Nuaidėjo lietuvių kalbos savaitė
Edita Košinskaitė / 2018 m. sausio 17 d.
2018 metų sausio antrą savaitę Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos lituanistai kvietė mokinius
dalyvauti ,,Lietuvių kalbos savaitės 2018“ renginiuose. Šių susibūrimų tikslas – prisilietus prie lietuviško
rašto, meninio teksto gelmių, dar kartą pri(si)minti, kokį turtą turime – gimtąją kalbą, kviesti savo
darbais ją puoselėti ir branginti. Lietuvių kalbos savaitė prasidėjo pirmadienį skirtukų gamyba, kurioje
dalyvavo 5–7 klasių atstovai. Jų užduotis buvo sukurti savo originalius skirtukus, panaudojant žymaus
žmogaus mintį (citatą). Mokinius konsultavo veiklą organizavusios mokytojos Edita Košinskaitė ir Joana
Jakubickaitė.
Antradienį dailaus rašto savininkus sukvietė dailyraščio konkursas. Konkursas vyko dviem amžiaus
grupėmis. 5–6 klasėms dailyraščio konkursą organizavo Rima Striogaitė, 7–8-oms – Vaiva Truskauskienė.
5–6 klasių grupėje I vieta atiteko Ievai Repšytei iš 5b ir Elzei Šiugždaitei iš 6b, II vieta – Militai Pileckytei
iš 5e ir Rugilei Baltrūnaitei iš 6a, III vieta – Laurai Filonenkaitei iš 5a ir Simonai Daunoraitei iš 6b. 7–8
klasių dailyraščio konkurso laureate tapo Miglė Jauniškytė iš 8p klasės. I vieta atiteko Nilui Makuškai iš
8b klasės, II vieta – Miglei Dubauskaitei iš 7e klasės ir Orintai Burevičiūtei iš 8a klasės, III vieta –
Algirdui Vaikasui, Patrikui Želviui iš 8p klasės ir Dovilei Bancevičiūtei iš 8a klasės.
Trečiadienį mokytojos Vitalija Subačiūtė ir J. Jakubickaitė subūrė norinčius dalyvauti kūrybinėse
dirbtuvėse. Dirbtuvių šūkis — ,,Ačiū, Lietuva!‘‘. Mokiniai gamino atvirukus, kuriuose įrašė padėkos
žodžius Lietuvai. Lietuvių kalbos savaitės renginių bei konkursų ciklą vainikavo ketvirtadienį vykęs 5–8
klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, organizuotas lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininko
Igorio Zujevo. Šiemet skaitovų konkurso tema buvo „Tėvynė“, todėl didžioji mokinių skaitytų tekstų dalis
buvo skirta Tėvynei. Konkurse dalyvavo 12 mokinių. Skaitovus vertino komisijos nariai: svečias –
literatūrologas, rašytojas Regimantas Tamošaitis, lietuvių kalbos mokytojos V. Subačiūtė, R. Striogaitė, E.
Košinskaitė. Atsižvelgdami į skaitovų gebėjimą suprantamai ir įtaigiai perteikti klausytojams pasirinkto
kūrinio mintį (temą, idėją), gebėjimą kalbėti garsiai, aiškiai, natūraliai, skaitovų kalbos kultūros kokybę ir
kitus kriterijus, garbingą pirmąją vietą skyrėme 6e klasės mokinei Kamilei Andrijauskaitei, kuri skaitė
Selemono Paltanavičiaus pasaką „Karališkas spuogas“. Antroji vieta atiteko Monikai Ramoškaitei iš 6b – ji
skaitė Gendručio Morkūno „Daug gėrybių ir viena blogybė“, trečioji – Orianai Mikalopaitei-Roa iš 5p
klasės – ji skaitė Dalios Trailienės „Sausio 13-oji“. Džiaugiamės, kad mylite gimtąjį žodį ir siekiate jį
perteikti nuoširdžiai, suprantamai, aiškiai!
Mokinių darbais ir idėjomis galima pasigrožėti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos D. Kadzevičienės
paruoštoje parodoje – stende, kuris jau puošia pirmojo aukšto sienas prie lietuvių kalbos kabinetų.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
I. Zujevas, D. Kadzevičienė, E. Košinskaitė, V. Subačiūtė, R. Striogaitė, V. Truskauskienė
Nuotraukos E. Košinskaitės, I. Zujevo, R. Tamošaičio.
Lietuvių kalbos savaitė Martyno Mažvydo progimnazijoje
2018 metų sausio antrąją savaitę Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai pakvietė
dalyvauti ,,Lietuvių kalbos savaitės 2018“ renginiuose.
Sausio 9 dieną vyko dailiojo rašto konkursas.
5 – 6 klasių moksleiviams lietuvių kalbos mokytoja Rima Striogaitė paruošė užduotį pagal lietuvių
sakmę.
7 – 8 klasių moksleiviams mokytoja Vaiva Truskauskienė pasiūlė dar artimiau susipažinti su M. K.
Čiurlionio genijumi. Mokiniai prisiminė esminius M. Konstantino Čiurlionio kūrybos bruožus. Klausydamiesi
įkvepiančių simfonijų ,,Miške“ ir ,,Jūra“ dailiojo rašto konkurso dalyviai gilinosi į M. K. Čiurlionio laiško
fragmentą, kuriame kūrėjas ragina savo jaunesnįjį brolį pastebėti ir pajausti gimtojo krašto grožį – nors
ir paprastą, bet ypatingą.
Džiaugiamės visais konkurso dalyviais ir skelbiame konkurso laureatus:
7 – 8 klasių konkurso laureatė – Miglė Jauniškytė iš 8 p klasės
I vieta – Nilui Makuškai iš 8 b klasės
II vieta – Miglei Dubauskaitei iš 7 e klasės ir Orintai Burevičiūtei iš 8 a klasės
III vieta – Algirdui Vaikasui, Patrikui Želviui iš 8 p klasės, Dovilei Bancevičiūtei iš 8 a klasės
Konkursu domėjosi ir aprašė 8b klasės mokinė Benita
Liškauskaitė
Kas yra Lietuvos turtas?
Vaiva Truskauskienė / 2018 m. sausio 14 d.
Visų pirma, didelis mūsų tautos turtas yra lietuvių kalba, todėl 5 b klasės mokinius nusivedėme į
„Lituanistikos židinį“. Ten mokiniai nė akimirką nenuobodžiavo – jie iš smėlio atkasė senuosiuos, visoms
indoeuropiečių kalboms bendrus žodžius, jau nebevartojamus, išnykusius žodžius išlydėjo žodžių
traukinuku, sužinojo, kas sukūrė, pvz., žodį ,,pirmadienis“, klausėsi ir patys bandė kalbėti gestų kalba,
skirstė žodžius pagal tarmes, kūrė naujus žodžius, atspaudė savo vardą … interaktyvi lietuvių kalbos
pamoka buvo tokia įdomi.
Antra, svarbiausias Lietuvos turtas yra vaikai, būsimieji lietuvių kalbos tyrėjai ir puoselėtojai, kurie
gebės ne tik išsaugoti lietuvių kalbos lobius, brangins lietuvišką žodį, bet ir kasdien su meile tuo turtu
dalinsis su kitais. Išvykoje mes, mokytojos, matėme žibančias savo mokinių akis, klausimų laviną,
susidomėjimą, kūrybingumą ir supratome – būtent tokie ypatingi vaikai mokosi 5 b klasėje.
Lietuvių kalbos mokytoja Vaiva Truskauskienė ir biologijos mokytoja, auklėtoja Rūta Cvirkienė
Kas yra laimė?
Vilija Malinauskienė / 2018 m. sausio 14 d.
Sausio 12 dieną I b, I c ir I d klasių mokiniai vyko į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo
biblioteką, kur susitiko su knygos „Laimė yra lapė“ autore Evelina Daciūte ir iliustratore Aušra Kiudulaite.
Tai knyga, 2016 m. Vilniaus knygų mugės Meno knygos konkurse pelniusi gražiausios knygos diplomą bei
daug iliustratorių parodų diplomų Lietuvoje ir užsienyje 2016 – 2017 metais. Knyga apie tai, kas svarbu
kiekvienam – apie dosnumą, praradimo liūdesį ir atradimo džiaugsmą. Apie laimę.
Susitikimo metu autorės ne tik supažindino mokinius su knygoje aprašoma istorija, bet ir
atskleidė keletą paslapčių, kurių mažasis skaitytojas gali nepastebėti. Buvo įdomu sužinoti, kad piešiniai
knygoje yra ne piešti, o karpyti, kad knygos priešlapiuose surašytos Lietuvos vaikų nuomonės apie laimę.
Susitikimo pabaigoje knygos autorės atsakė į mokinių klausimus, o pirmokai pasakojo, kas jiems yra
laimė.
Gerb. tėveliai,

nuo 2018 m. sausio 1 d. kiekvienam vaikui iki 18 metų ar iki 21-erių, jei jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bus skiriama 30 eurų išmoka per mėnesį. Sostinės savivaldybė tėvelius  kviečia prašymus pateikti patogiai ir greitai –  elektroniniu būdu, per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt. http://www.vilnius.lt/index.php?1592329389
Švęskime Kalėdas rūpindamiesi aplinka
Lina Spalvienė / 2017 m. gruodžio 28 d.
Mūsų mokiniai, dalyvaujantys „Erasmus+“ projekte „Keičiame įpročius –
keičiame pasaulį“, kartu su bendraamžiais iš Italijos, Ispanijos, Vokietijos,
Suomijos ir Portugalijos gruodžio mėnesį rašė kalėdinius sveikinimus.
Mokiniai sveikino projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenes, nuoširdžiai
linkėdami visiems laimės, džiaugsmo, sėkmės bei nuostabaus laiko kartu su šeima
ir artimaisiais. Sveikinimams užrašyti jie pasirinko savos gamybos atvirukus.
Originalius sveikinimus pavyko sukurti iš laikraščių, žurnalų, spalvoto popieriaus
likučių ar medžiagos atraižėlių. Taip mokiniai siekė atkreipti dėmesį, kad vartoti
reikia atsakingai.
„Erasmus+“ būrelio mokinių komanda dalinasi Kalėdiniais sveikinimais su
visa mūsų mokyklos bendruomene ir primena, kad švęsdami didžiąsias metų
šventes pagalvotumėte apie švarią aplinką ir dovanų pakuotes mestumėte į tam
skirtus popieriaus ir plastiko rūšiavimo konteinerius. Bendruomenės narius
raginame tausoti elektros energiją ir nakčiai išjungti elektrines lempučių girliandas.
O pasibaigus šventėms, nupuoštas eglutes ir eglių šakeles meskite į specialius konteinerius, kurie atsiras
prekybos centrų aikštelėse. Štai Vilniuje praėjusiais metais buvo surinkta eglių, kurios sudarė net 755 m³
biokuro.
Linkime šiltų bei jaukių švenčių.
Nepamirškite, kad keisdami savo kasdienius įpročius, keičiame pasaulį.
„Erasmus+“ būrelio mokinių komanda bei jo vadovės Lina ir Renata
Minime tarptautinę tolerancijos dieną
Rita Zašauskaitė / 2017 m. lapkričio 24 d.
Lapkričio 16-oji – Tarptautinė tolerancijos diena. Šiemet tolerancijos dienos simbolis – rankos.
Žmogaus rankomis pasaulyje daromi geri ir blogi darbai. Rankos sukuria ir rankos sugriauna. Per
tikybos ir etikos pamokas mokiniai buvo skatinami susimąstyti, ką gali žmogaus rankos. Pamokų metu
buvo kuriami darbai, kurie dabar yra pakabinti ant mokyklos durų.
Minint Tolerancijos dieną progimnazijos aktų salėje vyko mokinių sukurtų mini spektaklių
demonstravimas, panaudojant forumo teatro metodą. Jame dalyvavo vyresniųjų klasių moksleiviai bei
Violetos Likšienės mokiniai, kurie nestigo drąsos lipti į sceną.
Forumo teatro pradininkas yra Augustas Boalis. Ši teatro forma nuo kitų skiriasi tuo, kad
žiūrovai yra ir aktoriai, vaidinimas nėra baigtinis, jis nuolat kinta pagal žiūrovų siūlymus. Forumo teatro
tikslas yra ne rasti teisingiausius sprendimus, o ruoštis kasdienio gyvenimo situacijoms, kurioms reikia
mūsų ištvermės, kūrybiškumo ir drąsos. Augustas Boalis teigė, kad Forumo teatro metu niekas negali
išlikti pasyviu stebėtoju. Net jeigu renkamės neišsakyti savo nuomonės ir tik stebėti spektaklį iš šalies –
tai vis tiek jau yra pasirinkimas, reikalaujantis mūsų aktyvumo. Taigi, mes dalyvaujame – visada.
Norisi visiems palinkėti, jog savo rankomis nebijotume kurti gėrio ir nepristigtume ryžto
daryti gerą ne tik sau, bet ir kitiems.
Dorinio ugdymo mokytojai
Sveikiname 8 d klasės komandą, laimėjusią antrąją vietą viktorinoje apie Didžiąją Britaniją!
Rita Bakanienė / 2017 m. spalio 11 d.
2017 m. rugsėjo 26 d. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje vyko Vilniaus miesto viktorina 8 klasių
moksleiviams „Ar pažįsti Didžiąją Britaniją?“. Mūsų mokyklai atstovavo 8 d klasės moksleivių komanda –
Ugnė Bikulčiūtė, Gratas Jaudzemas, Pijus Vainius ir Grigas Vansevičius- lakoniškai pasivadinusi Team 8D.
Komandos šūkis „It’s nice to be wise“ buvo pasirinktas neatsitiktinai, juk jie buvo nusiteikę tikrai
ryžtingai!
Viktorinoje mūsų moksleiviai laimėjo garbingą antrąją vietą, tad kartu su kitomis komandomis
prizininkėmis buvo pakviesti apsilankyti Jungtinės Karalystės ambasadoje. Juk įdomu susipažinti su
ambasadoriumi bei sužinoti, kokios yra ambasados funkcijos, kokie žmonės ten dirba, kokiais klausimais
galima į juos kreiptis.
Ekskursijos pabaigoje moksleiviai vaišinosi tikra angliška arbata su pienu bei tradiciniais angliškais
pyragėliais.
Mokinius ruošė ir lydėjo mokytojos Rūta Žilinskaitė ir Rita Bakanienė.
Sveikiname nugalėtojus!
Mokslo festivalis “Erdvėlaivis Žemė”
Jovita Ragauskaitė / 2017 m. spalio 3 d.
Rugsėjo 19 d. 4 f klasės mokiniai vyko į kasmetinio mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ renginius.
Lankėmės Vilniaus Universiteto Chemijos ir geomokslų fakultete paskaitoje „Mineralų ir uolienų
pasaulis“.
Fakulteto muziejuje apžiūrėjome didžiulę mineralų ir uolienų ekspoziciją, galėjome liesti įvairias
uolienas, sužinojome, kaip geologai atpažįsta iš pažiūros panašias uolienas (glostėme, uostėme, piešėme,
net lašinome druskos rūgšties tirpalą ir laižėme), tyrinėjome jas pro mikroskopą, sužinojome, jog kadaise
ir Lietuvoje būta aukštų kalnų, o norint tapti tikru geologu reikia mokytis net 22 metus…
Į ekskursiją su išmaniuoju
Leonora Semaško / 2017 m. spalio 2 d.
Norėdami skatinti inovatyvių technologijų ir informacinių sistemų taikymą išvykų metu mūsų
progimnazijos mokiniai sukūrė interaktyvų žemėlapį ,,Vilnius -mano miestas“. Pasinaudodami šio
žemėlapio teikiamomis galimybėmis ir naudodami išmaniuosius telefonus, 6pp klasės mokiniai, lydimi
auklėtojos Agnės Adamonytės, keliavo po Vilniaus senamiestį ir susipažino su senamiesčio istoriniais bei
kultūriniais objektais. Naudotos GIS technologijos padeda ugdyti analitinį mąstymą,erdvinį suvokimą
bei kūrybiškumą. Mokiniai greitai surado informaciją apie dominančius objektus, ja pasidalino su
draugais ir auklėtoja. Turėdami tokią galimybę ir kompetencijas galės su tėvais ir miesto svečiais
drąsiai keliauti po Vilniaus senamiestį ir jiems pateikti išsamią informaciją apie mūsų miestą.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas