Naujai priimtų mokinių paskirstymas į klases
Į antras klases

Prašymo
Reg. Nr.
MOK
PASKIRTA KLASĖ
32355           2L
39420           2E
40513           2g
40808         
2L
40809         
2L
44776           2F

Į trečias klases

Prašymo
Reg. Nr.
MOK
PASKIRTA KLASĖ
31341 3f
32348 3L
34075 3n
34175 3h
36781 3n
40589 3n
42220 3n
42455 3f
43880 3n
44329 3h

Į ketvirtas klases

Prašymo
Reg. Nr.
PASKIRTA KLASĖ
34073            4J
42368 4J
44104           4J
44134           4J

Pirmokų sąrašas 2019 – 2020 m. m.
1a
Eil.Nr. MOK Nr.
1. 38234
2. 40684
3. 38272
4. 31350
5. 33759
6. 37828
7. 34132
8. 13439
9. 43593
10. 38433
11. 37869
12. 31509
13. 41807
14. 37223
15. 38155
16. 32566
17. 31634
18. 34961
19. 33950
20. 40859
21. 31190
22. 37362
23. 36030
24. 42508
25. 42662
26. 31442
1b
Eil.Nr.        MOK Nr.   
1.        35805
2.        34590
3.        31594
4.        36927
5.        33690
6.        37304
7.        40147
8.        35391
9.        32321
10.        34313
11.        37127
12.        33582
13.        38701
14.        43394
15.        34465
16.        41955
17.        42632
18.        33156
19.        41572
20.        32201
21.        36846
22.        32299
23.        31459
24.        37034
25.        33874
1c
Eil.Nr.        MOK Nr.
1.        37401
2.        31713
3.        32788
4.        35708
5.        38183
6.        41363
7.        36289
8.        31443
9.        35081
10.        33442
11.        37908
12.        42074
13.        32427
14.        38300
15.        33557
16.        36752
17.        41348
18.        34745
19.        32599
20.        32531
21.        32047
22.        31559
23.        34580
24.        37878
25.        35234
1d
Eil.Nr.        MOK Nr.
1.        31487
2.        39114
3.        31312
4.        37468
5.        38336
6.        34478
7.        31550
8.        32920
9.        31255
10.        38881
11.        42360
12.        35741
13.        39551
14.        31227
15.        41514
16.        34123
17.        32527
18.        43510
19.        32552
20.        36901
21.        37827
22.        34824
23.        32723
24.        31935
25.        40512
1e
Eil.Nr.        MOK  Nr.
1.        40556
2.        32424
3.        31724
4.        34012
5.        37507
6.        31687
7.        33835
8.        32233
9.        36659
10.        40587
11.        39670
12.        32965
13.        33340
14.        41531
15.        32390
16.        33845
17.        36601
18.        40539
19.        41355
20.        36786
21.        34222
22.        35181
23.        35938
24.        32833
25.        33740
1f
Eil.Nr.        MOK Nr.
1.        31479
2.        39207
3.        41011
4.        31607
5.        32605
6.        31481
7.        33273
8.        33268
9.        35084
10.        33741
11.        35159
12.        34764
13.        34370
14.        32356
15.        38031
16.        34965
17.        33400
18.        31343
19.        31636
20.        31693
21.        37761
22.        33920
23.        31651
24.        31562
25.        41731
26.        33095
1g
Eil.Nr.        MOK Nr.
1.        43295
2.        33754
3.        31530
4.        38365
5.        33144
6.        32858
7.        35323
8.        41735
9.        32189
10.        33973
11.        42551
12.        42509
13.        35135
14.        35051
15.        33185
16.        31767
17.        34177
18.        34171
19.        40051
20.        31667
21.        39739
22.        32644
23.        37398
24.        39588
25.        34506
1m
Eil.Nr.        MOK Nr.
1.        41503
2.        31590
3.        33363
4.        31524
5.        32075
6.        41058
7.        31853
8.        32828
9.        37171
10.        33284
11.        32245
12.        42151
13.        43085
14.        31445
15.        35768
16.        36717
17.        35412
18.        31507
19.        36691
20.        38047
21.        32040
22.        31842
23.        41581
24.        31597
25.        36508
Mokymosi sutarčių sudarymas
Mokymosi sutartys su priimtų mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaromos
2019 m. birželio 17-21 d. 8.00-17.00 val.*
117 kab. Vydūno 17 A

Dokumentai priėmimui:
Vaiko gimimo liudijimas (asmens duomenų sutikrinimui).
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimas (būsimiems pirmokams).

Baigę 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantys mokslą – pildo popierinius prašymus, o ne e.sistemoje.

Iki rugsėjo 1d. mokinys privalo būti pasitikrinęs sveikatą (tik tada mokyklai bus pateikta elektroninė vaiko sveikatos pažyma).


* Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt; tel. nr. 864598679. _______________________________________________________________________
Komisija vadovaujasi: Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr. 1-1950.
Mokinių priėmimo tvarka 2019 m.
MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2019-2020 m.m.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami

nuo 2019 m. kovo 1 d. iki 2019 m. gegužės 31 d.

savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje adresu
http://svietimas.vilnius.lt. 

Priėmimo tvarka (patvirtinta savivaldybės tarybos 2019-02-06 sprendimu Nr.1-1950)

Interaktyvus žemėlapis (DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO), kuriame įvedę deklaruotą gyvenamosios vietos adresą ir klasę, į kurią eis vaikas, matysite priskirtą adresui mokyklą (patvirtintas 2019 m. vasario 6 d.   sprendimu Nr. 1-1951)
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas