Mokytojų sąrašas 2020-01-01
Vardas Pavardė    

Agnė Adamonytė
Erika Albertynienė
Daiva Augulienė
Tereza Augustovska
Rita Bakanienė
Virginija Balandienė
Gitana Balsevičienė
Virginija Baranauskienė
Edita Bobyrienė
Žana Bortkevič
Justina Bradauskienė
Eglė Bridikienė
Eglė Budrikienė
Agnė Bugarauskienė
Laimutė Butrimavičienė
Elia Černiavskaja
Daina Černienė
Stanislava Dambrauskienė
Sigita Daugirdienė
Margarita Daukšienė
Janina Davidonienė  
Daiva Diržauskienė  
Eugenija Drungilienė  
Teresa Dudoit  
Mindaugas Gatelis  
Ernesta Giedraitienė  
Erika Gobekci  
Reda Gustienė  
Irina Jakubauskienė  
Joana Jakubickaitė  
Skaistė Janickienė  
Edita Juknienė  
Ana Jundo   
Vilma Junevičienė  
Kristina Jūraitė  
Sonata Juzėnienė  
Diana Kadzevičienė  
Loreta Kamarauskienė  
Donata Karpavičiūtė  
Enrika Karvelienė   
Elvyra Kernagienė  
Ramunė Kiršienė  
Danguolė Krapikienė  
Gitana Kučinskienė  
Dalia Kundrotienė  
Jūratė Kurlavičienė  
Audronė Lašinskienė  
Dalia Laumelienė  
Violeta Likšienė  
Asta Lisauskaitė
Irena Makauskytė  
Vilija Malinauskienė  
Zita Markevičienė  
Renata Maslauskienė  
Imanas Merkys  
Genovaitė Mikalauskienė 
Laima Mikėnienė 
Vanda Minkauskienė 
Greta Molytė- Rukšėnė
Asta Montrimienė
Lina Morkūnienė
Veronika Naumova 
Laura Navickienė 
Eglė Noreikienė 
Pierre Henri Philippe Pache
Vladislava Pažėrienė 
Jurgita Pilauskienė 
Aušra Pivorienė 
Svetlana Politova 
Skaistė Poniškaitienė 
Valdemaras Purelis 
Sigutė Ramanauskienė 
Verutė Raugalienė 
Jūratė Ratautienė 
Rita Remeikienė 
Birutė Rimšelienė 
Robertas Rinkevičius 
Reda Riukaitė 
Vilma Ruzginaitė 
Audra –Onutė Rygertienė
Edita Sadauskienė 
Eglė Sakalienė 
Vera Šapalova 
Jadvyga Saveiko 
Gintarė Semaškienė 
Olga Semėnienė 
Gražvydas Sereičikas 
Zinaida Šimkuvienė 
Povilas Sinkevičius 
Audronė Skardžiuvienė 
Vladas Smilauskas 
Jelena Sosnovska 
Jurgita Stonienė 
Rima Striogaitė 
Vitalija Subačiūtė 
Liuda Šulskienė 
Liepa Tamošėtytė 
Aldona Tepėnaitienė 
Genovaitė – Marijona Tonkienė
Rasa Tumienė 
Raimonda Tūskienė 
Milda Tverkutė 
Džiuginta Vaičiūnienė 
Daiva Varslavėnienė 
Svetlana Venclovienė 
Audronė Vildžiūnaitė Pukėnė
Edita Žalienė  
Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė
Virginija Žekonytė- Petrikienė
Renata Žemaitienė 
Vilma Žikulina 
Jevgenijus Žikulinas 
Ieva Žiūraitė  
Ana Žvirblienė 
Pareigos  

Anglų Kalbos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Istorijos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Anglų kalbos mokytoja
Muzikos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Matematikos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Rusų kalbos mokytoja
Muzikos mokytoja
Anglų kalbos mokytoja 
Muzikos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Tikybos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Matematikos mokytoja
Anglų kalbos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Muzikos mokytoja 
Chemijos mokytoja
Kūno kultūros mokytojas
Mokytoja, mokytojo padėjėja 
Rusų kalbos mokytoja 
Technologijų mokytoja
Matematikos mokytoja
Lietuvių kalbos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja 
Informacinių technologijų mokytoja 
Muzikos mokytoja 
Kūno kultūros mokytoja 
Informatikos mokytoja
 Pradinių klasių mokytoja
Lietuvių kalbos mokytoja
Anglų kalbos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Pradinių klasių mokytoja
Muzikos mokytoja 
Mokytojo padėjėja 
Choreografijos mokytoja    
Pradinių klasių mokytoja
Anglų kalbos mokytoja
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja
Lietuvių kalbos mokytoja 
Geografijos mokytojas
Matematikos mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja   
Pradinių klasių mokytoja   
Anglų kalbos mokytoja    
Anglų kalbos mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja  
Choreografijos mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja   
Prancūzų kalbos mokytojas 
Vokiečių kalbos mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja  
Anglų kalbos mokytoja 
Anglų kalbos mokytoja 
Fizikos, informatikos mokytojas 
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja 
Lietuvių kalbos mokytoja  
Tikybos mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja 
Technologijų mokytojas  
Pradinių klasių mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja 
Lietuvių kalbos mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja  
Rusų kalbos mokytoja  
Anglų kalbos mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja  
Technologijų mokytoja 
Eikos mokytojas 
Istorijos mokytoja 
Kūno kultūros mokytojas 
Mokytoja padėjėja 
Biologijos mokytojas  
Pradinių klasių mokytoja  
Matematikos mokytoja  
Lietuvių kalbos mokytoja  
Lietuvių kalbos mokytoja 
Istorijos mokytoja  
Pradinių klasių mokytoja 
Mokytojo padėjėja  
Kūno kultūros mokytoja  
Biologijos mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja  
Dailės mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja 
Dailės mokytoja 
Anglų kalbos mokytoja   
Pradinių klasių mokytoja 
Pradinių klasių mokytoja
Muzikos mokytoja   
Prancūzų kalbos mokytoja 
Anglų kalbos mokytoja  
Biologijos mokytoja 
Geografijos mokytojas 
Tikybos mokytoja  
Technologijų mokytoja
Klasių vadovai 2020-2021 m. m.
Klasė Auklėtojas Mokinių Elektroninis paštas
kabinetas
1a Erika Albertynienė Korpusas A erika.albertyniene@mmazvydas.lt
1b Laima Mikėnienė Korpusas A laima.mikeniene@mmazvydas.lt
1c Enrika Karvelienė Korpusas B enrika.karveliene@mmazvydas.lt
1d Janina Davidonienė 140, Pilaitė janina.davidoniene@mmazvydas.lt
1e Teresa Augustovska 115, Pilaitė terese.augustovska@mmazvydas.lt
1f Eglė Noreikienė 107, Pilaitė egle.noreikiene@mmazvydas.lt
1g Vanda Minkauskienė 117, Pilaitė vanda.minkauskiene@mmazvydas.lt
1h Dalia Kundrotienė 112, Pilaitė dalia.kundrotiene@mmazvydas.lt
1j Zita Markevičienė Korpusas B zita.markeviciene@mmazvydas.lt
1l Danguolė Krapikienė 141, Pilaitė danguole.krapikiene@mmazvydas.lt
1m Veronika Naumova 139, Pilaitė veronika.naumova@mmazvydas.lt
2a Jelena Sosnovska 109 jelena.sosnovska@mmazvydas.lt
2b Sonata Juzėnienė 107 sonata.juzeniene@mmazvydas.lt
2c Elia Černiavskaja 111 elia.cerniavskaja@mmazvydas.lt
2d Margarita Daukšienė 218 margarita.dauksiene@mmazvydas.lt
2e Gintarė Plankytė 209 gintare.plankyte@mmazvydas.lt
2f Gitana Balsevičienė 203 gitana.balseviciene@mmazvydas.lt
2g Raimonda Tūskienė 210 raimonda.tuskiene@mmazvydas.lt
2m Donata Simonaitienė 219 donata.karpaviciute@mmazvydas.lt
3a Eglė Sakalienė 212 egle.sakaliene@mmazvydas.lt
3b Edita Bobyrienė 114 edita.bobyriene@mmazvydas.lt
3c Elvyra Kernagienė 115 elvyra.kernagiene@mmazvydas.lt
3d Verutė Raugalienė 216 verute.raugaliene@mmazvydas.lt
3e Reda Riukaitė 116 reda.riukaite@mmazvydas.lt
3f Asta Lisauskaitė 215 asta.lisauskaite@mmazvydas.lt
3g Birutė Rimšelienė 109, Pilaitė birute.rimseliene@mmazvydas.lt
3h Audronė Vildžiūnaitė-Pukėnė 108, Pilaitė audrone.vildziunaite.pukene@mmazvydas.lt
3j Jūratė Kurlavičienė 146, Pilaitė jurate.kurlaviciene@mmazvydas.lt
3L Liepa Tamošėtytė 217, Pilaitė liepa.tamosetyte@mmazvydas.lt
3m Ramunė Kiršienė 145, Pilaitė ramune.kirsiene@mmazvydas.lt
4a Jurgita Pilauskienė 110 jurgita.pilauskiene@mmazvydas.lt
4b Vilija Malinauskienė 214 vilija.malinauskiene@mmazvydas.lt
4c Vilma Vinickaitė Karvelienė 108 vilma.vinickaite.karveliene@mmazvydas.lt
4d Sigutė Ramanauskienė 112 sigute.ramanauskiene@mmazvydas.lt
4e Gitana Kučinskienė 204 gitana.kucinskiene@mmazvydas.lt
4f Skaistė Janickienė 113, Pilaitė skaiste.janickiene@mmazvydas.lt
4g Džiuginta Vaičiūnienė 116, Pilaitė dziuginta.vaiciuniene@mmazvydas.lt
4h Aušra Pivorienė 114, Pilaitė ausra.pivoriene@mmazvydas.lt
4j Audra Onutė Rygertienė 215, Pilaitė audra.rygertiene@mmazvydas.lt
4l Vilma Ruzginaitė 147, Pilaitė vilma.ruzginaite@mmazvydas.lt
4n Agnė Bugarauskienė 142, Pilaitė agne.bugarauskiene@mmazvydas.lt
4m Greta Molytė 216, Pilaitė greta.molyte@mmazvydas.lt
5a Virginija Baranauskienė 131 virginija.baranauskiene@mmazvydas.lt
5b Agnė Adamonytė 132 agne.adamonyte@mmazvydas.lt
5c Renata Maslauskienė 130 renata.maslauskiene@mmazvydas.lt
5d Justina Bradauskienė 128 justina.bradauskiene@mmazvydas.lt
5e Valdemaras Purelis 127 valdemaras.purelis@mmazvydas.lt
5p Virginija Žekonytė-Petrikienė 126 virginija.petrikiene@mmazvydas.lt
(prancūzų k.)
5pp Kristina Jūraitė 125 kristina.juraite@mmazvydas.lt
5pr Vilma Žikulina 124 vilma.zikulina@mmazvydas.lt
6a Eugenija Drungilienė 126 eugenija.drungiliene@mmazvydas.lt
6b Irina Jakubauskienė 130 irina.jakubauskiene@mmazvydas.lt
6c Žana Bortkevič 127 zana.bortkevic@mmazvydas.lt
6d Asta Montrimienė (dailė) 128 asta.montrimiene@mmazvydas.lt
6e Jurgita Stonienė 124 jurgita.stoniene@mmazvydas.lt
6p Edita Juknienė (prancūzų k.) 131 edita.jukniene@mmazvydas.lt
6pp Svetlana Politova (prancūzų k.) 132 svetlana.politova@mmazvydas.lt
7a Olga Semėnienė 213 olga.semeniene@mmazvydas.lt
7b Robertas Rinkevičius 209 robertas.rinkevicius@mmazvydas.lt
7c Jevgenijus Žikulinas, 235 jevgenijus.zikulinas@mmazvydas.lt
Vladislava Pažėrienė vladislava.pazeriene@mmazvydas.lt
7d Violeta Likšienė (dailė) 238 violeta.liksiene@mmazvydas.lt
7e Eglė Bridikienė 210 egle.bridikiene@mmazvydas.lt
7p Vitalija Subačiūtė, 237 vitalija.subaciute@mmazvydas.lt
(prancūzų k.)
7pp Vilma Junevičienė, 241 vilma.juneviciene@mmazvydas.lt
Daiva Varslavėnienė (prancūzų k.) daiva.varslaveniene@mmazvydas.lt
8a Rasa Tumienė 213 rasa.tumiene@mmazvydas.lt
8b Jūratė Ratautienė 209 jurate.ratautiene@mmazvydas.lt
8c Joana Jakubickaitė 210 joana.jakubickaite@mmazvydas.lt
8d Reda Gustienė (dailė) 238 reda.gustiene@mmazvydas.lt
8e Diana Kadzevičienė 235 diana.kodzeviciene@mmazvydas.lt
8f Povilas Sinkevičius 239 povilas.sinkevicius@mmazvydas.lt
8g Teresa Dudoit 241 teresa.dudoit@mmazvydas.lt
8p Mindaugas Gatelis (prancūzų k.) 237 mindaugas.gatelis@mmazvydas.lt
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas