Mokytojų sąrašas 2020-01-01
Vardas Pavardė    

Agnė Adamonytė
Erika Albertynienė
Daiva Augulienė
Tereza Augustovska
Rita Bakanienė
Virginija Balandienė
Gitana Balsevičienė
Virginija Baranauskienė
Edita Bobyrienė
Žana Bortkevič
Justina Bradauskienė
Eglė Bridikienė
Eglė Budrikienė
Agnė Bugarauskienė
Laimutė Butrimavičienė
Elia Černiavskaja
Daina Černienė
Stanislava Dambrauskienė
Sigita Daugirdienė
Margarita Daukšienė
Janina Davidonienė  
Daiva Diržauskienė  
Eugenija Drungilienė  
Teresa Dudoit  
Mindaugas Gatelis  
Ernesta Giedraitienė  
Erika Gobekci  
Reda Gustienė  
Irina Jakubauskienė  
Joana Jakubickaitė  
Skaistė Janickienė  
Edita Juknienė  
Ana Jundo   
Vilma Junevičienė  
Kristina Jūraitė  
Sonata Juzėnienė  
Diana Kadzevičienė  
Loreta Kamarauskienė  
Donata Karpavičiūtė  
Enrika Karvelienė   
Elvyra Kernagienė  
Ramunė Kiršienė  
Danguolė Krapikienė  
Gitana Kučinskienė  
Dalia Kundrotienė  
Jūratė Kurlavičienė  
Audronė Lašinskienė  
Dalia Laumelienė  
Violeta Likšienė  
Asta Lisauskaitė
Irena Makauskytė  
Vilija Malinauskienė  
Zita Markevičienė  
Renata Maslauskienė  
Imanas Merkys  
Genovaitė Mikalauskienė 
Laima Mikėnienė 
Vanda Minkauskienė 
Greta Molytė- Rukšėnė
Asta Montrimienė
Lina Morkūnienė
Veronika Naumova 
Laura Navickienė 
Eglė Noreikienė 
Pierre Henri Philippe Pache
Vladislava Pažėrienė 
Jurgita Pilauskienė 
Aušra Pivorienė 
Svetlana Politova 
Skaistė Poniškaitienė 
Valdemaras Purelis 
Sigutė Ramanauskienė 
Verutė Raugalienė 
Jūratė Ratautienė 
Rita Remeikienė 
Birutė Rimšelienė 
Robertas Rinkevičius 
Reda Riukaitė 
Vilma Ruzginaitė 
Audra –Onutė Rygertienė
Edita Sadauskienė 
Eglė Sakalienė 
Vera Šapalova 
Jadvyga Saveiko 
Gintarė Semaškienė 
Olga Semėnienė 
Gražvydas Sereičikas 
Zinaida Šimkuvienė 
Povilas Sinkevičius 
Audronė Skardžiuvienė 
Vladas Smilauskas 
Jelena Sosnovska 
Jurgita Stonienė 
Rima Striogaitė 
Vitalija Subačiūtė 
Liuda Šulskienė 
Liepa Tamošėtytė 
Aldona Tepėnaitienė 
Genovaitė – Marijona Tonkienė
Rasa Tumienė 
Raimonda Tūskienė 
Milda Tverkutė 
Džiuginta Vaičiūnienė 
Daiva Varslavėnienė 
Svetlana Venclovienė 
Audronė Vildžiūnaitė Pukėnė
Edita Žalienė  
Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė
Virginija Žekonytė- Petrikienė
Renata Žemaitienė 
Vilma Žikulina 
Jevgenijus Žikulinas 
Ieva Žiūraitė  
Ana Žvirblienė 
Pareigos  

Anglų Kalbos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Istorijos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Anglų kalbos mokytoja
Muzikos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Matematikos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Rusų kalbos mokytoja
Muzikos mokytoja
Anglų kalbos mokytoja 
Muzikos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Tikybos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Matematikos mokytoja
Anglų kalbos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Muzikos mokytoja 
Chemijos mokytoja
Kūno kultūros mokytojas
Mokytoja, mokytojo padėjėja 
Rusų kalbos mokytoja 
Technologijų mokytoja
Matematikos mokytoja
Lietuvių kalbos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja 
Informacinių technologijų mokytoja 
Muzikos mokytoja 
Kūno kultūros mokytoja 
Informatikos mokytoja
 Pradinių klasių mokytoja
Lietuvių kalbos mokytoja
Anglų kalbos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Muzikos mokytoja 
Mokytojo padėjėja 
Choreografijos mokytoja    
Pradinių klasių mokytoja
Anglų kalbos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja
Lietuvių kalbos mokytoja 
Geografijos mokytojas
Matematikos mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja   
Pradinių klasių mokytoja   
Anglų kalbos mokytoja    
Anglų kalbos mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja  
Choreografijos mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja   
Prancūzų kalbos mokytojas 
Vokiečių kalbos mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja  
Anglų kalbos mokytoja 
Anglų kalbos mokytoja 
Fizikos, informatikos mokytojas 
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja 
Lietuvių kalbos mokytoja  
Tikybos mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja 
Technologijų mokytojas  
Pradinių klasių mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja 
Lietuvių kalbos mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja  
Rusų kalbos mokytoja  
Anglų kalbos mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja  
Technologijų mokytoja 
Eikos mokytojas 
Istorijos mokytoja 
Kūno kultūros mokytojas 
Mokytoja padėjėja 
Biologijos mokytojas  
Pradinių klasių mokytoja  
Matematikos mokytoja  
Lietuvių kalbos mokytoja  
Lietuvių kalbos mokytoja 
Istorijos mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja 
Mokytojo padėjėja  
Kūno kultūros mokytoja  
Biologijos mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja  
Dailės mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja 
Dailės mokytoja 
Anglų kalbos mokytoja   
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja
Muzikos mokytoja   
Prancūzų kalbos mokytoja 
Anglų kalbos mokytoja  
Biologijos mokytoja 
Geografijos mokytojas 
Tikybos mokytoja  
Technologijų mokytoja
Klasių vadovai 2020-2021 m. m.
Klasė     
 
1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h
1j
1l
1m

2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2m

3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3j
3L
3m

4a 
4b 
4c 
4d 
4e 
4f 
4g
4h
4j 
4l 
4n
4m

5a
5b
5c
5d
5e
5p
5pp
5pr

6a
6b
6c
6d
6e
6p
6pp

7a
7b
7c
 
7d
7e
7p
7pp


8a
8b
8c
8d
8e
8f
8g
8p
Auklėtojas 

Erika Albertynienė
Laima Mikėnienė
Enrika Karvelienė
Janina Davidonienė
Teresa Augustovska
Eglė Noreikienė
Vanda Minkauskienė
Dalia Kundrotienė
Zita Markevičienė
Danguolė Krapikienė
Veronika Naumova
 
Jelena Sosnovska
Sonata Juzėnienė
Elia Černiavskaja
Margarita Daukšienė
Gintarė Plankytė
Gitana Balsevičienė
Raimonda Tūskienė
Donata Simonaitienė

Eglė Sakalienė
Edita Bobyrienė
Elvyra Kernagienė
Verutė Raugalienė
Reda Riukaitė
Asta Lisauskaitė
Birutė Rimšelienė
Audronė Vildžiūnaitė-Pukėnė
Jūratė Kurlavičienė
Liepa Tamošėtytė
Ramunė Kiršienė

Jurgita Pilauskienė
Vilija Malinauskienė
Daiva Diržauskienė
Sigutė Ramanauskienė
Gitana Kučinskienė
Skaistė Janickienė
Džiuginta Vaičiūnienė
Aušra Pivorienė
Audra Onutė Rygertienė
Vilma Ruzginaitė
Agnė Bugarauskienė
Greta Molytė

Virginija Baranauskienė
Agnė Adamonytė
Renata Maslauskienė
Justina Bradauskienė
Valdemaras Purelis
Virginija Žekonytė-Petrikienė
Kristina Jūraitė
Vilma Žikulina

Eugenija Drungilienė
Irina Jakubauskienė
Žana Bortkevič
Asta Montrimienė
Jurgita Stonienė
Edita Juknienė
Svetlana Politova

Olga Semėnienė
Robertas Rinkevičius
Jevgenijus Žikulinas,
Vladislava Pažėrienė
Violeta Likšienė
Eglė Bridikienė
Vitalija Subačiūtė
Vilma Junevičienė,
Daiva Varslavėnienė
 
Rasa Tumienė 
Jūratė Ratautienė 
Joana Jakubickaitė 
Reda Gustienė
Diana Kadzevičienė 
Povilas Sinkevičius 
Teresa Dudoit 
Mindaugas Gatelis
Mokinių
kabinetas
Korpusas A
Korpusas A
Korpusas B
140, Pilaitė
115, Pilaitė
107, Pilaitė
117, Pilaitė
112, Pilaitė
Korpusas B
141, Pilaitė
139, Pilaitė

109
107
111
218
209
203
210
219

212
114
115
216
116
215
109, Pilaitė
108, Pilaitė
146, Pilaitė
217, Pilaitė
145, Pilaitė

110
214
108
112
204
113, Pilaitė
116, Pilaitė
114, Pilaitė
215, Pilaitė
147, Pilaitė
142, Pilaitė
216, Pilaitė

131
132
130
128
127
126
125
124

126
130
127
128
124
131
132

213
209
235

238
210
237
241


213
209
210
238
235
239
241
237
 Elektroninis paštas  

erika.albertyniene@mmazvydas.lt
laima.mikeniene@mmazvydas.lt
enrika.karveliene@mmazvydas.lt
janina.davidoniene@mmazvydas.lt
terese.augustovska@mmazvydas.lt
egle.noreikiene@mmazvydas.lt
vanda.minkauskiene@mmazvydas.lt
dalia.kundrotiene@mmazvydas.lt
zita.markeviciene@mmazvydas.lt
danguole.krapikiene@mmazvydas.lt
veronika.naumova@mmazvydas.lt

jelena.sosnovska@mmazvydas.lt
sonata.juzeniene@mmazvydas.lt
elia.cerniavskaja@mmazvydas.lt
margarita.dauksiene@mmazvydas.lt
gintare.plankyte@mmazvydas.lt
gitana.balseviciene@mmazvydas.lt
raimonda.tuskiene@mmazvydas.lt
donata.karpaviciute@mmazvydas.lt

egle.sakaliene@mmazvydas.lt
edita.bobyriene@mmazvydas.lt
elvyra.kernagiene@mmazvydas.lt
verute.raugaliene@mmazvydas.lt
reda.riukaite@mmazvydas.lt
asta.lisauskaite@mmazvydas.lt
birute.rimseliene@mmazvydas.lt
audrone.vildziunaite.pukene@mmazvydas.lt
jurate.kurlaviciene@mmazvydas.lt
liepa.tamosetyte@mmazvydas.lt
ramune.kirsiene@mmazvydas.lt

jurgita.pilauskiene@mmazvydas.lt
vilija.malinauskiene@mmazvydas.lt
daiva.dirzauskiene@mmazvydas.lt
sigute.ramanauskiene@mmazvydas.lt
gitana.kucinskiene@mmazvydas.lt
skaiste.janickiene@mmazvydas.lt
dziuginta.vaiciuniene@mmazvydas.lt
ausra.pivoriene@mmazvydas.lt
audra.rygertiene@mmazvydas.lt
vilma.ruzginaite@mmazvydas.lt
agne.bugarauskiene@mmazvydas.lt
greta.molyte@mmazvydas.lt

virginija.baranauskiene@mmazvydas.lt
agne.adamonyte@mmazvydas.lt
renata.maslauskiene@mmazvydas.lt
justina.bradauskiene@mmazvydas.lt
valdemaras.purelis@mmazvydas.lt
virginija.petrikiene@mmazvydas.lt
kristina.juraite@mmazvydas.lt
vilma.zikulina@mmazvydas.lt

eugenija.drungiliene@mmazvydas.lt
irina.jakubauskiene@mmazvydas.lt
zana.bortkevic@mmazvydas.lt
asta.montrimiene@mmazvydas.lt
jurgita.stoniene@mmazvydas.lt
edita.jukniene@mmazvydas.lt
svetlana.politova@mmazvydas.lt

olga.semeniene@mmazvydas.lt
robertas.rinkevicius@mmazvydas.lt
jevgenijus.zikulinas@mmazvydas.lt
vladislava.pazeriene@mmazvydas.lt
violeta.liksiene@mmazvydas.lt
egle.bridikiene@mmazvydas.lt
vitalija.subaciute@mmazvydas.lt
vilma.juneviciene@mmazvydas.lt
daiva.varslaveniene@mmazvydas.lt

rasa.tumiene@mmazvydas.lt
jurate.ratautiene@mmazvydas.lt
joana.jakubickaite@mmazvydas.lt
reda.gustiene@mmazvydas.lt
diana.kodzeviciene@mmazvydas.lt
povilas.sinkevicius@mmazvydas.lt
teresa.dudoit@mmazvydas.lt
mindaugas.gatelis@mmazvydas.lt
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas