Prancūziška skonio savaitė
Virginija Žekonytė- Petrikienė / 2014 m. lapkričio 20 d.
Lapkričio 13-os ir 14-os dienų rytmečiai 6p ir 6pp klasėse buvo ypatingai „prancūziški“ ir skanūs.
Nuo pat ryto vadovaujant šefui konditeriui Matthieu Mifsud mokiniai plušėjo virtuvėje gamindami
prancūziškus desertus. Du rytus mokiniai gamino vieną už kitą skanesnius saldumynus. Už tokią puikią
galimybę gaminti su pačiu šefu prancūzu dėkojame ponui Matthieu ir Lietuvos – Prancūzijos asociacijos
prezidentui Jacky Clavreuil, kuris mums, mokytojams ir mokiniams, plačiai atveria asociacijos duris, kur
galime įsitraukti į patrauklią veiklą tobulindami prancūzų kalbos ir bendravimo įgūdžius. Taip pat
dėkojame mokyklos direktoriui ir pavaduotojoms už suteiktas galimybes.
Štai pora receptų prancūziškai:
Cocktail „Sangria“
Les produits:
1l la limonade de citron
2l de jus de raisin
2 bananes
3 oranges
3 pêches ou nectarines ou kakis
La préparation:
couper les fruits en petits morceaux.
Mélanger la limonade de citron et le jus de raisin.
Mettre les fruits dans une carafe.
Placer le coctail au réfrigérateur pour 10-15 minutes.
La décoration:
Vous pouvez décorer les verres en trempant le bord dans l‘eau, puis dans le sucre.
Mendiants chocolat
Ingrédients :
500 grammes de chocolat noir
500 grammes de raisin sec
100 grammes de noisettes hachées
100 grammes de papaye confite
Préparation de la recette :
Casser le chocolat en petits morceaux.
Le faire fondre au bain-marie très doucement.
A l’aide d’une cuillère, l’étaler en petits palets d’environ 5 cm de diamètre.
Déposer un peu de chaque fruit sec sur chaque palet avant qu’ils ne durcissent.
Laisser refroidir et durcir dans un pièce froide ou au frigo.
Mokytojos Virginija Žekonytė – Petrikienė ir Reda Gustienė
EMILE klasė mokykloje
Bendrosios nuostatos

Vadovaujantis ES kalbų politikos ir Lietuvos valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 m. nuostatomis siekiama, kad kiekvienas pilietis be gimtosios kalbos mokėtų dar 2 užsienio kalbas ir pradėtų jų mokytis nuo ankstyvo amžiaus. Europoje siekiama anksti pradėti mokyti užsienio kalbų, mokyti daugiau nei vienos užsienio kalbos.

Lietuvos EMILE tinklas jungia jau 12 Lietuvos mokyklų. EMILE klasėje  siekiama integruoto dalyko ir prancūzų kalbos mokymosi – bent vieno dalyko mokoma ne gimtąja o prancūzų kalba.

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, norėdama paskatinti mokinius ir jų tėvus pasirinkti prancūzų kalbą, diegia šiuolaikišką integruoto prancūzų kalbos ir dalyko mokymo metodą ir suteikia mokiniams galimybę pasiekti aukštą kalbos lygį bei atverti kelius į frankofoniško pasaulio kultūrą.

„EMILE klasės“ tikslai:
 • Suteikti žinių apie įvairias Europos kultūras ir padėti jas suprasti.
 • Lavinti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.
 • Gerinti kalbinę kompetenciją ir bendravimo žodžiu įgūdžius.
 • Skatinti domėtis daugiakalbyste.
 • Suteikti galimybių dalyko mokytis įvairiai.
 • Sukurti besimokantiesiems galimybių dažniau bendrauti prancūzų kalba.
 • Kitus dalykus papildyti prancūzų kalba, o ne konkuruoti su jais.
 • Įvairinti veiklos klasėje metodus ir būdus.
 • Didinti besimokančiojo motyvaciją ir pasitikėjimą prancūzų kalba ir mokomuoju dalyku.
Integruoto dalykų ir prancūzų kalbos mokymo tikslai:
 • Tobulinti ugdymo institucijos veiklą, diegiant naujas ugdymo formas.
 • Panaudoti kalbų mokymą socialinei ir pilietinei integracijai, padedančiai mokiniams sėkmingiau įsilieti į daugiakalbę Europos bendriją.
 • Taikyti įvairias bendravimo formas.Kelti užsienio kalbų įvaldymo, mokymosi lygį.

Teikiama nauda

Lingvistinė
 • Daugiau dėmesio skiriama tikslinei kalbai.
 • Kalba tampa mokymosi įrankiu ir stiprina mokinių motyvaciją.
 • Įgyjama dalykinių kompetencijų mokantis gamtos mokslų, istorijos, matematikos mokymas prancūzų kalba.
 • Mokant prancūzų kalbos stiprinamos gimtosios kalbos kompetencijos taikant gretinimo metodą. 
Kognityvinė
 • Kas atrodo „akivaizdu ir suprantama“ gimtąja kalba, tas yra nesuprantama kita.
 • Kalba: labiau nei bet kuris kitas metodas, EMILE mokymo procese naudojamos tokios strategijos kaip sąvokų performulavimas, jų paaiškinimas leidžia mokiniui tobulinti kritinį mąstymą.
 • Tyrimai, atlikti šalyse, kuriose mokoma EMILE metodu, rodo, kad mokinių rezultatai yra identiški, dažnai net aukštesni, nei tų mokinių, kurie mokėsi dalykų viena kalba.
Kultūrinė
 • Galimybė naudotis autentiškais tekstais prancūzų kalba. 
 • Kitų pedagoginių tradicijų įnašais praturtintas mokymas.
 • Langas į Prancūzijos ir frankofoniškų šalių kultūrą.
 • Mokinys, kuris mokėsi EMILE būdu, yra labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis švietimo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje…
Projekto « EMILE klasės » Lietuvoje – kokybės garantijos
 • Glaudžiai bendradarbiaujama su projekto koordinatore Švietimo ir mokslo ministerija, su vietinėmis mokymo įstaigomis ir Prancūzų kultūros centru.
 • Prancūzijos ekspertai padeda įgyvendinti šį projektą.
 • Teikiami kalbiniai ir didaktinės kompetencijos tobulinimo mokymai mokytojams.
 • Vykdomi pedagoginiai projektai mokyklose: partnerystė su Prancūzijos mokyklomis, tarpdalykiniai projektai.
 • Plečiamas Lietuvos EMILE mokyklų tinklas.
 • Programos baigimas patvirtinamas įrašu „Emile“ ir išduodamas Prancūzijos ambasados Lietuvoje pažymėjimas.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas