2022 metų mokyklos veiklos ataskaita
Direktorės 2022 metų veiklos ataskaita.
Teikite pasiūlymus 2023 metų užduočių įgyvendinimui: rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Kontaktai
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

Vydūno g. 17A,
LT-06206 Vilnius
Tel./faks. (8~5) 279 5579


Raštinės darbo laikas: I-IV 8.00-16.45 val., V 8.00-15.30 val.
Direktoriaus darbo laikas: I-IV 7.30-16.00 val., V 7.30-15.00 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
Pavaduotojas aplinkai dirba: I-V 7.00-15.30 val.
DirektorėEglė Laumelienė
Tel. (8~5) 279 5579
Mob.tel. +37061462539
El. p. egle.laumeliene@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiDaina Černienė
Tel. (8~5) 279 5568
Mob.tel. +37061984127
El. p. daina.cerniene@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiLina Navickaitė
Tel. (8~5) 279 5356
El. p. lina.navickaite@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiKristina Jūraitė
Tel. (8~5) 279 5568
Mob.tel. +37068206264
El. p. kristina.juraite@mmazvydas.lt
Direktoriaus pavaduotojas aplinkaiValdemaras Purelis
Tel. (8~5) 279 5356
El. p. valdemaras.purelis@mmazvydas.lt
Raštinės vedėjaMarija Navickienė
Tel./faks. (8~5) 279 5579
El.p. rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Steigėjas: Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokyklos tipas: Progimnazija
Progimnazija teikia priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį pirmos pakopos (1-8kl) išsilavinimą
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga,
duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Juridinis asmuo, nėra PVM mokėtojas
Kompiuterių specialistas               
Szilard Ufer
El.p. inzinierius@mmazvydas.lt         
Mokyklos vadovybės priėmimo valandos

Kabinetas Priėmimo laikas
Direktorė
Eglė Laumelienė                          

             102 kab.          
           Pirmadienis     
       Ketvirtadienis
8.00-10.00
15.00-17.15

Kabinetas
Priėmimo laikas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 3-4 klasėmas
Daina Černienė
(III vadybinė kategorija) 
202 kab.
pirmadienis
ketvirtadienis

9.00-11.00
15.00-16.45
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui5-6 klasėms
Lina Navickaitė

103 kab.
antradienis
trečiadienis

8.00-9.00
10.00-12.00
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  7-8 klasėms
Kristina Jūraitė
225 kab.
antradienis
penktadienis

9.00-10.00
13.00-15.00
Direktoriaus pavaduotojas aplinkai
Valdemaras Purelis
104 kab.
pirmadienis
penktadienis

8.00-10.00
8.00-10.00


2021m. direktoriaus veiklos ataskaita
Eglė Laumelienė / 2022 m. 1 vasario d.
Direktoriaus veiklos ataskaita už 2021 metus.
Teikite pasiūlymus.
Direktoriaus veiklos ataskaita už 2020 m.
Direktoriaus Eugenijaus Manelio veiklos ataskaita už 2019 m.
Apie mokyklą
Mokyklos pavadinimas Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Adresas Vydūno 17A, LT-06206 Vilnius
El. p. rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Tel./faks. (8 ~5) 279 5579
Mokyklos kodas 195003862
Steigėja Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokymo tipas progimnazija
Mokomoji kalba lietuvių
L. e. direktoriaus pareigasEglė Laumelienė
Vadybinė kategorija II vadybinė kategorija
      Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija nuo 1998 iki 2011 metų veikė kaip vidurinė mokykla, o nuo 2011-2012 mokslo metų pradėjo dirbti kaip progimnazija. Mokyklos vardas buvo pasirinktas neatsitiktinai. Pilaitės mikrorajono gatvės pavadintos žymių Mažosios Lietuvos veikėjų vardais.
      Mokykla pritaikyta neįgaliems mokiniams: yra nuolydžiai įvažiuoti, keltuvas į antrą aukštą ir kt.
      1998 metais mokykloje mokėsi 470 mokinių. 2019 m. – 1809 mokinių.
      Mokykloje stipri ugdymo bazė: yra 13 interaktyvių lentų; įsigyta daug video ir audio technikos, planšečių klasė ir laboratorinė įranga fizikos kabinete, skaitmeninės dokumentų kameros, metodinės priemonės gamtos mokslų, muzikos, dailės kabinetams. Kiekviename kabinete yra multimedijos įrenginių, pilnai kompiuterizuotos mokinių darbo vietos prancūzų kalbos kabinete. Mokykla dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Pagal šį projektą 1-8 klasės aprūpintos mokymo priemonėmis.
      Mokykloje veikia šiuolaikiškas informacinis centras – biblioteka, el. skaityklos, sėkmingai veikia Karjeros centras. Progimnazijoje kiekvieno koncentro mažiausiai viena klasė (5-8 kl.) mokoma prancūzų kalbos pagal sustiprintą prancūzų kalbos mokymo programą. Progimnazijos Emille klasių (prancūzų kalbos integracija į dėstomus dalykus, netradicinės pamokos) pasiekimai įvertinti kokybiško frankofoninio ugdymo (pranc. Qualité Francophone, QF) ženklu. Tėvai nuo 2 klasės mokiniams gali parinkti mokymąsi klasėje pagal kryptingo ugdymo daile programą.
      Į ugdymą integruojama etnokultūros, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios, ugdymo karjeros ir alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos. Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programos ,,Obuolio draugai“, ,,Antras žingsnis“, „Įveikiame kartu“, LIONS QUEST Socialinio ir emocinio ugdymo programa “Paauglystės kryžkelės” integruojamos į klasės valandėles.
      Mokykloje kuriama estetiška, palanki ugdymui ir aktyviam poilsiui aplinka.
      Pagrindinis dėmesys skiriamas pamokos kokybei, ugdymo diferencijavimui, mokinio pažangos stebėjimui ir gabių mokinių ugdymui. Visapusiškai ugdomos mokinio kompetencijos. Mokykloje veikia mokinių savivalda, kuri aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime. Atsižvelgiant į ugdytinių poreikius ir pomėgius, organizuojama neformalioji mokinių veikla. Mokykloje veikia dailės, sporto, šokių būreliai, chorai, ansamblis „Retro“, etnokultūros, gėlininkystės, kraštotyros būreliai. Veikia Europos klubas, jaunųjų programuotojų būrelis.
      Progimnazija puoselėja savas tradicijas, atsiliepia į dabarties aktualijas, telkia mokyklos bendruomenę spręsti šiuolaikiškai mokyklai keliamus uždavinius. Tradiciniai  mokyklos renginiai:
              1.      Rugsėjo 1-osios šventė – Žinių diena;
              2.      Mokytojo dienos minėjimas;
              3.      Moliūgyno šventė;
              4.      Rudens gėrybių paroda „Rudens kraitelė“;
              5.      EuroClubvision dainų konkursas;
              6.      Kalėdiniai renginiai;
              7.      Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimai;
              8.      Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse “Šok į tėvų klumpes”;
              9.      Motinos dienos ir Šeimos dienos šventės;
              10.    Atvirų durų diena tėvams;
              11.    Frankofonijos mėnuo;
              12.    Sporto šventė;
              13.    Mugės (Kaziuko, Kalėdinė ir kt.);
              14.    Mokslo metų pabaigos šventė ir aštuntokų progimnazijos baigimo šventė.
       Mokykla vykdydama dvikalbį ugdymą bendradarbiauja su Prancūzijos mokyklomis, Prancūzų kultūros centru Lietuvoje, J.Basanavičiaus progimnazija. Vykdo bendrus projektus su Ąžuolyno progimnazija, Žemynos progimnazija, Spindulio progimnazija, su 4-iomis Martyno Mažvydo vardo  mokyklomis: Kauno, Tauragė, Klaipėdos ir Nemakščių mokyklomis.
       Vasarą veikia poilsio stovykla, skirta darbui su rizikos grupės vaikais. Pasibaigus ugdymo procesui vyksta respublikinis Emile klasių mokinių sąskrydis

Svarbiausi mokyklos pasiekimai 2018-2019 mokslo metais:  

1.      16 proc. 8-tų klasių moksleivių įstojo į M. Biržiškos gimnaziją, S. Daukanto gimnaziją, Vilniaus Licėjų ir Žirmūnų gimnaziją.
2.      Standartizuotų testų rezultatai aukštesni nei vidutiniai Lietuvoje.
3.      Įgyvendiname dvikalbio mokymo programas. Mokykloje mokosi 7 Emile klasės (sustiprintas prancūzų kalbos mokymas).
4.      Mokykla gavo QF ženklelį už kokybišką frankofoninį ugdymą, atitinkantį  ženklo gavimo rodiklius.
5.      Aktyvi Europos klubo veikla.
6.      Sėkmingai dalyvaujame tarptautiniuose projektuose: Changing habits-Chanfging the world (koordinatoriai Suomijos mokykla), DiscriminAction for a better integrArtion (koordinatoriai Prancūzijos mokykla).
7.      Aktyvus dalyvavimas sportinėje veikloje mokykloje, mieste ir respublikoje:
 • Vilniaus miesto 3-4 klasių matematikos konkursas „Magis“ I vieta;
 • Lietuvos pradinių klasių matematikos olimpiada – II vieta;
 • Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiada – II vieta;
 • Vilniaus miesto 2-4 klasių matematikos olimpiada I,  II vieta;
 • Bendrojo lavinimo mokyklų 5-12 klasių integruotame matematikos ir IT piešinių konkurse Piešinys-matematikos uždavinys – I vieta;
 • Vilniaus miesto 5-8 klasių biologijos olimpiada – III vieta;
 • Vilniaus miesto 2-4 klasių dailiojo rašto konkurse „Atrask rašto paslaptį“ laureatė;
 • Rašinių konkursas „Mes esame NATO“ patekimas į finalą;
 • Vilniaus miesto meninio skaitymo konkursas- I vieta I, II, III etapuose;
 • Tarptautiniame edukaciniame konkurse Olympis 2018 ir 2019  mokiniai apdovanoti I, II ir III laipsnio diplomais;
 • Prancūzų kalbos Vilniaus miesto 7 klasių konkurse –II vieta;
 • Vilniaus miesto rusų olimpiadoje – II ir III vietos;
 • Vertimų iš anglų kalbos konkursas „Tavo žvilgsnis“ – laureatai;
 • Vilniaus m. viktorina „The great USA“ – II vieta;
 • Kalbų Kengūra- auksiniai diplomai;
 • Poezijos ir virtualaus meno konkursas „Mano Vilnius“ I vieta Vilniaus mieste;
 • Viktorina „Mano Lietuva“ – II vieta;
 • Konkursas „Prie Nemuno ir Neries“ – III vieta;
 • Respublikos „Senolių godos laikinojoje sostinėje“ tautosakos festivalis. Nominacija – išradingas laikinosios sostinės pristatymas;
 • VŠĮ Artuma I vietos laimėtoja;
 • Viktorina „Dekalogas ir Šventasis Raštas“ – III vieta;
 • VMSC jaunučių čempionatas – I, II vieta;
 • Lietuvos vaikų stalo teniso čempionatas – I ir II vietos;
 • Vilniaus miesto kvadrato varžybos – II vieta;
 • Piešinių konkurse „Būk sveikas“ I vieta.  
8.      Sėkmingai įgyvendiname efektyvios  individualios pagalbos mokiniui sistemą.
9.      Pripažinta aktyvia mokykla.
10.  Mokykla pripažinta „sveikatą stiprinančia“ mokykla.
Direktoriaus Eugenijaus Manelio veiklos ataskaita už 2018 m.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas