„Erasmus+“ mobilumo veikla Stambulo prancūzų licėjuje „Notre Dame de Sion“
Lina Navickaitė / 2022 m. 13 liepos d.
Besibaigiant pavasariui prancūzų k. mokytoja Virginija Žekonytė-Petrikienė, anglų k. mokytoja ir
direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Navickaitė kartu su mokyklos vadove Egle Laumeliene vyko į
Stambulo licėjų pasisemti patirties apie tai, kaip integruoti kalbas į atskirus dalykus pagal „Erasmus+“
mobilumo projektą.
„Notre Dame de Sion“ licėjų įkūrė Siono seserys 1856 m. kaip aukštąją mokyklą senamiesčio erdviose
patalpose. Osmanų imperijoje licėjus buvo misionierių mokykla, skirta tik mergaitėms. Vėliau jis įgijo
bendrojo ugdymo statusą.
Licėjuje mokiniai mokosi nuo devintos klasės. Kadangi visi dalykai mokomi prancūzų ir anglų kalbomis,
mokiniai prieš patenkant į devintą klasę turi baigti paruošiamąją klasę, kurioje šalia pagrindinių dalykų
mokosi prancūzų ir anglų kalbas. Vien prancūzų jie turi 20 pamokų per savaitę.
Penktadienis – būrelių diena. Moksleiviai renkasi bent vieną iš mokykloje siūlomų būrelių. Jie dalyvauja
įvairiose užklasinėse veiklose, konkursuose, todėl penktadieniais yra mažiau pamokų. Į ugdymą yra
įdomiai įtraukiamas teatras: mokiniai turi sukurti kalbą tam tikra tema, įsivaizduojant, kad esi vienos ar
kitos profesijos atstovas. Teatro mokytoja (profesionali komikė) vertina kūno kalbą, literatūros mokytojas
– kalbos rišlumą ir tikslumą.
Licėjuje mokiniai ugdomi pagal pačių mokytojų sukurtas integruotas dalyko programas ir turinį. Dėl to
mokytojai nuolat bendradarbiauja, derina darbo planus, programas.
Prancūzų kalbos pamokos vyksta įprastai: klausymas, skaitymas, rašymas, kalbėjimas. Mokiniai – labai
motyvuoti, drąsus, aktyvūs, kūribingi. Stebėjome kaip integruojamas skaitmeninis turinys į pamokas ir
taip pat dalinomės savo patirtimi. Anglų k. mokytoja Lina Navickaitė vedė pamokas apie Lietuvą
panaudodama Wordwall ir Blooket programas.
Artėjančių mokslo metų pirmoje pusėje abiejų mokyklų mokiniai turės galimybę susipažinti, prisistatyti ir
bendrauti prancūzų kalba siekiant gilinti mokinių prancūzų k. žinias integruojant jas į kultūros ir
ekologijos temas.
„Skaitau ir augu“
Sonata Juzėnienė / 2022 m. 31 gegužės d.
Norėdami įprasminti pradinių klasių projektą „Skaitau ir augu“, 3 b klasės mokiniai surengė labiausiai patikusios knygos pristatymo dieną. Buvo pristatyta tiek lietuvių, tiek užsienio autorių kūryba. Klasėje svečiavosi „prietranka“ Nikė iš  Rachel Renée Russell „Prietrankos dienoraščio“ ir Kaspariuko bei Zepuko močiutė iš Otfried Preussler „Plėšiko Hocenploco“. Mokiniai pristatymus kūrė išmoningai naudodami „Movie Maker“ ir „PowerPoint“ programas. Įrašams išsaugoti pasitelkė tinklalapio „YouTube“ pagalbą. Ruošė plakatus. Knyga suburia, knyga lavina, knyga skatina kurti, knyga augina.   
Ar įmanoma istoriją sukurti iš nieko?
Rima Striogaitė / 2022 m. 26 balandžio d.
Taip, istoriją iš nieko sukurti tikrai įmanoma. O kaip tą padaryti, 7b ir 7e klasės mokiniams paaiškino
rašytojas Justinas Žilinskas.
Dalyvaudami Bloomberg projekte, septintokai susitiko su rašytoju J. Žilinsku, kurio kūrinį „Mano Vilnius
mano“ skaitė literatūros pamokose. Mokiniai sužinojo, kodėl kiekvienoje geroje istorijoje visada bus
didvyris, burtininkas ir koks nors blogietis, kaip pagauti istoriją, o pagavus jos nepaleisti. Kartu su
rašytoju sugalvojo savo pasakojimo pradžią, veikėjus, koks bus siužetas. Kas žino, gal greitai gims
naujas kūrinys kurio nors septintoko galvoje.
Pamokos tikslas – mokyti kurti istorijas ir jas papasakoti taip, kad susidomėtų kiekvienas. Pamoka
vyko Vilniaus mokytojų namuose, organizavo programos „Vaikų žemė“ koordinatorė Elzė Gerdvilienė.
Irina Jakubauskienė, Jurgita Stonienė, Rima Striogaitė
Martynas Mažvydas šiandien
Gitana Šeštokienė / 2022 m. 25 vasario d.
 „Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit ir tatai skaitydami permanykit“, – tai pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo „Katekizmo“ – eilutės. 
  Šias eilutes originaliu senuoju gotišku šriftu Vilniaus M.Mažvydo progimnazijos šeštokus (6 a, 6 b, 6 d ir 6 e kl.)
į biblioteką kvietė perskaityti bibliotekininkė Danguolė Matulevičienė. Šeštokai galėjo ne tik pavartyti Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomo M.Mažvydo „Katekizmo“ originalą 100 proc. atitinkančią faksimilę, bet ir pauostyti, kad įsitikintų, jog ji skleidžia seniems leidiniams būdingą kvapą. 
  M.Mažvydo progimnazijos šeštokai ne tik skaitė „Katekizmą“, kūrė akrostichus (eiliuotas tekstas, kurio eilučių pirmosios raidės, skaitant nuo viršaus į apačią, sudaro žodį) su žodžiu „Katekizmas“, bet ir per žiemos atostogas tyrinėjo sostinę bei ieškojo Martyno Mažvydo įamžinimo vietų. 
  Ar žinai, kad… 
  M.Mažvydo „Katekizmo“ faksimilių iš viso sukurta 100 vienetų. Viena iš jų saugoma M.Mažvydo progimnazijos bibliotekoje.  
  Faksimilės kuriamos rankomis, stengiantis atkartoti senųjų leidinių stilistiką ir faktūrą. Jei originalas buvo susiūtas nelygiai, jei jame liko pirštų atspaudų, kokia nors dulkelė, dėmė ir kt. – visa tai turi atsispindėti ir jo faksimilėje.          Popierius irgi privalo būti kaip senovėje – pageltęs, nelygaus paviršiaus.    

Iliustracijos autorė – Danielė Briginaitė, 6 b kl.
 Krenta šaltos baltos snaigės
 Apsnigti namų stogai 
 Tyliai vaikas knygą skaito 
 Eina laikas pamažėl 
 Knygos vardas „Katekizmas“ 
 Išleista ji jau seniai 
 Zvimbia ausyse eilutės 
 Mintys skrenda kažkodėl 
 Apie Lietuvą ir knygą 
 Skaitome mes vėl ir vėl. 
 Austėja Šimoliūnaitė, 6 a kl.   
 Kurpaitė Pelenės 
 Auksu žėrėjo, 
 Tekėti mergaitė už princo norėjo. 
 Eidama bėgdama pamiršo kurpaitę, 
 Kurgi pradingo gražioji mergaitė?
 Ieškojo jos princas,
 Zirzlus pasidarė, 
 Mažytė kurpaitė maža visoms buvo.
 A tik Pelenei ji ne per maža liko, 
 Sprendė, galvojo, kas žino, kaip buvo? 
 Izabelė Bartkutė, 6 b kl.
 Kaip miela, kaip gera  
 Atvykti į šalį.  
 Tenai, kur žaliuoja 
 Eglynai ir medžiai.   
 Kaip linksma, kaip šilta              
 Ilsėtis šioje šalyje.  
 Zylutės tik skraido  
 Mano sodybos kieme.   
 Aš myliu šią šalį  
 Stipriai ir karštai.  
 Markas Seliava, 6 d kl.
Pilaitės ežerai. Padavimai ir sakmės
Gitana Šeštokienė / 2022 m. 28 sausio d.
Bloomberg projektas tęsiasi! 
 Šaltą ir vėjuotą žiemos rytą Vilniaus M.Mažvydo progimnazijos 6 a ir 6 c klasių mokiniai  išsirengė į žygį prie užšalusių Pilaitės ežerų.  6 c klasės mokiniai patraukė prie Gelūžės (dar vadinamo Gilužio) ežero. 6 a kl. mokiniai pasuko Salotės ežero link. Tikslas buvo susitikti prie mažojo Baltiešos (Balčio) ežero. Mokiniai išsirengė į tokį žygį su tikslu –  turėjo integruotą lietuvių k. ir matematikos pamoką „Pilatės ežerai. Padavimai ir sakmės“. 
 Lietuvių k. pamokose mokiniai skaitė sakmes ir padavimus, patys kūrė jas apie Pilaitės ežerus. Per matematikos pamokas domėjosi Pilaitės ežerų pločiu, ilgiu, skaičiavo plotą, kūrė užduotis pagal sakmes.
 Šeštokų įspūdžiai 
 „Būtų smagu turėti daugiau tokių pamokų, nes kai pamatai konkrečią vietą, kurią apdainavai pats per pamoką, viskas atrodo daug tikriau, gyva.“
 „Patiko, nes kita pamokos erdvė –  ežerai. Tikras ežeras, tikri pasakojimai. Pakeliui galėjome linksmai pabendrauti, nenuobodu.“ 
     
 Kaip atsirado Gilužis   
 Vieną dieną per mišką ėjo žmogus. Jis rinko grybus, uogas ir kitas miško gėrybes. Eidamas pamatė gilią duobę. Staiga duobėje atsirado velnias. Jis pasakė nelaimėliui:  
– Labas, kaimieti. 
– Kas tu toks? – išsigandęs paklausė žmogus. 
– Aš esu velnias, atvykau tiesiai iš pragaro.
– Ko atvykai? – paklausė nelaimėlis. 
– Norėjau pateikti siūlymą, kuris pakeis tavo gyvenimą. 
– Sakyk, – pasakė nelaimėlis. 
– Atsakyk, ar žinai šios duobės pavadinimą. Jei nežinosi, paversiu tave į ožį.  
 Rinkėjas nežinojo atsakymo, todėl greitai sušuko: „Gilu…ožy…is!“  
 Velnias paklausė:  
– Ar norėtum turėti vietą, kurioje galėtum ištroškęs atsigerti, o praalkęs rasti maisto?
– Taip.  
 Velnias pavertė duobę ežeru ir kaimiečio garbei duobė buvo pavadinta „Gilužiu“. Tačiau nelaimėlis neišvengė savo liūdno likimo – velnias vis tiek jį pavertė ožiu.     
 Deimis Mardosas, 6 a kl.     
 Ar žinojai? 
 Gilužio ilgis iš šiaurės vakarų į pietryčius – 0,7 km, plotis – iki 0,2 km. Plotas – 0,101 km². 
 Šeštokų matematikos mokytojos – Virginija Baranauskienė ir Genovaitė Mikalauskienė, lietuvių k. mokytojos – Renata Maslauskienė ir Gitana Šeštokienė.         
Erasmus+ projekto „Kuriame klasę be sienų“ mokymai
Edita Juknienė / 2022 m. 10 sausio d.
Lapkričio 15 – gruodžio 8 dienomis, šešių
mokyklos mokytojų komanda dalyvavo
Erasmus+ KA101 projekto: „Kuriame klasę be
sienų“ mokymuose. Mokymų tema: „A
CLASSROOM IN YOUR BACK POCKET“ skaitė
lektorius Peter Rafferly iš Crosthwaite
pradinės mokyklos (Jungtinė Karalystė).
Savo skaitmeninius gebėjimus mokymuose
tobulino pavaduotoja ugdymui Lina Navickaitė,
matematikos ir IT mokytoja Edita Juknienė,
muzikos mokytoja Justina Bradauskienė,
prancūzų mokytojas Pierre Henri Philippe Pache, biologijos mokytoja Rasa Tumienė, muzikos mokytoja
Svetlana Politova.
Mokytojai susipažino su programų: „Flipgrid“, „Google Site“, „Book Creator“, „Jamboard“, „Thinglink“,
„Seesaw“, „Google Earth Project“, „Adobe Spark“, „Canva“, „Wakelet“ galimybėmis, atliko praktines
užduotis, išmoko pritaikyti jas pamokoje, patobulino skaitmeninius įgūdžius.
PROJEKTAS ,,MANO KLASĖ ŽAIDŽIA BADMINTONĄ“
Vilma Junevičienė / 2022 m. 7 sausio d.
PRADĖK ŽAISTI BADMINTONĄ!

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija dalyvauja Lietuvos badmintono federacijos projekte ,,Mano klasė žaidžia badmintoną“, kurio tikslas padėti mokykloms labiau atrasti neįtikėtinai įtraukiančią sporto šaką badmintoną ir drauge ugdyti naujus badmintono talentus.Gruodžio 16 dieną į Martyno Mažvydo progimnaziją atvyko klubo ,,Badminton Virus“ treneriai. 5f ir 7p klasių mokiniams vyko mokomoji pažintinė badmintono pamoka.

Badmintonas – sportinis žaidimas, kurį žaidžia 2 arba 4 žaidėjai rakete per tinklą smūgiuodami plunksninuką. Olimpine sporto šaka badmintonas tapo 1992 m. po to, kai 1972 m. ir 1988 m. vyko tik parodomosios varžybos. 

Tai greitas, dinamiškas, atviras ir smagus sportas, 
nereikalaujantis didelių investicijų ir 
tinkamas visiems!

Fizinio ugdymo mokytojų komanda
Šeštokų projektas „Miltai ir cinamonas“
Administrator / 2022 m. 5 sausio d.
Gruodžio mėnesį 6a, 6b, 6c ir 6e klasės dalyvavo integruotame muzikos ir technologijų projekte „Miltai ir cinamonas“. Projekto tikslas – pasidalinti švenčių laukimo džiaugsmu dainuojant ir kepant kalėdinius skanėstus su cinamonu. 

Idėjos pristatymas. 
Įvairaus amžiaus žmonės švenčių laukia su skirtingais lūkesčiais, skirtingai joms ruošiasi. Buvo įdomu, kas svarbu paaugliams, su kuo jiems siejasi švenčių laukimas. 
Per pamokas apie tai kalbėjomės, ir vaikai užsiminė apie sniegą, mandarinų, imbierinių sausainių kvapus, dovanų ieškojimą. Bekalbant į gražų vėrinį susirikiavo kelios dainos – Gintarės Bauerytės „Miltai ir cinamonas“, Monikos Strazdės „Mandarinai“, Artūro Juknos „Tai ateis ir Kalėdos“, taip pat senovinė adventinė daina „Kam tavo vilkeli“. Plačiau pakalbėjome apie dainų tekstus, jų prasmę ir labai sudomino dainos „Miltai ir cinamonas“ žodžiai: 

Po vienu tiltu vieną blankų vakarą              
Kažkas pabėrė miltų ir pabėgo. 
Atsisuko atgal – niekas nesivijo 
Iki kito tilto, kur vėl pabėrė miltų.
Po saują, po saują, kur tik tamsu, 
Kur baimė, kur balos, kur kvepia lietum. 
Kur šalta, negera ar liūdna labai 
Šiek tiek cinamono, kad būtų gerai.

Kalbėjome, kad tie miltai ir cinamonas perkeltine prasme yra sniegas ir smėlis. Iškritęs sniegas mus džiugina, bet tada takeliai pabarstomi, kad besidžiaugiantis praeivis nepaslystų. Kita vertus, miltai ir cinamonas reiškia šiltus namus, kur kvepia pyragais, kur esi mylimas ir laukiamas. Tuomet ir kilo idėja ne tik dainuoti apie tai, bet ir pripildyti savo namus švenčių aromato ir nudžiuginti namiškius, iškepti cinamoninių skanėstų.
Taigi, muzikos pamokose mokiniai dainavo Advento ir kalėdines dainas, nuotolinėje pamokoje įrašinėjo dainos „Miltai ir cinamonas“ interpretacijas. Technologijų pamokose vaikai aptarė įvairius cinamono panaudojimo būdus, kūrė ir dalijosi receptais, kuriuose, be kitų produktų, yra miltų ir cinamono. Iškepę namuose skanėstus, juos fotografavo ir siuntė mokytojai.

Dėkojame žurnalui „Vakaro žvaigždelė“, kuris publikuoja įkvepiančias dainas, istorijas ir garso takelius – mūsų įrašui panaudota minusinė fonograma yra iš ten.
Dainavo ir įrašinėjo 6a, 6b, 6c, 6e klasių mokiniai, o kepė ir fotografavo – 6a, 6b, 6c klasių mokiniai.
Kviečiame pažiūrėti, kaip šeštokams sekėsi. 

Projektą parengė ir vykdė:
muzikos mokytoja Kristina Žebrauskaitė – Šileikienė ir technologijų mokytoja Reda Gustienė
BLOOMBERG PROJEKTAS – ,,FUTBOLAS IR MUZIKA“
Vilma Junevičienė / 2021 m. 29 gruodžio d.
Gruodžio 21 dieną Vilniaus Pilaitės futbolo manieže vyko Bloomberg projekto 7p, 7pp klasių integruota fizinio ugdymo ir muzikos pamoka.

TIKSLAS – praktiškai pritaikyti pamokų metu įgytas fizinio ugdymo ir muzikos žinias bei įgūdžius. 

UŽDAVINIAI: 
Fizinis ugdymas – gebėti pritaikyti futbolo kamuolio varymo ir perdavimo bei žaidimo įgūdžius, mokėti taikyti bėgimo žingsnių skaičiavimo programėles. 
Muzika – mokėti taikyti muzikos ritmo užduotis bei pritaikyti kūno perkusiją, vykstant fizinio aktyvumo veikloms.
VEIKLOS. Pilaitės gimnazijos futbolo manieže drauge su Futbolo mokyklos ,,Ataka“ treneriais atlikti apšilimą, futbolo kamuolio varymo ir perdavimo užduotis, estafetes, žaisti futbolą 3×3 komandomis, programėlės pagalba skaičiuoti bėgimo žingsnius. Skambant muzikai, pritaikyti sportinius ir choreografinius judesius, ugdyti kūno orientaciją erdvėje, kūrybingumą, pritaikyti kūno perkusiją, akompanuoti šiuolaikiniam populiariosios muzikos kūriniui.   

REZULTATAS. Patobulinti futbolo kamuolio varymo, perdavimo ir futbolo žaidimo įgūdžiai, nubėgta ~ 12 tūkstančių bėgimo žingsnių. Pagerinta kūno orientacija erdvėje, išplėtoti bendravimo, kūrybos, emocijų raiškos įgūdžiai. Integruotos fizinio ugdymo ir muzikos pamokos darbas įvertintas kaupiamuoju pažymiu ir pagyrimu.

REFLEKSIJA. ,,Pamoka buvo labai įdomi ir linksma. Labai patiko estafetės su kamuoliu ir muzika bei šokis. Buvo truputėlį šalta, bet greitai sušilau per užduotis. Taip pat labai patiko treneriai.” ,,…Integruotoje pamokoje buvo labai įdomu. Mes estafetėse bėgiojome atbulomis, su kamuoliu ir paprastai. Vėliau … žaidėme futbolą, trys prieš tris mažoje aikštelėje. Po futbolo … šokome. Man patiko ši pamoka, … visi kartu draugiškai pasikalbėjome.” ,,Man patiko, kad sportavome, dalyvavome estafetėse, žaidėme futbolą, visi turėjo gerą nuotaiką”. ,,Kupole buvo šalta, bet smagu. Muzika, šokis labai pakėlė nuotaiką, teigiamos emocijos lydėjo ir sportuojant. Labai patiko, kad dalyvavo ir kita – 7p klasė. Buvome viena komanda.”   

Projekte dalyvavo 7p, 7pp klasių mokiniai. Projektą vykdė mokytojai: Svetlana Politova, 
Vilma Junevičienė, Mindaugas Gatelis drauge su Futbolo mokyklos ,,Ataka“ treneriais.
Mėgstamiausias knygos veikėjas – 2021
Gitana Šeštokienė / 2021 m. 12 gruodžio d.
 Baigiantis metams net 5 šeštokų klasės rinko mėgstamiausią knygos veikėją – 2021. Tai 6 a, 6 b, 6 c, 6 d ir 6 e kl. 
 2021 m. šeštokai ne tik skaitė knygas, bet ir piešė mėgstamiausią veikėją, paskui sulaikę kvapą laukė, o kuris gi jų laimės. Juk visada sergi už saviškį! 
 Taigi, 2021 m. populiariausiojo titulą neabejotinai laimėjo 
Bilas Beginsas iš Džono Ronaldo Ruelio Tolkino knygos „Hobitas, arba ten ir atgal“. 
 Kokias Bilo Beginso savybes vardijo šeštokai? 
  „Aš niekada nebuvau girdėjusi apie tokią būtybę kaip hobitas.“  
 „Jis kitoks nei kiti hobitai.“  
 „Jis yra keliautojas ir tyrinėtojas.“
 „Jis tasai, kuris vaikšto nematomas, o jo kojos su plaukeliais. Jis yra drąsus.“
  „Jis moka įminti mįsles.“ 
  „Jis lokių draugas, statinių prajodinėtojas.“ 
  Antra vieta garbingai atiteko Hariui Poteriui, kurį sukūrė Džoana Rouling. 
 „Hario Poterio, man atrodo, pristatyti nereikia, nes apie jį girdėjo kiekvienas tokio amžiaus vaikas. Bet mane labiausiai sužavėjo mintys, kurios sukasi jo galvoje.“                    
Iliustracijų autoriai 
6 a kl. mokiniai: Justas Sunklodas, Saulė Jurcaitytė, Melita Žiaunytė, Laura Čiuladaitė, Aistė Stučinskaitė, Brigita Lukšaitė, Jokūbas Pupelis, Markas Michailas Ogorodnikovas, Goda Jasevičiūtė, Ugnė Motiejūnaitė 
6 b kl.mokiniai: Gabrielė Sudžiūtė, Emilija Onikytė, Danielė Briginaitė, Emilija Saveikytė, Greta Varnelytė, Emilija Kesiūnaitė, Ugnė Mašidlauskaitė, Izabelė Bartkutė 
6 c kl. mokiniai: Arnas Jankantas, Greta Brukštutė, Naglis Gerdaraitis, Gustas Mackonis, Austėja Dzikaitė. 
6 d kl. mokiniai: Vytautas Bimba, Dairūna Ereminaitė, Deimantė Likšaitė, Viltė Radzevičiūtė, Ingrida Dapkutė 
6 e kl.mokiniai: Meda Bulatovaitė, Tomas Mačiulskis, Goda Valentukevičiūtė, Lukas Kaziukonis. 
Lietuvių kalbos mokytojos Renata Maslauskienė, Gitana Šeštokienė         
2022 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas