Mokytojų sąrašas 2020-01-06
Vardas Pavardė Pareigos
Agnė Adamonytė Anglų kalbos mokytoja
Erika Albertynienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Augulienė Istorijos mokytoja
Tereza Augustovska Pradinių klasių mokytoja
Rita Bakanienė Anglų kalbos mokytoja
Virginija Balandienė Muzikos mokytoja
Irena Balčiūnienė Biologijos mokytoja
Gitana Balsevičienė Pradinių klasių mokytoja
Virginija Baranauskienė Matematikos mokytoja
Edita Bobyrienė Pradinių klasių mokytoja
Žana Bortkevič Rusų kalbos mokytoja
Justina Bradauskienė Muzikos mokytoja
Eglė Bridikienė Anglų kalbos mokytoja
Eglė Budrikienė Muzikos mokytoja
Agnė Bugarauskienė Pradinių klasių mokytoja
Laimutė Butrimavičienė Tikybos mokytoja
Elia Černiavskaja Pradinių klasių mokytoja
Daina Černienė Pradinių klasių mokytoja
Stanislava Dambrauskienė Matematikos mokytoja
Sigita Daugirdienė Anglų kalbos mokytoja
Margarita Daukšienė Pradinių klasių mokytoja
Janina Davidonienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Diržauskienė Pradinių klasių mokytoja
Eugenija Drungilienė Muzikos mokytoja
Teresa Dudoit Chemijos mokytoja
Mindaugas Gatelis Kūno kultūros mokytojas
Ernesta Giedraitienė Mokytoja, mokytojo padėjėja
Erika Gobekci Rusų kalbos mokytoja
Reda Gustienė Technologijų mokytoja
Irina Jakubauskienė Matematikos mokytoja
Joana Jakubickaitė Lietuvių kalbos mokytoja
Skaistė Janickienė Pradinių klasių mokytoja
Edita Juknienė Informacinių technologijų mokytoja
Ana Jundo Muzikos mokytoja
Vilma Junevičienė Kūno kultūros mokytoja
Kristina Jūraitė Informatikos mokytoja
Sonata Juzėnienė Pradinių klasių mokytoja
Diana Kadzevičienė Lietuvių kalbos mokytoja
Loreta Kamarauskienė Anglų kalbos mokytoja
Donata Karpavičiūtė Pradinių klasių mokytoja
Enrika Karvelienė Pradinių klasių mokytoja
Danutė Kasiulevičienė Lietuvių kalbos mokytoja
Elvyra Kernagienė Pradinių klasių mokytoja
Ramunė Kiršienė Pradinių klasių mokytoja
Danguolė Krapikienė Pradinių klasių mokytoja
Gitana Kučinskienė Pradinių klasių mokytoja
Dalia Kundrotienė Pradinių klasių mokytoja
Jūratė Kurlavičienė Pradinių klasių mokytoja
Audronė Lašinskienė Muzikos mokytoja
Dalia Laumelienė Mokytojo padėjėja
Violeta Likšienė Choreografijos mokytoja
Asta Lisauskaitė Pradinių klasių mokytoja
Irena Makauskytė Anglų kalbos mokytoja
Vilija Malinauskienė Pradinių klasių mokytoja
Zita Markevičienė Pradinių klasių mokytoja
Renata Maslauskienė Lietuvių kalbos mokytoja
Imanas Merkys Geografijos mokytojas
Genovaitė Mikalauskienė Matematikos mokytoja
Laima Mikėnienė Pradinių klasių mokytoja
Vanda Minkauskienė Pradinių klasių mokytoja
Greta Molytė – Rukšėnė Pradinių klasių mokytoja
Asta Montrimienė Anglų kalbos mokytoja
Lina Morkūnienė Anglų kalbos mokytoja
Veronika Naumova Pradinių klasių mokytoja
Laura Navickienė Choreografijos mokytoja
Eglė Noreikienė Pradinių klasių mokytoja
Pierre Henri Philippe Pache Prancūzų kalbos mokytojas
Elena Palubinskienė Lietuvių kalbos mokytoja
Vladislava Pažėrienė Vokiečių kalbos mokytoja
Jurgita Pilauskienė Pradinių klasių mokytoja
Aušra Pivorienė Pradinių klasių mokytoja
Svetlana Politova Anglų kalbos mokytoja
Skaistė Poniškaitienė Anglų kalbos mokytoja
Valdemaras Purelis Fizikos, informatikos mokytojas
Sigutė Ramanauskienė Pradinių klasių mokytoja
Verutė Raugalienė Pradinių klasių mokytoja
Jūratė Ratautienė Lietuvių kalbos mokytoja
Rita Remeikienė Tikybos mokytoja
Birutė Rimšelienė Pradinių klasių mokytoja
Robertas Rinkevičius Technologijų mokytojas
Reda Riukaitė Pradinių klasių mokytoja
Vilma Ruzginaitė Pradinių klasių mokytoja
Audra –Onutė Rygertienė Pradinių klasių mokytoja
Edita Sadauskienė Lietuvių kalbos mokytoja
Eglė Sakalienė Pradinių klasių mokytoja
Vera Šapalova Rusų kalbos mokytoja
Georgijus Sapožnikovas Geografijos mokytojas
Jadvyga Saveiko Anglų kalbos mokytoja
Gintarė Semaškienė Pradinių klasių mokytoja
Olga Semėnienė Technologijų mokytoja
Gražvydas Sereičikas Eikos mokytojas
Zinaida Šimkuvienė Istorijos mokytoja
Povilas Sinkevičius Kūno kultūros mokytojas
Audronė Skardžiuvienė Mokytoja padėjėja
Vladas Smilauskas Biologijos mokytojas
Jelena Sosnovska Pradinių klasių mokytoja
Jurgita Stonienė Matematikos mokytoja
Rima Striogaitė Lietuvių kalbos mokytoja
Vitalija Subačiūtė Lietuvių kalbos mokytoja
Liuda Šulskienė Istorijos mokytoja
Liepa Tamošėtytė Pradinių klasių mokytoja
Aldona Tepėnaitienė Mokytojo padėjėja
Genovaitė – Marijona Tonkienė Kūno kultūros mokytoja
Rasa Tumienė Biologijos mokytoja
Raimonda Tūskienė Pradinių klasių mokytoja
Milda Tverkutė Dailės mokytoja
Džiuginta Vaičiūnienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Varslavėnienė Dailės mokytoja
Svetlana Venclovienė Anglų kalbos mokytoja
Audronė Vildžiūnaitė Pukėnė Pradinių klasių mokytoja
Edita Žalienė Pradinių klasių mokytoja
Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė Muzikos mokytoja
Virginija Žekonytė- Petrikienė Prancūzų kalbos mokytoja
Renata Žemaitienė Anglų kalbos mokytoja
Vilma Žikulina Biologijos mokytoja
Jevgenijus Žikulinas Geografijos mokytojas
Ieva Žiūraitė Tikybos mokytoja
Ana Žvirblienė Technologijų mokytoja
Klasių vadovai 2019-2020 m. m.
Klasė Auklėtojas Kabinetas Elektroninis paštas
1a Jelena Sosnovska 109 jelena.sosnovska@mmazvydas.lt
1b Sonata Juzėnienė 107 sonata.juzeniene@mmazvydas.lt
1c Elia Černiavskaja 111 elia.cerniavskaja@mmazvydas.lt
1d Margarita Daukšienė 218 margarita.dauksiene@mmazvydas.lt
1e Gintarė Plankytė 209 gintare.plankyte@mmazvydas.lt
1f Gitana Balsevičienė 203 gitana.balseviciene@mmazvydas.lt
1g Raimonda Tūskienė 210 raimonda.tuskiene@mmazvydas.lt
1m Donata Simonaitienė 219 donata.karpaviciute@mmazvydas.lt
2a Eglė Sakalienė 212 egle.sakaliene@mmazvydas.lt
2b Edita Bobyrienė 114 edita.bobyriene@mmazvydas.lt
2c Elvyra Kernagienė 115 elvyra.kernagiene@mmazvydas.lt
2d Verutė Raugalienė 216 verute.raugaliene@mmazvydas.lt
2e Reda Riukaitė 116 reda.riukaite@mmazvydas.lt
2f Asta Lisauskaitė 215 asta.lisauskaite@mmazvydas.lt
2g Birutė Rimšelienė 109, Pilaitė birute.rimseliene@mmazvydas.lt
2h Audronė Vildžiūnaitė-Pukėnė 108, Pilaitė audrone.vildziunaite.pukene@mmazvydas.lt
2j Jūratė Kurlavičienė 146, Pilaitė jurate.kurlaviciene@mmazvydas.lt
2L Liepa Tamošėtytė 217, Pilaitė liepa.tamosetyte@mmazvydas.lt
2m Ramunė Kiršienė 145, Pilaitė ramune.kirsiene@mmazvydas.lt
3a Edita Žalienė 110 edita.zaliene@mmazvydas.lt
3b Vilija Malinauskienė 214 vilija.malinauskiene@mmazvydas.lt
3c Daiva Diržauskienė 108 daiva.dirzauskiene@mmazvydas.lt
3d Sigutė Ramanauskienė 112 sigute.ramanauskiene@mmazvydas.lt
3e Gitana Kučinskienė 204 gitana.kucinskiene@mmazvydas.lt
3f Skaistė Janickienė 113, Pilaitė skaiste.janickiene@mmazvydas.lt
3g Džiuginta Vaičiūnienė 116, Pilaitė dziuginta.vaiciuniene@mmazvydas.lt
3h Aušra Pivorienė 114, Pilaitė ausra.pivoriene@mmazvydas.lt
3j Audra Onutė Rygertienė 215, Pilaitė audra.rygertiene@mmazvydas.lt
3l Vilma Ruzginaitė 147, Pilaitė vilma.ruzginaite@mmazvydas.lt
3n Agnė Bugarauskienė 142, Pilaitė agne.bugarauskiene@mmazvydas.lt
3m Greta Molytė 216, Pilaitė greta.molyte@mmazvydas.lt
4a Erika Albertynienė 221 erika.albertyniene@mmazvydas.lt
4b Laima Mikėnienė 220 laima.mikeniene@mmazvydas.lt
4c Enrika Karvelienė 109a enrika.karveliene@mmazvydas.lt
4d Zita Markevičienė 217 zita.markeviciene@mmazvydas.lt
4e Teresa Augustovska 115, Pilaitė terese.augustovska@mmazvydas.lt
4f Eglė Noreikienė 107, Pilaitė egle.noreikiene@mmazvydas.lt
4g Vanda Minkauskienė 117, Pilaitė vanda.minkauskiene@mmazvydas.lt
4h Dalia Kundrotienė 112, Pilaitė dalia.kundrotiene@mmazvydas.lt
4j Janina Davidonienė 140, Pilaitė janina.davidoniene@mmazvydas.lt
4l Danguolė Krapikienė 141, Pilaitė danguole.krapikiene@mmazvydas.lt
4m Veronika Naumova 139, Pilaitė veronika.naumova@mmazvydas.lt
5a Eugenija Drungilienė 122 eugenija.drungiliene@mmazvydas.lt
5b Irina Jakubauskienė 130 irina.jakubauskiene@mmazvydas.lt
5c Rita Remeikienė 122a rita.remeikiene@mmazvydas.lt
5d Asta Montrimienė (dailė) 236a asta.montrimiene@mmazvydas.lt
5e Jurgita Stonienė 124 jurgita.stoniene@mmazvydas.lt
5p Edita Juknienė (prancūzų k.) 236c edita.jukniene@mmazvydas.lt
5pp Svetlana Politova (prancūzų k.) 240a svetlana.politova@mmazvydas.lt
6a Olga Semėnienė 120 olga.semeniene@mmazvydas.lt
6b Robertas Rinkevičius 121 robertas.rinkevicius@mmazvydas.lt
6c Jevgenijus Žikulinas, 235 jevgenijus.zikulinas@mmazvydas.lt
Vladislava Pažėrienė vladislava.pazeriene@mmazvydas.lt
6d Violeta Likšienė (dailė) Aktų salė violeta.liksiene@mmazvydas.lt
6e Eglė Bridikienė 226 egle.bridikiene@mmazvydas.lt
6p Vitalija Subačiūtė, 132 vitalija.subaciute@mmazvydas.lt
Danutė Kasiulevičienė (prancūzų k.) danute.kasiuleviciene@mmazvydas.lt
6pp Vilma Junevičienė, 238 vilma.juneviciene@mmazvydas.lt
Daiva Varslavėnienė (prancūzų k.) daiva.varslaveniene@mmazvydas.lt
7a Rasa Tumienė 240 rasa.tumiene@mmazvydas.lt
7b Jūratė Ratautienė 201 jurate.ratautiene@mmazvydas.lt
7c Joana Jakubickaitė 128 joana.jakubickaite@mmazvydas.lt
7d Reda Gustienė (dailė) 119 reda.gustiene@mmazvydas.lt
7e Diana Kadzevičienė 126 diana.kodzeviciene@mmazvydas.lt
7f Povilas Sinkevičius 236a povilas.sinkevicius@mmazvydas.lt
7g Teresa Dudoit 232 teresa.dudoit@mmazvydas.lt
7p Lina Morkūnienė (prancūzų k.) 239 egle.strebulyte@mmazvydas.lt
8a Valdemaras Purelis 229 valdemaras.purelis@mmazvydas.lt
8b Rima Striogaitė 127 rima.striogaite@mmazvydas.lt
8c Liuda Šulskienė 241 liuda.sulskiene@mmazvydas.lt
8d Daiva Augulienė (dailė) 237 daiva.auguliene@mmazvydas.lt
8e Kristina Jūraitė 236 kristina.juraite@mmazvydas.lt
8p Virginija Žekonytė-Petrikienė 206 virginija.petrikiene@mmazvydas.lt
(prancūzų k.)
8pp Agnė Adamonytė (prancūzų k.) 230 agne.adamonyte@mmazvydas.lt
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas