Labdaros akcija „Padovanok angelą“
Eglė Bridikienė / 2018 m. gruodžio 28 d.
Klausaus, ką šneka angelas balse.
Aš nieko negirdžiu, galbūt tik vėją,
Bet viskas tą sekundę nuskaidrėja
Ir tampa man gyvenimo prasme.
(A.Marčėnas)
Kasmetinė kalėdinė labdaros akcija ,,Padovanok angelą“ ir vėl nustebino mūsų bendruomenės atidumu ir
dėmesiu artimui. Į mokyklą keliavo nerti ir siūti, keramikiniai, mediniai ir kitomis priemonėmis pagaminti
rankų darbo angeliukai. Tarptautinės kalėdinės mugės Vilniaus Rotušėje rengėjai dėkoja visiems,
prisidėjusiems prie svajonių išpildymo tų žmonių, kuriems labai reikia pagalbos. O mes dėkojame jums,
kad išgirdote, susimąstėte ir savo darbelius padovanojote.
Ačiū technologijų mokytojams Olgai Semėnienei, Redai Gustienei, Aušrai Banelienei, Anai Žvirblienei,
Robertui Rinkevičiui, ugdantiems mokinių empatiją per kūrybinius darbus. Taip pat džiaugiamės plėsdami
mokinių akiratį ir supratingumą vykdant Erasmus+KA2 projektą apie diskriminacijos mažinimą.
Erasmus+ projektas: susitikimas su „Vilniaus Viltis“ atstovais
Eglė Bridikienė / 2018 m. gruodžio 20 d.
Vykdydami Erasmus+ KA2 projektą ,,Mažinkime
diskriminaciją per meną“, vykdome
bendradarbiavimą su ,,Vilniaus Viltis“ asociacija.
Tai visuomeninė nevyriausybinė organizacija,
vienijanti intelekto sutrikimus turinčius asmenis,
jų šeimos narius, globėjus. Daugelis mūsų net
neįsivaizduoja, su kokiais sunkumais susiduria šie žmonės. Parodydami savo pasaulį, jie mūsų mokinius
privertė susimąstyti, kaip jie galėtų prisidėti mažinant diskriminaciją. Taip pat Europos klubo nariai įteikė
150 eurų paramą, surinktą labdaros akcijos ,,Pyragų diena“ metu. Paremti organizaciją galite ir jūs,
padovanodami jiems reikalingų daiktų, įdarbindami neįgalųjį ar skirdami 2% paramą. Daugiau informacijos
galite rasti puslapyje http://vilniausviltis.lt/
Savo įspūdžiais dalinasi 7e klasės mokiniai Jonas Spalvis ir Tomas Šimonis: ,,Gruodžio 11 dieną į mūsų
mokyklą atvyko ypatingi svečiai iš organizacijos „Vilniaus Viltis“. „Vilniaus viltis“ – tai organizacija, kuri
vienija intelekto sutrikimus turinčius asmenis. Svečiai mūsų mokiniams papasakojo, kaip girdi, jaučia ir
mato negalią turintys žmonės.
Pamoka buvo interaktyvi, nes buvo galima patirti, ką jaučia negalią turintys žmonės. Mokiniai turėjo
galimybę pavažinėti neįgaliojo asmens vežimėliu bei pavaikščioti su ramentais. Taip pat patyrėme, kaip
jaučiasi autizmo sindromą turintys asmenys, kaip klausos negalią turintys žmonės susikalba su kitais
asmenimis ir koks būtų mūsų gyvenimas, jeigu mes nieko nematytume. Dar per pamoką sužinojome, kaip
negalią turintys žmonės gyvena ir su kokiais sunkumais jie susiduria kasdien.
Kad ir kokia tolerantiška būtų mūsų visuomenė, neįgalūs žmonės patiria patyčias, diskriminaciją. Jiems
sunku pritapti prie kitų žmonių. Žmonėms su negalia sunkiau gyventi negu mums. Todėl turėtume būti
draugiškesni ir tolerantiškesni šiems žmonėms, iš kurių galime daug ko išmokti.
Nuoširdžiai dėkojame ,,Vilniaus Viltis’’ organizacijos nariams už įdomią pamoką.“
Erasmus+ projektas tęsiasi: bendradarbiavimas
Eglė Bridikienė / 2018 m. lapkričio 25 d.
„Erasmus+ komanda vykdo labai daug veiklų,
susijusių su gamtos apsauga ir atsinaujinančiais
energijos šaltiniais. Naujausias mūsų planas –
pagaminti įrenginį, kuris generuotų elektros
energiją ir įžiebtų mūsų mokyklos Kalėdų eglutę.
Tam prireiks ne tik visos šio projekto komandos,
tačiau ir kitų mokinių. Visi vienas po kito mins dviratį ir taip sukurs energiją, kuri įžiebs eglutės lemputes.
Esame labai dėkingi buvusiam mokyklos mokiniui, kuris prisidėjo prie šio projekto ir padovanojo mums
dviratį,“ – sakė Ugnė Dubauskaitė, 8e klasės mokinė, projekto dalyvė.
Vykdydami Erasmus+KA2 projektą „Keičiame įpročius – keičiame pasaulį“, susiduriame su tam tikrais
iššūkiais. Užduotis – sukurti inovaciją – įrenginį, generuojantį ekologišką energiją pasirinktam prietaisui.
Artėja Kalėdos, o mes turime nuostabią eglutę mokyklos kiemo vidury. Kodėl gi nepanaudoti ekologiškos
energijos jos apšvietimui!
Šiam kalėdinės eglutės apšvietimo sumanymui trūko dviračio. Kur gauti? Pirmoji auksinė mintis- reikia
kreiptis į bendruomenę. Taigi, buvo sukurtas kreipimasis ir patalpintas Facebook svetainės Pilaitės
gyventojų bendruomenės grupėje. Ilgai laukti neteko, atsiliepė net keletas žmonių, norinčių padėti.
Dėkojame buvusiam mokyklos mokiniui Ronaldui už puikų dviratį. Jam įteikėme projekto marškinėlius.
O dabar – prie darbo! Pirma reikia pagaminti įrenginį, o tada minti minti minti, kad eglutės lemputės
šviestų kuo ilgiau. Prisidėk prie mūsų!
Pyragai – tolerancijos dienai
Loreta Kamarauskienė / 2018 m. lapkričio 16 d.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje jau keletą metų iš eilės mokiniai, pardavinėdami savo
pačių gamintus pyragus, keksiukus, tortus, išbando prekybininko profesiją. Šiemet mokyklos tradicijas ir
planus pakoregavo laimėtas tarptautinis projektas Erasmus + „DiscriminACTion for better integrARTion“, į
kurį labai aktyviai įsitraukė Europos klubo mokiniai.
Planuodami jau tradiciniu mokykloje tapusį renginį „Pyragų diena“ klubo nariai dalyvaudami
projekto užsiėmimuose sužinojo, kad kur kas mažesnis dėmesys yra skiriamas žmonėms, kurie dėl tam
tikrų sveikatos problemų sunkiau prisitaiko prie aplinkos. Labiausiai mokinius nustebino faktas, kad
būtent Lietuvoje pagal įvairius socialinių tyrimų duomenis žmonės dėl amžiaus, lyties ir fizinės bei
psichinės negalios labiausiai jaučiasi diskriminuojami. Projekto dalyviai nutarė apjungti dvi dienas ir
tarptautinės tolerancijos dieną prekiauti savo paties keptais pyragais , o surinktas lėšas nusprendė
paaukoti labdarai – žmonėms su negalia, tokiu būdu išreikšdami palaikymą ir paramą.
Šiais metais užsiregistravo nemažai dalyvių, net 63 mokiniai nutarė dalyvauti akcijoje, jos metu
surinkti 154 eurai. Buvo ir tokių atvejų, kai vaikai neprekiavo pyragais, bet tiesiog paaukojo pinigų.
Gautos lėšos bus pervestos visuomeninei nevyriausybinei organizacijai, vienijančiai asmenis, turinčius
sutrikusį intelektą.
Nuoširdžiai dėkojame pradinių klasių mokytojoms: Aušrelei Sorakienei, Astai Lisauskaitei, Eglei
Sakalienei, Jelenai Sosnovskajai, Sonatai Juzėnienei, Erikai Albertynienei, Vilijai Malinauskienei, Daivai
Diržauskienei, Editai Žalienei bei Editai Bobyrienei, padėjusioms organizuoti pyragų dieną. Mokytojos ne
tik paragino vaikus aktyviai dalyvauti, mokė dalintis ir skatino padėti kitiems, bet ir ugdė mokinių
bendrąsias kompetencijas aiškindamos, kokių higienos normų reikia laikytis prekiaujant maistu.
Taip pat labai didžiuojamės ir sakome ačiū už gerumą ir dosnumą šiems mokiniams:
4g klasės mokiniams Kirlytei Guodai, Beinoravičiūtei Indrei, Straukaitei Mildai, Isakovui Jokūbui,
Fedotovaitei Patricijai,
7d klasės mokinei Urtei Sireikaitei,
5e klasės mokiniams Pugžliui Tadui, Navarskaitei Gustei,
5a klasės mokinėms Balsytei Julijai ir Kovalevskajai Felicijai,
6g klasės mokinei Žiaunytei Deimantei,
3a klasės mokiniams Žilinskui Patrikui, Meškėlaitei Vasarei, Bulo Liutaurui,
4b klasės mokiniams Kvederaitei Gretai, Rimkui Donatui,
1a klasės mokiniams Griniui Džiugui, Kazlauskaitei Deimantei,
1f klasės mokiniams Butkutei Austėjai ,Makutytė Gustė,
4a klasės mokiniams Morkūnaitei Rūtai, Morkūnaitei Miglei, Skarbauskui
Augustui, Bieliūnaitei Rusnei,
2b klasės mokinei Paplauskaitei Mėtai,
3b klasės mokinėms Rakaitei Paulai, Patkauskaitei Vakarei,
2c klasės mokinei Jaškūtei Emilijai
bei kitiems bendruomenės nariams prisidėjusiems, kad renginys pavyktų.
Europos klubo vadovės Eglė Bridikienė ir Loreta Kamarauskienė
Projektas „Pažink valstybę“
Agnė Adamonytė / 2018 m. lapkričio 14 d.
MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA DALYVAUJA PROJEKTE PAŽINK VALSTYBĘ
Ugdymo plėtotės centras drauge su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais įgyvendina projektą „Pažink valstybę“. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus. Projektas vykdomas 2018 rugsėjo – gruodžio mėnesiais.

Šiemet tarp šimto atrinktų projekte dalyvauti visos Lietuvos mokyklų – ir Martyno Mažvydo progimnazija. Jai atstovauja 7pp klasė. Mokiniams vadovauja anglų kalbos vyr. mokytoja Agnė Adamonytė. Mokinius kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Eglė Laumelienė.

Rugsėjo 27 d. įvadiniame seminare, į kurį dalyvaujančių klasių mokytojai rinkosi Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centre, pristatytas projektas bei šiemet nagrinėjamos sritys: gamtosauga, krašto gynyba, žmogaus teisės, kibernetinis saugumas, teisėsauga, ekonomika ir finansai, kultūra, švietimas, savivalda. Kiekvienai mokyklai buvo skirta viena iš šių sričių. Mūsų septintokai gilinsis į kibernetinio saugumo aktualijas. Projektą sudarys tiek savarankiškas moksleivių darbas su mokytoja, tiek lankymasis įvairiose institucijose bei renginiuose. Gruodžio mėnesį projekto rezultatai bus pristatyti baigiamajame renginyje Krašto apsaugos ministerijoje, viešinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose.


Projektas „Pažink valstybę“
Agnė Adamonytė / 2018 m. lapkričio 14 d.
PROJEKTO PAŽINK VALSTYBĘ VEIKLOS.

SEPTINTOKAI LANKOSI LR RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOJE.

2018 m. spalio 25 d. 7pp klasės atstovai Austėja Norkūnaitė, Emilija Rakštytė, Nikolė Pacevičiūtė, Vitalijus Lapėnis ir Arnas Grabys kartu su anglų kalbos vyr. mokytoja Agne Adamonyte dalyvavo LR Ryšių reguliavimo tarnyboje organizuotame seminare Kibernetinė sauga. Renginyje buvo aptariami kibernetinio saugumo, asmens duomenų saugos, internetinių grėsmių, saugaus naudojimosi kompiuteriu bei saugaus elgesio internete klausimai, pristatytos dirbtinio intelekto technologijos.

Mokiniams tai buvo puiki galimybė susipažinti su naujausiomis kibernetinio saugumo aktualijomis šalyje, iš praktikų daugiau sužinoti apie realius pavojus internete, kylančius ir vaikams bei paaugliams, ir suaugusiems, tik valstybinėms ar privačioms įmonėms. Įgytomis žiniomis grįžę jie pasidalino su savo darbo grupėmis, dirbdami prie projekto Pažink valstybę.

Seminare dalyvavo ir pranešimus skaitė ITC direktoriaus pavaduotojas Mantas Masaitis, ES institucijų patariamųjų tarybų narė Margarita Starkevičiūtė, doc. dr. Darius Amilevičius (VDU Informatikos fakultetas), VšĮ Vaikų linija psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionienė, VU MIF informacinių technologijų prodekanas dr. Linas Bukauskas ir NDR Cyber Security konsultantas Kazimieras Sadauskas.

Renginio vaizdo įrašą galima pasižiūrėti čia:
Projektas „Pažink valstybę“
Agnė Adamonytė / 2018 m. lapkričio 14 d.
PROJEKTO PAŽINK VALSTYBĘ VEIKLOS.

SEPTINTOKAI LANKOSI KIBERNETINIO SAUGUMO LABORATORIJOJE.

2018 m. lapkričio 6 dieną 7pp klasės mokiniai, lydimi anglų k. vyr. mokytojos Agnės Adamonytės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Dainos Černienės, lankėsi Vilniaus Universiteto Matematikos ir Informacijos fakulteto Kibernetinio saugumo laboratorijoje. Juos maloniai priėmęs Dr. Linas Bukauskas surengė pažintinę ekskursiją po fakultetą bei pravedė moksleiviams dviejų dalių paskaitą apie kibernetinio saugumo grėsmes atskiro žmogaus, įmonės, mokymo įstaigos ir valstybės lygmeniu.

Praktinėje darbo su projektu dalyje moksleiviai galėjo darbo grupėse aptarti savo nagrinėjamas kibernetinio saugumo temas, užduoti klausimų bei padiskutuoti su lektoriumi, taip sujungdami ką tik įgytas žinias ir asmenines patirtis. Visi liko patenkinti įdomiai ir naudingai praleista diena laboratorijoje.Erasmus+ projekto veikla: susipažįstame su hidroenergija
Eglė Bridikienė / 2018 m. lapkričio 3 d.
Spalio 12 d. Erasmus+KA2 projekto ,,Changing
Habits – Changing the World“ būrelio nariai, lydimi
mokytojų Ritos Bakanienės ir Eglės Bridikienės,
nuvyko į Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę
susipažinti su hidroenergija, jos gamybos procesu
ir perspektyvomis.
Mokiniai sužinojo daug įdomių faktų apie hidroenergiją kaip
ekologišką alternatyvą energijai, gaminamai deginant iškastinį
kurą, ir išsiaiškino, kokiu būdu energija išgaunama iš vandens.
Pasirodo, net namuose galima pasigaminti vandens energijos, ir
8e kl. moksleivės sėkmingai atliko praktinį eksperimentą!
Viską, ką sužinojo, būrelio nariai pristatys Erasmus+KA2 projekto
partneriams mobilumo,vyksiančio lapkričio 4-10 dienomis, į
Gevelsbergą Vokietijoje metu.
Anglų kalbos mokytojos Rita Bakanienė, Eglė Bridikienė
Antrokai mokosi plaukti
Vilija Malinauskienė / 2018 m. spalio 24 d.

Šešioms mūsų mokyklos antrokų klasėms teko laimė dalyvauti mokymosi plaukti programoje. IIa, IIb, IIc,
IId, IIe ir IIf klasių mokiniai kūno kultūros pamokų metu Vilniaus moksleivių sveikatos centre mokosi
plaukti.
Projektas truks iki gegužės mėnesio. Tikimasi, kad užbaigę 32 pamokų kursą, vaikai įgis šiuos įgūdžius:
įgaus bendrą pripratimą prie vandens aplinkos, mokės sulaikyti kvėpavimą ir orientuotis po vandeniu,
ištraukti nuskendusį daiktą. Gebės plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje, keisti kūno padėtį.
Mokės atlikti įkvėpimo ir iškvėpimo į vandenį pratimus. Gebės slinkti ant krūtinės ir nugaros, kai skirtinga
rankų padėtis. Atlikti šuoliuką į vandenį nuo bortelio ant kojų negilioje baseino dalyje. Projekto pabaigoje
tikimasi, kad moksleiviai sugebės nuplaukti 50 m nugara ar laisvuoju stiliumi.
Plaukimas – gyvybiškai svarbus įgūdis, ypatingai naudingas vaikams – ir ne tik dėl sveikatos, prasmingai
praleisto laiko, bet ir dėl šios sporto šakos, kurią moksleiviai greitai pamėgsta.
Akcija „Diena be automobilio“
Eglė Bridikienė / 2018 m. rugsėjo 25 d.
Erasmus+KA2 projektas ,,Keičiame įpročius- keičiame
pasaulį“ tęsiasi. Susivieniję projekto bei Europos klubo
nariai aktyviai ėmėsi veiklos, bandydami pakeisti
pasaulį.
8-ų klasių mokinės, vadovaujamos projekto vadovės R.
Bakanienės, atliko apklausą apie tai, kaip mokyklos
bendruomenė vyksta į mokyklą, ir pristatė rezultatus plakatuose. Džiugu, kad daugiau nei pusė
apklaustųjų į mokyklą atvyksta pėsčiomis, paspirtuku ar dviračiu.
Europos klubo nariai kūrė ir piešė motyvuojančias skrajutes, jas dalino už mokyklos ribų. Mokiniai kvietė
palikti ratuotas susisiekimo priemones namuose, taip prisidedant prie gamtos ir aplinkos tausojimo.
Jei radote skrajutę už savo automobilio valytuvo, tai tikimės, jog prisijungėte prie akcijos ir bent
rugsėjo 22 dieną iš namų išvykote visuomeniniu transportu, pėsčiomis ar dviračiais.
Saugokime gamtą, keiskime įpročius ir būkime sveikesni!
Projekte dalyvauja ir projektą vykdo anglų kalbos mokytojos R.Bakanienė, L.Kamarauskienė, E.Bridikienė,
IT mokytojos Edita Juknienė ir Kristina Jūraitė.
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas