Informacija dėl mokinių priėmimo į mokyklas 2019-2020 mokslo metams
Informuojame, kad prašymus dėl priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas bus galima pateikti
nuo 2019 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
Šiuo metu vyksta e. sistemos testavimas, artimiausiu metu bus atnaujintas Priėmimo į Vilniaus miesto
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas bei koreguojami ugdymo įstaigų aptarnavimo
teritorijų žemėlapiai.
Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo tvarką 2019-2020 mokslo
metams vasario mėnesį bus paskelbta interneto svetainėje https://svietimas.vilnius.lt.
INFORMACIJA PIRMŲ KLASIŲ TĖVAMS
Skelbiami pirmų klasių mokinių sąrašai.
Rugsėjo 3 d. 9.00 val. visų pirmokų mokytojos lauks Martyno Mažvydo progimnazijos vidiniame kieme.
9.30 val., pasibaigus pasveikinimui, į Pilaitės gimnazijos patalpas vaikai ir jų tėveliai eis kartu su
mokytojomis.
Pirmokus pasitiks dvyliktokai ir palydės į klases.
INFORMACIJA BŪSIMŲJŲ MOKINIŲ TĖVELIAMS
Birželio 15 d. Mokinių priėmimo komisijos sprendimu skelbiamas 

KVIEČIAMŲ MOKYTIS VAIKŲ SĄRAŠAS (pateikiama pagal prašymo e-sistemoje numerį)

Nuo birželio 18 d. iki birželio 28 d. kviečiame atvykti į 230 kab. pasirašyti mokymosi sutarčių ir pristatyti dokumentus. Prašymai priimami nuo 8.00 iki 14.00 val.

Atvykstant prašome turėti:
1. Vaiko gimimo liudijimą.
2. Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimą (būsimi pirmokai).
Pastaba. Martyno Mažvydo progimnazijoje priešmokyklinę grupę lankiusiems vaikams  šios pažymos pateikti nereikia.
3. Mokymosi pasiekimų įvertinimą (priimant į kitas klases).
4. Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).
5. 2 nuotraukas (2,5 cm x 3 cm).

Kilus klausimams, skambinkite  864598679.
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLAS GRAFIKAS PER E. SISTEMĄ GEGUŽĖS, BIRŽELIO IR RUGPJŪČIO MĖN.
INFORMACIJA
MOKINIŲ PRIĖMIMO KLAUSIMAIS TEIKIAMA
TEL.NR. 864598679
Savaitės diena
Dokumentų priėmimo laikas
Pirmadienis
8.00-14.00 val.
Antradienis
8.00-14.00 val.
Trečiadienis
8.00-14.00 val.
Ketvirtadienis
7.00-13.00 val.
Penktadienis
————–

KVIEČIAME ATVYKTI PASIRAŠYTI MOKYMOSI SUTARTIS

Nuo 2018-06-18 iki 2018-06-29; 231 kab.
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 2018 m.
  1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

(Sudaryta Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19d. įsakymu Nr.V-445).

Jolanta Sereičikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė, duomenų bazių administratorė
Brigita Martikone, logopedė, spec. pedagogė, sekretorė
Sonata Juzėnienė, metodinės grupės pirmininkė, narė
Donata Karpavičiūtė, pradinių klasių mokytoja, narė
Greta Molytė, pradinių klasių mokytoja, narė
Gintarė Plankytė,  pradinių klasių mokytoja, narė  

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

(Sudaryta Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2018m. balandžio 19d. įsakymu Nr. V-446)

Eglė Laumelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
Vilma Junevičienė, sekretorė
Daiva Kirlienė, psichologė, narė
Irma Pavilionienė, spec. pedagogė, narė
 Edita Juknienė, informacinių technologijų mokytoja, narė
Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau (žr. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymą).  

* Prašymas progimnazijos nustatyta forma   
Vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija   
Pagrindiniai duomenys apie mokinį   
Vaiko priėmimo į mokyklą sutartis (2 egz.)   
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.   
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendacija ar kitas priešmokyklinį ugdymą patvirtinantis dokumentas ( į 1 klasę).   
Ugdymo pasiekimai iš mokyklos, kurioje prieš tai mokėsi mokinys (priimant 2,3,4,5,6,7,8 klases).   
Sutikimas esant būtinybei tikrinti mokinį mokyklos slaugos specialistei   
Sutikimas dėl fotografavimo  

** Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti  pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas
Eglė Laumelienė / 2018 m. vasario 13 d.
Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą galite rasti čia:
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas