytu laiku, dėvėti apsaugos priemones (veido apsauginę kaukę; pirštines), turėti mėlyna spalva rašantį rašiklį.

Dokumentai priėmimui:
  • Mokymo(si) sutartis (2 egz.)
  • Sutikimas dėl fotografavimo
  • Sutikimas dėl apžiūros
  • Vaiko gimimo liudijimas (kopijos pateikti nereikia).
  • Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimas (pateikusiems per e sistemą pakartotinai teikti nereikia).
  • Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.

Baigusiems 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantiems mokslą, dokumentų pateikti nereikia.

Iki rugsėjo 1d. mokinys privalo būti pasitikrinęs sveikatą (tik tada mokyklai bus pateikta elektroninė vaikosveikatos pažyma).

* Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti mokyklos raštinę arba 

el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt; tel. nr. 864598679
Ugdymo proceso užbaigimas 2019-2020 m.m.
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA
Jolanta Sereičikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė,
Inga Miliauskaitė, logopedė, spec. pedagogė, sekretorė
Audronė Vildžiūnaitė-Pukėnė, pradinių klasių mokytoja, narė
Elia Černiavskaja, pradinių klasių mokytoja, narė
Skaistė Janickienė, pradinių klasių mokytoja, narė.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr.V-519.
______________________________________________________________________
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO GRAFIKAS
Priėmimo komisijos posėdžiai:
Data Laikas Vieta
2020-06-02 10.00 115 kab., Martyno Mažvydo progimnazija, Vydūno g., 17A
2020-06-08 10.00
2020-06-16 10.00
2020-06-22 10.00
2020-08-24 10.00
2020-08-27 10.00
________________________________________________________________________________
Mokymosi sutartys su priimtų mokinių tėvais
(globėjais, rūpintojais) sudaromos
2020 m. birželio 15-18 d. 8.00-16.00 val.*
Dokumentai priėmimui:
Vaiko gimimo liudijimas.
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimas (būsimiems pirmokams).
Baigusiems 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantiems mokslą, dokumentų pateikti nereikia.
Iki rugsėjo 1d. mokinys privalo būti pasitikrinęs sveikatą (tik tada mokyklai bus pateikta elektroninė vaiko
sveikatos pažyma).
* Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu jolanta.
sereicikiene@mmazvydas.lt; tel. nr. 864598679.
COVID-19 SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖ
Dėl socialinės-pedagoginės pagalbos mokiniams ir jų tėvams
Primename, kad iškilus klausimams dėl socialinių, pedagoginių sunkumų, visada galite kreiptis į mokyklos
socialines pedagoges.
1-4 kl. mokinių socialinė pedagogė Jolanta Noreikienė. El.paštas: jolanta.noreikiene@mmazvydas.lt, tel.
nr: 868517947.
5-8 kl. mokinių socialinė pedagogė Dainora Lūžaitė. El.paštas: dainora.luzaite@mmazvydas.lt, tel.nr:
864747808.
Taip pat galima susisiekti Microsoft Teams programa ir žinutėmis per Tamo dienyną.
Pagarbiai,
Socialinės pedagogės Jolanta Noreikienė, Dainora Lūžaitė
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas