Informacija apie mokyklą
Mokyklos pavadinimas Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Adresas Vydūno 17A, LT-06206 Vilnius
El. p. rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Tel./faks. (8 ~5) 279 5579
Mokyklos kodas 195003862
Steigėja Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Teisinė forma Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokymo tipas progimnazija
Mokomoji kalba lietuvių
Direktorius Eugenijus Manelis
Vadybinė kategorija II vadybinė kategorija
       2013-2014 mokslo metais progimnazijoje mokosi 1408 mokiniai, dirba 115 mokytojų, iš jų 5 mokytojai ekspertai, 32 mokytojai metodininkai, 57 vyr. mokytojai, 21 mokytojas. Progimnazijoje dėstomos 4 užsienio kalbos: anglų k. (pagrindinė), prancūzų k., rusų k. ir vokiečių k. Mokykloje jau yra 5 EMILE klasės. 7 klasėse mokomasi pagal kryptingo meninio ugdymo (dailės) programą. Sėkmingai veikia moderni mokykos biblioteka. Joje vyksta mokyklos kultūriniai renginiai, vakaronės, parodos, konkursai. Mokykloje sėkmingai veikia karjeros centras. Teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos moksleiviams karjeros klausimais, organizuojami seminarai savęs pažinimo temomis. Progimnazijoje aktyvi Debatų klubo ir Europos klubo veikla. Mokiniai turi galimybę lankyti tautinių šokių kolektyvą „Žilvitis“, šiuolaikinio šokio grupę, moksleivių chorą „Šypsenėlė“, muzikos studiją „Retro“. Mokykla yra aktyvi Pilaitės bendruomenės narė, noriai dalyvauja bendruomenės renginiuose.

            2012-2013 mokslo metais mokosi 1340 mokinių, dirba 111 mokytojų, iš jų 5 mokytojai ekspertai, 31 mokytojas metodininkas, 54 vyresnieji mokytojai ir 21 mokytojas. Progimnazijoje dėstomos 4 užsienio kalbos: anglų (pagrindinė),  prancūzų, rusų ir vokiečių. Mokykloje jau yra  trys  EMILE  klasės. Šešiose klasėse mokomasi pagal kryptingo meninio (dailės) ugdymo programą. Sėkmingai veikia mokymosi ir kultūriniu centru tapusi moderni biblioteka – čia lankosi daug įžymių žmonių, vyksta konkursai, parodos. Bibliotekos darbuotojos aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje: vykdomas informacinių gebėjimų ugdymo projektas „Mažoji Lietuva“, organizuojamos Šiaurės šalių bibliotekų savaitės, koordinuojamas AKIM  (aukštosios kultūros impulsai mokyklai) projektas. Mokykloje sėkmingai veikia karjeros centras: teikiamos asmeninės ir grupinės konsultacijos moksleiviams karjeros klausimais, organizuojami seminarai savęs pažinimo temomis, skleidžiama naujausia karjeros ugdymo informacija. Aktyvi Debatų klubo ir Europos klubo veikla. Progimnazijoje  yra tautinių šokių kolektyvas „Žilvitis“, šiuolaikinių šokių grupė. Moksleiviai noriai lanko chorą „Šypsenėlė“ ir muzikos studiją „Retro“. Jau dešimti metai vykdomas projektas „Vilnius – mano miestas“.

Mokykla yra aktyvi Pilaitės bendruomenės narė, noriai dalyvauja įvairiuose bendruomenės renginiuose: „Pilaitės ruduo“, „Sveikuolių šventė“, „Kalėdos Pilaitėje“, „Švarinkime pasaulį“, mokyklos choristai gieda Šv. Juozapo parapijos mišiose.

2011-2012 mokslo metais mokykla pakeičia pavadinimą. Ji tampa Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija. Kuriamos naujos tradicijos.Tęsiamas mokymas EMILE klasėse. Kryptingo meninio ugdymo programa pradedama vykdyti jau nuo 2-os klasės.  Aktyviai dalyvaujamarespublikiniame Debatų centro projekte „Debatų  metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą“ – vedamos etikos, lietuvių ir rusų kalbos pamokos bei klasės valandėles, integruojant debatų metodiką.  Išleidžiama pirmoji aštuntokų laida (123 mokiniai).

2010-2011 mokslo metaispradedama mokyklos reorganizacija: nuo rugsėjo 1-osios neformuojamos IX ir XI klasės. Mūsų mokyklos penktokų gretas papildo trys klasės iš Pilaitės vidurinės mokyklos. Viena iš šių klasių tęsia ten pradėtą kryptingo meninio ugdymo programą. Trys mūsų pirmokų klasės mokosi Pilaitės vidurinės mokyklos patalpose. Kartu su 12 Lietuvos mokyklų įkuriama pirmoji EMILE klasė, kurioje mokoma prancūzų kalbos integruojant ją į kai kuriuos mokomuosius dalykus. Mūsų VIII ir X klasių mokiniai pereina tęsti mokslus Pilaitės vidurinėje mokykloje.  Išleidžiama paskutinė – penktoji abiturientų laida (74 mokiniai).

2009-2010 mokslo metais išleidžiama ketvirtoji abiturientų laida (103 mokiniai). Diskutuojame dėl mokyklos reorganizacijos.

2008-2009 mokslo metais išleidžiama trečioji abiturientų laida (65 mokiniai). Vykdomas projektas „Draugauja Lietuvos ir Lenkijos lietuvių vaikai“ – Europos klubo ir choro „Šypsenėlė“ vaikai lankosi Punsko, Navinykų ir Seinų lietuviškose mokyklose.

2007-2008 mokslo metais mokykla švenčia dešimtmetį. Išleidžiama antroji abiturientų laida (80 mokinių). Dalinamės projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“ gerąja patirtimis  su šalies mokyklomis. Tęsiamas Socrates projektas su Italijos Barletos miesto licėjumi – mūsų mokykloje vieši mokiniai ir mokytojai iš Italijos.

2006-2007 mokslo metais mokyklą baigia pirmoji abiturientų laida (75 mokiniai). Sėkmingai dalyvaujame nacionaliniame projekte „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“. Vykdomas tarptautinis projektas „Muzikuoja ir draugauja Lietuvos ir Čekijos vaikai“: K. Orfo instrumentų orkestras iš Prahos vieši pas mus, o mūsų vaikų grupė svečiuojasi Prahoje. Pradedamas Socrates projektas su Italijos Barletos miesto licėjumi – mūsų mokinių grupė vyksta į Italiją.

2005-2006  mokslo metais vienuoliktų klasių mokiniai jau mokosi pagal individualias programas.  Mokykla įsitraukia į nacionalinį projektą „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams“. Mokyklos projektas „Mes – europiečiai“ laimi Vilniaus savivaldybės paskelbtą vaikų vasaros užimtumo projektų konkursą. 

2004-2005 mokslo metais mokosi net 1580 moksleivių ir 103 mokytojai. Mokiniai, pirmieji pradėję lankyti šią mokyklą, jau dešimtokai. Mes vis dar augam! Pradedamas vykdyti tęstinis informacinių įgūdžių ugdymo projektas „Mažoji Lietuva šiandieninėje mokykloje“.

2003-2004 metais mokykloje mokosi 1387 mokinai, dirba 88 mokytojai. Užmezgama draugystė su Švedijos, Rusijos ir Vokietijos mokyklomis. Mokykloje vyksta šalies konferencija „Pilietiškai aktyvus jaunimas šiandien – brandi visuomenė rytoj“. Garbės svečias – Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

2002-2003 mokslo metus pradeda 1258 mokiniai ir 73 mokytojai. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su Pilaitės bendruomene: organizuojamos bendros talkos, Užgavėnių šventimas, kalėdojimas. Pradedama draugauti su šalies mokyklomis, turinčiomis Martyno Mažvydo vardą. 

2001-2002 mokslo metais mokykloje mokosi 1079 mokiniai, dirba 70 mokytojų. Vilniaus mokytojų namuose pristatoma mokyklos veikla. Mokiniai pasipuošia mokykline uniforma. 

2001 metais Vilniaus mokytojų namai padovanoja Aleksandro Tarabildos ąžuolinę skulptūrą „Knygnešys“. Ji mena carinės Rusijos priespaudos laikus, kai buvo uždrausta lietuviška spauda lotyniškais rašmenimis.

2000-2001 mokslo metais mokinių skaičius išauga iki 880. Juos moko 51 pedagogas. Šiais metais atidaroma biblioteka. Įkuriamas Europos klubas, pradedama Debatų klubo veikla.

1999-2000 mokslo metais mokytis pradeda 692 mokiniai ir 42 mokytojai. Įrengti dar 8 kabinetai. Pabaigiama statyti  mokykla ir stadionas.

1998 metais dalinai įrengtame pastate atidaroma Martyno Mažvydo mokykla – pirmoji lietuviška mokykla, pastatyta Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo. Į Rugsėjo 1-osios šventę čia susibūrė 500 pradinių klasių mokinių, 24 mokytojai ir administracija: direktorius Eugenijus Manelis, pavaduotojos Gražina Moisiejienė, Eglė Laumelienė. Mokyklos atidarymo šventėje dalyvavo patys svarbiausi šalies vadovai: prezidentas Valdas Adamkus, Vilniaus miesto meras Rolandas Paksas, švietimo ministras Kornelijus Platelis, Seimo narys Egidijus Bičkauskas, ministro patarėjas Darius Kuolys ir kiti garbūs svečiai.

1992 metais Pilaitėje pradėta statyti antroji mokykla. Joje buvo numatyta mokyti mokinius rusų kalba. Dėl pinigų stygiaus statybos nutrūko penkeriems metams. 
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas