Mokytojų sąrašas 2018-09-01
Vardas Pavardė Pareigos
Agnė Adamonytė Anglų kalbos mokytoja
Erika Albertynienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Augulienė Istorijos mokytoja
Tereza Augustovska Pradinių klasių mokytoja
Rita Bakanienė Anglų kalbos mokytoja
Virginija Balandienė Muzikos mokytoja
Gitana Balsevičienė Pradinių klasių mokytoja
Aušra Banelienė Technologijų mokytoja
Virginija Baranauskienė Matematikos mokytoja
Rokas Bėliakas Biologijos mokytojas
Laura Bendoriūtė-Rimdžiuvienė Anglų kalbos mokytoja
Edita Bobyrienė Pradinių klasių mokytoja
Žana Bortkevič Rusų kalbos mokytoja
Justina Bradauskienė Muzikos mokytoja
Eglė Bridikienė Anglų kalbos mokytoja
Eglė Budrikienė Muzikos mokytoja
Agnė Bugarauskienė Pradinių klasių mokytoja
Laimutė Butrimavičienė Tikybos mokytoja
Elia Černiavskaja Pradinių klasių mokytoja
Daina Černienė Pradinių klasių mokytoja
Stanislava Dambrauskienė Matematikos mokytoja
Sigita Daugirdienė Anglų kalbos mokytoja
Janina Davidonienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Diržauskienė Pradinių klasių mokytoja
Eugenija Drungilienė Muzikos mokytoja
Teresa Dudoit Chemijos mokytoja
Mindaugas Gatelis Kūno kultūros mokytojas
Reda Gustienė Technologijų mokytoja
Irina Jakubauskienė Matematikos mokytoja
Joana Jakubeckaitė Lietuvių kalbos mokytoja
Skaistė Janickienė Pradinių klasių mokytoja
Edita Juknienė Informacinių technologijų mokytoja
Ana Jundo Muzikos mokytoja
Vilma Junevičienė Kūno kultūros mokytoja
Kristina Jūraitė Informatikos mokytoja
Sonata Juzėnienė Pradinių klasių mokytoja
Diana Kadzevičienė Lietuvių kalbos mokytoja
Loreta Kamarauskienė Anglų kalbos mokytoja
Donata Karpavičiūtė Pradinių klasių mokytoja
Enrika Karvelienė Pradinių klasių mokytoja
Danutė Kasiulevičienė Lietuvių kalbos mokytoja
Elvyra Kernagienė Pradinių klasių mokytoja
Ramunė Kiršienė Pradinių klasių mokytoja
Edita Košinskaitė Lietuvių kalbos mokytoja
Danguolė Krapikienė Pradinių klasių mokytoja
Gitana Kučinskienė Pradinių klasių mokytoja
Dalia Kundrotienė Pradinių klasių mokytoja
Jūratė Kurlavičienė Pradinių klasių mokytoja
Audronė Lašinskienė Muzikos mokytoja
Dalia Laumelienė Mokytojo padėjėja
Violeta Likšienė Choreografijos mokytoja
Asta Lisauskaitė Pradinių klasių mokytoja
Vilija Malinauskienė Pradinių klasių mokytoja
Zita Markevičienė Pradinių klasių mokytoja
Imanas Merkys Geografijos mokytojas
Genovaitė Mikalauskienė Matematikos mokytoja
Laima Mikėnienė Pradinių klasių mokytoja
Vanda Minkauskienė Pradinių klasių mokytoja
Greta Molytė Pradinių klasių mokytoja
Asta Montrimienė Anglų kalbos mokytoja
Veronika Naumova Pradinių klasių mokytoja
Eglė Noreikienė Pradinių klasių mokytoja
Pierre Henri Philippe Pache Prancūzų kalbos mokytojas
Elena Palubinskienė Lietuvių kalbos mokytoja
Toma Pargaliauskaitė Muzikos mokytoja
Vladislava Pažėrienė Vokiečių kalbos mokytoja
Aušra Pivorienė Pradinių klasių mokytoja
Gintarė Plankytė Pradinių klasių mokytoja
Svetlana Politova Anglų kalbos mokytoja
Skaistė Poniškaitienė Anglų kalbos mokytoja
Eugenija Prevlockaja Lietuvių kalbos mokytoja
Valdemaras Purelis Fizikos, informatikos mokytojas
Sigutė Ramanauskienė Pradinių klasių mokytoja
Verutė Raugalienė Pradinių klasių mokytoja
Rita Remeikienė Tikybos mokytoja
Birutė Rimšelienė Pradinių klasių mokytoja
Robertas Rinkevičius Technologijų mokytojas
Reda Riukaitė Pradinių klasių mokytoja
Raimundas Rudokas Muzikos mokytojas
Vilma Ruzginaitė Pradinių klasių mokytoja
Audra –Onutė Rygertienė Pradinių klasių mokytoja
Eglė Sakalienė Pradinių klasių mokytoja
Vera Šapalova Rusų kalbos mokytoja
Georgijus Sapožnikovas Geografijos mokytojas
Jadvyga Saveiko Anglų kalbos mokytoja
Olga Semėnienė Technologijų mokytoja
Gražvydas Sereičikas Eikos mokytojas
Zinaida Šimkuvienė Istorijos mokytoja
Povilas Sinkevičius Kūno kultūros mokytojas
Audronė Skardžiuvienė Mokytoja padėjėja
Gaiva Skurdenienė Tikybos mokytoja
Vladas Smilauskas Biologijos mokytojas
Aušrelė Sorakienė Pradinių klasių mokytoja
Jelena Sosnovska Pradinių klasių mokytoja
Jurgita Stonienė Matematikos mokytoja
Eglė Strebulytė Anglų kalbos mokytoja
Rima Striogaitė Lietuvių kalbos mokytoja
Vitalija Subačiūtė Lietuvių kalbos mokytoja
Liuda Šulskienė Istorijos mokytoja
Liepa Tamošėtytė Pradinių klasių mokytoja
Aldona Tepėnaitienė Mokytojo padėjėja
Genovaitė – Marijona Tonkienė Kūno kultūros mokytoja
Rasa Tumienė Biologijos mokytoja
Raimonda Tūskienė Pradinių klasių mokytoja
Milda Tverkutė Dailės mokytoja
Džiuginta Vaičiūnienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Varslavėnienė Dailės mokytoja
Svetlana Venclovienė Anglų kalbos mokytoja
Milda Vercinkevičienė Pradinių klasių mokytoja
Audronė Vildžiūnaitė Pukėnė Pradinių klasių mokytoja
Jolanta Zagurskienė Lietuvių kalbos mokytoja
Edita Žalienė Pradinių klasių mokytoja
Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė Muzikos mokytoja
Virginija Žekonytė- Petrikienė Prancūzų kalbos mokytoja
Renata Žemaitienė Anglų kalbos mokytoja
Vilma Žikulina Biologijos mokytoja
Jevgenijus Žikulinas Geografijos mokytojas
Ana Žvirblienė Technologijų mokytoja
Klasių auklėtojai 2018-2019 m.m.
1a Eglė Sakalienė egle.sakaliene@mmazvydas.lt
1b Edita Bobyrienė edita.bobyriene@mmazvydas.lt
1c Elvyra Kernagienė elvyra.kernagiene@mmazvydas.lt
1d Verutė Raugalienė verute.raugaliene@mmazvydas.lt
1e Reda Riukaitė reda.riukaite@mmazvydas.lt
1f Asta Lisauskaitė asta.lisauskaite@mmazvydas.lt
1g Birutė Rimšelienė birute.rimseliene@mmazvydas.lt
1h Audronė Vildžiūnaitė- audrone.vildziunaite.pukene@mmazvydas.lt
Pukėnė
1j Jūratė Kurlavičienė jurate.kurlaviciene@mmazvydas.lt
1L Liepa Tamošėtytė liepa.tamosetyte@mmazvydas.lt
1m Ramunė Kiršienė ramune.kirsiene@mmazvydas.lt
2a Edita Žalienė edita.zaliene@mmazvydas.lt
2b Vilija Malinauskienė vilija.malinauskiene@mmazvydas.lt
2c Daiva Diržauskienė daiva.dirzauskiene@mmazvydas.lt
2d Sigutė Ramanauskienė sigute.ramanauskiene@mmazvydas.lt
2e Gitana Kučinskienė gitana.kucinskiene@mmazvydas.lt
2f Skaistė Janickienė skaiste.janickiene@mmazvydas.lt
2g Džiuginta Vaičiūnienė dziuginta.vaiciuniene@mmazvydas.lt
2h Aušra Pivorienė ausra.pivoriene@mmazvydas.lt
2j Audra Rygertienė audra.rygertiene@mmazvydas.lt
2L Gintarė Plankytė gintare.plankyte@mmazvydas.lt
2m Greta Molytė greta.molyte@mmazvydas.lt
2n Agnė Bugarauskienė agne.bugarauskiene@mmazvydas.lt
3a Erika Albertynienė erika.albertyniene@mmazvydas.lt
3b Laima Mikėnienė laima.mikeniene@mmazvydas.lt
3c Enrika Karvelienė enrika.karveliene@mmazvydas.lt
3d Zita Markevičienė zita.markeviciene@mmazvydas.lt
3e Teresė Augustovska terese.augustovska@mmazvydas.lt
3f Eglė Noreikienė egle.noreikiene@mmazvydas.lt
3g Vanda Minkauskienė vanda.minkauskiene@mmazvydas.lt
3h Dalia Kundrotiene dalia.kundrotiene@mmazvydas.lt
3j Janina Davidonienė janina.davidoniene@mmazvydas.lt
3L Danguolė Krapikienė danguole.krapikiene@mmazvydas.lt
3m Veronika Naumova veronika.naumova@mmazvydas.lt
4a Jelena Sosnovska jelena.sosnovska@mmazvydas.lt
4b Sonata Juzėnienė sonata.juzeniene@mmazvydas.lt
4c Elia Černiavskaja elia.cerniavskaja@mmazvydas.lt
4d Raimonda Tūskienė raimonda.tuskiene@mmazvydas.lt
4e Vilma Ruzginaitė vilma.ruzginaite@mmazvydas.lt
4f Gitana Balsevičienė gitana.balseviciene@mmazvydas.lt
4g Aušrelė Sorakienė ausra.sorakiene@mmazvydas.lt
4m Donata Karpavičiūtė donata.karpaviciute@mmazvydas.lt
5a Olga Semėnienė olga.semeniene@mmazvydas.lt
5b Robertas Rinkevičius robertas.rinkevicius@mmazvydas.lt
5c Rokas Bėliakas rokas.beliakas@mmazvydas.lt
5d Violeta Likšienė violeta.liksiene@mmazvydas.lt
5e Eglė Bridikienė egle.bridikiene@mmazvydas.lt
5p Vitalija Subačiūtė vitalija.subaciute@mmazvydas.lt
Danutė Kasiulevičienė danute.kasiuleviciene@mmazvydas.lt
5pp Vilma Junevičienė vilma.juneviciene@mmazvydas.lt
Daiva Varslavėnienė daiva.varslaveniene@mmazvydas.lt
6a Aušra Baneliene ausra.baneliene@mmazvydas.lt
Rasa Tumienė rasa.tumiene@mmazvydas.lt
6b Joana Zagurskienė joana.zagurskienė@mmazvydas.lt
6c Joana Jakubickaitė joana.jakubickaite@mmazvydas.lt
6d Reda Gustienė reda.gustiene@mmazvydas.lt
6e Diana Kodzevičienė diana.kodzeviciene@mmazvydas.lt
6f Povilas Sinkevičius povilas.sinkevicius@mmazvydas.lt
6g Teresa Dudoit teresa.dudoit@mmazvydas.lt
6p Eglė Strebulytė egle.strebulyte@mmazvydas.lt
Rita Bakanienė rita.bakaniene@mmazvydas.lt
7a Valdemaras Purelis valdemaras.purelis@mmazvydas.lt
7b Rima Striogaitė rima.striogaite@mmazvydas.lt
7c Liuda Šulskienė liuda.sulskiene@mmazvydas.lt
7d Daiva Augulienė daiva.auguliene@mmazvydas.lt
7e Kristina Jūraitė kristina.juraite@mmazvydas.lt
7p Virginija Žekonytė- virginija.petrikiene@mmazvydas.lt
Petrikienė
Piere Pache pierre.henri.philippe.pache@mmazvydas.lt
7pp Agnė Adamonytė agne.adamonyte@mmazvydas.lt
8a Edita Košinskaitė edita.kosinskaite@mmazvydas.lt
8b Jurgita Stonienė jurgita.stoniene@mmazvydas.lt
8c Edita Juknienė edita.jukniene@mmazvydas.lt
8d Irina Jakubauskienė irina.jakubauskiene@mmazvydas.lt
8e Virginija Baranauskienė virginija.baranauskiene@mmazvydas.lt
8p/f Svetlana Politova svetlana.politova@mmazvydas.lt
8p Rita Remeikienė rita.remeikiene@mmazvydas.lt
Reikalingas muzikos mokytojas
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijai reikalingas muzikos mokytojas pradinėse klasėse.
Terminuota sutartis.
20 savaitinių pamokų.
Tel. nr. 852795579
Direktorius
Reikalingas rusų kalbos mokytojas
Eglė Juraitytė / 2018 m. rugpjūčio 24 d.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijai reikalingas rusų kalbos mokytojas 6-8 klasėse.
16 savaitinių pamokų.
Tel. nr. 852795579
Direktorius
Reikalingas anglų kalbos mokytojas
Eglė Juraitytė / 2018 m. rugpjūčio 24 d.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijai reikalingas anglų kalbos mokytojas.
21 savaitinė pamoka.
Tel. nr. 852795579
Direktorius
Kūrybinių dirbtuvių idėja –jaunimas reklamuoja jaunimui geresnį ir saugesnį internetą
Metodinis filmukas apibendrinantis visas kūrybinių dirbtuvių veiklas:
Fotografės Rūtos Andrėsnuotraukų filmas:
Kūrybinių dirbtuvių pasirengimo, vykdymo metu ir apibendrinimo metu sukurti filmukai sudėti į YouTube grojaraštį:
Progimnazijos mokytojai tobulina savo kvalifikaciją
“Uždarame name lengvai veisiasi drėgmė ir pelėsis“ K.D.Ušinskis
Gyvename atvirame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Visi visuomenėje vykstantys procesai –
tiek socialiniai, tiek ekonominiai – glaudžiai tarpusavyje susiję. Negalime nematyti kaitos, vykstančios už
mokyklos sienų. Todėl šiandien kvalifikacijos tobulinimas tapo neatsėjama mokytojo gyvenimo dalimi.
Lietuvos respublikos Švietimo įstatymo 49 straipsnyje Mokytojo teisės ir pareigos apibrėžta mokytojo
teisė „ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose“. Tai ne tik
galimybė įsivertinti profesinę veiklą, ne tik galimybė įsigyti naujas kompetencijas, įvesti naujus dalykus,
programas, temas, technologijas, kūrybiškai išbandyti naujus metodus bei įrangą išsikeltų uždavinių
įgyvendinimui. Pedagogo profesinio tobulinimosi poreikiai suvokiami kaip galimybė realizuoti asmeninius
gebėjimus, polinkius bei siekius, įveikti problemas, kurios yra kliūtis geresniems profesinės veiklos
rezultatams ir pasitenkinimui darbu. Progimnazijos vadovai skatina darbuotojų nuolatinį mokymąsi ir
tobulėjimą, sudaro galimybes pedagogams dalyvauti pasirinktuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
taip pat organizuoja kvalifikacijos renginius vietoje, pasikviesdami lektorius į progimnaziją.
2013-2014m.m. 109 mūsų mokytojai aktyviai dalyvavo LEU, ISM, UPC, MTC, VPPT , ŠDC, Debatų
centro, „Šviesos“ , Panevėžio PŠC ir kitų įvairių šalies Švietimo centrų organizuotuose seminaruose,
kursuose, konferencijose ir kituose renginiuose įvairiais ugdymo klausimais.
Vietoje buvo išklausyti: Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai, Privalomieji higienos įgūdžių mokymai,
Priešgaisrinės saugos mokymai, Ugdymo proceso pamokos vadyba ir vertinimas. Mokytojai rinkosi
aktualius seminarus: Gabių vaikų samprata, atpažinimas ir ugdymas; Tėvelių ir vaikų požiūrio į gyvenimo
tikslus raida, darna; Darbas su specialiųjų poreikių vaikais, Autistiškų vaikų ugdymo bendrojo lavinimo
įstaigoje aspektai, Interaktyvios lentos panaudojimas spec. poreikių mokinių ugdyme; Protinio darbo
ypatumai teikiant kompleksinę pagalbą vaikams, kurie turi spec. sutrikimus; Aš – grupėje, grupė –
manyje; Efektyvus klasės vadovo bendradarbiavimas su mokinių tėvais (II sesijos). Beje, pastarasis
seminaras buvo pravestas savo progimnazijos mokytojų-ekspertų.
2014 -2015 m.m apie 90 mokytojų ir toliau gilinosi į darbo su specialiųjų poreikių vaikų ypatumus
bei inovacijas pamokoje: Darbas su specialiųjų poreikių vaikais, Kitoks vaikas; Vaikas netinkamai elgiasi?
Kitoks požiūris į mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą; Lyderių laikas 2; Kaip efektyviai organizuoti ir
pravesti tėvų susirinkimą?; Kolegialus grįžtamasis ryšys-metodinės veiklos stiprinimas; Z karta: Ką turi
žinoti šiuolaikiniai tėvai?; Mokomųjų dalykų integracija ugdymo procese; Motyvacijos skatinimas pradinių
klasių mokinių ugdymo(-si) procese; Konferencija – seminaras „Alternatyvus ugdymas – kitoks kelias į
vaiko sėkmę“; Konferencija „Profesinis orientavimas švietimo ir darbo rinkos partnerystės kontekste“;
Respublikinė konferencija“ Iššūkis: motyvuoti nemotyvuotą mokinį“; Bendravimo ir bendradarbiavimo tarp
pedagogų ir tėvų psichologiniai aspektai; Ugdomasis vadovavimas mokykloje; Profesinės ir asmeninės
karjeros planavimas.
Daug dėmesio buvo skirta naujų technologijų panaudojimui: Švietimo įstaigos tinklalapių, sukurtų
su TVS WordPress, veikimo efektyvumo didinimas; Švietimo įstaigos modernaus tinklalapio kūrimas su
IVS WordPress; Mokomės su Z karta; Kaip mokyti įdomiau? Su planšetiniais kompiuteriais?.
Mūsų mokytojai ne tik LITEXSPO parodų „Mokykla – 2013“, 2014, 2015 – klausytojai, bet ir aktyvūs
dalyviai-lektoriai (pvz., Ž.Meškėlienė, V.Naudužienė). „Ne paskutinių smuiku groja“ mūsų mokytojai,
aktyviai tobulinantys tarptautinėse projektuose (pvz. R. Žemaitienė ir L. Spalvienė Helsinkyje).
Daug mokytojų savirealizuojasi viešoje nedarbinėje veikloje, visuomeninėje, kultūrinėje, meninėje erdvėje,
įskaitant veiklą nevyriausybinėse organizacijose, socialinėse akcijose ir programose, nemažai
dalyvaujančių kūrybiniuose projektuose, dainuojančių, šokančių, dalyvaujančių įvairių meno kolektyvų
veikloje, organizuojančiu sportinę veiklą ir dalyvaujančių joje, užsiimančių amatininkystę.
Teigiamai mokytojų vertinami (nors ir nedažni) išvažiuojamieji seminarai Punioje, Druskininkuose,
Krokuvoje.
Mokytojų aktyvūs kvalifikacijos tobulinimas rodo jų norą būti šiuolaikiškais, būti reikalingais savo
mokiniams, vadovautis penkių M principu: mokyti, mokytis, mąstyti, motyvuoti, mylėti savo mokinius.
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas