Piešinių mozaika
Milda Tverkutė / 2020 m. 16 birželio d.
Dalinamės įdomiausiomis karantino laikotarpio dailės klasių mokinių kompozicijomis. Dailės technikas ir
priemones vaikai naudojo tokias, kokias turėjo namuose. Temos labai įvairios. Mokiniai piešė
gydytojus(6d kl.), savo augintinius(2d- 7d kl.), pusryčių natiurmortą(4d- 6d kl.), aštuntokai buvo
supažindinti su pop menu ir kūrė savo
pop meno kompozicijas.
Dailės mokytojos Milda ir Daiva
5d ir 6d klasių netradicinės dailės pamokos
Milda Tverkutė / 2020 m. 21 sausio d.
Pirmą trimestrą 5d ir 6d kl. mokiniams buvo suorganizuotas pleneras alpakų ūkyje Panevėžio rajone.
Mokiniai stebėjo gyvūnus, juos maitino ir bandė savo eskizuose perteikti alpakų proporcijas, kailio
medžiagiškumą. Taip pat dalyvavo stiklo pūtimo edukacijoje kūrybinėse dirbtuvėse ,,Glasremis,, ir
stebėjo kaip kuriami vienetiniai stiklo meno kūriniai. Dailės mokytojos Daiva ir Milda
SVEIKINAME
Mūsų mokyklos 2d, 3d, 4d, 5d klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame piešinių konkurse ,, Išgirsti pačią
slapčiausią gamtos kalbą,, Sveikiname laureatus – 2d kl. mokinį Mykolą Želnį ir 3d kl mokinę Lourdes
Senkutę
Panevėžio gamtos mokykla 28 kartą organizuoja šį tarptautinį piešinių konkursą, skatinantį vaikus ir
jaunimą pažinti gamtą, ugdytis aplinkosaugines kompetencijas, meninius – kūrybinius gebėjimus. Šiais
metais organizatoriai sulaukė 1768 kūrybinių darbų iš Lietuvos ir 12 užsienio šalių.
dailės mokytoja Milda T.
5d kl.
Milda Tverkutė / 2019 m. 3 birželio d.
Gegužės mėnesį 5d klasės mokinių tapybos darbai buvo eksponuojami Vilniaus A.Mickevičiaus bibliotekoje.
Mokiniai kūrybiniuose darbuose piešė vaikystės žaislus, su kuriais žaidė, augo kartu ir išsaugojo iki šių
dienų.
6d kl. edukacinis užsiėmimas ,,Dailė ir fizika“
Milda Tverkutė / 2018 m. 27 lapkričio d.
6d klasės mokiniai V.Kasiulio dailės muziejuje susipažino su V.Kasiulio kūryba, išbandė edukacinę
programą moksleiviams „Fizika dailėje ,,
Moksleiviai susipažino su konkrečia tema ,,Eksperimentai su šviesa,, – šviesos ir jos sklidimo dėsniais,
medžiagomis, jų savybės ir kt. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai eksperimentuodami įsigilino į įvairius
fizikos reiškinius ir įgytas žinias pritaikė praktiškai kurdami meninius objektus. Iš pradžių markeriu
nusipiešė kompoziciją ant stiklo. Tada užtamsintame kambaryje piešinys buvo apšviestas panaudojant
blykstę ir fotopopierių. Po to dirbdami tamsoje merkė savo ant fotopopieriaus perkeltą kompoziciją į
ryškalus, vandenį. Kompozicijos buvo džiovinamos. Kas ant stiklo buvo juoda – ant popieriaus tapo
balta. Pozityvo – negatyvo principas. Kažkada šis principas buvo naudojamas ryškinant juostines
nuotraukas. Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti juostinį fotoaparatą. Piešdami laisvai rinkosi vaizdavimo
temą, naudojo grafinę raišką – įvairias linijas, kontrastą, faktūrinius paviršius.
Supažindiname su rezultatais.
Mokinius į edukacinį užsiėmimą lydėjo mokytojos Reda Gustienė ir Milda Tverkutė
8d klasės projektas ,,Kuprinės“
Milda Tverkutė / 2018 m. 27 lapkričio d.
Mokslo metų pradžioje buvo eksponuojama buvusios 8d klasės mokinių paroda ,,Kuprinės,,.
Tai daiktas, lydintis moksleivį kiekvieną dieną. Aštuntokai laisvai rinkosi atlikimo priemones, bandė
perteikti medžiagiškumą, formą, sukurti rudenišką nuotaiką.
Dailės mokytojos Milda ir Daiva
Pamokos kitaip
Reda Gustienė / 2018 m. 11 birželio d.
Gegužės 3d. 5d klasė buvo išvykusi į VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutą. Čia
mus pasitiko geologė dr. Eugenija Rudnickaitė. Mokinukai galėjo pamatyti didžiausius rastus mamuto
griaučius, susipažinti su geologo profesija, sužinoti, kas nutiko, kad išnyko mamutai.
Po to ant Tauro kalno su dailės mokytojomis Milda Tverkute ir Daiva Verslavėniene piešėme Vilnių.
Kiekvienas galėjo rinktis tai, ką norėjosi nupiešti. Nors buvo labai šilta, bet visiems buvo smagu.
3d klasės piešinių paroda ,,Pienė“
Milda Tverkutė / 2018 m. 11 birželio d.
3d klasės mokiniai, naudodami akvarelės ir tušo techniką ir stebėdami pievoje augančias pienes, kūrė
savo kompozicijas. Pavasarinė paroda puošia mokyklos erdves.
3d dailės mokytoja M.Tverkutė
SVEIKINAME
Milda Tverkutė / 2018 m. 11 birželio d.
Sveikiname 4d klasės mokinę Adelę Petraitytę – respublikinio konkurso ,,Lietuva ir aš“ laureatę bei
1 vietos savo amžiaus grupėje laimėtoją!
Birželio 1d Adelė, dailės mokytoja Milda T., bei keletas 4d ir 3d kl. mokinių dalyvavo renginyje –
konferencijoje ,,Lietuvos vaikų balsas“ Lietuvos Respublikos Seime. Renginio metu buvo rodomi vaikų
piešiniai, skaitomi mokinių pranešimai.
Pateikiamas Adelės piešinys ir diplomas bei kiti konkursui siųsti 4d ir 3d mokinių darbai.
8d ,,Lietuvai“
Milda Tverkutė / 2018 m. 11 birželio d.
Šiais metais 8d klasės mokiniai baigiamiesiems tapybos darbams gavo temą, susijusią su
Lietuvos šimtmečiu. Piešiant eskizus, kiekvienas ieškojo savitos išraiškos. Vieni akcentavo Lietuvos
praeities momentus, kiti gilinosi į lietuvišką gamtovaizdį, simbolius.
Drobės tradiciškai eksponuojamos prie mokyklos aktų salės, o pačią parodą pavadinome ,,
Lietuvai“.
8d klasės dailės mokytojos Milda ir Daiva
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas