„Karalių plokštės arba pyrago su staigmena“ šventė
Edita Juknienė / 2020 m. sausio 22 d.
Sausio 10 d. prancūzų kalbos mokytojai – Virginija
Žekonytė – Petrikienė ir Pjeras Pache bei auklėtojos
Edita Juknienė ir Svetlana Politova – mokyklos aktų
salėje suorganizavo susitikimą su prancūziškos
virtuvės šefu Eric Paquet. Susitikime dalyvavo 5p ir
5pp klasių mokiniai. Po džiaugsmingo vaikų
šurmulio aktų salėje prasidėjo ,,karalių pasaka“…
Virtuvės šefas Eric papasakojo apie „Karalių
pyrago“ šventimo tradicijas Prancūzijoje bei jo
šeimoje. Ši šventė tęsiasi visą sausio mėnesį, tada
yra kepami pyragai (La galette des rois, le gâteau
surprise). Jų galima paskanauti visose Prancūzijos
konditerijos skyriuose ir kepyklėlėse. ,,Karalių
pyrago“ dieną Prancūzijoje kiekvienoje šeimoje
kepamas pyragas, pavadintas „Karalių pyragu“.
Pyragas yra ypatingas, nes yra gaminamas iš migdolo riešutų miltų ir yra su vaniliniu įdaru. Gaminant
pyrago viduje yra paslepiama maža figūrėlė, kurią valgant pyragą reikia surasti. Pagamintas pyragas
šventės dieną dalinamas neįprastu būdu: jauniausias vaikas, sėdintis po stalu, sako, kam iš šeimos narių
atitenka pyrago gabaliukas, nes juk pyragas turi staigmeną! Staigmeną suradęs vaikas visą dieną yra
vadinamas Karaliumi bei gali pasipuošti aukso karūna.
Susitikimo su šefu metu vaikai ne tik skanavo pyragus, rado pyraguose paslėptas figūrėles bei pabuvo
karaliais, bet ir klausėsi pasakos, žaidė ir dainavo tradicines „Karalių pyrago“ šventės dainas. Mokiniai
buvo drąsūs – uždavė virtuvės šefui klausimus prancūziškai.
Džiaugiamės, kad turėjome galimybę susipažinti su virtuvės šefu prancūzu, kuris pasakodamas
prancūziškai motyvavo mokinius tolimesniam kalbos ir Prancūzijos kultūros tyrinėjimui.
Prancūzų kalbos mokytojai, 5p it 5pp auklėtojos Edita ir Svetlana
Edukacinė kelionė į Lenkiją
Per rudens atostogas 7e, 7b, 6c klasių mokiniai kartu su mokytojomis Diana Kadzevičiene, Gitana Kučinskiene, Jūrate Ratautiene vyko į Lenkiją.
Vygrių nacionaliniame parke aplankėme vėlyvojo baroko kamaldulių vienuolyno ansamblį. Kamaldulių jau nebėra, bet kažkada jų per pusę amžiaus pastatytas ir savo laiku buvęs vienas didžiausių ir turtingiausių Lenkijoje vienuolynas tebestovi. Požemių kriptose pamatėme vienuolių kaulus (čia jų palaidota apie 40). Ant kriptos sienos matėme nutapytą mirties šokio freską, kurioje vaizduojama giltinė, kviečianti vienuolį šokti. Daug sužinojome apie kamaldulių tikėjimo ir gyvenimo ypatumus, aplankėme kambarius, kuriuose buvo apsistojęs popiežius Jonas Paulius II.
Vėliau keliavome į Augustavą. Vienas iš svarbiausių gamtos ir istorijos paminklų mieste yra 1824–1839 m. nutiestas Augustavo kanalas. Juo plaukėme laivu ir susipažinome su šliuzavimo sistema. Išlipome Studzieničnos miestelyje, kurio pavadinimas kilęs nuo žodžio „šaltinis“. Manoma, kad čia trykštantis šaltinis gydo nuo įvairiausių ligų. Šioje vietoje taip pat lankėsi lenkų mylimas popiežius Jonas Paulius II. Pakrantėje stovi jo garbei pastatytas paminklas ir vietiniai tiki, kad palietus jo ranką, pildosi norai… Apžiūrėjome Studzieničnos bažnyčią ir koplyčią, vėliau tęsėme kelionę jau Lietuvos link.
Paskutinis mūsų turiningos ir smagios kelionės taškas buvo Seinai. Čia stovi paminklas Antanui Baranauskui, kuris, jau būdamas vyskupu, čia praleido paskutinius penkerius savo gyvenimo metus. Aplankėme ir ypač garsią Švenčiausiosios Mergelės Marijos baziliką, kurioje yra XV amžiaus stebuklinga Dievo Motinos figūra. Tikima, kad ji dovanoja malones, kurių įrodymus votus – padėkos ženklus Marijai, pamatėme koplyčioje.
Kelionės pabaigoje aplankėme “Lietuvių namus”, kur susipažinome su vietiniais lietuviais ir skaniai bei sočiai pavalgėme. Taip ir pasibaigė mūsų kelionė. Kelionė buvo tikrai įdomi ir turininga, sužinojome labai daug informacijos. Taip pat buvo smagu pakeliauti Žygimato Augusto, Antano Baranausko ir Jono Pauliaus II keliais. Visi liko labai patenkinti.


Parašė 7b klasės mokinė Monika Ragutskytė
Ugdymas karjerai
Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
 
Uždaviniai:
 
 • sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
 • ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą;
 • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
 • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas.   
Ugdymo karjerai organizavimas
 
Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į mokomųjų dalykų bendrąsias programas, klasių valandėles,  neformalųjį švietimą.   
Ugdymo karjerai paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais dokumentais:
 
 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.
 • Ugdymo karjerai programa.
 • Mokinių profesinio veiklinimo metodika.
 
Plačiau apie ugdymo karjerai programos vykdymą  mokyklos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: mukis.lt   
 
Ugdymo karjerai paslaugas progimnazijoje teikia karjeros koordinatorė Vladislava Pažėrienė, el. paštas mmazvydopit@gmail.com.
 
Individualios konsultacijos vyksta Karjeros centre, 233 kab.
 
Ketvirtadieniais 8.00 – 10.30 val.
 
Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai.   
 
Naudingos nuorodos
 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija– smm.lt
 • Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS)– aikos.smm.lt
 • Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – mukis.lt 
 • Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas (profesinis informavimas ir konsultavimas)– euroguidance.lt
 • Švietimo mainų paramos fondas- smpf.lt
 • Viskas apie studijas Lietuvoje- studijos.lt
 • Nacionalinis egzaminų centras– egzaminai.lt
 • Elektroninis leidinys abiturientams- kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti–lamabpo.lt
 • VšĮ “Švietimo tinklas”- švietimo naujienos- tinklas.lt
 • Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras- sppc.lt
 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) – mosta.lt 
 • Studijų kokybės vertinimo centras- skvc.lt
 • Valstybinis studijų fondas- vsf.lt
 • Švietimo portalas- portalas.emokykla.lt
 • Europos jaunimo portalas- eurodesk.lt
 • Lietuvos darbo birža– ldb.lt
 • Personalo paieškos ir atrankos paslaugos Europoje- cvonline.lt
 • Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną, karjeros patarimai- cvbankas.lt
 • Europass projektas- vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai-europass.lt
 • Sezoninio ir nuolatinio darbo užsienyje skelbimai – darbasuzsienyje.org 
 • Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas- ec.europa.eu/ploteus
 • Išmanūs darbo pasiūlymai – randu.lt 
Mokomės įkvėpimo
Eglė Bridikienė / 2020 m. sausio 2 d.
„Ar jums buvo sunku mokykloje?“, „Kokios pamokos labiausiai patiko ir kokios nepatiko?“, „Ar gaminate
valgyti pats, ar jums kas nor pagamina?“, „Kiek medalių turite?“, „Kiek jums buvo metų, kai pradėjote
šokti?“, „Kiek laiko galite pastovėti ant rankų?“- šie ir kiti klausimai skambėjo iš smalsių šeštokų lūpų. Į
juos atsakingai atsakinėjo Viktor Topol, hip hop stiliaus šokių vežimėlyje pradininkas Lietuvoje, X
faktoriaus dalyvis, lektorius ir daugkartinis pasaulio ir Europos lengvojo kultūrizmo (fitneso) čempionas.
„Dažnai žmonės man sako: tu esi neįgalus, bet tiek daug pasiekei… Bet aš juk tai pasiekiau ne dėl to,
kad esu neįgalus, o dėl to, kad tai mano asmenybė, kad maksimaliai išnaudoju tai, ką turiu. Tada norisi
paklausti: o kodėl jūs, fiziškai sveiki žmonės, nesiekiat tiek, kiek pasiekiau aš? Juk jūs galit dar daugiau.
Didelė dalis mano sveikų draugų negali atsistoti ant rankų, o aš ne tik ant jų atsistoju, bet dar ir vežimėlį
iškeliu. Taip parodydamas žmonėms savo pavyzdį, priverčiu juos susimąstyti apie tai, ką jie turi ir ką gali,
ir tas žodis negalia tiesiog dingsta.“ (citata iš 2019-08-04 straipsnio 15 min.lt portale).
Privertė Viktoras susimąstyti ir 6e klasės mokinius, kurie susižavėję klausėsi Viktoro pasakojimų ir
džiaugėsi galintys užduoti klausimus, kurių anksčiau nebūtų išdrįsę paklausti.
Vykdydami Erasmus+ KA2 projektą „DiscriminACTion for a better IntegrARTion“, mūsų progimnazijos
mokiniai vis dažniau susipažįsta su įvairiais žmonėmis, kurie gyvenime patiria sudėtingus iššūkius, mokosi
juos įveikti ir gali įkvėpti kitus.
Stažuotė Mažeikiuose
Eglė Bridikienė / 2019 m. gruodžio 27 d.
„Įvaizdžio įtaka mokyklos sėkmei“ – pedagoginės stažuotės
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje tema.
Šios stažuotės metu buvo susipažinta su gimnazijos vertybėmis,
elgesio normomis, principais, taip pat aptarta tradicijų, ritualų,
tapatumo jausmo mokyklai reikšmė.
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, neseniai atšventusi 100
metų gyvavimo jubiliejų, turi gražias tradicijas, laikosi tvirtų
principų visose savo veiklose. Atvira ir svetinga bendruomenė kuria
nuostabius renginius, daro menines parodas, prieinamas visiems
Mažeikių gyventojams, kuria filmus, dalyvauja olimpiadose. Gimnazijos muzikos kolektyvai bei tarptautinių
konkursų nugalėtojai taip pat garsina mokyklos vardą. Apie gimnazijos veiklas bei pasiekimus nuolat
informuoja vietos spauda. Jau šešerius metus leidžiamas mėnesinis gimnazijos laikraštis, kuriame žurnalo
redaktorė direktorės pavaduotoja J.Palenskienė ir jos suburta mokinių komanda skelbia pagrindines
mokyklos naujienas. Nuolat atnaujinama gimnazijos svetainė ir internetinė paskyra Facebook svetainėje,
mokyklos muziejaus eksponatai bei kruopščiai puošiamos ugdymo erdvės atskleidžia didžiulį mokytojų ir
mokinių užimtumą bei džiaugimąsi tuo, ką daro. Iniciatyvūs mokinių tarybos nariai didžiuojasi savo
gimnazija ir savo laisvalaikį skiria geros atmosferos kūrimui.
Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje ypatingai stiprus bendruomenės narių ryšys dalyvaujant
gimnazijos gyvenime. Visi būsimieji pirmokai ir jų tėvai dalyvauja asmeniniame pokalbyje su gimnazijos
direktore ir aptaria savo lūkesčius kartu.
Gimnazijos direktorė Asta Žukauskienė yra tikra savo vadovaujamos mokyklos siela, besirūpinanti
kiekvienu supančios bendruomenės nariu, „serganti“ mokyklos ir jos žmonių problemomis, pastebinti
smulkiausias detales ir visada ieškanti teisingo sprendimo.
Esu dėkinga už galimybę pasisemti gerosios patirties iš šios aukštus mokinių pasiekimus bei tvirtus
vadybinius sugebėjimus demonstruojančios Lietuvos gimnazijos.
Metodinės tarybos pirmininkė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja Eglė Bridikienė
Kūrybinės dirbtuvės
Baigėsi mūsų mokykloje vykę lapkričio mėnesio kūrybinių dirbtuvių vakarai. Ačiū visiems atėjusiems ir kūrusiems kartu. Ačiū mokytojams: Anai, Olgai, Redai ir Robertui, kad pasidalinote savo žiniomis, buvote kantrūs mokindami mus pjauti siaurapjūkliu ir „pasukti“ nesulaužius peiliuko. Maišyti tešlą meduoliniam nameliui, teisingai išpjauti sienas, sulipdyti jas, kad namas nesugriūtų iki Kalėdų. „Įstikiklinti“ karamele langus ir išplakti purų sniegą. Tiksliai nubrėžti liniją ant šilko, kai drebėjo rankos, drąsiai maišyti dažus ir juos lieti.
Tik būdami bendrystėje galėjome sukurti tiek grožio, kuris atnešė mums šilumą tamsiais vakarais.  
Nuotraukose mokinių ir tėvelių darbai.
IŠ PELĖDŲ PARKO SUGRĮŽĘ…
Vieną ankstyvos žiemos dieną, kai pelėdos nubudo, aplankėme Pelėdų parką. Įvyko nuostabi gyvūnų pažinimo pamoka. Mokiniai iš arti stebėjo ir net ant rankos laikė apuoką Džeksoną, liepsnotąją pelėdą Angelą, pilkai išmargintą apuokėlį ir didelę pelėdą Striksę.                      

Vaikai pažino apuokų ir pelėdų rūšis, paukščių savybes ir jų gyvenimo būdo ypatumus, mokėsi elgesio kultūros su gyvūnais ir draugiško tarpusavio bendravimo. Atidžiai mus stebėjo mažiausioji Lietuvos pelėdikė Lututė, nepatikliai su mumis bendravo kitos didžiosios pelėdos ir įtariamai mus pasitiko krankliai.                      

Išklausę edukatorės pasakojimus, atsakymus į mūsų klausimus ir patarimus, pasigėrėję gražiai sutvarkyta sodybos aplinka, padėkoję sodybos šeimininkei už pamoką, šiltai atsisveikinę, grįžome į mokyklą. Parsivežėme daugybę malonių įspūdžių ir gražių foto vaizdų.                                                                                                                                                       3n klasės mokytoja Agnė Bugarauskienė
Tarptautinis informatikos konkursas „Bebras“
Kristina Jūraitė / 2019 m. gruodžio 2 d.
Lapkričio mėnesį Lietuvos mokyklose vyko jau
16–asis Tarptautinis informatikos konkursas „Bebras“.
Šio konkurso tikslas – atskleisti mokiniams
informatikos mokslo grožį, patraukti mokinių dėmesį,
supažindinti su pagrindinėmis informatikos ir
informacinių technologijų sąvokomis. Žaismingos,
suprantamai formuluojamos užduotys apima įvairias
informatikos sritis, parodoma jų svarba ir dermė su
kitais mokslais. Šiais metais konkurse dalyvavo daugiau nei 43 tūkstančiai mokinių.
Savo informatinio mąstymo įgūdžius spręsdami įvairias logines užduotis demonstravo ir mūsų
progimnazijos penktų bei aštuntų klasių mokiniai. Geriausiai pasisekė penktokui Džiugui, kuris pateko į
geriausiųjų dešimtuką. Vilniaus mieste buvo 4-as, o šalyje 7-as tarp 5-6 klasių mokinių.
Džiugas taip pat buvo pakviestas į parodos „Mokykla 2019″ metu Lietuvos parodų ir kongresų centre
„Litexpo“ vykusią „Bebras“ apdovanojimų šventę, kurioje geriausiai uždavinius sprendusiems mokiniams
buvo įteikti diplomai ir pagyrimo raštai.
IT mokytoja K. Jūraitė
VILNIAUS MIESTO II-IV KLASIŲ MOKINIŲ DAILAUS RAŠTO KONKURSAS „ATRASK RAŠTO PASLAPTĮ“
Administratorius / 2019 m. lapkričio 29 d.
Dėkojame visiems II,III,IV klasių mokiniams ir jų mokytojoms sėkmingai dalyvavusiems  Vilniaus miesto dailiojo rašto konkurso ,,Atrask rašto paslaptį“ mokykliniame etape.

Džiaugiamės, kad Vilniaus mieste III j klasės mokinė Gabrielė Michniovaitė tapo  laureate tarp 4 dailiausiai rašančių miesto trečiokų. Jos dailyraštis buvo atrinktas iš gausybės pateiktų darbų.

Sveikiname Gabrielę ir  jos  mokytoją Audrą Rygertienę
3j ir 3n klasių mokinių išvyka į Šokolado namus
Lapkričio 22 dieną  3j ir 3n klasių mokiniai vyko į šokolado manufaktūros edukacinę programą ,,Šokolado gaminimo šou“, esančią Trakuose.

Šou vedė pats Lietuvos šokolado karaliumi tituluojamas manufaktūros savininkas – Algimantas Jablonskas. Meistras šmaikščiai ir trumpai papasakojo šokolado atsiradimo istoriją, uždavinėjo klausimus ir dalino saldžius prizus.

Įdomiausia pamokėlės dalis buvo, kuomet patys mokiniai bent trumpam tapo konditeriais, šokolado meistrais.  Užsidėję vienkartines prijuostes ir kepuraites, jie noriai ėmėsi darbo. Vaikai galėjo pasigaminti šviežiausių saldainių, išsilieti norimą figūrėlę ir padekoruoti ją spalvotu šokoladu. Visų saldainiai buvo labai gražūs.

Visos programos metu vyko konkursai, kurių nugalėtojai gavo pačius saldžiausius prizus.

Pasibaigus pamokėlei, mokiniai turėjo galimybę apsilankyti Šokolado skulptūrų muziejuje, kuriame išvydo net keturis šokolado kambarius. Čia  visi  eksponatai pagaminti  iš šokolado!

Susipažinę su konditerio, dizainerio profesijomis visi dalyviai buvo apdovanoti pažymėjimais, patvirtinančiais, kad tapo gero šokolado ekspertais. Saldžių lauktuvių vaikai parvežė ir tėveliams.                                     

Tai buvo pati saldžiausia ekskursija šiais metais !                                                                                               3j klasės mokytoja Audra Rygertienė
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas