2022-2023 m. m. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos klasės vadovų sąrašas
Lina Navickaitė / 2022 m. 30 rugpjūčio d.
Klasė Vardas, Pavardė
1a Eglė Sakalienė
1b Elvyra Kernagienė
1c Verutė Raugalienė
1d Edita Bobyrienė
1e Reda Riukaitė
1f Asta Lisauskaitė
1g Violeta Šiaulienė
2a Edita Žalienė
2b Vilija Malinauskienė
2c Daiva Diržauskienė
2d Gitana Kučinskienė
2e Sigutė Ramanauskienė
3a Erika Albertynienė
3b Laima Mikėnienė
3c Zita Markevičienė
3d Irena Lapteva
4a Julija Vaskovskienė
4b Sonata Juzėnienė
4c Elia Černiavskaja
4d Margarita Daukšienė
4f Gitana Balsevičienė
4m Jurgita Pilauskienė
5a Ieva Janutaitienė
5b Imanas Merkys
5d Reda Gustienė
5p Virginija Baranauskienė
5pp Renata Maslauskienė
5pr Milda Steckienė
6b Rasa Tumienė
6d Teresa Dudoit
6p Rima Striogaitė
6pp Vilma Junevičienė
6pr Gitana Šeštokienė
7d Justina Bradauskienė
7p Vilma Žekonytė-Petrikienė
7pp Pierre Henri Philippe
7pr Vilma Žikulina
8a Eugenija Drungilienė
8b Irina Jakubauskienė
8c Violeta Likšienė
8d Asta Montrimienė
8e Jurgita Stonienė
8p Edita Juknienė
8pp Svetlana Politova
Džiaugiamės, didžiuojamės, sveikinam!
Danguolė Matulevičienė / 2022 m. 21 balandžio d.
Sveikiname progimnazijos anglų kalbos mokytoją Ritą
Bakanienę. Ji darbšti ir gebanti valdyti žodį.
Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY)
Lietuvos skyrius kasmet teikia premijas už geriausias metų
knygas vaikams ir paaugliams. Tarptautinę vaikų knygos dieną,
balandžio 2–ąją, Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo
bibliotekoje vyko geriausių 2021 m. knygų vaikams ir
paaugliams apdovanojimų ceremonija. Premijas kasmet gauna
geriausi vaikų knygų rašytojai, iliustruotojai, vertėjai.
Eugenijos Stravinskienės premija už reikšmingiausią ir
meniškiausią metų vertimą vaikams skirta Ritai Bakanienei, iš
anglų kalbos išvertusiai Megan Shepherd knygą „Slapti
Erškėtrožių kalvos žirgai“ (leidykla „Nieko rimto“), – už jautrią
ir išmoningą kalbinę raišką perteikiant vaikystės trapumą karo
ir ligos akivaizdoje.
Džiugu, kad mokytojos Ritos jautrumas vaiko pasauliui
perduodamas ne tik pamokoje, bet skleidžiamas ir už mokyklos
ribų visiems jauniesiems skaitytojams.
Klasių vadovai 2021-2022 m. m.
Klasė     

1a
1b
1c
1d
1e
1f
1g
1h
1j
1l
1m
1n

2a
2b
2c
2d
2e
2f
2g
2h
2j
2l
2m

3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3m

4a 
4b 
4c 
4d 
4e 
4f 
4g
4h
4j 
4l 
4m

5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
5p
5pp
5pr

6a
6b
6c
6d
6e
6p
6pp
6pr

7a
7b
7c
7d
7e
7p
7pp

8a
8b
8c
8d
8e
8p
8pp
Auklėtojas 

Edita Žalienė
Vilija Malinauskienė
Daiva Diržauskienė
Gitana Kučinskienė
Sigutė Ramanauskienė
Skaistė Janickienė
Džiuginta Vaičiūnienė
Aušra Pivorienė
Audra Onutė Rygertienė
Vilma Ruzginaitė
Greta Molytė – Rukšėnė
Agnė Bugarauskienė

Erika Albertynienė
Laima Mikėnienė
Enrika Karvelienė
Janina Davidonienė
Teresa Augustovska
Eglė Noreikienė
Vanda Minkauskienė
Dalia Kundrotienė
Zita Markevičienė
Danguolė Krapikienė
Veronika Naumova
 
Julija Vaskovskienė
Sonata Juzėnienė
Elia Černiavskaja
Margarita Daukšienė
Gintarė Semaškienė
Gitana Balsevičienė
Raimonda Tūskienė
Jurgita Pilauskienė

Eglė Sakalienė
Edita Bobyrienė
Elvyra Kernagienė
Verutė Raugalienė
Reda Riukaitė
Asta Lisauskaitė
Birutė Rimšelienė
Audronė Vildžiūnaitė-Pukėnė
Jūratė Kurlavičienė
Liepa Tamošėtytė
Ramunė Kiršienė

Lina Navickaitė
Rasa Tumienė
Liuda Šulskienė
Joana Jakubickaitė
Daiva Augulienė
Reda Gustienė 
Teresa Dudoit
Rima Stiogaitė
Rita Pundziūtė
Gitana Šeštokienė

Virginija Baranauskienė
Agnė Adamonytė
Renata Maslauskienė
Justina Bradauskienė
Karolis Navickas
Virginija Žekonytė-Petrikienė
Kristina Jūraitė
Vilma Žikulina

Eugenija Drungilienė
Irina Jakubauskienė
Medeina Bleizgytė
Asta Montrimienė
Jurgita Stonienė
Edita Juknienė
Svetlana Politova

Olga Rinkevičienė
Robertas Rinkevičius
Jevgenijus Žikulinas
Violeta Likšienė
Eglė Bridikienė
Diana Kadzevičienė
Vilma Junevičienė,
Mokinių
kabinetas
110
214
108
204
112
113, Pilaitė 
116, Pilaitė 
114, Pilaitė 
215, Pilaitė 
147, Pilaitė  
216, Pilaitė
142, Pilaitė

Korpusas A
Korpusas A
Korpusas B
140, Pilaitė
115, Pilaitė
107, Pilaitė
117, Pilaitė
112, Pilaitė
Korpusas B
141, Pilaitė
139, Pilaitė

109
107
111
218
217
203
220
219

221
114
115
216
116
215
109, Pilaitė
108, Pilaitė
146, Pilaitė
217, Pilaitė
145, Pilaitė

123
122
124
125
126
127
128
130
131
132

121
120
213
119
201
210
209
212

121
120
213
119
201
210
209

237
241
235
238
240
229
232
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas