Sveikiname
Milda Tverkutė / 2021 m. 16 rugsėjo d.
Sveikiname 4d klasės mokines Editą Liubartaitę ir Deimantę Naudžiūnaitę tapus Tarptautinio konkurso ,,
Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ laureatėmis.
Konkurso organizatoriai šiemet sulaukė 1203 kūrybinių darbų iš 10 šalių, konkursas organizuotas 30- tą
kartą.
Dailės mokytoja Milda
Vilnius – viena didelė atvira mokykla
Administratorius / 2021 m. 16 rugsėjo d.
Kraštotyros būrelis kviečia prisijungti naujus narius!
Renata Maslauskienė / 2021 m. 6 rugsėjo d.
Kraštotyros būrelis kviečia prisijungti naujus narius! 8-tokai išėjo, todėl atsirado vietų. Mūsų būrelio
veikla: kelionės po Lietuvą ir už jos ribų, kartais su nakvyne (2 arba 3 dienos), o kartais be jos,
vaidinimai ir dalyvavimas konkursuose, dalyvavimas ekskursijose ir jų vedimas (mokykloje, Pilaitėje),
dalyvavimas orientacinėse varžybose Vilniaus miesto gatvėse, ekskursijų vedimas mokyklos muziejuje
(mokyklos bendruomenėje),muziejaus ir jo eksponatų tvarkymas. Taip pat, be abejo, mokomės vesti
ekskursijas patys.
Taigi, laukiame jūsų!
Kreiptis į mokytoją Renatą Maslauskienę, talkins buvusi kraštotyros vadovė Z. Šimkuvienė
EMILE KLASĖS RUGSĖJO 1-OSIOS TRADICIJOS
Vilma Junevičienė / 2021 m. 3 rugsėjo d.
Įsimintinos Rugsėjo 1-osios – padedančios pažinti, pamatyti, patirti, susitelkti, susidraugauti
ir visa tai aprėpti bei apkabinti!
2021 m. 8pp klasės mokiniai Rugsėjo 1-ąją apsilankė Kernavėje
ir aplinkinėse vietovėse. Nuvykome į žirgyną ,,Namelis
prerijose“ – žemaitukų veislės žirgų auginimo ūkį. Sužinojome
žemaitukų auginimo subtilumas, pamatėme daugybę eksponatų,
žirgų iškovotus titulus, galėjome iššukuoti kumelės kailį,
pabandyti uždėti kumeliukui apynasrį, pajodinėti žirgu,
pasidžiaugti arkliuku Poniu, avimis ir rainu rudu katinėliu.
Važiuojant karieta, pasiekėme mini zoologijos sodą – ,,Elnių
SPA“, kur galėjome pasigrožėti nuostabiais elniais bei juos
pavaišinti atsivežtais obuoliais ir morkomis.
Kernavėje apsilankėme piliakalnių apžvalgos aikštelėje,
pamatėme istorinius paminklus, prie Kernavės šventovės
išgirdome patį gražiausią ir reikšmingiausią kunigo M. Talučio
sveikinimą klasei Rugsėjo 1-osios proga. Miške, prie Baltojo
kalno apžvalgos aikštelės, klasės pikniko metu, apdovanojome
geriausiai besimokančius klasėje ir aktyviausius įvairiose
veiklose M. Mažvydo progimnazijos direktoriaus E. Manelio
padėkos raštais bei emocingai peržiūrėjome klasės
fotonuotraukas.
2020 m. 7-oje klasėje Rugsėjo 1-ąją sutikome prie Gilužio
ežero drauge su vandens slidinėjimo klubu ,,Skriejantieji
bangomis“ – plaukdami kateriu grožėjomis ežero pakrantėmis,
stebėjome plaukiančius vandens slidėmis ir dovanojome
aplodismentus klasės mergaitėms, kurios išbandė plaukimą
vandens slidėmis. Mėgavomės arbata bei skanėstais, gėrėjomis
gamta ir klasės bendryste.
2019 m. Rugsėjo 1-ąją 6pp drauge su 6p klase apsilankėme
ekskursijoje ,,Prancūziškasis Kaunas“. Kelionės metu autobuse
vyko prancūzų kalbos pamokėlė. Dalyvavome edukacijoje
Lietuvos aviacijos muziejuje ,,Kodėl skrenda lėktuvai?” –
sužinojome faktus ir apie Prancūzijos aviaciją. Ekskursijoje VDU
botanikos sode – prisiminėme prancūzų gamtininką Ž. E.
Žiliberą. Išvykos pabaigoje – vyko apžvalginė ekskursija autobusu po Kauno senamiestį.
8pp klasės kolektyvas
6-7 klasės mokosi antroje pamainoje
Administratorius / 2021 m. 31 rugpjūčio d.
Informuojame, kad nuo 2021-09-01 Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 6-7 klasės mokosi antroje
pamainoje.
Progimnazijos direktorius
Eugenijus Manelis
I-VIII KLASIŲ RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ 2021-2022 MOKSLO METAMS
Administratorius / 2021 m. 30 rugpjūčio d.
Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija organizuoja Rugsėjo 1-osios šventę š.m. rugsėjo 1–ąją dieną tokia tvarka: 
  • Klasių auklėtojai   laukia mokinių paskirtoje susitikimo vietoje. Klasės auklėtoja turės tulpės formos ženklą su klasės raide. 
  • Lydinčius tėvus (globėjus) prašome būti su asmens saugos priemonėmis (kaukėmis) ir laikytis saugaus atstumo (1m). 
  • Į mokyklos pastatą  eina tik auklėtoja su savo auklėtiniais.  Tėvai laukia iš pamokos grįžtančių savo vaikų mokyklos kieme ar stadione. 
Apklausos, vykusios 2021 m. rugpjūčio 25-26 d., dėl Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos įsitraukimo į Bloomberg projektą, (ugdymo procesą 6-8 klasėse, 2021-2022 m., organizuoti mišriu būdu), rezultatų
Administratorius / 2021 m. 26 rugpjūčio d.
Skelbiame rezultatų suvestinę: 
Atsižvelgdama į apklausos (2021m.  rugpjūčio 25-26d.) rezultatus progimnazijos taryba, 2021m. rugpjūčio 26d. posėdyje, patvirtinimo apklausos rezultatus ir priėmė sprendimą, kad lieka galioti progimnazijos tarybos 2021 m. gegužės 27d. posėdyje priimtas sprendimas ugdymą 5-8 klasėse organizuoti dvejose pamainose – pirmoje pamainoje mokosi 5 ir 8 klasių mokiniai, antroje – 6 ir 7 klasių mokiniai.   

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 
tarybos pirmininkas 
Mindaugas Gatelis 
Išrašas iš Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos tarybos posėdžio, 2021 -08 -25 Nr. 9
Administratorius / 2021 m. 25 rugpjūčio d.
Atsižvelgiant į 6-8 klasių mokinių tėvų apklausos, vykusios 2021-08-24  25 d. dėl mokyklos pasirinkimo dalyvauti Bloombergo projekte rezultatus, kur balsavusiųjų buvo daugiau nei mokosi mokinių klasėse, kviečiame 6-8 klasių mokinių tėvus pakartotinai  išreikšti nuomonę dėl mokyklos įsitraukimo į   projektą,  atsakant į  pateiktą klausimyną: 
Šis klausimynas aktyvus nuo 2021 -08-25 ( trečiadienio) 20 val. iki 2021-08-26 (ketvirtadienio) 14 val. 

 Siekiant sulyginti balsavimo galimybes vienas 6-7 klasių mokinių tėvų balsas lygus 2,19  aštuntų  klasių mokinių tėvų balsui. Koeficientas paskaičiuotas iš 6-7 ir 8 klasių mokinių skaičiaus santykio progimnazijoje.  

Progimnazijos tarybos pirmininkas
 Mindaugas Gatelis 
Apklausa dėl mišraus ugdymo būdo 6-8 klasėse
Administratorius / 2021 m. 24 rugpjūčio d.
Mokyklos steigėja Vilniaus miesto savivaldybė dalyvauja Bloomberg projekte, kuriame pakviesta dalyvauti  ir Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija dalyvaudama šiame projekte ugdymo procesą vykdytų 6-8 klasėse mišriu būdu taip organizuodama formalųjį ugdymą viena pamaina 2021-2022 m.m. 

Prašome pasitikrinti Tamo dienyną ir užpildyti jums siųstą apklausą. 

Turėsite atsakyti, ar sutinkate, kad Vilniaus Martyno Mažvydo  progimnazija dalyvautų šiame projekte ir Jūsų  vaikas (globotinis) mokytųsi mišriu būdu 2021-2022 m.

Mišrus ugdymo būdas – mokymo būdas, kai dalis pamokų vyksta mokykloje, o kita dalis namuose  on-line. Taip atrodytų pamokų tvarkaraštis. 

Rugsėjo 1 sav. mokosi progimnazijos patalpose 6 kl; 2 sav. 
Rugsėjo 2 sav. mokosi —————————-7 klasės;
Rugsėjo 3 sav. mokosi —————————-8 klasės;
Rugsėjo 4 sav,. mokosi —————————6 klasės


Direktorius
Išleistuvių atgarsiai
Eglė Bridikienė / 2021 m. 7 liepos d.
„Po 8 klasės noriu smagiai praleisti vasarą.
Nuvažiuoti prie jūros.
Kai ateis ruduo, nueiti į naują mokyklą.
Susirasti naujų draugų, susipažinti su mokytojais.
Nepamiršti savo senų draugų.
Po 8 klasės noriu toliau mokytis.
Noriu sieti mokslą su karjera.
Noriu turėti dar daugiau įvarių pažinčių.
Norėčiau turėti apmokamą darbą, kuris būtų
legalus mano amžiuje.
Noriu toliau džiaugtis gyvenimu.
Bandyti kiekvieną dieną praleisti produktyviai.
Norėčiau pradėti daryti savo gyvenime
kažką naujo…“
Šiomis mintimis dalinosi mūsų
aštuntokai paskutinio jiems
skirto renginio metu.
Nuotolinės išleistuvės – liūdna,
nuobodu? Oi ne, atsakys jums
mūsų aštuntokai. Papasakosim
ir jums, kaip ten buvo.
Aštuntokų išleistuvių programa
buvo suskirstyta į 8 lygius.
I-ame lygyje juos pasitiko
klasių vadovai, pasidalino
prisiminimais bei patarimais,
nuoširdžiomis emocijomis. II-
ame lygyje aštuntokai dalijosi
savo prisiminimais bei
patarimais ir linkėjimais
septintokams. III-VI lygiuose
jiems teko pamiklinti pirštelius
ir atsakinėti į įvairius klausimus apie mokyklą, mėginti atpažinti užsimaskavusius mokytojus bei dirbant
klasių komandose atlikti kuo daugiau įvairių ir netikėtų užduočių. II-VI lygių užduotis paruošė septintų
klasių mokiniai su klasių vadovais. VII lygyje aštuntokų laukė puiki koncertinė sveikinimo programa,
kurią paruošė, nufilmavo ir sumontavo nuostabiosios muzikos mokytojos Justina ir Eugenija. Ir galiausiai
buvo pasiektas magiškasis VIII lygis, kuriame paslaptingasis Mantas Wizard išmokė keleto vertingų
magijos triukų. Taigi po 5-ias valandas trukusios programos Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos
aštuntokai skelbiami garbingai baigę 8-ąją klasę.
,,Dėkoju visiems mokytojams, kurie mokė mus nuo penktos, šeštos, septintos ir aštuntos klasės,
žinome, kad mokyti mūsų klasę buvo nelengva, bet Jūs stengėtės iš visų jėgų išmokyti savo dalyką,
gyventi savarankiškiau ir kūrybiškiau.“ ,,Gerbiami mokytojai ir direktoriau, ačiū už Jūsų pastangas
sudėtas į mūsų mokslus ir ateitį…” „Dėkoju direktoriui už jo pastangas išmokyti vaikus ne tik tam tikro
dalyko, bet ir gyvenimiškų situacijų.“ ,,Be visų mokytojų mes nebūtume ten, kur esame, ir tokie, kokie
esame.“ ,,Mokykloje aš jaučiausi laukiamas ir laimingas.“ ,,Ačiū, kad visus 8 metus mane globojote savo
mokykloje ir mokėte gyvenime nepaklysti.“ ,,Noriu pasakyti ačiū visiems mokytojams bei kitiems
mokyklos darbuotojams. Dėkoju direktoriui, kad mūsų mokykloje vaikus moko tokie nuostabūs
mokytojai.” ,,Ačiū už visus metus, kuriuos praleidome drauge, dėkoju už rūpinimąsi bei pagalbą ir
suteiktą meilę.“ „Aš dėkoju mokytojams už įdėtas pastangas stengiantis pamokas paversti įdomiomis.
Taip pat už supratingumą ir nuoširdumą.“ ,,Ačiū auklėtojai … už tai, kad visus tuos metus mus globojo,
rūpinosi mūsų sėkmėmis ir nesėkmėmis.” ,,Kitiems mokyklos darbuotojams dėkoju, kad šią mokyklą
padarėte jaukią.“
Ačiū ir jums, mieli aštuntokai! Teisingų pasirinkimų!
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas