Kuo aš didžiuojuosi?
Gitana Šeštokienė / 2023 m. 13 sausio d.
  Laisvės gynėjų dienos proga Vilniaus Martyno Mažvydo  septintokai savo rašinius skyrė Lietuvai ir jos žmonėms.
              
 Aš didžiuojuosi savo tauta. Labiausiai didžiuodavausi Lietuva, kai gyvenau užsienyje. Nepaprastai šiltas jausmas mane apimdavo matant trispalvę, iškeltą mokyklos kieme per Lietuvos valstybines šventes. Prie trispalvės susirinkdavo visi mokyklos lietuviai, gražiai pasipuošę Lietuvos atributika, ir giedodavo mūsų himną. Ar rastumėte kitą tokią tautą, kuri visame pasaulyje vienu metu gieda savo šalies himną?             
 Kartais gali atrodyti, kad lietuviai yra liūdni, niūrūs ir nemoka džiaugtis. Netiesa! Ar jums kada teko matyti lietuvius, palaikančius savo mėgstamą krepšinio komandą? Man yra tekę palaikyti Lietuvos krepšinio rinktinę Nyderlanduose. Visa salė buvo pripildyta Lietuvos komandos sirgalių iš aplinkinių šalių! Vietinės komandos sirgaliai buvo priblokšti mūsų sukelto triukšmo. Tai dar vienas vieningos tautos pavyzdys.             
 Didžiuojuosi savo tauta ir nebijau būdama svetimoje šalyje pasakyti, iš kur aš atvykusi. Lietuva – tokia maža šalis, bet visas pasaulis žino, kad ištikus nelaimei lietuviai vieningai ištiesia pagalbos ranką. Kasmet Sausio 13-oji mums primena, kaip svarbu nepasiduoti ir kovoti už savo laisvę.     
Jorūnė Kuodytė, 7 p    


 Aš labai didžiuojasi Tėvyne Lietuva, o dar labiau savo proseneliu Pranu, kilusiu iš Raseinių krašto.
 Mano prosenelis Pranas buvo šeimos žmogus, iš viso jis turėjo penkis vaikus, kurie išaugo šauniais žmonėmis. O duktė buvo tapusi Igarkos miesto Rusijos šiaurėje mere.
 Prosenelis Pranas turėjo nepaprastą gyvenimo istoriją. Per Antrąjį pasaulinį karą jis buvo partizanas. Jo partizanų būrio vadas buvo Jonas Čepas. 1944 m. J.Čepas davė nurodymą sunaikinti miną, kuri buvo pastebėta Tarosų kaime. Kai prosenelis Pranas ją nešė į mišką sunaikinti, ji sprogo jo  rankose ir nuo to laiko jis gyveno be plaštakų.
 1948 m. mano prosenelis buvo ištremtas į Sibirą su 8 ir 11 metų vaikais, nes jo pirmoji žmona Kazimiera per karą žuvo nuo minos. 1955 m. antroji žmona Elena iš meilės jam atvyko į Sibirą, nors prieš tai vežama į Sibirą iššoko iš vežimo ir kurį laiką slapstėsi miške. 
 Pranas buvo be plaštakų, tačiau tai jam nesutrukdė nugyventi įdomų gyvenimą. Naudodamas protezą išmoko rašyti dailyraščiu. Grįžęs iš tremties Pranas aktyviai dalyvavo tremtinių veikloje: padėdavo organizuoti kasmetinę tremtinių šventę, kuri kiekvienais metais vyksta Ariogalos stadione šalia Dubysos, su tremtiniais pagamino trijų metrų aukščio kryžių, pats nešė jį bene 95 km iš Ariogalos į Kryžių kalną Šiaulių rajone.  
Vytenis Kiga, 7 pp, asmeninio archyvo nuotrauka
Mokinių kūryba
Penktokų kūrybiniai darbeliai iš faneros ||Mano herojus ir Dėlionė||
Medienos pasaulis
Raimund Kovalkov / 2022 m. 29 lapkričio d.
6 – 8 klasių mokinių darbai iš medienos.
Technologijų mokytojas Raimund Kovalkov
Tarptautinė mokyklų bibliotekų diena
Danguolė Matulevičienė / 2021 m. 9 lapkričio d.
Jau daug metų spalio viduryje minime Tarptautinę mokyklų
bibliotekų dieną.
Nors kalendoriuje tai spalio 16-oji, ta proga veikla
bibliotekoje vyksta visą spalio mėnesį. Pirmokėliai supažindinami
su knygų šventove – biblioteka. Į skaitytojų gretas priimami
antrų klasių mokiniai. Penktų klasių mokiniams pristatomos
rekomenduojamos perskaityti knygos, aptariami jų žanrai. O
mokiniai ir mokytojai stengiasi bibliotekai padovanoti knygų,
kurias perskaitė ir norėtų jomis pasidalyti su kitais. Šiais metais
dar ir laivą padarėme, kurio stiebą papuošė vėliavėlės su
mokinių mėgstamiausių knygų pavadinimais ir jų autoriais.
Gal dar neįrašei savo mėgstamos knygos? Užeik į biblioteką.
Pasidalink gražia skaitymo patirtimi.
Keliaukime per Mokslo ir žinių šalį su knyga!
Už pagalbą ir renginio idėjas dėkojame dailės mokytojoms
Mildai Tverkutei ir Daivai Varslavėnienei ir lietuvių kalbos mokytojai Joanai Jakubickaitei.
Europos klubas tyrinėja Pilaitę
Administrator / 2021 m. 20 spalio d.
   Mūsų mokyklos Europos klubo aktyviausi mokiniai spalio 13 d.  iškeliavo tyrinėti savo  gyvenamą aplinką. Dalinamės mokinių įspūdžiais. 
      Viltė: man labai patiko vandens malūnas , gyvenu septynerius metus čia, bet nebuvau ten buvusi. Labai smagu buvo kopti į piliakalnį. 
      Nida:  o man patiko susirasti naujų draugų. 
      Evija: gyvenu nuo gimimo ir Pilaitę gerai pažįstu, bet niekada nesu buvusi vandenvalos stotyje, sužinojau apie baltų vienybės dieną ir pagonių šventes. 
      Miglė: man patiko pats ėjimas ir buvimas gamtoje, buvo labai smagu.
Europos klubas
,,Vasara ir gamta mus įkvepia”
Administrator / 2021 m. 31 rugpjūčio d.
2021-08-25
Vyko 17-OJI 1–8 KLASIŲ SOC. REMTINŲ MOKINIŲ VASAROS STOVYKLA. Mokiniai su technologijos
mokytojomis Ana Podberezkina ir Olga Rinkevičienė kūrė iš gamtinių medžiagų- ,,iš nieko“ koliažus.
Stovyklos mokiniai iš pat pradžių piešė eskizus būsimam meno kūriniui – koliažui, o po to tik klijavo ant
plokštumos iš gamtinių medžiagų kompoziciją. Buvo naudojami akmenukai, įvairūs augalai, šakos, tai, ką
mums gamtos aplinkinis pasaulis padovanojo. Mokiniai buvo kupini teigiamų emocijų ir įspūdžių, nes toks
kūrybinis procesas buvo patirtas pirmą kartą kūrybinėje veikloje. Mokiniai ir organizatoriai liko patenkinti
rezultatu.
„VILNIAUS KONTRASTAI“ miniatiūrose
Daiva Varslavėnienė / 2021 m. 7 balandžio d.
Aštuntų klasių mokiniai miniatiūrose piešė Vilniaus motyvus. Pamokos – virtualios. Todėl su mokiniais
susitikus ekranuose, pagrindinis iššūkis – kaip motyvuoti mokinį, kuris neišėjęs iš namų prisimintų savo
miesto panoramą ir susietų užduotį su miesto aplinka? Dailės pamokoje išsiaiškinome, ką reiškia žodis ,,
kontrastas“ ir kaip jį išreikšti popieriaus lape vizualiai. Mokiniai gretino skirtingus architektūrinius
motyvus, ieškojo turisto akiai nematomų erdvių. Vieni mokiniai kompozicijas kūrė per skirtingus dydžius,
kiti – per spalvas. Kai kurie per senas ir naujas formas, sujungdami praeitį ir dabartį. Aštuntokai,
piešdami miniatiūras, rinkosi įvairius meninius raiškos būdus piešiniui užbaigti.
Dailės mokytojos Daiva ir Milda
Draugystė
Milda Tverkutė / 2021 m. 29 kovo d.
Sąmoningumo didinimo mėnuo be patyčių.
5d, 5p, 5pp, 6d, 6pp, 7pp, 8d, 8p, 8e klasių mokinių piešinių paroda, kurios pavadinimas ,,Draugystė“.
Per dailės pamokas kalbėjomės, kas yra draugystė, aptarėme, kas piešinyje gali draugauti. Motyvus
mokiniai rinkosi patys, komponavo žmones, gyvūnus, augalus, gamtos reiškinius ir netgi planetas.
Dailės mokytojos Daiva ir Milda, soc. pedagogė Dainora
Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji
Milda Tverkutė / 2021 m. 18 vasario d.
5,6,8 klasių mokiniai savo piešiniais sveikina Lietuvą. Penktokai iliustravo pasirinktą lietuvišką mįslę arba
patarlę. Šeštokai, piešdami lietuviškus motyvus, bandė išreikšti erdviškumą plokštumoje. Aštuntokai,
vaizduodami tautinius simbolius piešinyje, skaidė kubistiškai.
Dailės mokytojos Milda ir Daiva
Menų projektas ,, Apkabinkime žemę,, Dailės tema ,,Žemės menas. Žodis. Linija.Apskritimas,,
Milda Tverkutė / 2020 m. 16 birželio d.
Žemės menas atsirado 20a. 7 deš. kaip priešprieša parodų galerijų ir muziejų dailei;tai ekologinis
judėjimas prieš aplinkos užterštumą. Priešindamiesi dirbtinių medžiagų pomėgiui žemės meno kūrėjai
vartojo gamtines medžiagas – smėlį, akmenis, šakas, šaknis, lapus, vandenį. Tokie kūriniai yra
trumpaamžiai, keičiasi veikiami lietaus, vėjo. Menininkai siekė sužadinti žmogaus emocijas, išjudinti jį iš
sąstingio, įprastos gyvenimo vagos, priversti pradėti ieškoti, tyrinėti gamtą, pamatyti ir net įsiklausyti į
šalia egzistuojantį grožį.
Mokiniai, naudodami natūralias medžiagas, turėjo sukurti įvairias kompozicijas. Penktokai komponavo žodį,
susijusį su gamta, šeštokai dėliojo apvalios formos kompoziciją, septintokai ir aštuntokai ieškojo kaip
originaliai sukurti linijinę kompoziciją.
Dailės mokytojos Milda ir Daiva
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas