Pamokos kitaip
Reda Gustienė / 2018 m. birželio 11 d.
Gegužės 3d. 5d klasė buvo išvykusi į VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutą. Čia
mus pasitiko geologė dr. Eugenija Rudnickaitė. Mokinukai galėjo pamatyti didžiausius rastus mamuto
griaučius, susipažinti su geologo profesija, sužinoti, kas nutiko, kad išnyko mamutai.
Po to ant Tauro kalno su dailės mokytojomis Milda Tverkute ir Daiva Verslavėniene piešėme Vilnių.
Kiekvienas galėjo rinktis tai, ką norėjosi nupiešti. Nors buvo labai šilta, bet visiems buvo smagu.
3d klasės piešinių paroda ,,Pienė“
Milda Tverkutė / 2018 m. birželio 11 d.
3d klasės mokiniai, naudodami akvarelės ir tušo techniką ir stebėdami pievoje augančias pienes, kūrė
savo kompozicijas. Pavasarinė paroda puošia mokyklos erdves.
3d dailės mokytoja M.Tverkutė
SVEIKINAME
Milda Tverkutė / 2018 m. birželio 11 d.
Sveikiname 4d klasės mokinę Adelę Petraitytę – respublikinio konkurso ,,Lietuva ir aš“ laureatę bei
1 vietos savo amžiaus grupėje laimėtoją!
Birželio 1d Adelė, dailės mokytoja Milda T., bei keletas 4d ir 3d kl. mokinių dalyvavo renginyje –
konferencijoje ,,Lietuvos vaikų balsas“ Lietuvos Respublikos Seime. Renginio metu buvo rodomi vaikų
piešiniai, skaitomi mokinių pranešimai.
Pateikiamas Adelės piešinys ir diplomas bei kiti konkursui siųsti 4d ir 3d mokinių darbai.
8d ,,Lietuvai“
Milda Tverkutė / 2018 m. birželio 11 d.
Šiais metais 8d klasės mokiniai baigiamiesiems tapybos darbams gavo temą, susijusią su
Lietuvos šimtmečiu. Piešiant eskizus, kiekvienas ieškojo savitos išraiškos. Vieni akcentavo Lietuvos
praeities momentus, kiti gilinosi į lietuvišką gamtovaizdį, simbolius.
Drobės tradiciškai eksponuojamos prie mokyklos aktų salės, o pačią parodą pavadinome ,,
Lietuvai“.
8d klasės dailės mokytojos Milda ir Daiva
Paroda, skirta Valstybės 100- mečiui
Milda Tverkutė / 2018 m. vasario 26 d.
4d ir 6d klasių mokiniai, remdamiesi lietuvių liaudies menu, kūrė kompozicijas, skirtas Lietuvos
šventei. Dailės mokytojos Milda ir Daiva.
Lietuva mūsų širdyje
Milda Tverkutė / 2018 m. vasario 26 d.
2-8 kryptingos dailės klasių mokiniai su dailės mokytojomis Milda ir Daiva sukūrė keramikinį pano,
skirtą Lietuvos valstybės šimtmečiui. Kompozicija eksponuojama prie 5-8 klasių paradinio įėjimo.
Kiekvienas savaip dekoruodamas molio reljefą pasveikino mūsų šalį.
Sveikiname
Milda Tverkutė / 2017 m. gruodžio 19 d.
Sveikiname 4d klasės mokinę Faustę Petkevičiūtę tapus tarptautinio mokinių meninės kūrybos konkurso
,,Kalėdinis atvirukas,, laureate. Paroda eksponuojama Lietuvos Respublikos Seime. Parodos atidarymo
metu vyko laureatų apdovanojimas. Laureatus ir dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko
pavaduotoja I.Degutienė. Iš viso konkursui buvo atsiųsta beveik 1500 miniatiūrų, iš kurių atrinkta 20
lauraetų. Taip pat tarp dalyvaujančių parodoje miniatiūrų yra ir 3d klasės mokinės Urtės Pumputytės
kompozicija.
4d ir 3d kl. dailės mokytoja Milda Tverkutė
Pristatome Faustės, Urtės bei keletą kitų, konkursui siųstų miniatiūrų.
Sveikinimai
Milda Tverkutė / 2017 m. gruodžio 12 d.
Sveikiname 4d klasės mokinę Adelę Petraitytę, tapus respublikinio konkurso ,,Balta pasaka,,
laureate. Kūrybinio darbo pavadinimas ,,Kalėdų Senelio maiše“.
Adelės dailės mokytoja Milda Tverkutė
Dailės olimpiada 2017
Milda Tverkutė / 2017 m. birželio 8 d.
Sveikiname 4g kl. mokinę Austėją Bieliauskaitę, atstovavusią mūsų mokyklą ir užėmusią II
vietą ketvirtų klasių dailės olimpiadoje Vilniaus mieste. Spalvine raiška sukūrusi darbą, kurio
pavadinimas – ,,Lietuvos kraštovaizdis“, Austėja plėtojo peizažo žanrą. Piešiant šia tema reikėjo
pamatyti, jausti ir pažinti Lietuvos kraštovaizdį.
Pristatome Austėjos tapybos darbų parodą.
Austėjos dailės mokytoja Daiva Varslavėnienė
Sveikiname!
Milda Tverkutė / 2017 m. birželio 5 d.
Sveikiname 3d klasės mokinį Klaudijų Ereminą, tapus tarptautinio vaikų piešinių konkurso
„Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ laureatu.
Dailės mokytoja Milda Tverkutė
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas