Šventės Šiaurės šalyse
Danguolė Matulevičienė / 2019 m. lapkričio 20 d.
„Šventės Šiaurės šalyse“ – taip vadinosi šių metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitė, kupina ir
žaismės, ir rimtų dalykų. Mūsų mokyklos bibliotekoje šis projektas vyko jau dvidešimtą kartą. Svarbiausia
projekto dalis – Šviesos ir žodžio šventė – pirmą kartą buvo patikėta pradinukams: 3b klasei ir jų
mokytojai V. Malinauskienei. Darnus trečiokų kolektyvas parengė nuostabų spektaklį ,,Pepė Ilgakojinė
švenčia gimtadienį“.
„Premjera“ vyko bibliotekoje ankstų lapkričio 11-osios rytą. Spektaklį stebėjo 2e klasės
mokiniai. Spektaklis susilaukė populiarumo ir prasidėjo gastrolės ne tik po kaimynines klases – visos
Pepės turėjo galimybę prisistatyti Vilniaus miesto ,,Pasakos” kinoteatro scenoje.
Bet tuo dar nepasibaigė 3b mokinių veikla projekte. Jie rinko labiausiai patikusį darbą iš piešinių parodos ,
,Pepės gimtadienis“. Parodą parengė dailės mokytojos M. Tverkutė ir D. Varslavėnienė su 3-čių ir 5-ų
klasių mokiniais. Lapkričio 13 d., dalyvaujant psichologei I. Polikevičiūtei, skaitė A. Lindgren ,,Pepės
Ilgakojinės‘‘ ištraukas, aptarė, kaip reikia valdyti emocijas, kokių veiksmų imtis supykus. Sugalvotas
mintis, vaikai užrašė ir išrikiavo vienoje Pepės lentynoje. Į kitą lentyną sudėjo dar negirdėtus patarimus:
kaip ,,atvėsinti“ mintis, atskleidė psichologė Inga.
Rodydami dėmesį savo krašto literatūrai, pirmą kartą į Šiaurės šalių bibliotekų savaitę
pasikvietėme rašytoją. Tai mokinių pamėgtasis – Vytautas Račickas. Svečias džiaugėsi, kad jam labai
smagu susitikti su skaityti mėgstančiais mokiniais. Jiems pasakojo apie kūrybinio kelio pradžią, atskleidė
paslaptis, kaip reikia rašyti, kad knyga būtų įdomi. O mokiniai pripažino, kad jiems labiausia patrinka
skaityti dviejų autorių knygas – tai A. Lindgren, kurios gimtadienis minimas būtent lapkričio 14-ąją, ir
svečio – Vytauto Račicko.
Bibliotekoje parodą ,,Kalėdinės dekoracijos“ surengė technologijų mokytoja R. Gustienė. Šį
kartą su 5-ų klasių mokiniais, kurie gamino tekstilės darbus .
Lapkričio 15-ąją beliko aptarti projekto renginius ir pasveikinti rinkėjams labiausiai patikusio
piešinio autorę – 5p klasės mokinę Urtę Pumputytę.
Dėkojame visoms projekte talkinusioms mokytojoms ir kūrybingiesiems mokiniams – susivieniję
mes nuveikiame gražius darbus.
Spalio 16-oji –tarptautinė Mokyklų bibliotekų diena
Danguolė Matulevičienė / 2019 m. spalio 28 d.
Spalio 16-oji –tarptautinė Mokyklų bibliotekų diena. Ta proga kasmet skelbiama akcija ,,Padovanok
reikalingą knygą mokyklos bibliotekai“. Džiugu, kad visada atsiranda atsiliepiančių, ir parodančių, kad
biblioteka jiems yra svarbi ir reikalinga. Tik spėjus pasibaigti pirmajai pamokai, atsivėrė bibliotekos durys
– su dovanomis atėjo 1a klasės mokiniai, smalsiai besižvalgydami po knygų šventovę. Bibliotekos vedėja
Regina jiems atskleidė, kaip nepasiklysti šiose erdvėse. Šiems išėjus, atėjo kiti ir dar kiti ir taip visą
dieną.
Ačiū mokytojoms, paraginusioms mokinius nelikti abejingais paskelbtai akcijai , dėkojame mokiniams ir
jų tėveliams, dovanotomis knygomis paminėjusius mokyklų bibliotekų dieną.
Ir tai dar ne viskas. Psichologė Inga Polikevičiūtė, įžvelgdama, kad pasaka ugdo vaiko vaizduotę ir meilę
knygai, pirmokams, o paskui penktokams, skaitė terapines pasakas, mokančias pozityviai vertinti baimę
keliančias situacijas. Ačiū Ingai!
Bibliotekininkės Danguolė ir Regina
Mokyklos bibliotekoje – Martyno Mažvydo ,,Katekizmo” faksimilė
Danguolė Matulevičienė / 2019 m. balandžio 8 d.
Kai Vilniuje besimokantis jaunimas skubėjo balandžio 1-ąją, vienintelę dieną metuose, pamatyti
Martyno Mažvydo ,,Katekizmo” originalą, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai turėjo
galimybę apžiūrėti pirmosios lietuviškos spausdintos knygos faksimilę savo mokyklos bibliotekoje. Iš
anksto užsirašiusių klasių mokiniams bibliotekininkės pasakojo apie Martyno Mažvydo ,,Katekizmą” ir
faksimilės autorę Kamilę Kalibataitę, jos pastangas išleisti knygą, kuri nesiskirtų nuo originalo. Vaikams
buvo smalsu ,,Katekizmą “ ir pamatyti, ir kvapą pajusti: ,,Kvepia senove” – džiūgavo prisilietę.
Susitikimas su Vytautu Račicku
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. gruodžio 14 d.
Kasmetinis mūsų bibliotekos svečias rašytojas Vytautas Račickas prisipažino, kad labai myli Vilniaus
Martyno Mažvydo progimnaziją ir jos mokinius bei noriai važiuoja su jais pabendrauti. O bendravimas
būna linksmas todėl, kad svečias, užduodamas klausimus, suteikia vaikams galimybę patiems išmąstyti,
kokią naudą teikia knygų skaitymas. Išklausęs mokinių minčių lietų, rašytojas apibendrino: ,,Jums tik
atrodo, kad jūs knygą skaitote, iš tiesų, jūs knygą iš naujo rašote. Skaitymas vaizduotę ugdo, o
televizija ir kompiuteris žmogų bukina.” Dar svečias priminė apie artėjančias šventas Kalėdas ir
atsisveikino eilėmis apie ,,Gerumo krautuvėlę”:
Nusipirkime gerumo,
Nors ir už mažytę sumą.
Jei dalinsim gerumus,
Bus gyvenimas puikus.
Šiaurės šalių herojai
Rima Striogaitė / 2018 m. lapkričio 14 d.
Jau devynioliktą kartą progimnazijoje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektas. Dėkinga ir įdomi
tema ,,Šiaurės herojai“ sujungė mokinius, bibliotekininkes ir įvairių dalykų mokytojus į bendrą veiklą.
Bibliotekoje buvo parengtos knygų apie Šiaurės herojus parodos. Talkinant dailės mokytojoms Mildai
Tverkutei ir Daivai Varslavėnienei, bibliotekos erdves papuošė 3d, 4d, 5p klasių mokinių piešiniai.
Technologijų mokytojai Olga Semėnienė ir Robertas Rinkevičius padėjo 6d, 6a, 6b, 6g klasių mokiniams
pagaminti magnetukus, o mokytoja Aušra Banelienė paskatino 5p, 5pp, 6b klasių mokinius įkūnyti
šiaurietiškus herojus tekstilės darbuose. Mokykla kvepėjo mokytojos Redos Gustienės mokiniams (5d, 6d,
7d kl.) kepant meduolinius Trolius Mumius, Pepes Ilgakojines, Karlsonus.
Lapkričio 12 d. 9 val. 7e klasės mokiniai, kaip ir jų bendraamžiai Baltijos valstybių ir Šiaurės šalių
bibliotekose, mokyklos bibliotekoje jaukioje žvakių šviesoje sėdo skaityti norvegų rašytojo Simono
Strangerio romano ,,Tie, kurių nėra“ ištrauką. Perskaitę tekstą, mokiniai dalinosi įspūdžiais, diskutavo su
bibliotekininke Danguole Matulevičiene ir lietuvių kalbos mokytoja Rima Striogaite.
Pepė, Emilis, Ronja, Mažylis ir Karlsonas, Troliai Mumiai, broliai Liūtaširdžiai, Pelia, Kalėdų senelis – tai
Šiaurės šalių knygų herojai, kurie lapkričio 14 d. progimnazijos bibliotekoje aplankė 2b klasės mokinius.
Apie šiuos linksmus, įdomius, drąsius, paslaptingus veikėjus antrokams papasakojo 7b ir 7d klasės
mokinės.
Dalyvavimas Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projekte mokiniams įkvepia kūrybinio džiaugsmo, skatina
skaityti knygas, domėtis anapus Baltijos esančių tautų literatūra.
D. Matulevičienė ir R. Striogaitė
Bibliotekos diena
Danutė Kasiulevičienė / 2018 m. lapkričio 6 d.
Bibliotekos diena
Jau ne pirmą kartą 5pp klasės mokiniai vieši bibliotekoje. Pamoka skiriama grožinei literatūrai:
penktokai, išmokę abėcėlę, kataloguose tikrina savo žinias, skaito rašytojų pavardes lentynose, ieško
geriausios knygos, kuri patiktų ir atitiktų polinkius, charakterį, kurią perskaitytų su malonumu. Visiems į
pagalbą ateina Danguolė Matulevičienė.
Kitą kartą per pačią bibliotekos dienos šventę (spalio 17 ąją) lietuvių kalbos pamoka skiriama
pažinčiai su žodynais. Danguolė pamokoje pristato aibę žodynų: palyginimų, sinonimų, antonimų,
frazeologijos ir kt. Ji ne tik įdomiai papasakoja, nes sukaupusi daug patirties, bet ir skiria praktines
užduotis: išaiškinti frazeologizmų reikšmes, pateikti antonimų ir sinonimų pavyzdžių, surasti
enciklopedijose vieną ar kitą pavardę, vietovę ar reiškinį, papasakoti apie Konstantiną Sirvydą, trijų
kalbų žodyno autorių ir t.t. Pamoka apibendrinama mokinių žiniomis.
Mažosios Lietuvos vardai Pilaitėje
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. birželio 14 d.

         Nuo 2004-2005 mokslo metų vykdomame informacinių gebėjimų ugdymo projekte ,,Mažoji Lietuva šiandieninėje mokykloje” ir vis dar randame nepaliestų nišų.   Šių metų projekto tema  – ,,Mažosios Lietuvos vardai Pilaitėje”. Talkinant lietuvių kalbos ir literatūros, anglų bei prancūzų kalbų, informatikos, dailės mokytojams gimė įdomūs kūrybiniai darbai: Pilaitės mikrorajono žemėlapis, segtuvas, videoreportažas. Projektą atliko 6-ų klasių mokiniai. Jie mokėsi ieškoti informacijos daugiatomėse enciklopedijose bei internete, surastus faktus sugretinti, atrinkti ir panaudoti rašant rišlų tekstą. Atlikti darbai buvo pristatyti ne tik lietuvių, bet ir prancūzų bei anglų kalbomis. Ruošdami panašius darbus mokiniai pratinasi dirbti komandoje.
         Projektinius  darbus galima pamatyti progimnazijos bibliotekoje.
Skaitymo skatinimo akcija ,,Lietuva skaito”
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. gegužės 9 d.
Lietuvos leidėjams paraginus, jau tradicija tampa skaitymo skatinimo akcija ,,Lietuva skaito“,
skirta lietuviškos spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Šiais metais ir mūsų progimnazijos
bibliotekoje 1 b klasės mokiniai ir jų mokytoja V. Malinauskienė įsiliejo į skaitančiųjų su visa Lietuva
gretas.
Pirmokėliai skaitė Prano Mašioto ,,Senelio pasakas“. Knygelę garsiai skaitė visi klasės mokiniai,
prisijungė jų mokytoja Vilija ir bibliotekininkė Regina. Šių laikų vaikams nelengva buvo suprasti prieš
šimtmetį kurtas istorijas. Mokytojai teko paaiškinti žodžių ,,jomarkas“, ,,parėdas“ prasmę, o mums,
bibliotekininkėms, pasidžiaugti, kad auga nauja skaitytojų karta – tik mokyklos suole išmokę skaityti
vaikai skaitė taip pat puikiai, kaip ir tie, kurie skaityti pradėjo dar lankydami darželį.
Mielieji, skaitykime! Taip įprasminsime knygnešių pasiaukojimą.
Kazys Saja: Kūrėjas yra mumyse
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. balandžio 23 d.
2018 metų baladžio 10 dieną bibliotekoje sulaukėme garbingo svečio, pas mus viešėjusio prieš trylika
metų. Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras ir rašytojas, Kazys Saja, paaiškino, kad tai apie
jį nieko nepasako: ,,Svarbiausia, kad man jau 85-eri metai, esu labai daug gyvenime patyręs ir daug
prisimenu”. Tai, ką kalbėjo rašytojas, mokiniams buvo ir įdomu, ir aktualu. Jis palietė nesenstančią temą
apie asmenybės ugdymą: prisiminė jam brangius mokytojus, padėjusius išlaikyti jautrią sąžinę ir tesėti
draugui duotą žodį.
Svečias dalijosi ir savita pasaulėjauta bei laimės samprata: ,,Mes atsiradom ne be reikalo. Nėra nieko
vienodo šiam pasauly. Nebeždžioniaukim viens nuo kito. Būkim saviti ir nebijokim pasakyti, kad esame
kitokie. Kūrėjas nesinaudojo liniuote. Nėra nieko tobulo. Yra tik idealai, tarsi žiburiai, padedantys siekti
tobulumo. Dalindamas autografus kartais užrašau: ,,Tėve mūsų, kurs esi mumyse“. Šią mintį viena
mergaitė apibendrino, kad dabar jai aišku, jog: ,,Kitam žmogui parodytas gerumas ir yra Dievo atspindys
mumyse“.
Nors susitikimui aštuntokai pasiruošė daugybę klausimų, tespėjo užduoti tik keletą – esminių. Rašytojas
žinojo, kas rūpi šiuolaikiniams paaugliams, todėl susitikimo pabaigoje mokiniams beliko pastebėti: ,,Jūs
atsakėte net į tuos klausimus, kurie nebuvo garsiai pasakyti”.
Vytautas Račickas svečiuojasi bibliotekoje
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. kovo 2 d.
Taip jau nutinka, kai susidraugauji – visada norisi kartu pasidžiaugti nuveiktais darbais. Tad ir šį kartą
mūsų bibliotekos nuolatinis ir visuomet laukiamas svečias – rašytojas Vytautas Račickas – atvažiavo su
kątik išleista knygele ,,Kaip Bugis Dzidaras Bugį Badarą nugalėjo”. Į biblioteką susirinkę trečių klasių
mokiniai linksmai klausėsi rašytojo skaitomų naujosios knygos ištraukų, juokėsi išgirdę keistus ir
neįprastus veikėjų vardus ir daug daug klausinėjo. Na, o svečias pagyrė vaikus, kad jie knygeles skaito,
ne vien televizorių žiūri. Nuo skaitymo, anot rašytojo, viskas ir prasideda: kas skaito – gerai mokosi,
būna labiau išsilavinęs, o paskiau ir norimą profesiją gali lengviau pasirinkti. Tad skaitykime!
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas