Mokyklos taryba 2021-2022 m.m.
Mokyklos tarybos pirmininkas
Mindaugas Gatelis
Kūno kultūros mokytojas
Sekretorė
Kristina Jūraitė
IT mokytoja
Nariai:Jurgita Stonienė
Matematikos mokytoja
Tėvų atstovai V. Andriuškevičius, I. Tamulevičienė,
L. Bagdanovienė

Pilaitės seniūnas
A.Šniras

Pilaitės bendruomenės atstovai
A. Čepulienė, J. Gadliauskienė, A. Šarlauskienė
Progimnazijos mokinių atstovai
B. Dubickis, S. Kupčinskaitė, D. Subačiūtė

Mokyklos taryba 2021 – 2022 m. m.
Administrator / 2021 m. 30 rugsėjo d.
Informacija bus paskelbta, kai bus išrinkta taryba.
Mokyklos taryba 2020 – 2021 m. m.
Administrator / 2020 m. 30 rugsėjo d.
Tarybos pirmininkas  Mindaugas Gatelis kūno kultūros mokytojas
Sekretorė Kristina Jūraitė Informacinių technologijų, fizikos mokytoja
Nariai:
DirektoriusEugenijus Manelis
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Kraus
Tėvų atstovė J. G. Fiodorovienė
Pilaitės r. seniūnas A. Šniras
Pilaitės bendrovės atstovės  A. Čepulienė, J. Gadliauskienė, A. Šarlauskienė
 Progimnazijos mokinių atstovai N. Bukolovaitė, B. Dubickis, G. Kazlauskaitė
Mokyklos taryba 2019 – 2020 m. m.
Mokyklos tarybos funkcijos

1. Numato progimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo ir neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkai.
2. Svarsto progimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri progimnazijos finansinę veiklą.
3. Svarsto  progimnazijos struktūros keitimo klausimus.
4.Teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius.
5. Gali sustabdyti kitų progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.
6. Teikia siūlymus dėl progimnazijos vadovų atestacijos.
7. Talkina organizuojant Atvirųjų durų dienas ir kitus mokyklos renginius.
8. Mokyklos taryba kartu su tėvų komitetu skatina tėvų bendruomenę dalyvauti progimnazijos paramos projektuose (2 proc. pajamų mokesčio skyrimas progimnazijai).
9. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo.Svarsto vidaus ir išorinio vertinimo rezultatus.
Tarybos pirmininkas Mindaugas Gatelis kūno kultūros mokytojas
Sekretorė Kristina JūraitėInformacinių technologijų, fizikos mokytoja
Nariai:
Direktorius Eugenijus Manelis
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Kraus
Tėvų atstovė J. G. Fiodorovienė
Pilaitės r. seniūnas A. Šniras
Pilaitės bendrovės atstovės A. Čepulienė, J. Gadliauskienė, A. Šarlauskienė
Progimnazijos mokinių atstovai N. Bukolovaitė, B. Dubickis, G. Kazlauskaitė
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas