Terapinis centras „Aplink“ organizuoja terapinę stovyklą 9-11 metų vaikams
Administratorius / 2022 m. 23 gegužės d.
Birželio 27-30 dienomis Terapinis centras „Aplink“ organizuoja terapinę stovyklą 9-11 metų vaikams,
turintiems elgesio ir/ar emocinių sunkumų.
Stovyklos metu bus organizuojami socialinių įgūdžių, muzikos, dailės, šokio – judesio terapijų užsiėmimai
bei laisvalaikio veikla.
Užsiėmimai vyks nedidelėje, 8 vaikų grupėje.
Daugiau informacijos ir registracija el. p. erika.valiulyte@tuc.lt.
Mažvydo talentai 2022
Loreta Kamarauskienė / 2022 m. 20 gegužės d.

    Birželio 9 d. 18 val. mokyklos aktų salėje vyks „Talentų Šou“.

       Konkurso tikslai ir uždaviniai: skatinti mokinius išreikšti savo sugebėjimus,  ugdytis meninį supratingumą, puoselėti sceninę kultūrą, didinti pasitikėjimą savimi.

       Konkurso sąlygos: mokiniai, norintys dalyvauti konkurse, iki birželio 5d.  registruojasi užpildydami formą:
     
     Norintys dalyvauti „gyvai“ atvyksta į mokyklos aktų salę birželio 9d. 18 val. ir pademonstruoja arba pristato savo talentą, o pageidaujantys pateikti konkursui video įrašą, darytą 2022 metais, iki konkurso dienos pabendrina jį adresu mazvyvudas@gmail.com. 
P.S. Tinka tik 2022 metais daryti įrašai.

Rezultatai bus paskelbti ir apdovanojimai įteikti mokslo metų pabaigoje.

Mokinių taryba
GEGUŽĖS TALKA
Vilma Junevičienė / 2022 m. 18 gegužės d.
Ta proga 6e klasė gegužės mėnesį sugalvojo prisidėti prie miško švaros, kad paukščiams ir gyvūnams būtų gera ir jauku. Susirinkę Pilaitės miške, ėmėsi miško tvarkymo iniciatyvos. Surinko ne vieną maišą įvairiausių šiukšlių. Nors miške automobiliai nevažinėja, tačiau jame rado net ir padangų. Padangas į šiukšlių išmetimo vietą nunešė stiprūs mokiniai! Prie miško tvarkymo iniciatyvos prisidėjo ir rūpestingi tėveliai, rodydami gerą pavyzdį savo vaikams ir visai Pilaitės bendruomenei.

6e klasės mokiniai ir tėvai drauge su klasės auklėtoju Karoliu Navicku
Miškuose užkukuoja gegutė (gegužė) – jos vardu ir pavadintas mėnuo Gegužė
Tarptautinis šokio konkursas „Space“ – I vieta
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos šokių būrelio ,,Good vibes” šokėjai  savaitgalį (05.14 d.) dalyvavo Tarptautiniame šokių konkurse ,,Space ” 1-3 kl. ir 4-6 kl. 

Dalyvius teisėjai įvertino aukščiausiais balais ir jie laimėjo 1-ąją vietą.

Šokių mokytoja Laura Navickienė
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-05-10/11
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2022-05-10/11
2022 m. gegužės 10 d. nuo 7.30 iki 18.00 val. ir gegužės 11 d. nuo 7.30 val. iki 15.00 val. Martyno
Mažvydo progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17 A) bus išduodami maisto daviniai 1 – 8 klasių mokinių
tėvams (globėjams / rūpintojams), kurių vaikams yra paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi
nuotoliniu būdu namuose (sergant, esant saviizoliacijoje, mišraus mokymosi būdo nuotolinės savaitės ir
kt.) už balandžio mėnesio laikotarpį. Patiksliname, kad mokinių atostogų metu, už nedarbo dienas ir už
tas dienas, kai mokinys mokosi mokykloje, valgo pietus valgykloje – maisto davinys neskiriamas.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Šokio diena
Balandžio 29 d. – Tarptautinė šokio diena. Ši šventė minima nuo 1982 metų, UNESCO sprendimu. Ji sutapatinta su prancūzų baletmeisterio Žano Žoržo Noverio gimtadieniu. Ž.Ž. Noveris (1727-1810 m.) buvo žymus choreografinio meno reformatorius ir teoretikas, „šiuolaikinio baleto tėvas“.

Mūsų mokyklos šokio mokytoja Laura pakvietė visus pašokti. 

Kviečiame šokti ir Jus!

Kvietimas į Futbolo klubo „Žalgiris“ Šeimų futbolo festivalį 2022-05-15 M.Mažvydo progimnazijos stadione
Vilma Junevičienė / 2022 m. 28 balandžio d.
INFORMACIJA IR REGISTRACIJA – 
Active Vilnius“
Prašymas vykti į kelionę
Administratorius / 2022 m. 26 balandžio d.
PATVIRTINTA
Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos direktoriaus
2011 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V- 243
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS TVARKA
Mokinių pažintines keliones su tėvais rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu,
savaitgaliais ir švenčių dienomis.
Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms / savaitėms į pažintinę / poilsinę kelionę pamokų metu:
2.1. tėvai (globėjai) turi pateikti prašymą;
2.2. tėvai (globėjai) ar / ir mokinys savo prašymą turi suderinti su klasės vadovu;
2.3. tėvai (globėjai) ar / ir mokinys turi suderinti jį su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju.
Prašymai pateikiami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.
Grįžęs iš kelionės, mokinys suderina su mokytoju temas, kurias turi savarankiškai išsianalizuoti ir
atsiskaityti per dvi darbo savaites.
Atsiskaitymo formą ir įvertinimo būdą parenka mokytojas.
Prašymas gali būti netenkinamas, jei mokinys:
6.1. praleidžia nemažai pamokų be pateisinamos priežasties;
6.2. laiku neatsiskaito už kontrolinius, savarankiškus ir kt. darbus.
LMS mokymai „Renginių organizavimas“
Loreta Kamarauskienė / 2022 m. 15 balandžio d.
      Balandžio 12 d. į mūsų mokyklą atvyko iš Kauno VDU Rasos gimnazijos LMS mokymų vadovė Austėja Navickaitė. Mūsų mokyklos Mokinių tarybos iniciatyva aktyviausiems moksleiviams buvo sudarytos puikios galimybės pasisemti žinių, kaip organizuojami renginiai. Po šių mokymų mokiniai viską, ką sužinojo, nekantrauja pritaikyti praktiškai.
      Mokinių tarybos pirmininkas Bernardas Dubickis dalinasi informacija apie mokymus: 
 Mokinių tarybai bei Europos klubui vyko LMS mokymai renginių organizavimo tema. Buvo supažindinama su renginių formomis bei jų klasifikavimu, kalbama apie idėjų generavimą, renginio koncepcijos kūrimą, pareigybių pasiskirstymą. Mokymų metu buvo diskutuojama apie įvaizdį renginio metu, kritines situacijas ir kaip jose elgtis, renginio plano sukūrimą, kaip įžvelgti renginio stiprybes ir silpnybes.      
      Dalyvavusiems labai patiko, kad mokymuose buvo ne vien teorija, bet ir praktika, buvo pateikta daug patarimų sklandesniems renginiams organizuoti.“
      Mokinių tarybos narė Saulė Kupčinskaitė teigia, kad mokymuose sužinojo, jog organizuojant renginį gali labai praversti planas ir ssgg (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) lentelė. Tai padeda tinkamai organizuoti renginį, pamatyti jo privalumus ir trūkumus. Taip pat išgirdo gerus patarimus, kaip mažiau bijoti padaryti informacijos sklaidą.
     Labai dėkojame Lietuvos Moksleivių Sąjungai už bendradarbiavimą, o ypač vienoliktokei lektorei Austėjai už profesionalumą.

Mokinių taryba 


Mokyklų draugystė tęsiasi
Loreta Kamarauskienė / 2022 m. 15 balandžio d.
    Balandžio 14 d. įvyko pirmas „gyvas“ Vilniaus m. Kunigaikščio Gedimino ir Martyno Mažvydo progimnazijų susitikimas. Šis susitikimas buvo skirtas ne tik bendradarbiavimui, bet ir karjeros ugdymui, jo metu mokiniai „matavosi“ gido profesiją.    
    Pradžioje moksleiviai susidarė maršrutą, tada pasiskirstė, kas apie kokią vietą papasakos. Kol keliavo nuo objekto iki objekto, skirtingų mokyklų mokiniai keitėsi bendrakeleiviais, taip galėjo geriau susipažinti vieni su kitais, nes toks ir buvo tikslas.        
     Prie kiekvienos įžymios vietos mokiniai buvo pasiruošę papasakoti daug kitiems nežinomų faktų. Klausyti buvo visiems labai įdomu. Ir nors ekskursija užsitęsė bei visko, ką planavome, nepavyko aplankyti, abiejų mokyklų moksleiviai labai susidraugavo. Pabaigoje buvo sunku net išsiskirti, nes dar tiek daug nepasakyta. Matyt, todėl išsiskyrimo metu mokiniai suskubo apsikeisti asmeniniais kontaktais.  
   Nuostabus jausmas matyti šitokią mokinių bendrystę ir norą dalintis savo patirtimi bei žiniomis. 
   „Buvo puiku susipažinti su Kunigaikščio Gedimino progimnazijos Mokinių tarybos nariais, pasikalbėti apie gyvenimą jų mokykloje, jų veiklą, o kartu ir iš naujo pažinti Vilniaus senamiestį,“ – teigia MT pirmininkas Bernardas Dubickis. 
     „Susitikimo su Kunigaikščio Gedimino progimnazijos Mokinių tarybos nariais metu buvo praleistas nerealus laikas kartu. Susitikimo metu susipažinau su įvairiais kitos mokyklos mokiniais, sužinojau apie jų mokyklą. Taip pat geriau pažinau savo Mokinių tarybos narius. Sužinojau naujų faktų apie kelias Vilniaus vietas. Praleistos kelios valandos kartu buvo labai naudingos ir reikalingos:)“ – dalinasi įspūdžiais MT pirmininko pavaduotoja Deimantė Subačiūtė
    Apibendrindami išvyką, mokiniai teigė, kad daugumai labiausiai patiko ėjimas vis su kitu žmogumi, nes taip buvo įdomu artimiau pabendrauti. Na, o gido darbas, pasirodo, nėra toks lengvas, ypač kai tiek daug turi išmokti ir žinoti bei perteikti. O dar kaip sudominti klausytoją? Išvada padaryta – nepabandęs nesužinosi:)
    Labai dėkojame Vilniaus Kunigaikščio Gedimino mokyklos kuratorei Aurai Ravaitytei ir mokiniams. Tikimės ir toliau palaikyti glaudžius ryšius, bendrauti bei bendradarbiauti.
2022 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas