Atnaujintas aikštynas
Administratorius / 2020 m. liepos 20 d.
Pilaitės gyventojai jau gali naudotis atnaujintu mokyklos aikštynu.
Pirmokų teisės į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Dokumentų pateikimas nuo liepos 1 d.
Vilma Junevičienė / 2020 m. birželio 30 d.
2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl
visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio
ugdymo programą pirmoje klasėje įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui būtų skirti nemokami pietūs 2020-2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti
prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Užpildytą prašymą – paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 (A) forma pridedama) galima
pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklai.
Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt<http://www.spis.lt>
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos
mokiniams skyrimas <https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas->
užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.
lt<mailto:sis@vilnius.lt>;
– siųsti Socialinių išmokų skyriui, adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
– Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 (konsultuos, prašymą besikreipiančio
asmens vardu užpildys specialistas);
– pateikti Martyno Mažvydo progimnazijos raštinei, Vydūno g.17A, LT-06206 Vilnius užpildytą prašymo –
paraiškos originalą (kitą darbo dieną perduodama Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis
ryšio priemonėmis).
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos
mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl
Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19
„Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.
Išlydime aštuntokus!
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. birželio 15 d.
Sveikiname užbaigus 8 – ąją klasę,
Linkime visur ir visada širdy neštis Mažvydo
dvasią.
O ta dvasia skatina kurti, dalintis, dovanoti
Ir veltui laiko neeikvoti!
8-erius metus draugavome: mokėmės, žaidėme,
iškylavome,
O štai šiandien jau atsisveikint laikas –
Susigraudina ne vienas vaikas.
Direktorius kaip geras tėvas –
Kantrus, protingas, rūpestingas.
Kiekvienas vaikas jo globa apgaubtas,
Kiekvienas vaikas Mažvyde laimingas.
8-eri metai, praleisti Martyno Mažvydo progimnazijoje,
patys gražiausi vaikystės ir paauglystės metai.
Per tuos metus daug ko išmokote:
gražiai ir nesavanaudiškai bendrauti,
bendradarbiauti, kartu kurti,
įgyvendinti svajones ir siekius.
Kaip gera neštis mokyklą širdy,
Kaip gera žinoti, kad vaikystės draugą turi,
Su kuriuo mokykloje susipažinai
Ir draugu visam gyvenimui likai.
Užversite Martyno Mažvydo progimnazijos duris
ir iškeliausite platesniais gyvenimo keliais –
būsite solidūs ir orūs gimnazistai,
bet niekada nepamirškite savo
pirmosios mokyklos,
kurioje liko gražiausi ir šviesiausi jūsų
vaikystės prisiminimai:
vaikystės draugai ir pirmieji mokytojai.
Išeinate į platųjį pasaulį,
Bet prisiminimas lieka,
Jis lieka nuotraukose, šokyje, dainoj.
Jis lieka gražiose svajonėse ir siekiuose,
Jis lieka užfiksuotoje akimirkoj gražioj.
Išlydime jus ir linkime kuo didžiausios
sėkmės,
džiugių gyvenimo akimirkų,
gerų ir ištikimų draugų,
rūpestingų ir atsidavusių mokytojų.
Ir tegu Martyno Mažvydo progimnazija
lieka gražiausiuose jūsų prisiminimuose.
Tekstas lietuvių kalbos mokytojos
Jūratės Ratautienės
Lik sveika, antroji klase!
Jūratė Kurlavičienė / 2020 m. birželio 7 d.
Štai ir baigėsi antri mokslo metai. Tik jie buvo kitokie nei įprastai, kupini naujų iššūkių ir vyko nuotoliniu
būdu. Antrokai mokėsi naudojant Zoom programą, kurios metu buvo demonstruojamos skaidrės ir video
medžiaga. Mokiniai išmoko patys atlikti įvairias užduotis ir testus elektroninėse mokymosi aplinkose ,,
Ema“ ir ,,Eduka“. Pagelbėdavo vaikams ir tėveliai, jei iškildavo sunkumų. Paskutinę mokslo metų dieną
Zoom pamokoje svečiavosi dailininkas Paulius Juodišius. Jis kartu su mokiniais kūrė pasaką apie ančiuką,
slieką ir vištą, kurie kepė pyragus ir duoną. Dailininkas su mokinių pagalba piešė veikėjus, kūrė ir dainavo
dainelę apie gyvūnus. Buvo smagu pasijusti mažaisiais menininkais.
Pijaus mama Lineta K. ,,Labai noriu padėkoti 2 j klasės mokytojoms už puikias idėjas, už aiškiai
išdėstytas skaidres, už pagalbą vaikams video pamokų metu. Tariame didelį, nuoširdų ačiū, ypač
mokytojai Jūratei, kuri kiekvieną dieną vedė pamokas, domėjosi kiekvienu vaiku, įdėjo daug pastangų,
kad viskas vyktų sklandžiai. Nuotolinis mokymas 2 j klasės mokinius išmokė vienytis – kurti, kelti idėjas,
dalintis vertinga informacija, kiekvienam vaikui tapti savarankiškesniu“.
Mokiniai parašė laiškus mokytojai ir su tėveliais sukūrė filmuką, kuriame dėkoja mokytojams už jų
kantrų darbą, atliktą su meile. Viktorija Š. ,,Šiais metais man labai patiko išvykos su klase: į
Planetariumą, kur daug sužinojau apie Saulę, į Grikucio kaimą, kur patys kepėme blynus ir edukacija apie
muilo burbulus, kai pūtėme burbulus, juos gaudėme, perkėlėme ir jie nesusprogo. Kitais metais būtų
smagu nuvykti su klase į Nidos švyturį ir Delfinariumą. Linkiu mokytojoms ir draugams smagių vasaros
atostogų.“
Rasa Z. ,,Miela mokytoja, ačiū už šiuos mokslo metus. 2 klasėje išmokau dauginti, dalinti, perskaičiau
nemažai pasakojimų, istorijų, knygų ir daug naujo sužinojau. Norėčiau padėkoti už įdomias pamokas ir
užduotis ir palinkėti visiems sveikatos, laimės ir puikių įspūdžių atostogaujant“.
Jūratė Kurlavičienė
Dėmesio – konkursas!
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. gegužės 20 d.
2020 m. nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatai (3-4 kl)
2020 m. nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatai (6-7 kl)
Bandomasis elektroninis testavimas 5 ir 7 klasėse
PROGRAMINĖ LITERATŪRA 8 klasei
PROGRAMINĖ LITERATŪRA 7 klasei
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas