Pirmųjų klasių mokinių paskirstymo į klases sąrašas
Lina Navickaitė / 2022 m. 26 rugpjūčio d.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 2-8 klasių mokinių paskirstymo į klases sąrašas
Lina Navickaitė / 2022 m. 26 rugpjūčio d.
Mokyklos puslapyje skelbiami tik naujai priimtų mokinių, globotinių sąrašai su priskirtu registracijos
numeriu svietimas.vilnius.lt sistemoje.
Ketvirtų klasių mokiniai, globotiniai, baigę Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos pradinio ugdymo
programą, perkeliami į tos pačios progimnazijos 5-ą klasę.
Iki š.m. rugpjūčio 30 d. (imtinai) paskirti klasių vadovai informuos mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus)
Tamo dienyne asmeniniu pranešimu, kurioje klasėje mokysis Jūsų vaikas (globotinis).
Kviečiame mokytis į atsilaisvinusias 1 – 8 klases (IV etapas)
Lina Navickaitė / 2022 m. 23 rugpjūčio d.
MOK-87028
MOK-75699
MOK -83221
MOK-78287
MOK-88908
MOK-88918
MOK-88004
MOK-88905
MOK-89069
MOK-88969
MOK-88659
Mokinių priėmimo informacija
Lina Navickaitė / 2022 m. 23 rugpjūčio d.
2022-2023 m.m. naujai priimtų mokinių paskirstymo į klases sąrašai bus skelbiami Vilniaus Martyno
Mažvydo progimnazijos tinklapyje 2022-08-26 (penktadienį).
Kviečiame mokytis į atsilaisvinusias 1 – 8 klases (IV etapas)
Administrator / 2022 m. 23 rugpjūčio d.
Eil. nr. Reg. Nr.
1. 87028
2. 75699
3. 83221
4. 78287
5. 88908
6. 88918
7. 88004
8. 88905
9. 89069
10. 88969
11. 88659
Atmintinė būsimam pirmokui
Administrator / 2022 m. 21 liepos d.
Dėl priėmimo į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnaziją sutarčių pasirašymo
Administrator / 2022 m. 17 birželio d.
Mieli tėveliai, globėjai, rūpintojai,

prašome Jūsų patikrinti elektroniniu būdu pasirašytas naujai priimtų mokinių sutartis sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/

Jei sutartyje buvo nurodytas mokyklos direktorius Eugenijus Manelis, sutartį reikia pasirašyti iš naujo toje pačioje sistemoje.

Jei sutartyje buvo nurodyta direktorė Eglė Laumelienė, iš naujo pasirašyti sutarties nereikia.

Kilus klausimams, kreipkitės telefonu 865578580.
Kviečiame mokytis į atsilaisvinusias 1-as klases (III etapas)
Administrator / 2022 m. 13 birželio d.
1 MOK- 73523
2 MOK-74204
3 MOK-75477
4 MOK-76664
5 MOK-79848
6 MOK-80082
7 MOK-80923
8 MOK-76158
Kviečiame mokytis į atsilaisvinusias 5-as klases
Administrator / 2022 m. 7 birželio d.
Eil. Nr.  Registracijos Nr.
1 MOK-74450
2 MOK-81703
3 MOK-83638
4 MOK-83986
5 MOK-86157
6 MOK-78155
7 MOK-80430
8 MOK-85665
9 MOK-86463
10 MOK-86809
Kviečiame mokytis į atsilaisvinusias 1-as klases
Administrator / 2022 m. 7 birželio d.
Eil. Nr. Registracijos Nr.
1 MOK-76848
2 MOK-80032
3 MOK-84136
4 MOK-85078
5 MOK-86060
6 MOK-80938
7 MOK-87056
8 MOK-86456
9 MOK-73684
10 MOK-74261
11 MOK-74344
12 MOK-75248
13 MOK-76236
14 MOK-77825
15 MOK-78038
16 MOK-79498
17 MOK-80116
18 MOK-81430
19 MOK-83882
20 MOK-84566
21 MOK-84906
22 MOK-86967
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas