6-7 klasės mokosi antroje pamainoje
Administratorius / 2021 m. 31 rugpjūčio d.
Informuojame, kad nuo 2021-09-01 Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 6-7 klasės mokosi antroje
pamainoje.
Progimnazijos direktorius
Eugenijus Manelis
Apklausos, vykusios 2021 m. rugpjūčio 25-26 d., dėl Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos įsitraukimo į Bloomberg projektą, (ugdymo procesą 6-8 klasėse, 2021-2022 m., organizuoti mišriu būdu), rezultatų
Administratorius / 2021 m. 26 rugpjūčio d.
Skelbiame rezultatų suvestinę: 
Atsižvelgdama į apklausos (2021m.  rugpjūčio 25-26d.) rezultatus progimnazijos taryba, 2021m. rugpjūčio 26d. posėdyje, patvirtinimo apklausos rezultatus ir priėmė sprendimą, kad lieka galioti progimnazijos tarybos 2021 m. gegužės 27d. posėdyje priimtas sprendimas ugdymą 5-8 klasėse organizuoti dvejose pamainose – pirmoje pamainoje mokosi 5 ir 8 klasių mokiniai, antroje – 6 ir 7 klasių mokiniai.   

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 
tarybos pirmininkas 
Mindaugas Gatelis 
Išrašas iš Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos tarybos posėdžio, 2021 -08 -25 Nr. 9
Administratorius / 2021 m. 25 rugpjūčio d.
Atsižvelgiant į 6-8 klasių mokinių tėvų apklausos, vykusios 2021-08-24  25 d. dėl mokyklos pasirinkimo dalyvauti Bloombergo projekte rezultatus, kur balsavusiųjų buvo daugiau nei mokosi mokinių klasėse, kviečiame 6-8 klasių mokinių tėvus pakartotinai  išreikšti nuomonę dėl mokyklos įsitraukimo į   projektą,  atsakant į  pateiktą klausimyną: 
Šis klausimynas aktyvus nuo 2021 -08-25 ( trečiadienio) 20 val. iki 2021-08-26 (ketvirtadienio) 14 val. 

 Siekiant sulyginti balsavimo galimybes vienas 6-7 klasių mokinių tėvų balsas lygus 2,19  aštuntų  klasių mokinių tėvų balsui. Koeficientas paskaičiuotas iš 6-7 ir 8 klasių mokinių skaičiaus santykio progimnazijoje.  

Progimnazijos tarybos pirmininkas
 Mindaugas Gatelis 
Apklausa dėl mišraus ugdymo būdo 6-8 klasėse
Administratorius / 2021 m. 24 rugpjūčio d.
Mokyklos steigėja Vilniaus miesto savivaldybė dalyvauja Bloomberg projekte, kuriame pakviesta dalyvauti  ir Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija dalyvaudama šiame projekte ugdymo procesą vykdytų 6-8 klasėse mišriu būdu taip organizuodama formalųjį ugdymą viena pamaina 2021-2022 m.m. 

Prašome pasitikrinti Tamo dienyną ir užpildyti jums siųstą apklausą. 

Turėsite atsakyti, ar sutinkate, kad Vilniaus Martyno Mažvydo  progimnazija dalyvautų šiame projekte ir Jūsų  vaikas (globotinis) mokytųsi mišriu būdu 2021-2022 m.

Mišrus ugdymo būdas – mokymo būdas, kai dalis pamokų vyksta mokykloje, o kita dalis namuose  on-line. Taip atrodytų pamokų tvarkaraštis. 

Rugsėjo 1 sav. mokosi progimnazijos patalpose 6 kl; 2 sav. 
Rugsėjo 2 sav. mokosi —————————-7 klasės;
Rugsėjo 3 sav. mokosi —————————-8 klasės;
Rugsėjo 4 sav,. mokosi —————————6 klasės


Direktorius
Kalėdiniai gerumo angelai
Eglė Bridikienė / 2020 m. 26 gruodžio d.
Gerumo  angelai aplankė kaimynus, močiutes, žmones, 
kuriems reikėjo paramos ir palaikymo. Dėkojame šauniems
mokiniams, 
pagaminusiems angelus – Ignei ir Elijai iš 3j, Faustinai ir Jonui
iš 5c, Aivarui iš 5pp,  Saulei iš 7p, Gretai ir Vakarei iš 8c,
Rugilei iš 8e, 7pp klasės kolektyvui.
Mokausi, mąstau, kuriu
Eglė Bridikienė / 2018 m. 19 kovo d.
Tikslas- ugdyti laisvai, kritiškai ir kūrybingai mąstančias asmenybes.
Užduotis- sukurti mokyklos internetinę svetainę, patalpinti naudingos informacijos bei vieną
straipsnį iš duotų temų: Kodėl man svarbi nepriklausomybė? Ką reiškia būti nepriklausomam? Kaip aš ir
mano mokykla švenčiame Lietuvos šimtmetį? Atsakydami į šiuos klausimus aštuntokai pasitelkė anglų
kalbą ir informacines technologijas. Mokinių darbus galite pamatyti nukopijavę žemiau duotas nuorodas.
Amelija Misiūnaitė 8p https://martynasmazvydas.weebly.com/
Elija Stakutytė 8p https://921489527648794429.weebly.com/
Matas Motiejauskas 8p https://matasmotie.wixsite.com/english-project/independent
Urtė Lidžiūtė 8a https://myschoolproject2018.weebly.com/useful-info.html
Vilius Rakauskas 8a https://progymnasium.weebly.com/
Edvardas Meduneckis 8a http://independentprmmp.weebly.com/independed.html
Evelina Michailovskytė 8a https://lithuaniaevelinaa.weebly.com/
Nerija Vaičiūnaitė 8a https://vilniusmartynasmazvydasprogymnasium.weebly.com/
Martynas Pedzevičius 8a https://martynasmazvydasmmp.weebly.
com/how-i-can-celebrate-february-16th.html
Matematikos ir informatikos savaitė sausio 22-26 d.
Kristina Jūraitė / 2018 m. 21 sausio d.
Kviečiame visus 5-8 klasių mokinius aktyviai dalyvauti matematikos ir informatikos savaitės veiklose.
Veiklų aprašymus rasite prisegtame priede.
Prisegti failai
Meniški aštuntokų atradimai
        Kiekvienas kitaip suprantame meną. Vienam tai literatūra, kitam- šokis,  muzika ar dailė. Bet visi žinome, kad meno tikslas vienas- pažadinti  žmogų jausti, mąstyti, todėl mes, aštuntokai,  su mokytoja Vaiva Truskauskiene  literatūros kūrinius mokėmės suprasti Nacionalinėje dailės galerijoje.                                                                                                         Ieva
        Ten patiko S. Krasausko ,,Jaunystė“, nes mes irgi jauni, o jauni žmonės labai gražūs. Graži buvo ir pati galerija- nors ir didelė, bet jauki.                                                Mantė, Laura , Gabija
       Šioje galerijoje aš sužinojau, kad Sovietų sąjungoje, okupuotoje Lietuvoje,  buvo uždraustas ir naikinamas okupantams sunkiai suprantamas menas. Menininkų bijojo, nes jie kalba tiesą. 
                                                                                                      Paulius
    Parodoje- visa Lietuvos dailė, meno istorija. Pastebėjau, kad senuosiuose kūriniuose buvo vaizduojami tikroviški gamtos vaizdai, žmonių portretai,  o modernus menas tapo abstraktus.                                                                                                                   Adomas
     Įžengusi į salę nusivyliau.  Ant baltų kaip pienas sienų kabėjo peizažai, portretai nutapyti tamsiomis spalvomis. Tačiau gidui pradėjus pasakoti apie menininkų nepripažinimą, persekiojimus ir sunkų, bet prasmingą gyvenimą,  į meną pažvelgiau kitomis akimis. Paveiksluose pamačiau paslėptą gilią prasmę, dailininkų išgyvenimus. Iš galerijos išėjau kitokia – praregėjusi.                                                                                                                                         Elzė
       Kūryboje kaip ir gyvenime esmė yra ne paviršiniame sluoksnyje, bet kitame, daug gilesniame. Jį gali įžiūrėti tik atidūs ir įsijautę  žmonės. Labai ypatinga pirmoji parodos salė, kurios paveiksluose  Pirmojo pasaulinio karo  nežinomybė.                                                    Ilzė
      Ši ekskursija pakeitė mano požiūrį į meną. Aš rekomenduoju nueiti visiems. Gal kai kurie galvoja, kad menas- tai tik potėpiai ar tiesiog nereikšmingi ženklai, bet jie, jeigu įsijauti,  pasakoja  žmogaus istoriją. Kaip ir literatūra.                                                                     Rasa
Projektas ,,Nuo mūsų priklauso pasaulio ateitis”
Ar dažnai susimąstome apie globaliąsias problemas – skurdą, karinius konfliktus, klimato
atšilimą? Kiek kiekvienas iš mūsų su šiomis problemomis esame susiję? 2016 m. lapkričio 23 dieną 6b, 6d,
6e, 6p, 6p/f klasių mokiniai dalyvavo VšĮ ,,Operae artis“ organizuotamo projekto ,,Nuo mūsų priklauso
pasaulio ateitis“ renginyje, kurį vedė projekto vadovė Viktė Jacytė.
Jaunų žmonių nuostatos ir veiksmai yra stipriai veikiami aplinkos, ypač tos, kurioje
praleidžiama daugiausia laiko. Mokiniai didžiąją laiko dalį praleidžia mokykloje, kur tėvų vaidmenį perima
mokytojai bei mokyklos administracija, o didelę dalį jaunuolio gyvenime užima bendramoksliai, kurie
neretai padeda formuotis jauno žmogaus asmenybei. 6-ų klasių moksleiviai dažnai susiduria su savo
būties ir egzistencijos klausimais, tad jiems svarbu išaiškinti, kad kiekvienas jų gali kurti geresnį pasaulį –
prisidėti prie globalių problemų sprendimo. Tai toks amžius, kai jaunuoliai noriai priima visą jiems
suteikiamą informaciją, yra žingeidūs bei aktyvūs, tad labai svarbu juos šviesti šiais klausimais.
Taip pat labai svarbu tokio amžiaus jaunuolius supažindinti su alkoholio ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų žala. Didelė dalis 12 metų ir vyresnių moksleivių palaipsniui pabando vartoti
alkoholį, tabaką ar kitas organizmui kenksmingas medžiagas. Surūkiusių pirmą cigaretę 13 metų ir
jaunesnių mokinių 2011 m. Lietuvoje buvo net 52 proc., o pradėjusių rūkyti kasdien tokio amžiaus
mokinių – 10 proc. Alkoholio vartojimo rodikliai irgi nedžiugina – bent 1-2 kartus per gyvenimą nurodė
vartoję alkoholį net 95 proc. Lietuvos paauglių. Dauguma iš jų alkoholinius gėrimus pabandė būdami
13-14 metų, dažniausiai vyresnių draugų kompanijoje.
Narkotinių medžiagų vartojimas mokyklose irgi pastebimas – 2011 m. nustatyta, kad bent
1-2 kartus gyvenime vartojusių kokį nors narkotinę medžiagą paauglių buvo šiek tiek daugiau negu
vidutiniškai kitose Europos šalyse – 21 proc. Taigi, šviesti 6-tų klasių amžiaus grupes šiuo klausimu labai
svarbu, kadangi vyresnių draugų įtakos dėka jaunuoliai gali labai greitai įklimpti į svaigalų liūną.
Globaliame pasaulyje pagrindiniai iššūkiai vis dar yra socialinės, ekonominės, politinės bei
aplinkosauginės problemos. Siekiant prisidėti prie šių problemų sprendimo, svarbu suprasti ir jaunajai
kartai paaiškinti, jog jos visos tarpusavyje yra glaudžiai susijusios. Renginio metu mokiniai susipažino su
šiomis problemomis, pabandė kartu nurodyti galimus problemų sprendimo būdus.
Praktinėje užsiėmimo dalyje šeštokai stebėjo, kaip atliekamas nesudėtingas cheminis
bandymas, kai CO2 išstumia deguonį, o renginį vainikavo alkoholio neigiamą poveikį imituojantys akiniai,
kuriuos kiekvienas norintis galėjo pasimatuoti. Išėję mokiniai dalijosi, kad pojūčiai išties nebuvo itin
malonūs, net atgrasantys.
Tikėtina, kad po šios netradicinės pamokos šeštokai susimąstys apie tai, kokią vietą
kiekvienas jų užima po šia saule, ir kad tik nuo kiekvieno iš mūsų priklauso viso mūsų nuostabaus
pasaulio – visų mūsų Namų – ateitis.
Nuoširdžiai dėkojame renginio organizatoriams!
6b klasės auklėtoja J. Stonienė
6d klasės auklėtoja I. Jakubauskienė
6e klasės auklėtoja V. Baranauskienė
6p klasės auklėtojas I. Zujevas
6p/f klasės auklėtoja S. Politova
Apie muziką, žmones, literatūrą, gyvenimą…
Lietuvių tautą jau nuo seno vadina daininga, dainorėlių tauta. Dar nuo neatmenamų laikų
kiekvieną lietuvio žingsnį – dirbant, besiilsint, švenčiant – lydėdavo daina. Dainoje sutelpa žmogaus
džiaugsmai, viltys, ilgesio ir melancholijos akimirkos…
O ką daina reiškia šių dienų jaunam žmogui? Ar vis dar gebame realizuoti savo vidinius
pojūčius per muziką? Septintokai, lietuvių kalbos ir literatūros besimokantys pagal atnaujintą bendrąją
programą, literatūros pamokų metu tiesiogiai prisiliečia prie dainuojamosios lietuvių tautosakos.
Kad ši pažintis su protėvių palikimu pasiliktų jaunuolių sąmonėje ilgesniam laikui ir turėtų
apčiuopiamą išliekamąją vertę, mes – literatūros ir muzikos mokytojai – nusprendėme suvienyti jėgas ir
pakviesti mokinius į netradicinę integruotą literatūros ir muzikos pamoką – ,,SKYPE“ konferenciją, kurioje
dalyvauti mielai sutiko ir gerai Lietuvoje žinomos alternatyviosios grupės ,,Skylė“ gitaristas Rokas
Radzevičius bei pati grupės vokalistė Aistė Smilgelevičiūtė!
Net nepastebėjome, kaip pralėkė pamokos laikas… Neneigsime – klausinėti rūpimus
klausimus nebuvo taip drąsu žinant, kad kitame laido gale esi matomas ir girdimas, tačiau vis dėlto
pokalbiai liejosi laisvai ir nevaržomai. Septintokų klausimus transliavusi muzikos mokytoja Kristina
Žebrauskaitė-Šileikienė teiravosi, kodėl grupė pasivadino būtent šitaip, klausinėjo ir apie jų dainų
repertuarą. Svečiai mielai dalijosi savo meile ir susižavėjimu tradicinei lietuvių dainiškajai kūrybai, ragino
ir mus nuošalyje nepalikti to, kas mums mūsų protėvių perduota. Mokinius taip pat domino ir muzikanto
karjeros galimybės, populiarumo paieškos. Jie klausė, ko reikia, kad šiandien žmogus neprarastų savo
unikalumo ir išliktų savitas, išskirtinis. Galima tikėti, kad šiuos klausimus ateityje septintokai bandys keltis
jau patys sau.
Konferenciją vainikavo mokinių prašymu atliekama daina, kurios metu visi salėje susirinkę
ne tik siūbavo pagal taktą, bet taip pat ir plojo atsistoję, ko gero, šitaip išreikšdami padėką ir pagarbą.
A. Smilgelevičiūtė atsisveikindama mokiniams linkėjo nebijoti ieškoti savęs ir drąsiai išbandyti visus
gyvenimo siunčiamus iššūkius. Juk tik taip pajunti, kad esi gyvas, augantis ir tobulėjantis.
Muzikos mokytoja K. Žebrauskaitė-Šileikienė
Lietuvių kalbos mokytojas I. Zujevas
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas