Bandomasis eNMPP 4 ir 8 klasėms
2020 m. pavasarį 4 ir 8 klasių mokiniai nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP)užduotis
atliks elektroniniu būdu. 4 klasės – matematikos, pasaulio pažinimo ir skaitymo; 8 klasės – matematikos,
gamtos mokslų, skaitymo ir socialinių mokslų. Tikslios šių NMPP vykdymo datos yra skelbiamos
2019–2020 mokslo metų patikrinimų tvarkaraštyje (nuoroda).
Siūlome susipažinti ir su mokiniais išbandyti elektronines pavyzdines 4 ir 8 klasių eNMPP
užduotis. Prie užduočių yra pateikta ir trumpa informacija apie jų trukmę, užduočių tipus bei
atlikimą. Užduotys pritaikytos atlikti kompiuteriu, o ne planšete.
Užduotis rasite spustelėję šią nuorodą. Prie TAO platformos junkitės per svečio prieigą. Rekomenduojama
naudoti Chrome naršyklę.
Atlikę testą, mokiniai iš karto matys rezultatą taškais.​
Prisiminėme Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną
2020 m. sausio 13-ąją 7b ir 6pp klasės mokiniai kartu su klasės auklėtojomis Jūrate Ratautiene, Vilma
Junevičiene, Daiva Varslavėniene ir lietuvių k. mokytoja Renata Maslauskiene lankėsi Viniaus televizijos
bokšte, kur pagerbė Laisvės gynėjų atminimą, aplankė Laisvės kovų muziejų, apžiūrėjo fotografo
Pauliaus Lileikio fotografijų parodą, pasakojančią apie 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykius. Taip pat mokiniai
apžiūrėjo nacionalinio mokinių piešinių konkurso “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” laureatų
darbų parodą “Piešiu istoriją”.
Vilniaus TV bokštas mena kruvinus 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius, kurių metu prie TV bokšto
žuvo 14 žmonių: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas,
Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas
Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas
Koncevičius (Vytautas tragišką 1991 m. sausio 13-osios naktį saugojo TV bokšto vartus ir buvo
sužeistas, nuo sužeidimų 1991 m. vasario mėn. mirė). Tris bokšto gynėjus (L.Asanavičiūtę, R.Jankauską
ir A.Kavoliuką) suvažinėjo tankai, kiti gynėjai mirė nuo įvairių šautinių sužeidimų. 9 žuvusieji yra palaidoti
Vilniaus Antakalnio kapinėse, kiti – jų gimtuosiuose miestuose. Pusė žuvusiųjų buvo jaunesni nei 25 metų
amžiaus.
Gynėjų žuvimo vietas dabar mena prie TV bokšto pastatyti nedideli granito obeliskai. Šalia pasodinti
medžiai – ten, kur krito vyrai, auga ąžuoliukai, o L.Asanavičiūtės žūties vietoje auga liepaitė.
1992 m. pirmajame TV bokšto aukšte buvo įrengta, o 2016 m. atnaujinta ekspozicija Sausio 13-osios
aukoms atminti.
7b ir 6pp klasės mokiniai uždegė atminimo žvakeles prie Laisvės gynėjų atminimo lentos ir prie granito
obeliskų, pastatytų Laisvės gynėjų žuvimo vietose.
7b klasės mokiniai sausio 15 d. Marijos tarnaičių vienuolyne, Pavilnyje aplankė Laisvės premijos laureatę
vienuolę disidentę Felicją Nijolę Sadūnaitę, klausėsi įdomių jos pasakojimų, uždavė klausimų.
6pp klasė sausio 16 d. apsilankė ir prie Lietuvos laisvės gynėjo Antano Sakalausko memorialinės lentos
Įsruties gatvėje, Pilaitėje. Antanas Skalauskas dalyvavo 1991 m. Sausio 13-osios įvykiuose ir buvo
sužeistas. 6pp kl. mokiniai prie ąžuolinio koplytstulpio uždegė atminimo žvakeles Laisvės gynėjui Antanui
Sakalauskui.
Laisvė – brangiausias mūsų tautos turtas, tad branginkime ir ginkime ją.
Jūratė Ratautienė, Renata Maslauskienė,
Vilma Junevičienė, Daiva Varslavėnienė
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2020 m.
Pastabos:

  • Elektroninis NMPP mokyklose bus vykdomas keliais srautais. Vienas mokinys atliks po vieną kiekvieno dalyko testą.
  • Sprendimai dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2 ir 6 klasėse dar nepriimti.
Bandomasis elektroninis 2019 m. nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas
Sausio 13-osios minėjimas
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. sausio 13 d.
Minint 29-ąsias Sausio 13-osios metines mūsų
mokykloje skambėjo dainos žuvusiems už laisvę.
Pradinių klasių mokinius parengė muzikos mokytoja
Audronė Lašinskienė, o vyresnių klasių mokinių
pasirodymą – mokytojos Justina Kriščiūnienė bei
Eugenija Drungilienė.
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą pagerbė
visa mokykla.
Mokiniai – mokiniams
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. sausio 10 d.
„Erasmus+KA2“ projekto „DiscriminACTion for a better
IntegrARTion“ nariai 2019 m. gruodžio mėn. dalinosi savo
patirtimi ir žiniomis su pradinių klasių mokiniais. 8b klasės
mokinės Aušra Brigita Gudabskaitė ir Miglė Jūraitė aplankė trečių
c,b,e,d, o Emilija Ražanauskaitė ir Austėja Švegždaitė – ketvirtų
a,b,d klasių mokinius.
8b klasės moksleivė Orinta Valavičiūtė dalijosi mintimis:
„Vykdėme sklaidą apie toleranciją, neįgaliuosius, jų teises.
Ypatingai kreipėme dėmesį į tai, jog net ir jauniausi mokiniai
turėtų žinoti, kad neįgalieji nėra kažkuo blogesni, jog dažnai
netinkamai su jais elgiamasi, pažeidžiamos jų teisės. Tikime, jog
turime pradėti ugdyti toleranciją kuo anksčiau, norime, jog
žmonės žinotų, kaip elgtis, kaip padėti, kaip bendrauti su
neįgaliaisiais. Daugeliui klausytojų kilo klausimų, nagrinėjome
juos kartu, pasakojome, kodėl dažnai nematome jų gatvėse ir
kodėl tai kenksminga bendruomenei. Kuo labiau stengėmės
pabrėžti, jog turėtume šilčiau juos priimti, paskatinti neįgaliuosius nebijoti bendrauti. Juk todėl ir yra
kuriamos bendruomenės! Išties pastebėjome didelę sklaidos problemą, matome, jog Lietuvoje būtina
mokyti visuomenę priimti kiekvieną. Kodėl mes visi tokie ,,primokyti“, lyg prigąsdinti, jog nereikia lįsti prie ,
,kitokių žmonių’’? Kiekvienas turime savų bruožų, savų skirtumų. Ar dėl to keičiasi mūsų teisės? Jei jau
gyvename laisvoje šalyje, turime gerbti kiekvieną gyventoją. Mums labai svarbu per ateinančias kartas
keisti įsisenėjusį požiūrį į neįgaliuosius, būtų džiugu, jei pamatytume vis daugiau darbo vietų, mokyklų,
kitų įstaigų, kuriose neįgalusis nebūtų išskiriamas.”
Europos klubo veikla – pyragų diena
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. gruodžio 16 d.
Gruodžio 16d. mokykloje vyko kalėdinė labdaros akcija „Pyragų diena“.
Surinktos lėšos (59,20 Eur) pagal aukojančių mokinių pasirinkimą buvo pervestos:
gyvūnų prieglaudai „Lesė“, Antakalnio vaikų socialinės globos namams, sutrikusio
intelekto žmonių bendrijai Vilniaus „Viltis“,bei dalis pinigų skirta mokyklai muzikos
instrumentui ukulėlei įsigyti.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems mokiniams.
Laimėtojas 3n klasėje
Mums dažnai ir noriai Gediminas pasakoja, kaip jam sekasi programavimo būrelyje. Kiekvieną pirmadienį
jis pareigingai skuba į užsiėmimą. Štai, ir sulaukėme Gedimino programavimo mokslo rezultatų.
Martyno Mažvydo progimnazijos 3n klasės mokinys Gediminas Strumickas savo amžiaus grupėje laimėjo
Antrą vietą Programavimo olimpiadoje. Olimpiadoje dalyvavo 60 mokinių iš įvairiausių Vilniaus miesto
mokyklų.
Sveikiname su prizine vieta ir linkime toliau taip mokytis.
3n klasės mokytoja Agnė Bugarauskienė ir mokiniai
Labdaros akcija – „Pyragų diena“
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. gruodžio 9 d.
Paskubėk, registruokis bei savaitgalį skirk laiko geram darbui –
iškepk pyragą vienas ar su šeima .
Gruodžio 16d. (pirmadienį) per ilgąsias pertraukas pradinių klasių
trikampyje tavęs su skaniais pyragais lauks prekystalis, klientai
ir puiki patirtis.
Juk dalintis smagu!
Pažintis su profesija: advokatas
Agnė Adamonytė / 2019 m. gruodžio 8 d.
Minėdama Advokatūros savaitę, Lietuvos advokatūra jau ne pirmi metai
organizuoja advokatų susitikimus su moksleiviais, prisidėdama prie
mokinių švietimo iniciatyvos. Lapkričio 14 d. mokykloje aštuntų klasių
mokiniai turėjo galimybę per pilietinio ugdymo pamoką susipažinti su
advokato profesija, kurią pristatė advokato Vytauto Savčiuko kontoros
advokatas Artūras Melisiakas. Advokatas pasidalino asmenine patirtimi,
papasakojo apie Lietuvos advokatūros istoriją, jos tradicijas, vertybes,
advokato etikos kodekso principus. Kartu su mokiniais diskutavo apie
pagrindinio šalies dokumento – Lietuvos Respublikos Konstitucijos –
svarbą, ragino visus domėtis ir išmėginti savo jėgas dalyvaujant
Konstitucijos egzamine. Susitikimą organizavo direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Renata Kraus, jame taip pat dalyvavo progimnazijos direktorius
Eugenijus Manelis, mokytojai Rita Bakanienė, Liuda Šulskienė, Loreta
Kamarauskienė, Valdemaras Purelis, Povilas Sinkevičius.
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas