Šv. Kalėdų belaukiant
Šv. Kalėdos – šventė , kurios laukiame labiausiai. Kad šventė ateitų greičiau, 5 d klasė
(kryptingas dailės ugdymas) apsilankė Vilniaus galerijoje (Pilies g.).
Būdami labai gražioje aplinkoje, dalyvavome edukaciniame užsiėmime – ,,Prakartėlės kūrime“.
Prakartėlė – Jėzaus gimimo gyvulių tvarte vaizdelis, kuriame dalyvauja Švč. Mergelė Marija, šventasis
Juozapas ir pats Jėzus. Dažnai čia dar būna ir piemenėliai, Trys karaliai ir gyvuliai. Visose kalbose šis
žodis reiškia ėdžias (liet. prakartos). Aišku , mokinių kuriama prakartėlė nebuvo tikra. Prakartėlės
personažus mokiniai patys nupiešė ir nuspalvino, o po to gražiai susmeigė į paruoštą stendą. Mokiniai
dirbo pasiskirstę į dvi grupes, todėl buvo sukurtos dvi prakartėles.
Smagu buvo pasivaikščioti ir po gražiai šventėmis pasipuošusį Vilnių, pajusti artėjančių švenčių
nuotaiką.
5d klasė, mokytojos Daiva Varslavienė ir Daiva Augulienė linki visiems šviesios ir džiaugsmingos Šv.
Kalėdų šventės.
5d klasės auklėtoja Daiva Augulienė
Dailės mokytoja Daiva Varslavienė
Meniški aštuntokų atradimai
Vaiva Truskauskienė / 2016 m. lapkričio 27 d.
        Kiekvienas kitaip suprantame meną. Vienam tai literatūra, kitam- šokis,  muzika ar dailė. Bet visi žinome, kad meno tikslas vienas- pažadinti  žmogų jausti, mąstyti, todėl mes, aštuntokai,  su mokytoja Vaiva Truskauskiene  literatūros kūrinius mokėmės suprasti Nacionalinėje dailės galerijoje.                                                                                                         Ieva
        Ten patiko S. Krasausko ,,Jaunystė“, nes mes irgi jauni, o jauni žmonės labai gražūs. Graži buvo ir pati galerija- nors ir didelė, bet jauki.                                                Mantė, Laura , Gabija
       Šioje galerijoje aš sužinojau, kad Sovietų sąjungoje, okupuotoje Lietuvoje,  buvo uždraustas ir naikinamas okupantams sunkiai suprantamas menas. Menininkų bijojo, nes jie kalba tiesą. 
                                                                                                      Paulius
    Parodoje- visa Lietuvos dailė, meno istorija. Pastebėjau, kad senuosiuose kūriniuose buvo vaizduojami tikroviški gamtos vaizdai, žmonių portretai,  o modernus menas tapo abstraktus.                                                                                                                   Adomas
     Įžengusi į salę nusivyliau.  Ant baltų kaip pienas sienų kabėjo peizažai, portretai nutapyti tamsiomis spalvomis. Tačiau gidui pradėjus pasakoti apie menininkų nepripažinimą, persekiojimus ir sunkų, bet prasmingą gyvenimą,  į meną pažvelgiau kitomis akimis. Paveiksluose pamačiau paslėptą gilią prasmę, dailininkų išgyvenimus. Iš galerijos išėjau kitokia – praregėjusi.                                                                                                                                         Elzė
       Kūryboje kaip ir gyvenime esmė yra ne paviršiniame sluoksnyje, bet kitame, daug gilesniame. Jį gali įžiūrėti tik atidūs ir įsijautę  žmonės. Labai ypatinga pirmoji parodos salė, kurios paveiksluose  Pirmojo pasaulinio karo  nežinomybė.                                                    Ilzė
      Ši ekskursija pakeitė mano požiūrį į meną. Aš rekomenduoju nueiti visiems. Gal kai kurie galvoja, kad menas- tai tik potėpiai ar tiesiog nereikšmingi ženklai, bet jie, jeigu įsijauti,  pasakoja  žmogaus istoriją. Kaip ir literatūra.                                                                     Rasa
Projektas ,,Nuo mūsų priklauso pasaulio ateitis”
Igoris Zujevas / 2016 m. lapkričio 23 d.
Ar dažnai susimąstome apie globaliąsias problemas – skurdą, karinius konfliktus, klimato
atšilimą? Kiek kiekvienas iš mūsų su šiomis problemomis esame susiję? Lapkričio 23 dieną 6b, 6d, 6e, 6p,
6p/f klasių mokiniai dalyvavo VšĮ ,,Operae artis“ organizuotamo projekto ,,Nuo mūsų priklauso pasaulio
ateitis“ renginyje, kurį vedė projekto vadovė Viktė Jacytė.
Jaunų žmonių nuostatos ir veiksmai yra stipriai veikiami aplinkos, ypač tos, kurioje
praleidžiama daugiausia laiko. Mokiniai didžiąją laiko dalį praleidžia mokykloje, kur tėvų vaidmenį perima
mokytojai bei mokyklos administracija, o didelę dalį jaunuolio gyvenime užima bendramoksliai, kurie
neretai padeda formuotis jauno žmogaus asmenybei. 6-ų klasių moksleiviai dažnai susiduria su savo
būties ir egzistencijos klausimais, tad jiems svarbu išaiškinti, kad kiekvienas jų gali kurti geresnį pasaulį –
prisidėti prie globalių problemų sprendimo. Tai toks amžius, kai jaunuoliai noriai priima visą jiems
suteikiamą informaciją, yra žingeidūs bei aktyvūs, tad labai svarbu juos šviesti šiais klausimais.
Taip pat labai svarbu tokio amžiaus jaunuolius supažindinti su alkoholio ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų žala. Didelė dalis 12 metų ir vyresnių moksleivių palaipsniui pabando vartoti
alkoholį, tabaką ar kitas organizmui kenksmingas medžiagas. Surūkiusių pirmą cigaretę 13 metų ir
jaunesnių mokinių 2011 m. Lietuvoje buvo net 52 proc., o pradėjusių rūkyti kasdien tokio amžiaus
mokinių – 10 proc. Alkoholio vartojimo rodikliai irgi nedžiugina – bent 1-2 kartus per gyvenimą nurodė
vartoję alkoholį net 95 proc. Lietuvos paauglių. Dauguma iš jų alkoholinius gėrimus pabandė būdami
13-14 metų, dažniausiai vyresnių draugų kompanijoje.
Narkotinių medžiagų vartojimas mokyklose irgi pastebimas – 2011 m. nustatyta, kad bent
1-2 kartus gyvenime vartojusių kokį nors narkotinę medžiagą paauglių buvo šiek tiek daugiau negu
vidutiniškai kitose Europos šalyse – 21 proc. Taigi, šviesti 6-tų klasių amžiaus grupes šiuo klausimu labai
svarbu, kadangi vyresnių draugų įtakos dėka jaunuoliai gali labai greitai įklimpti į svaigalų liūną.
Globaliame pasaulyje pagrindiniai iššūkiai vis dar yra socialinės, ekonominės, politinės bei
aplinkosauginės problemos. Siekiant prisidėti prie šių problemų sprendimo, svarbu suprasti ir jaunajai
kartai paaiškinti, jog jos visos tarpusavyje yra glaudžiai susijusios. Renginio metu mokiniai susipažino su
šiomis problemomis, pabandė kartu nurodyti galimus problemų sprendimo būdus.
Praktinėje užsiėmimo dalyje šeštokai stebėjo, kaip atliekamas nesudėtingas cheminis
bandymas, kai CO2 išstumia deguonį, o renginį vainikavo alkoholio neigiamą poveikį imituojantys akiniai,
kuriuos kiekvienas norintis galėjo pasimatuoti. Išėję mokiniai dalijosi, kad pojūčiai išties nebuvo itin
malonūs, net atgrasantys.
Tikėtina, kad po šios netradicinės pamokos šeštokai susimąstys apie tai, kokią vietą
kiekvienas jų užima po šia saule, ir kad tik nuo kiekvieno iš mūsų priklauso viso mūsų nuostabaus
pasaulio – visų mūsų Namų – ateitis.
Nuoširdžiai dėkojame renginio organizatoriams!
6b klasės auklėtoja J. Stonienė
6d klasės auklėtoja I. Jakubauskienė
6e klasės auklėtoja V. Baranauskienė
6p klasės auklėtojas I. Zujevas
6p/f klasės auklėtoja S. Politova
Apie muziką, žmones, literatūrą, gyvenimą…
Igoris Zujevas / 2016 m. lapkričio 23 d.
Lietuvių tautą jau nuo seno vadina daininga, dainorėlių tauta. Dar nuo neatmenamų laikų
kiekvieną lietuvio žingsnį – dirbant, besiilsint, švenčiant – lydėdavo daina. Dainoje sutelpa žmogaus
džiaugsmai, viltys, ilgesio ir melancholijos akimirkos…
O ką daina reiškia šių dienų jaunam žmogui? Ar vis dar gebame realizuoti savo vidinius
pojūčius per muziką? Septintokai, lietuvių kalbos ir literatūros besimokantys pagal atnaujintą bendrąją
programą, literatūros pamokų metu tiesiogiai prisiliečia prie dainuojamosios lietuvių tautosakos.
Kad ši pažintis su protėvių palikimu pasiliktų jaunuolių sąmonėje ilgesniam laikui ir turėtų
apčiuopiamą išliekamąją vertę, mes – literatūros ir muzikos mokytojai – nusprendėme suvienyti jėgas ir
pakviesti mokinius į netradicinę integruotą literatūros ir muzikos pamoką – ,,SKYPE“ konferenciją, kurioje
dalyvauti mielai sutiko ir gerai Lietuvoje žinomos alternatyviosios grupės ,,Skylė“ gitaristas Rokas
Radzevičius bei pati grupės vokalistė Aistė Smilgelevičiūtė!
Net nepastebėjome, kaip pralėkė pamokos laikas… Neneigsime – klausinėti rūpimus
klausimus nebuvo taip drąsu žinant, kad kitame laido gale esi matomas ir girdimas, tačiau vis dėlto
pokalbiai liejosi laisvai ir nevaržomai. Septintokų klausimus transliavusi muzikos mokytoja Kristina
Žebrauskaitė-Šileikienė teiravosi, kodėl grupė pasivadino būtent šitaip, klausinėjo ir apie jų dainų
repertuarą. Svečiai mielai dalijosi savo meile ir susižavėjimu tradicinei lietuvių dainiškajai kūrybai, ragino
ir mus nuošalyje nepalikti to, kas mums mūsų protėvių perduota. Mokinius taip pat domino ir muzikanto
karjeros galimybės, populiarumo paieškos. Jie klausė, ko reikia, kad šiandien žmogus neprarastų savo
unikalumo ir išliktų savitas, išskirtinis. Galima tikėti, kad šiuos klausimus ateityje septintokai bandys keltis
jau patys sau.
Konferenciją vainikavo mokinių prašymu atliekama daina, kurios metu visi salėje susirinkę
ne tik siūbavo pagal taktą, bet taip pat ir plojo atsistoję, ko gero, šitaip išreikšdami padėką ir pagarbą.
A. Smilgelevičiūtė atsisveikindama mokiniams linkėjo nebijoti ieškoti savęs ir drąsiai išbandyti visus
gyvenimo siunčiamus iššūkius. Juk tik taip pajunti, kad esi gyvas, augantis ir tobulėjantis.
Muzikos mokytoja K. Žebrauskaitė-Šileikienė
Lietuvių kalbos mokytojas I. Zujevas
LAPKRIČIO 16-OJI – TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA
Rita Zašauskaitė / 2016 m. lapkričio 22 d.
           Visai kitaip šiandien suskamba Leonido Donskio žodžiai: „Tolerancija – tai kasdieniai  išmėginimai“.   
           Ir tikrai niekas nesiginčys, jog tolerancija tai pakantumas kitiems, supratimas, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, ir pripažinimas, kad jis turi teisę būti kitoks, nei mes. Tolerancijos niekuomet nebūna per daug, jos tenka mokytis visą gyvenimą.  
           Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet inicijuoja Tolerancijos dienos paminėjimą. Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis yra paukštis. Balto paukščio reikšmė: taika, tyrumas, atnešama gera žiniai, meilė. Progimnazijoje paminėta tolerancijos diena. Mokiniai per etikos ir tikybos pamokas ieškojo asociacijų tarp tolerancijos ir paukščio, bandė per paukščio simboliką paaiškinti tolerancijos sąvoką. Buvo reikšminga dar kartą  kalbėtis su mokiniais apie tolerancijos ribas ir jos apraiškas visuomenėje bei skatinti juos daugiau rodyti pagarbos kitiems.  
                 
             Dorinio ugdymo mokytojai
Komandinis darbas netradicinėje aplinkoje
Rita Zašauskaitė / 2016 m. lapkričio 5 d.
    7a klasė spalio 28 dieną išdrįso sudalyvauti ,,Team Building programoje”. Tai užduočių ir galvosūkių ratas, kelių valandų darbas petys į petį su komanda, leidžiantis geriau pažinti vienas kitą ir ugdyti pasitikėjimą vienas kitu. Su visa klase leidomės į nepakartojamų nuotykių ir paslapčių rūsį, užduočių kambarį „Pakalnės 13“. Išbandėme košmarų kambarį, kuriame buvome ne vieni ir turėjome pasikliauti savo draugais. Norint išsilaisvinti iš košmarų kambario, mums teko pasitelkti intuiciją bei atkreipti dėmesį į mažiausias aplinkos detales, kantriai išsiaiškinti visas užuominas ir išspręsti galvosūkius. Tuo nuotykiai nesibaigė, minutėlę atsipūtę, stiprinome komandinio darbo įgūdžius įvairiose rungtyse kaip World Tower, Taiklioji Akis, Laser Room, Challenge Room
     Ši programa visai klasei padėjo įvertinti profesinius sugebėjimus – išbandyti ir sau atsakyti, ar galiu būti komandos lyderiu, kaip man sekasi vadovauti, priimti sprendimus, konstruktyviai spręsti problemas, įveikti iššūkius ir baimes.
Klasės vadovė Rita Zašauskaitė.
,,Barclays’’ svajonių biurai
Lina Spalvienė / 2016 m. spalio 9 d.
Galiu kirsti lažybų, jog kiekvienas mokinys, išgirdęs žodžius „Pirmadienį bus ekskursija“, visų pirma
galvoja, kokias pamokas galės „numuilinti“ ir kokių namų darbų galės neruošti. Turbūt antra mintis – ,,O
kurgi mes važiuosim?“
Šį kartą aštuntų klasių mokiniai vykome į atvirų durų dieną „Barclays“ centre. Aukštas stiklinis
pastatas prie pat Neries, kurį matome bene kasdien. Kas gi ten slypi? Ogi milžiniška tarptautinė finansų
bendrovė. Visame pasaulyje joje dirba virš šimto tūkstančio žmonių.
„Barclays“ centre mus pasitiko gidai. Buvome nuvesti į konferencijų salę, kur išgirdome apie
kompaniją ir jos veiklos pagrindinius principus. Išklausius pristatymo, susidarė įspūdis, jog pati šauniausia
profesija pasaulyje yra IT specialistų.
Kita ekskursijos dalis buvo tiek pat įdomi, kiek ir varginanti. Prisiminkite, pastatas – keturiolikos
aukštų, o liftai ne visada būna prieinami. Laimei, mes neaplankėme kiekvieno aukšto, o tiesiog
susipažinome su svarbiausiais. Išvydome, kokia kasdienybė biuruose, kokios darbuotojų pareigos ir kaip
jie ilsisi. Žengėme į ūžiančių serverių patalpą, kur sunkiose metalinėse spintose grūdasi nesuskaičiuojamų
laidų raizgalynės.
Galiausiai, grįžome į konferencijų salę, kurioje mūsų laukė programavimo užduotis. Tai buvo išties
įdomus žaidimas, kuriame dalyvavo dvi komandos. Jos turėjo po vieną žmogų-robotą, kurį valdė
parinkdamos komandas. Robotas su mūsų pagalba turėjo įveikti kėdžių labirintą ir kuo greičiau grįžti atgal.
Kai abu robotai užkirto vienas kitam kelią, visi žaidėjai sulaikę kvapą laukėme, kada kita komanda
pasiduos ir duos nurodymą savo robotui pasitraukti. Tai buvo įdomus, ištvermės reikalaujantis žaidimas.
Žaidimu mes ir baigėme ekskursiją „Barclays“ centre, kuriame svajoja dirbti ne vienas moksleivis.
8pp kl. mokinys Pijus Makselis
Rugsėjo 30-oji – Tarptautinė vertėjų diena!
Sigita Daugirdiene / 2016 m. spalio 5 d.
Tarptautinė vertėjų federacija rugsėjo 30-ąją paskelbė Tarptautine vertėjų diena. Vertėjai padaro
didžiulį darbą, tačiau lieka nematomi, o vis gilėjantį rudenį pirmiausia norisi susieti su knygomis ir
literatūra. Šiai dienai paminėti 4 f, g ir h klasių mokiniai bandė žengti pirmuosius žingsnius, susipažindami
su vertėjo profesija. Jie dalyvavo šauniausiojo vertėjo konkurse ,,Auksinė raidė”. Mokiniai gavo užduotį
išversti tekstą ,,On Sunday” iš anglų į lietuvių kalbą. Prieš konkursą vaikai su savo anglų kalbos
mokytoja S. Daugirdiene aptarė, kas yra vertėjo profesija, kuo ji yra naudinga visuomenei, kokie yra
gero vertimo kriterijai.
Konkurso rezultatus įvertino komisija, kurią sudarė anglų k. mokytoja Sigita Daugirdienė ir 4 g, h bei f
klasių vadovės Džiuginta Vaičiūnienė, Skaistė Janickienė ir Aušra Pivorienė.
Šauniausiojo mažojo vertėjo konkurse ,,Auksinė raidė“ I-oji vieta skirta 4 g kl. mokiniui Rapolui Bakui,
II-oji vieta 4 g kl. mokinei Gabijai Butkutei, o III-iąją vietą laimėjo 4 g kl. mokinė Austėja Bieliauskaitė.
Konkurso nugalėtojams įteikti unikalūs šauniausiojo vertėjo diplomai. Visi kiti konkurse gerai pasirodę
mokiniai paskatinti pagyrimais ir teigiamais įvertinimais. Nugalėtojų vertimai eksponuoti mokyklos stende.
Šis renginys praturtino vaikus nauja patirtimi ir įgūdžiais (pvz. gebėjimu pasinaudoti informacijos
šaltiniais internetinėje erdvėje žodžio reikšmei rasti, atskirti anglų ir lietuvių kalbų ypatumus).
Daugeliui vaikų vertėjo profesija pasirodė įdomi ir reikalinga.
Sveikas, Birštone!
Jovita Ragauskaitė / 2016 m. rugsėjo 24 d.
Sėkmingai lankę sveikos gyvensenos mokyklėlės užsiėmimus antroje klasėje, 3 f ir 3 g klasės
mokiniai naujus mokslo metus pradėjo kelione į sveikatingumo harmonijos kurortą Birštoną.
Rugsėjo 2 d. rytą išvykę į karališkuoju pramintą kurortą pakeliui sustojome Aukštadvaryje. Kopėme į
Šibos kalną, gėrėjomės Navos ežero vaizdais. Pamatėme didžiausią Aukštadvario regioninio parko
įžymybę – Velnio duobę. Nusileidę į ją, pritilę klausėmės paslaptingų legendų .
Atvykusius į Birštoną mus pasitiko šaunieji miesto gidai, kurie labai linksmai ir įdomiai pasakojo apie
Birštoną. Kartu su jais degustavome didžiausią Birštono turtą – mineralinį vandenį. Lankėmės gydomojo
purvo rūsiuose ir sužinojome, iš kur jis atsiranda, kuo naudingas ir kaip ruošiamas sveikatinimui, patys
gaminome sveikuolišką purvą ir lepinomės purvo procedūra. Kneipo sode grūdinome organizmą basomis
kojomis vaikščiodami įvairių paviršių ir vandens taku.
Į namus grįžome žvalūs, pilni energijos, kurios užteks visiems mokslo metams. Ačiū, Birštone!
Mokytojos Jovita ir Birutė
Mokslo festivalis ERDVĖLAIVIS ŽEMĖ 2016
Jovita Ragauskaitė / 2016 m. rugsėjo 24 d.
Rugsėjo 16 d. 3 f klasės mokiniai vyko į Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakultetą.
Pamokoje “ Trys paršiukai ir muzika. Kas gali nutikti jų nameliams?“ tyrinėjome garsą, sužinojome apie
jo poveikį įvairioms medžiagoms ir žmogui.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas