MOKINIŲ, PO PIRMO PRIĖMIMO ETAPO KVIEČIAMŲ MOKYTIS PIRMOJE KLASĖJE, SĄRAŠAS
(Priėmimo į mokyklą komisijos 2019-06-04 posėdžio protokolas)

ANTRO PRIĖMIMO ETAPO SĄRAŠAI BUS SKELBIAMI 
2019-06-12

Mokinių priėmimo klausimais kreiptis
el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt;
tel. nr. 864598679.

Asmens, pageidaujančio mokytis, 
prašymo Reg. Nr.
13439 31190 31246 31255 31350 31442 31443 31445 31459 31487 31507 31509 31524 31530 31550 31559 31562 31590 31594 31634 31636 31651 31667 31687 31693 31713 31724 31767 31842 31853 31896 31935 32040 32047 32075 32189 32201 32233 32245 32321 32356 32424 32531 32552 32566 32599 32601 32605 32644 32788 32828 32833 32858 32965 33144 33156 33185 33268 33273 33284 33340 33363 33400 33557 33582 33690 33740 33741 33754 33759 33845 33874 33920 33950 33973 34012 34123 34132 34171 34177 34222 34241 34313 34370 34478 34580 34590 34745 34824 35051 35081 35084 35135 35159 35181 35234 35391 35580 35708 35754 35768 35805 36030 36140 36289 36415 36508 36601 36659 36691 36717 36752 36786 36846 36896 36901 36927 37034 37127 37171 37223 37401 37468 37507 37761 37827 37828 37869 37908 38031 38047 38183 38234 38300 38336 38365 38433 38701 38881 39551 39588 39739 40051 40147 40338 40512 40539 40556 40587 40684 40859 41011 41058 41120 41348 41355 41363 41503 41514 41531 41572 41581 41645 41735 42074 42151 42508 42509  42632  43085 43295  43394 43510  43593 
Mokymosi sutarčių sudarymas
Mokymosi sutartys su priimtų mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaromos
2019 m. birželio 17-21 d. 8.00-17.00 val.*
117 kab. Vydūno 17 A

Dokumentai priėmimui:
Vaiko gimimo liudijimas (asmens duomenų sutikrinimui).
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimas (būsimiems pirmokams).

Baigę 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantys mokslą – pildo popierinius prašymus, o ne e.sistemoje.

Iki rugsėjo 1d. mokinys privalo būti pasitikrinęs sveikatą (tik tada mokyklai bus pateikta elektroninė vaiko sveikatos pažyma).


* Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt; tel. nr. 864598679. _______________________________________________________________________
Komisija vadovaujasi: Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr. 1-1950.
MOKINIAI KVIEČIAMI MOKYTIS 2-8 KLASĖSE
KVIEČIAMI MOKYTIS ANTROSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

32255 32355 35352 41991  

KVIEČIAMI MOKYTIS TREČIOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

31341 32348 34075 34175 35578 36781 41855 42220  

KVIEČIAMI MOKYTIS KETVIRTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

34073 37731 41131 41992    

KVIEČIAMI MOKYTIS PENKTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

32628 34770 34788 40933  

KVIEČIAMI MOKYTIS ŠEŠTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

42114 42115  

KVIEČIAMI MOKYTIS SEPTINTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

39477 41281  

KVIEČIAMI MOKYTIS AŠTUNTOSE KLASĖSE

Asmens, pageidaujančio mokytis,  prašymo Reg. Nr.

33413 33416 41813 42742  
Mokinių priėmimo tvarka 2019 m.
MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2019-2020 m.m.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami

nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.

savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu
http://svietimas.vilnius.lt. 

Priėmimo tvarka (patvirtinta savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr.1-1950)

Interaktyvus žemėlapis (DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO), kuriame įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą (patvirtintas 2019 m. vasario 6 d.   sprendimu Nr. 1-1951)
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas