Džiaugiamės talentais, skelbiame nugalėtojus!
Loreta Kamarauskienė / 2021 m. 30 kovo d.
Dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems 
„Talentų Šou“ konkurse :
Gustei B. 7D,  Ramilei J. 6B,  Adrijai K. 8P, Elijai M. 7P,  Rokui M. 5PP,  Smiltei B. 5D,  Edvinui L. 5D,  Vakarei B. 5D,  Karinai G. 5D,  Deimantei L. 5D,  Godai J. 5D.

Pirma vieta – Elija M. 7P (pianinas) 
Antra vieta –  Rokas M. 5PP (gitara)
Trečia vieta – Ramilė J. 6B (piešimas)
Sveikiname ir džiaugiamės visais mokinių talentais!

Dėl apdovanojimų prašome susisiekti su mokinių taryba

Velykiniai sveikinimai!
Loreta Kamarauskienė / 2021 m. 30 kovo d.
Kviečiame 
visus mūsų mokyklos moksleivius
 dalintis Velykų nuotaika, darant verbas. 

Verbas darykite su kūrybine išmone! Verbos gali būti pačios įvairiausios – gal iš spalvoto 
popieriaus, o gal iš kadagio ir kitų augalų. 

Svarbiausia, kad darant jas būtų smagu. 

Padarytų verbų nuotraukas talpinkite
 
Jūsų padarytos verbos stebins, džiugins ir skleis Velykinę nuotaiką:)
Gražios artėjančios šventės!

P.S. talpinti kviečiame ir margučių nuotraukas:)

Su kovo 8 – ąja!
Loreta Kamarauskienė / 2021 m. 8 kovo d.
                  
 Mielos moterys, merginos! 
             Sveikiname Jus su tarptautine moters diena! 
     Tegu šypsenos visada puošia Jus, o gyvenimas nepagaili džiaugsmingų akimirkų. Tikimės, kad ši šventė atneš Jums daug laimės, šilumos, pozityvumo. 
     Linkime geros pavasarinės nuotaikos, būti laimingoms, gerbiamoms bei mylimoms ir niekada neprarasti optimizmo! 

 

VMMP mokinių taryba
Mokinių Taryba konsultuoja
Loreta Kamarauskienė / 2021 m. 2 kovo d.

Gaunate Mokinių Tarybos pateiktą informaciją, bet iškyla klausimų? Ar turite įdomų pasiūlymą mokyklos mokinių gerovei?
Jeigu taip, galite kreiptis tiesiai (rašydami Teams pokalbyje) į Mokinių Tarybą: 
Pradines klases kuruoja: Emilija Višnevskytė, Deimantė Rudzevičiūtė.
 5 klases kuruoja: Saulė Kupčinskaitė, Akvilė Vaišnoraitė.
 6 klases kuruoja:  Meida Masaitytė, Bernardas Dubickis. 
 7 klases kuruoja: Dovilė Bielskytė, Gunda Kvederaitė. 
 8 klases kuruoja: Darius Varnelis, Tadas Rimkus. 

Mokinių Tarybos pirmininkė Eglė Šimanauskaitė
Mokinių Taryba rekomenduoja : „Iššūkių ratas“
Loreta Kamarauskienė / 2021 m. 2 kovo d.
   
 Ar nenusibodo būti karantine? 
Kiekvieną dieną ta pati dienotvarkė? 
O gal trūksta bendravimo su draugais ar klase? 
Pakeiskime šią dieną! Padarykime ją įdomesnę! 
Iššūkių dieną! Susiskambinkite su klase ir pasinaudokite internete esančiu sukamu ratu. 
Jame įrašykite įvairiausių iššūkių (arba galite pasinaudoti jau surašytais iššūkiais). Kol mokytojas dalinasi ekranu, kad visi matytų sukamąjį ratą, mokiniai įsijungia kameras. 
Klasė išsirenka, kam teks pirmasis iššūkis, ir mokytojas išsuka internete esantį ratą. 
Mokinys, gavęs iššūkį, turi jį atlikti taip, kad visa klasė matytų  ekrane. Visi paeiliui gauna iššūkius ir juos įvykdo. 
Šį žaidimą galite žaisti su klase, draugais ir šeima.
Sukamojo rato nuoroda (su iššūkiais):
https://www.bonus.com/spin/?spaces=PASKUTINIS%20FILMAS%2FSERIALAS%20KUR%C4%AE%20%C5%BDI%C5%AAR%C4%96JAI%20,2%20%C5%BDMON%C4%96S%20SU%20KURIAIS%20GYVENTUM%20PASLAPTINGOJE%20SALOJE%20,K%C4%84%20PASKUTIN%C4%AE%20KART%C4%84%20%2C%2CGOOGLINAI%E2%80%99%E2%80%99%20,APSIRENGTI%20STRIUK%C4%98%20IR%20LIKUSI%C4%84%20PAMOK%C4%84%20SED%C4%96TI%20SU%20JA%20%20,PARODYK%20KAIP%20%C5%A0IUO%20METU%20ATRODO%20TAVO%20KAMBARYS%20,PARODYK%20SAVO%20AUGINTIN%C4%AE%20,APSISUKTI%205%20KARTUS%20IR%2010S%20I%C5%A0STOV%C4%96TI%20ANT%201%20KOJOS%20,PASIIMTI%20MAMOS%20VEIDO%20KAUK%C4%98%20IR%20U%C5%BDSITEPTI%20ANT%20VEIDO%20,PASAKYK%20SAVO%20SLAPT%C4%84%20TALENT%C4%84%20,TAVO%20PIRMAS%20%2C%2CCELEBRETY%20CRUSH%E2%80%99%E2%80%99%20(GARSI%20SIMPATIJA)%20,PERSKAITYK%20PASKUTIN%C4%98%20%C5%BDINUT%C4%98%20,K%C4%84%20PER%20ATOSTOGAS%20VEIKSI%20,SUVALGYTI%20KA%C5%BDK%C4%84%20A%C5%A0TRAUS%20,PER%207S%20SUDAINUOTI%20M%C4%96GSTAMOS%20DAINOS%20PRIEDAIN%C4%AE%20,KOKIA%20TAVO%20G%C4%96DINGIAUSIA%20ISTORIJ%C4%84%20,2%20TIESOS%201%20MELAS%20,TAVO%20MA%C5%BDIAUSIAS%20%C5%A0I%C5%B2%20MOKSLO%20MET%C5%B2%20PA%C5%BDIMYS%20,PARODYK%20SAVO%20DABARTIN%C4%98%20PILN%C4%84%20APRANG%C4%84%20,PARODYK%20PASKUTIN%C4%98%20NUOTRAUK%C4%84%20SAVO%20TELEFONE

Iššūkiai:  
 •  Apsisukti 5 kartus ir 10s išstovėti ant 1 kojos. 
 •  Suvalgyti kažką aštraus. 
 •  Pasiimti mamos veido kaukę ir užsitepti ant veido. 
 •  Per 7s sudainuoti mėgstamos dainos priedainį. 
 •  Apsirengti striukę ir likusią pamoką sėdėti su ja. 
 •  Kokia tavo gėdingiausia istoriją? 
 •  Parodyk, kaip šiuo metu atrodo tavo kambarys.
 •  Parodyk savo dabartinę visą aprangą. 
 •  Pasakyk savo slaptą talentą. 
 •  Tavo pirmas ,,celebrety crush’’ (garsi simpatija).
 •  Tavo mažiausias šių mokslo metų pažymys. 
 •  Perskaityk paskutinę žinutę. 
 •  Ką paskutinį kartą ,,googlinai’’. 
 •  Paskutinis filmas/serialas, kurį žiūrėjai. 
 •  Ką per atostogas veiksi? 
 •  2 žmonės, su kuriais gyventum paslaptingoje saloje. 
 •  2 tiesos, 1 melas. 
 •  Parodyk savo augintinį. 
 •  Parodyk paskutinę nuotrauką savo telefone.
Mokinių taryba kviečia
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 9 gruodžio d.
Registracija:
https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSdBmKYAxhzCNhQ6vJOun62vcWpXM9UpfDpJSRxawpTNrhtfRw/viewform?
fbclid=IwAR0ilmNwgBIjaCNL8SUV-Zzf1VLNlJ8JMSS8TLgI32KXsnfQ8N81s__cSw
Daugiau klausimų el. pašte egle.simanauskaite@gmail.com
XXX Lietuvos Moksleivių Sąjungos Asamblėja
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 30 lapkričio d.
Šį šeštadienį lapkričio 28d. vykusioje Asamblėjoje mūsų mokyklai
atstovavo Mokinių Savivaldos pirmininkė Eglė Šimanauskaitė. Šioje
Asamblėjoje buvo aptariami 2019-2020m. finansai, aplinkosauga,
metinė veiklos ataskaita ir jaunimo politika.
Finansai:gauti finansai iš įvairių rėmėjų pirmiausia buvo ir yra
skiriami nuotoliniam mokymui. Taip pat finansai yra skiriami įvairiems
mokinių renginiams ir mokinių švietimo ir mokyklų tobulinimui. Visi
sprendimai ir pakeitimai rėmėsi vykdytomis mokinių apklausomis bei
jų atsakymų rezultatais.
LMS aplinkosaugos tikslai: iki 2050m. neutralizuoti poveikį klimatui įvairiais veiksmais, pvz.:
skatinti visus prisijungti prie aplinkosaugos puoselėjimo Lietuvos mokyklose ir moksleivių visuotiniame
gyvenime, Europoje nebenaudoti vienkartinio plastiko.Taip pat tam buvo pradėti ir tęsiami projektai,
tokie kaip: Ž.E.M.Ė., Fridays for future ir pan.
LMS (Lietuvos moksleivių sąjunga) džiaugiasi, kad ugdymo įstaigos atsakingai sureagavo į pandemiją
ir kad visi nedelsiant ėmėsi priemonių.
Renginyje buvo pasidžiaugta pastebimu glaudesniu LMS bendravimu su studentų ir kitomis
organizacijomis.
Daugiau apie jaunimo politikos naujienas galite sužinoti www.moksleiviai.lt.
Mokinių savivaldos pirmininkė
Eglė Šimanauskaitė
Mokinių taryba 2020-2021 m.m.
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 1 spalio d.
Mokinių tarybos pirmininkė – 8p klasės mokinė Eglė Šimanauskaitė.
Pavaduotojai: 8g klasės mokinė Dovilė Bielskytė, 6e klasės mokinys Bernardas Dubickis.
Nariai:
1. Balasevičius Paulius 5pp
2. Kupčinskaitė Saulė 5p
3. Kvederaitė Gunda 6e
4. Masaitytė Meida 8p
5. Vaišnoraitė Akvilė 5b
6. Varnelis Darius 8p
7. Višnevskytė Emilija 8b
8. Rimkus Tadas 8p
Skelbiama mokinių tarybos naujų narių atranka
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 9 rugsėjo d.
Dėmesio! Jau vyksta Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos
mokinių tarybos kandidatų atranka.
Kviečiami visi žingeidūs, aktyvūs, organizuoti, linksmi bei
nebijantys iššūkių 5-8 klasių mokiniai.
Moksleivius, norinčius dalyvauti mokinių tarybos veikloje,
kviečiame užpildyti anketą. Naujų narių atranka vyks iki rugsėjo 18
d.
Nuoroda į registraciją čia
Mokinių taryba 2019-2020 m.m.
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. 10 spalio d.
Eil.Nr. Vardas Pavardė klasė
1. Nojus Yannick Bolade Adote 8d
2. Bernardas Dubickis 5e
3. Ugnius Maižiešius 5e
4. Tautgintė Beinoraitė 8c
5. Gabija Blažytė 6p
6. Dovilė Bielskytė 7g
7. Julija Gamulėnaitė 5c
8. Eglė Šimanauskaitė 7P
9. Gabrielė Kazlauskaitė 8p
10. Nika Bukolovaitė 8p
Mokinių tarybos pirmininkė – 8p klasės mokinė Nika Bukolovaitė.
Pavaduotojai: 8p klasės mokinė Gabrielė Kazlauskaitė, 5e klasės
mokinys Bernardas Dubickis.
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas