Mokinių taryba kviečia
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 9 gruodžio d.
Registracija:
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdBmKYAxhzCNhQ6vJOun62vcWpXM9UpfDpJSRxawpTNrhtfRw/viewform?
fbclid=IwAR0ilmNwgBIjaCNL8SUV-Zzf1VLNlJ8JMSS8TLgI32KXsnfQ8N81s__cSw
Daugiau klausimų el. pašte egle.simanauskaite@gmail.com
XXX Lietuvos Moksleivių Sąjungos Asamblėja
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 30 lapkričio d.
Šį šeštadienį lapkričio 28d. vykusioje Asamblėjoje mūsų mokyklai
atstovavo Mokinių Savivaldos pirmininkė Eglė Šimanauskaitė. Šioje
Asamblėjoje buvo aptariami 2019-2020m. finansai, aplinkosauga,
metinė veiklos ataskaita ir jaunimo politika.
Finansai:gauti finansai iš įvairių rėmėjų pirmiausia buvo ir yra
skiriami nuotoliniam mokymui. Taip pat finansai yra skiriami įvairiems
mokinių renginiams ir mokinių švietimo ir mokyklų tobulinimui. Visi
sprendimai ir pakeitimai rėmėsi vykdytomis mokinių apklausomis bei
jų atsakymų rezultatais.
LMS aplinkosaugos tikslai: iki 2050m. neutralizuoti poveikį klimatui įvairiais veiksmais, pvz.:
skatinti visus prisijungti prie aplinkosaugos puoselėjimo Lietuvos mokyklose ir moksleivių visuotiniame
gyvenime, Europoje nebenaudoti vienkartinio plastiko.Taip pat tam buvo pradėti ir tęsiami projektai,
tokie kaip: Ž.E.M.Ė., Fridays for future ir pan.
LMS (Lietuvos moksleivių sąjunga) džiaugiasi, kad ugdymo įstaigos atsakingai sureagavo į pandemiją
ir kad visi nedelsiant ėmėsi priemonių.
Renginyje buvo pasidžiaugta pastebimu glaudesniu LMS bendravimu su studentų ir kitomis
organizacijomis.
Daugiau apie jaunimo politikos naujienas galite sužinoti www.moksleiviai.lt.
Mokinių savivaldos pirmininkė
Eglė Šimanauskaitė
Mokinių taryba 2020-2021 m.m.
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 1 spalio d.
Mokinių tarybos pirmininkė – 8p klasės mokinė Eglė Šimanauskaitė.
Pavaduotojai: 8g klasės mokinė Dovilė Bielskytė, 6e klasės mokinys Bernardas Dubickis.
Nariai:
1. Balasevičius Paulius 5pp
2. Kupčinskaitė Saulė 5p
3. Kvederaitė Gunda 6e
4. Masaitytė Meida 8p
5. Vaišnoraitė Akvilė 5b
6. Varnelis Darius 8p
7. Višnevskytė Emilija 8b
8. Rimkus Tadas 8p
Skelbiama mokinių tarybos naujų narių atranka
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 9 rugsėjo d.
Dėmesio! Jau vyksta Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos
mokinių tarybos kandidatų atranka.
Kviečiami visi žingeidūs, aktyvūs, organizuoti, linksmi bei
nebijantys iššūkių 5-8 klasių mokiniai.
Moksleivius, norinčius dalyvauti mokinių tarybos veikloje,
kviečiame užpildyti anketą. Naujų narių atranka vyks iki rugsėjo 18
d.
Nuoroda į registraciją čia
Metodinė Taryba 2019-2020 m. m.
Metodinė taryba:
Pirmininkė Eglė Bridikienė:
Sekretorė Diana Kadzevičienė;
Nariai: Rita Bakanienė, Jurgita Stonienė, Kristina Jūraitė, Džiuginta Vaičiūnienė.
METODINIŲ GRUPIŲ PIRMININKAI
Diana Kadzevičienė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkas;
Rita Bakanienė – anglų kalbos metodinės grupės pirmininkė;
Vladislava Pažėrienė – II užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkė;
Rita Remeikienė – socialinių mokslų (+ etika, tikyba) metodinės grupės pirmininkė;
Teresa Dudoit – gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Violeta Likšienė – menų metodinės grupės pirmininkė;
Mindaugas Gatelis – kūno kultūros metodinės grupės pirmininkas;
Džiuginta Vaičiūnienė – pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė;
Irina Jakubauskienė – tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Kristina Jūraitė – klasės vadovų metodinės grupės pirmininkė.
Mokyklos taryba 2019 – 2020 m. m.
Mokyklos tarybos funkcijos

1. Numato progimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo ir neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkai.
2. Svarsto progimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri progimnazijos finansinę veiklą.
3. Svarsto  progimnazijos struktūros keitimo klausimus.
4.Teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius.
5. Gali sustabdyti kitų progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
6. Teikia siūlymus dėl progimnazijos vadovų atestacijos.
7. Talkina organizuojant Atvirųjų durų dienas ir kitus mokyklos renginius.
8. Mokyklos taryba kartu su tėvų komitetu skatina tėvų bendruomenę dalyvauti progimnazijos paramos projektuose (2 proc. pajamų mokesčio skyrimas progimnazijai).
9. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo.Svarsto vidaus ir išorinio vertinimo rezultatus.
Tarybos pirmininkas Mindaugas Gatelis kūno kultūros mokytojas
Sekretorė Kristina JūraitėInformacinių technologijų, fizikos mokytoja
Nariai:
Direktorius Eugenijus Manelis
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Kraus
Tėvų atstovė J. G. Fiodorovienė
Pilaitės r. seniūnas A. Šniras
Pilaitės bendrovės atstovės A. Čepulienė, J. Gadliauskienė, A. Šarlauskienė
Progimnazijos mokinių atstovai N. Bukolovaitė, B. Dubickis, G. Kazlauskaitė
Mokinių taryba 2019-2020 m.m.
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. 10 spalio d.
Eil.Nr. Vardas Pavardė klasė
1. Nojus Yannick Bolade Adote 8d
2. Bernardas Dubickis 5e
3. Ugnius Maižiešius 5e
4. Tautgintė Beinoraitė 8c
5. Gabija Blažytė 6p
6. Dovilė Bielskytė 7g
7. Julija Gamulėnaitė 5c
8. Eglė Šimanauskaitė 7P
9. Gabrielė Kazlauskaitė 8p
10. Nika Bukolovaitė 8p
Mokinių tarybos pirmininkė – 8p klasės mokinė Nika Bukolovaitė.
Pavaduotojai: 8p klasės mokinė Gabrielė Kazlauskaitė, 5e klasės
mokinys Bernardas Dubickis.
MOKINIŲ TARYBA LAUKIA TAVĘS
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. 9 rugsėjo d.
Dėmesio!
Esi žingeidus, aktyvus, organizuotas, linksmas 5-8 klasės mokinys/-ė bei nebijai
iššūkių? Tau svarbu, kas vyksta mokykloje, ir norėtum atstovauti mokinių
ineteresams?
Susidomėjai? Užpildyk anketą, registruokis bei dalyvauk Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazijos mokinių tarybos kandidatų atrankoje.
Nuoroda į registraciją čia
Narių atranka vyks iki rugsėjo 25 d.
Mokausi – vadinasi, esu
Edita Košinskaitė / 2018 m. 21 kovo d.
Kovo 21 d. skelbiama „Tarptautinė bėgimo iš pamokų diena“. Ta proga mokyklos antro aukšto fojė
papuošta stendu, pripildytu žymių žmonių mintimis apie mokymosi ir skaitymo reikšmę, o ji tikrai didelė!
„Skaityti – vadinasi, gyventi, nes gyventi, vadinasi, žinoti, pažinti, suprasti.“ (M. Driuonas)
Mokinių taryba įstojo į LMS
Edita Košinskaitė / 2018 m. 2 kovo d.
Šią savaitę, pirmadienį, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos Mokinių tarybos atstovus aplankė
svečiai – Simona Statauskaitė ir Andrej Vidinevič – iš Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS).
Susitikimo metu aktyvūs ir energingi vyresniųjų klasių moksleiviai pristatė LMS veiklą, struktūrą,
nuostatus ir supažindino su šiais mokslo metais vyksiančiais renginiais Lietuvos ir Vilniaus miesto mastu.
Šią dieną Mokinių taryba, pasirašydama sutartį, įstojo į LMS ir išrinko progimnazijos Mokinių tarybos
pirmininkę. Ja tapo Nika Bukolovaitė (6p).
Mokinių taryba
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas