Martynas Mažvydas šiandien
Gitana Šeštokienė / 2022 m. 25 vasario d.
 „Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit ir tatai skaitydami permanykit“, – tai pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo „Katekizmo“ – eilutės. 
  Šias eilutes originaliu senuoju gotišku šriftu Vilniaus M.Mažvydo progimnazijos šeštokus (6 a, 6 b, 6 d ir 6 e kl.)
į biblioteką kvietė perskaityti bibliotekininkė Danguolė Matulevičienė. Šeštokai galėjo ne tik pavartyti Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomo M.Mažvydo „Katekizmo“ originalą 100 proc. atitinkančią faksimilę, bet ir pauostyti, kad įsitikintų, jog ji skleidžia seniems leidiniams būdingą kvapą. 
  M.Mažvydo progimnazijos šeštokai ne tik skaitė „Katekizmą“, kūrė akrostichus (eiliuotas tekstas, kurio eilučių pirmosios raidės, skaitant nuo viršaus į apačią, sudaro žodį) su žodžiu „Katekizmas“, bet ir per žiemos atostogas tyrinėjo sostinę bei ieškojo Martyno Mažvydo įamžinimo vietų. 
  Ar žinai, kad… 
  M.Mažvydo „Katekizmo“ faksimilių iš viso sukurta 100 vienetų. Viena iš jų saugoma M.Mažvydo progimnazijos bibliotekoje.  
  Faksimilės kuriamos rankomis, stengiantis atkartoti senųjų leidinių stilistiką ir faktūrą. Jei originalas buvo susiūtas nelygiai, jei jame liko pirštų atspaudų, kokia nors dulkelė, dėmė ir kt. – visa tai turi atsispindėti ir jo faksimilėje.          Popierius irgi privalo būti kaip senovėje – pageltęs, nelygaus paviršiaus.    

Iliustracijos autorė – Danielė Briginaitė, 6 b kl.
 Krenta šaltos baltos snaigės
 Apsnigti namų stogai 
 Tyliai vaikas knygą skaito 
 Eina laikas pamažėl 
 Knygos vardas „Katekizmas“ 
 Išleista ji jau seniai 
 Zvimbia ausyse eilutės 
 Mintys skrenda kažkodėl 
 Apie Lietuvą ir knygą 
 Skaitome mes vėl ir vėl. 
 Austėja Šimoliūnaitė, 6 a kl.   
 Kurpaitė Pelenės 
 Auksu žėrėjo, 
 Tekėti mergaitė už princo norėjo. 
 Eidama bėgdama pamiršo kurpaitę, 
 Kurgi pradingo gražioji mergaitė?
 Ieškojo jos princas,
 Zirzlus pasidarė, 
 Mažytė kurpaitė maža visoms buvo.
 A tik Pelenei ji ne per maža liko, 
 Sprendė, galvojo, kas žino, kaip buvo? 
 Izabelė Bartkutė, 6 b kl.
 Kaip miela, kaip gera  
 Atvykti į šalį.  
 Tenai, kur žaliuoja 
 Eglynai ir medžiai.   
 Kaip linksma, kaip šilta              
 Ilsėtis šioje šalyje.  
 Zylutės tik skraido  
 Mano sodybos kieme.   
 Aš myliu šią šalį  
 Stipriai ir karštai.  
 Markas Seliava, 6 d kl.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas