Sveikiname
Milda Tverkutė / 2021 m. 16 rugsėjo d.
Sveikiname 4d klasės mokines Editą Liubartaitę ir Deimantę Naudžiūnaitę tapus Tarptautinio konkurso ,,
Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ laureatėmis.
Konkurso organizatoriai šiemet sulaukė 1203 kūrybinių darbų iš 10 šalių, konkursas organizuotas 30- tą
kartą.
Dailės mokytoja Milda
SVEIKINAME !
Milda Tverkutė / 2021 m. 14 birželio d.
Sveikiname 2d klasės mokinę Mariją Bagočiūnaitę tapus Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių kūrybinių
darbų parodos-konkurso „Gyvybės medis“ laureate. 2d 3d 4d klasių mokiniai kūrė savo kompozicijas
prieš tai susipažinę su Gyvybės medžio dalimis, simbolika, motyvais lietuvių liaudies mene. Pristatome
Marijos ir kitų konkurso dalyvių darbus
Dailės mokytoja Milda
4d ir 5d mokinių iliustracijų paroda
Milda Tverkutė / 2021 m. 7 balandžio d.
Mūsų mokyklos dailės klasės tęsia bendradarbiavimą su Vilniaus A.Mickevičiaus biblioteka. Kviečiame
aplankyti virtualią piešinių parodą, kurioje eksponuojamos mokinių sukurtos iliustracijos A.Mickevičiaus
eilėraščiui ,,Snieguolė“. Apsilankykite, pasisemkite pavasarinės nuotaikos!
Nuoroda:
https://amb.lt/lt
(kairiajame puslapio kampe )
Dailės mokytojos Milda ir Daiva
Apie žiemą
Milda Tverkutė / 2021 m. 17 vasario d.
4d, 5d, 6d, 7d, 8d kl. mokiniai kūrė kompozicijas apie žiemą įvairiausiomis temomis:,,Išdykę sniego
seniai, ,,Šventinis kambarys“, ,,Žibintas“ , ,,Pirštinės“, ,,Po eglute“
Kviečiame į parodą!
Dailės mokytojos Milda ir Daiva
Piešinių mozaika
Milda Tverkutė / 2020 m. 16 birželio d.
Dalinamės įdomiausiomis karantino laikotarpio dailės klasių mokinių kompozicijomis. Dailės technikas ir
priemones vaikai naudojo tokias, kokias turėjo namuose. Temos labai įvairios. Mokiniai piešė
gydytojus(6d kl.), savo augintinius(2d- 7d kl.), pusryčių natiurmortą(4d- 6d kl.), aštuntokai buvo
supažindinti su pop menu ir kūrė savo
pop meno kompozicijas.
Dailės mokytojos Milda ir Daiva
5d ir 6d klasių netradicinės dailės pamokos
Milda Tverkutė / 2020 m. 21 sausio d.
Pirmą trimestrą 5d ir 6d kl. mokiniams buvo suorganizuotas pleneras alpakų ūkyje Panevėžio rajone.
Mokiniai stebėjo gyvūnus, juos maitino ir bandė savo eskizuose perteikti alpakų proporcijas, kailio
medžiagiškumą. Taip pat dalyvavo stiklo pūtimo edukacijoje kūrybinėse dirbtuvėse ,,Glasremis,, ir
stebėjo kaip kuriami vienetiniai stiklo meno kūriniai. Dailės mokytojos Daiva ir Milda
SVEIKINAME
Mūsų mokyklos 2d, 3d, 4d, 5d klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse ,, Išgirsti pačią
slapčiausią gamtos kalbą,, Sveikiname laureatus – 2d kl. mokinį Mykolą Želnį ir 3d kl mokinę Lourdes
Senkutę
Panevėžio gamtos mokykla 28 kartą organizuoja šį tarptautinį piešinių konkursą, skatinantį vaikus ir
jaunimą pažinti gamtą, ugdytis aplinkosaugines kompetencijas, meninius – kūrybinius gebėjimus. Šiais
metais organizatoriai sulaukė 1768 kūrybinių darbų iš Lietuvos ir 12 užsienio šalių.
dailės mokytoja Milda T.
5d kl.
Milda Tverkutė / 2019 m. 3 birželio d.
Gegužės mėnesį 5d klasės mokinių tapybos darbai buvo eksponuojami Vilniaus A.Mickevičiaus bibliotekoje.
Mokiniai kūrybiniuose darbuose piešė vaikystės žaislus, su kuriais žaidė, augo kartu ir išsaugojo iki šių
dienų.
6d kl. edukacinis užsiėmimas ,,Dailė ir fizika“
Milda Tverkutė / 2018 m. 27 lapkričio d.
6d klasės mokiniai V.Kasiulio dailės muziejuje susipažino su V.Kasiulio kūryba, išbandė edukacinę
programą moksleiviams „Fizika dailėje ,,
Moksleiviai susipažino su konkrečia tema ,,Eksperimentai su šviesa,, – šviesos ir jos sklidimo dėsniais,
medžiagomis, jų savybės ir kt. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai eksperimentuodami įsigilino į įvairius
fizikos reiškinius ir įgytas žinias pritaikė praktiškai kurdami meninius objektus. Iš pradžių markeriu
nusipiešė kompoziciją ant stiklo. Tada užtamsintame kambaryje piešinys buvo apšviestas panaudojant
blykstę ir fotopopierių. Po to dirbdami tamsoje merkė savo ant fotopopieriaus perkeltą kompoziciją į
ryškalus, vandenį. Kompozicijos buvo džiovinamos. Kas ant stiklo buvo juoda – ant popieriaus tapo
balta. Pozityvo – negatyvo principas. Kažkada šis principas buvo naudojamas ryškinant juostines
nuotraukas. Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti juostinį fotoaparatą. Piešdami laisvai rinkosi vaizdavimo
temą, naudojo grafinę raišką – įvairias linijas, kontrastą, faktūrinius paviršius.
Supažindiname su rezultatais.
Mokinius į edukacinį užsiėmimą lydėjo mokytojos Reda Gustienė ir Milda Tverkutė
8d klasės projektas ,,Kuprinės“
Milda Tverkutė / 2018 m. 27 lapkričio d.
Mokslo metų pradžioje buvo eksponuojama buvusios 8d klasės mokinių paroda ,,Kuprinės,,.
Tai daiktas, lydintis moksleivį kiekvieną dieną. Aštuntokai laisvai rinkosi atlikimo priemones, bandė
perteikti medžiagiškumą, formą, sukurti rudenišką nuotaiką.
Dailės mokytojos Milda ir Daiva
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas