Klasių vadovai 2019-2020 m. m.
Klasė Auklėtojas Kabinetas Elektroninis paštas
1a Jelena Sosnovska 109 jelena.sosnovska@mmazvydas.lt
1b Sonata Juzėnienė 107 sonata.juzeniene@mmazvydas.lt
1c Elia Černiavskaja 111 elia.cerniavskaja@mmazvydas.lt
1d Margarita Daukšienė 218 margarita.dauksiene@mmazvydas.lt
1e Gintarė Plankytė 209 gintare.plankyte@mmazvydas.lt
1f Gitana Balsevičienė 203 gitana.balseviciene@mmazvydas.lt
1g Raimonda Tūskienė 210 raimonda.tuskiene@mmazvydas.lt
1m Donata Simonaitienė 219 donata.karpaviciute@mmazvydas.lt
2a Eglė Sakalienė 212 egle.sakaliene@mmazvydas.lt
2b Edita Bobyrienė 114 edita.bobyriene@mmazvydas.lt
2c Elvyra Kernagienė 115 elvyra.kernagiene@mmazvydas.lt
2d Verutė Raugalienė 216 verute.raugaliene@mmazvydas.lt
2e Reda Riukaitė 116 reda.riukaite@mmazvydas.lt
2f Asta Lisauskaitė 215 asta.lisauskaite@mmazvydas.lt
2g Birutė Rimšelienė 109, Pilaitė birute.rimseliene@mmazvydas.lt
2h Audronė Vildžiūnaitė-Pukėnė 108, Pilaitė audrone.vildziunaite.pukene@mmazvydas.lt
2j Jūratė Kurlavičienė 146, Pilaitė jurate.kurlaviciene@mmazvydas.lt
2L Liepa Tamošėtytė 217, Pilaitė liepa.tamosetyte@mmazvydas.lt
2m Ramunė Kiršienė 145, Pilaitė ramune.kirsiene@mmazvydas.lt
3a Edita Žalienė 110 edita.zaliene@mmazvydas.lt
3b Vilija Malinauskienė 214 vilija.malinauskiene@mmazvydas.lt
3c Daiva Diržauskienė 108 daiva.dirzauskiene@mmazvydas.lt
3d Sigutė Ramanauskienė 112 sigute.ramanauskiene@mmazvydas.lt
3e Gitana Kučinskienė 204 gitana.kucinskiene@mmazvydas.lt
3f Skaistė Janickienė 113, Pilaitė skaiste.janickiene@mmazvydas.lt
3g Džiuginta Vaičiūnienė 116, Pilaitė dziuginta.vaiciuniene@mmazvydas.lt
3h Aušra Pivorienė 114, Pilaitė ausra.pivoriene@mmazvydas.lt
3j Audra Onutė Rygertienė 215, Pilaitė audra.rygertiene@mmazvydas.lt
3l Vilma Ruzginaitė 147, Pilaitė vilma.ruzginaite@mmazvydas.lt
3n Agnė Bugarauskienė 142, Pilaitė agne.bugarauskiene@mmazvydas.lt
3m Greta Molytė 216, Pilaitė greta.molyte@mmazvydas.lt
4a Erika Albertynienė 221 erika.albertyniene@mmazvydas.lt
4b Laima Mikėnienė 220 laima.mikeniene@mmazvydas.lt
4c Enrika Karvelienė 109a enrika.karveliene@mmazvydas.lt
4d Zita Markevičienė 217 zita.markeviciene@mmazvydas.lt
4e Teresa Augustovska 115, Pilaitė terese.augustovska@mmazvydas.lt
4f Eglė Noreikienė 107, Pilaitė egle.noreikiene@mmazvydas.lt
4g Vanda Minkauskienė 117, Pilaitė vanda.minkauskiene@mmazvydas.lt
4h Dalia Kundrotienė 112, Pilaitė dalia.kundrotiene@mmazvydas.lt
4j Janina Davidonienė 140, Pilaitė janina.davidoniene@mmazvydas.lt
4l Danguolė Krapikienė 141, Pilaitė danguole.krapikiene@mmazvydas.lt
4m Veronika Naumova 139, Pilaitė veronika.naumova@mmazvydas.lt
5a Eugenija Drungilienė 122 eugenija.drungiliene@mmazvydas.lt
5b Irina Jakubauskienė 130 irina.jakubauskiene@mmazvydas.lt
5c Rita Remeikienė 122a rita.remeikiene@mmazvydas.lt
5d Asta Montrimienė (dailė) 129 asta.montrimiene@mmazvydas.lt
5e Jurgita Stonienė 124 jurgita.stoniene@mmazvydas.lt
5p Edita Juknienė (prancūzų k.) 236c edita.jukniene@mmazvydas.lt
5pp Svetlana Politova (prancūzų k.) 240a svetlana.politova@mmazvydas.lt
6a Olga Semėnienė 120 olga.semeniene@mmazvydas.lt
6b Robertas Rinkevičius 121 robertas.rinkevicius@mmazvydas.lt
6c Jevgenijus Žikulinas, 235 jevgenijus.zikulinas@mmazvydas.lt
Vladislava Pažėrienė vladislava.pazeriene@mmazvydas.lt
6d Violeta Likšienė (dailė) Aktų salė violeta.liksiene@mmazvydas.lt
6e Eglė Bridikienė 226 egle.bridikiene@mmazvydas.lt
6p Vitalija Subačiūtė, 132 vitalija.subaciute@mmazvydas.lt
Danutė Kasiulevičienė (prancūzų k.) danute.kasiuleviciene@mmazvydas.lt
6pp Vilma Junevičienė, 238 vilma.juneviciene@mmazvydas.lt
Daiva Varslavėnienė (prancūzų k.) daiva.varslaveniene@mmazvydas.lt
7a Rasa Tumienė 240 rasa.tumiene@mmazvydas.lt
7b Jūratė Ratautienė 201 jurate.ratautiene@mmazvydas.lt
7c Joana Jakubickaitė 128 joana.jakubickaite@mmazvydas.lt
7d Reda Gustienė (dailė) 119 reda.gustiene@mmazvydas.lt
7e Diana Kadzevičienė 126 diana.kodzeviciene@mmazvydas.lt
7f Povilas Sinkevičius 236a povilas.sinkevicius@mmazvydas.lt
7g Teresa Dudoit 232 teresa.dudoit@mmazvydas.lt
7p Eglė Strebulytė (prancūzų k.) 239 egle.strebulyte@mmazvydas.lt
8a Valdemaras Purelis 229 valdemaras.purelis@mmazvydas.lt
8b Rima Striogaitė 127 rima.striogaite@mmazvydas.lt
8c Liuda Šulskienė 241 liuda.sulskiene@mmazvydas.lt
8d Daiva Augulienė (dailė) 237 daiva.auguliene@mmazvydas.lt
8e Kristina Jūraitė 236 kristina.juraite@mmazvydas.lt
8p Virginija Žekonytė-Petrikienė 206 virginija.petrikiene@mmazvydas.lt
(prancūzų k.)
8pp Agnė Adamonytė (prancūzų k.) 230 agne.adamonyte@mmazvydas.lt
Mokytojų sąrašas 2019-09-01
Vardas Pavardė Pareigos
Agnė Adamonytė Anglų kalbos mokytoja
Erika Albertynienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Augulienė Istorijos mokytoja
Tereza Augustovska Pradinių klasių mokytoja
Rita Bakanienė Anglų kalbos mokytoja
Virginija Balandienė Muzikos mokytoja
Gitana Balsevičienė Pradinių klasių mokytoja
Aušra Banelienė Technologijų mokytoja
Virginija Baranauskienė Matematikos mokytoja
Laura Bendoriūtė-Rimdžiuvienė Anglų kalbos mokytoja
Edita Bobyrienė Pradinių klasių mokytoja
Žana Bortkevič Rusų kalbos mokytoja
Justina Bradauskienė Muzikos mokytoja
Eglė Bridikienė Anglų kalbos mokytoja
Eglė Budrikienė Muzikos mokytoja
Agnė Bugarauskienė Pradinių klasių mokytoja
Laimutė Butrimavičienė Tikybos mokytoja
Elia Černiavskaja Pradinių klasių mokytoja
Daina Černienė Pradinių klasių mokytoja
Stanislava Dambrauskienė Matematikos mokytoja
Sigita Daugirdienė Anglų kalbos mokytoja
Janina Davidonienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Diržauskienė Pradinių klasių mokytoja
Eugenija Drungilienė Muzikos mokytoja
Teresa Dudoit Chemijos mokytoja
Mindaugas Gatelis Kūno kultūros mokytojas
Reda Gustienė Technologijų mokytoja
Irina Jakubauskienė Matematikos mokytoja
Joana Jakubeckaitė Lietuvių kalbos mokytoja
Skaistė Janickienė Pradinių klasių mokytoja
Edita Juknienė Informacinių technologijų mokytoja
Ana Jundo Muzikos mokytoja
Vilma Junevičienė Kūno kultūros mokytoja
Kristina Jūraitė Informatikos mokytoja
Sonata Juzėnienė Pradinių klasių mokytoja
Diana Kadzevičienė Lietuvių kalbos mokytoja
Loreta Kamarauskienė Anglų kalbos mokytoja
Donata Karpavičiūtė Pradinių klasių mokytoja
Enrika Karvelienė Pradinių klasių mokytoja
Danutė Kasiulevičienė Lietuvių kalbos mokytoja
Elvyra Kernagienė Pradinių klasių mokytoja
Ramunė Kiršienė Pradinių klasių mokytoja
Edita Košinskaitė Lietuvių kalbos mokytoja
Danguolė Krapikienė Pradinių klasių mokytoja
Gitana Kučinskienė Pradinių klasių mokytoja
Dalia Kundrotienė Pradinių klasių mokytoja
Jūratė Kurlavičienė Pradinių klasių mokytoja
Audronė Lašinskienė Muzikos mokytoja
Dalia Laumelienė Mokytojo padėjėja
Violeta Likšienė Choreografijos mokytoja
Asta Lisauskaitė Pradinių klasių mokytoja
Vilija Malinauskienė Pradinių klasių mokytoja
Zita Markevičienė Pradinių klasių mokytoja
Renata Maslauskienė Lietuvių kalbos mokytoja
Imanas Merkys Geografijos mokytojas
Genovaitė Mikalauskienė Matematikos mokytoja
Laima Mikėnienė Pradinių klasių mokytoja
Vanda Minkauskienė Pradinių klasių mokytoja
Greta Molytė Pradinių klasių mokytoja
Asta Montrimienė Anglų kalbos mokytoja
Veronika Naumova Pradinių klasių mokytoja
Eglė Noreikienė Pradinių klasių mokytoja
Pierre Henri Philippe Pache Prancūzų kalbos mokytojas
Elena Palubinskienė Lietuvių kalbos mokytoja
Toma Pargaliauskaitė Muzikos mokytoja
Vladislava Pažėrienė Vokiečių kalbos mokytoja
Aušra Pivorienė Pradinių klasių mokytoja
Gintarė Plankytė Pradinių klasių mokytoja
Svetlana Politova Anglų kalbos mokytoja
Skaistė Poniškaitienė Anglų kalbos mokytoja
Eugenija Prevlockaja Lietuvių kalbos mokytoja
Valdemaras Purelis Fizikos, informatikos mokytojas
Sigutė Ramanauskienė Pradinių klasių mokytoja
Verutė Raugalienė Pradinių klasių mokytoja
Jūratė Ratautienė Lietuvių kalbos mokytoja
Rita Remeikienė Tikybos mokytoja
Birutė Rimšelienė Pradinių klasių mokytoja
Robertas Rinkevičius Technologijų mokytojas
Reda Riukaitė Pradinių klasių mokytoja
Raimundas Rudokas Muzikos mokytojas
Vilma Ruzginaitė Pradinių klasių mokytoja
Audra –Onutė Rygertienė Pradinių klasių mokytoja
Eglė Sakalienė Pradinių klasių mokytoja
Vera Šapalova Rusų kalbos mokytoja
Georgijus Sapožnikovas Geografijos mokytojas
Jadvyga Saveiko Anglų kalbos mokytoja
Olga Semėnienė Technologijų mokytoja
Gražvydas Sereičikas Eikos mokytojas
Zinaida Šimkuvienė Istorijos mokytoja
Povilas Sinkevičius Kūno kultūros mokytojas
Audronė Skardžiuvienė Mokytoja padėjėja
Gaiva Skurdenienė Tikybos mokytoja
Vladas Smilauskas Biologijos mokytojas
Aušrelė Sorakienė Pradinių klasių mokytoja
Jelena Sosnovska Pradinių klasių mokytoja
Jurgita Stonienė Matematikos mokytoja
Eglė Strebulytė Anglų kalbos mokytoja
Rima Striogaitė Lietuvių kalbos mokytoja
Vitalija Subačiūtė Lietuvių kalbos mokytoja
Liuda Šulskienė Istorijos mokytoja
Liepa Tamošėtytė Pradinių klasių mokytoja
Aldona Tepėnaitienė Mokytojo padėjėja
Genovaitė – Marijona Tonkienė Kūno kultūros mokytoja
Rasa Tumienė Biologijos mokytoja
Raimonda Tūskienė Pradinių klasių mokytoja
Milda Tverkutė Dailės mokytoja
Džiuginta Vaičiūnienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Varslavėnienė Dailės mokytoja
Svetlana Venclovienė Anglų kalbos mokytoja
Milda Vercinkevičienė Pradinių klasių mokytoja
Audronė Vildžiūnaitė Pukėnė Pradinių klasių mokytoja
Edita Žalienė Pradinių klasių mokytoja
Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė Muzikos mokytoja
Virginija Žekonytė- Petrikienė Prancūzų kalbos mokytoja
Renata Žemaitienė Anglų kalbos mokytoja
Vilma Žikulina Biologijos mokytoja
Jevgenijus Žikulinas Geografijos mokytojas
Ana Žvirblienė Technologijų mokytoja
Reikalingas muzikos mokytojas
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijai reikalingas muzikos mokytojas pradinėse klasėse.
Terminuota sutartis.
20 savaitinių pamokų.
Tel. nr. 852795579
Direktorius
Reikalingas rusų kalbos mokytojas
Eglė Juraitytė / 2018 m. rugpjūčio 24 d.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijai reikalingas rusų kalbos mokytojas 6-8 klasėse.
16 savaitinių pamokų.
Tel. nr. 852795579
Direktorius
Reikalingas anglų kalbos mokytojas
Eglė Juraitytė / 2018 m. rugpjūčio 24 d.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijai reikalingas anglų kalbos mokytojas.
21 savaitinė pamoka.
Tel. nr. 852795579
Direktorius
Kūrybinių dirbtuvių idėja –jaunimas reklamuoja jaunimui geresnį ir saugesnį internetą
Metodinis filmukas apibendrinantis visas kūrybinių dirbtuvių veiklas:
Fotografės Rūtos Andrėsnuotraukų filmas:
Kūrybinių dirbtuvių pasirengimo, vykdymo metu ir apibendrinimo metu sukurti filmukai sudėti į YouTube grojaraštį:
Progimnazijos mokytojai tobulina savo kvalifikaciją
“Uždarame name lengvai veisiasi drėgmė ir pelėsis“ K.D.Ušinskis
Gyvename atvirame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Visi visuomenėje vykstantys procesai –
tiek socialiniai, tiek ekonominiai – glaudžiai tarpusavyje susiję. Negalime nematyti kaitos, vykstančios už
mokyklos sienų. Todėl šiandien kvalifikacijos tobulinimas tapo neatsėjama mokytojo gyvenimo dalimi.
Lietuvos respublikos Švietimo įstatymo 49 straipsnyje Mokytojo teisės ir pareigos apibrėžta mokytojo
teisė „ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose“. Tai ne tik
galimybė įsivertinti profesinę veiklą, ne tik galimybė įsigyti naujas kompetencijas, įvesti naujus dalykus,
programas, temas, technologijas, kūrybiškai išbandyti naujus metodus bei įrangą išsikeltų uždavinių
įgyvendinimui. Pedagogo profesinio tobulinimosi poreikiai suvokiami kaip galimybė realizuoti asmeninius
gebėjimus, polinkius bei siekius, įveikti problemas, kurios yra kliūtis geresniems profesinės veiklos
rezultatams ir pasitenkinimui darbu. Progimnazijos vadovai skatina darbuotojų nuolatinį mokymąsi ir
tobulėjimą, sudaro galimybes pedagogams dalyvauti pasirinktuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose,
taip pat organizuoja kvalifikacijos renginius vietoje, pasikviesdami lektorius į progimnaziją.
2013-2014m.m. 109 mūsų mokytojai aktyviai dalyvavo LEU, ISM, UPC, MTC, VPPT , ŠDC, Debatų
centro, „Šviesos“ , Panevėžio PŠC ir kitų įvairių šalies Švietimo centrų organizuotuose seminaruose,
kursuose, konferencijose ir kituose renginiuose įvairiais ugdymo klausimais.
Vietoje buvo išklausyti: Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai, Privalomieji higienos įgūdžių mokymai,
Priešgaisrinės saugos mokymai, Ugdymo proceso pamokos vadyba ir vertinimas. Mokytojai rinkosi
aktualius seminarus: Gabių vaikų samprata, atpažinimas ir ugdymas; Tėvelių ir vaikų požiūrio į gyvenimo
tikslus raida, darna; Darbas su specialiųjų poreikių vaikais, Autistiškų vaikų ugdymo bendrojo lavinimo
įstaigoje aspektai, Interaktyvios lentos panaudojimas spec. poreikių mokinių ugdyme; Protinio darbo
ypatumai teikiant kompleksinę pagalbą vaikams, kurie turi spec. sutrikimus; Aš – grupėje, grupė –
manyje; Efektyvus klasės vadovo bendradarbiavimas su mokinių tėvais (II sesijos). Beje, pastarasis
seminaras buvo pravestas savo progimnazijos mokytojų-ekspertų.
2014 -2015 m.m apie 90 mokytojų ir toliau gilinosi į darbo su specialiųjų poreikių vaikų ypatumus
bei inovacijas pamokoje: Darbas su specialiųjų poreikių vaikais, Kitoks vaikas; Vaikas netinkamai elgiasi?
Kitoks požiūris į mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą; Lyderių laikas 2; Kaip efektyviai organizuoti ir
pravesti tėvų susirinkimą?; Kolegialus grįžtamasis ryšys-metodinės veiklos stiprinimas; Z karta: Ką turi
žinoti šiuolaikiniai tėvai?; Mokomųjų dalykų integracija ugdymo procese; Motyvacijos skatinimas pradinių
klasių mokinių ugdymo(-si) procese; Konferencija – seminaras „Alternatyvus ugdymas – kitoks kelias į
vaiko sėkmę“; Konferencija „Profesinis orientavimas švietimo ir darbo rinkos partnerystės kontekste“;
Respublikinė konferencija“ Iššūkis: motyvuoti nemotyvuotą mokinį“; Bendravimo ir bendradarbiavimo tarp
pedagogų ir tėvų psichologiniai aspektai; Ugdomasis vadovavimas mokykloje; Profesinės ir asmeninės
karjeros planavimas.
Daug dėmesio buvo skirta naujų technologijų panaudojimui: Švietimo įstaigos tinklalapių, sukurtų
su TVS WordPress, veikimo efektyvumo didinimas; Švietimo įstaigos modernaus tinklalapio kūrimas su
IVS WordPress; Mokomės su Z karta; Kaip mokyti įdomiau? Su planšetiniais kompiuteriais?.
Mūsų mokytojai ne tik LITEXSPO parodų „Mokykla – 2013“, 2014, 2015 – klausytojai, bet ir aktyvūs
dalyviai-lektoriai (pvz., Ž.Meškėlienė, V.Naudužienė). „Ne paskutinių smuiku groja“ mūsų mokytojai,
aktyviai tobulinantys tarptautinėse projektuose (pvz. R. Žemaitienė ir L. Spalvienė Helsinkyje).
Daug mokytojų savirealizuojasi viešoje nedarbinėje veikloje, visuomeninėje, kultūrinėje, meninėje erdvėje,
įskaitant veiklą nevyriausybinėse organizacijose, socialinėse akcijose ir programose, nemažai
dalyvaujančių kūrybiniuose projektuose, dainuojančių, šokančių, dalyvaujančių įvairių meno kolektyvų
veikloje, organizuojančiu sportinę veiklą ir dalyvaujančių joje, užsiimančių amatininkystę.
Teigiamai mokytojų vertinami (nors ir nedažni) išvažiuojamieji seminarai Punioje, Druskininkuose,
Krokuvoje.
Mokytojų aktyvūs kvalifikacijos tobulinimas rodo jų norą būti šiuolaikiškais, būti reikalingais savo
mokiniams, vadovautis penkių M principu: mokyti, mokytis, mąstyti, motyvuoti, mylėti savo mokinius.
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas