Mokytojų sąrašas 2018-09-01
Vardas Pavardė Pareigos
Agnė Adamonytė Anglų kalbos mokytoja
Erika Albertynienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Augulienė Istorijos mokytoja
Tereza Augustovska Pradinių klasių mokytoja
Rita Bakanienė Anglų kalbos mokytoja
Virginija Balandienė Muzikos mokytoja
Gitana Balsevičienė Pradinių klasių mokytoja
Aušra Banelienė Technologijų mokytoja
Virginija Baranauskienė Matematikos mokytoja
Rokas Bėliakas Biologijos mokytojas
Laura Bendoriūtė-Rimdžiuvienė Anglų kalbos mokytoja
Edita Bobyrienė Pradinių klasių mokytoja
Žana Bortkevič Rusų kalbos mokytoja
Justina Bradauskienė Muzikos mokytoja
Eglė Bridikienė Anglų kalbos mokytoja
Eglė Budrikienė Muzikos mokytoja
Agnė Bugarauskienė Pradinių klasių mokytoja
Laimutė Butrimavičienė Tikybos mokytoja
Elia Černiavskaja Pradinių klasių mokytoja
Daina Černienė Pradinių klasių mokytoja
Stanislava Dambrauskienė Matematikos mokytoja
Sigita Daugirdienė Anglų kalbos mokytoja
Janina Davidonienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Diržauskienė Pradinių klasių mokytoja
Eugenija Drungilienė Muzikos mokytoja
Teresa Dudoit Chemijos mokytoja
Mindaugas Gatelis Kūno kultūros mokytojas
Reda Gustienė Technologijų mokytoja
Irina Jakubauskienė Matematikos mokytoja
Joana Jakubeckaitė Lietuvių kalbos mokytoja
Skaistė Janickienė Pradinių klasių mokytoja
Edita Juknienė Informacinių technologijų mokytoja
Ana Jundo Muzikos mokytoja
Vilma Junevičienė Kūno kultūros mokytoja
Kristina Jūraitė Informatikos mokytoja
Sonata Juzėnienė Pradinių klasių mokytoja
Diana Kadzevičienė Lietuvių kalbos mokytoja
Loreta Kamarauskienė Anglų kalbos mokytoja
Donata Karpavičiūtė Pradinių klasių mokytoja
Enrika Karvelienė Pradinių klasių mokytoja
Danutė Kasiulevičienė Lietuvių kalbos mokytoja
Elvyra Kernagienė Pradinių klasių mokytoja
Ramunė Kiršienė Pradinių klasių mokytoja
Edita Košinskaitė Lietuvių kalbos mokytoja
Danguolė Krapikienė Pradinių klasių mokytoja
Gitana Kučinskienė Pradinių klasių mokytoja
Dalia Kundrotienė Pradinių klasių mokytoja
Jūratė Kurlavičienė Pradinių klasių mokytoja
Audronė Lašinskienė Muzikos mokytoja
Dalia Laumelienė Mokytojo padėjėja
Violeta Likšienė Choreografijos mokytoja
Asta Lisauskaitė Pradinių klasių mokytoja
Vilija Malinauskienė Pradinių klasių mokytoja
Zita Markevičienė Pradinių klasių mokytoja
Imanas Merkys Geografijos mokytojas
Genovaitė Mikalauskienė Matematikos mokytoja
Laima Mikėnienė Pradinių klasių mokytoja
Vanda Minkauskienė Pradinių klasių mokytoja
Greta Molytė Pradinių klasių mokytoja
Asta Montrimienė Anglų kalbos mokytoja
Veronika Naumova Pradinių klasių mokytoja
Eglė Noreikienė Pradinių klasių mokytoja
Pierre Henri Philippe Pache Prancūzų kalbos mokytojas
Elena Palubinskienė Lietuvių kalbos mokytoja
Toma Pargaliauskaitė Muzikos mokytoja
Vladislava Pažėrienė Vokiečių kalbos mokytoja
Aušra Pivorienė Pradinių klasių mokytoja
Gintarė Plankytė Pradinių klasių mokytoja
Svetlana Politova Anglų kalbos mokytoja
Skaistė Poniškaitienė Anglų kalbos mokytoja
Eugenija Prevlockaja Lietuvių kalbos mokytoja
Valdemaras Purelis Fizikos, informatikos mokytojas
Sigutė Ramanauskienė Pradinių klasių mokytoja
Verutė Raugalienė Pradinių klasių mokytoja
Rita Remeikienė Tikybos mokytoja
Birutė Rimšelienė Pradinių klasių mokytoja
Robertas Rinkevičius Technologijų mokytojas
Reda Riukaitė Pradinių klasių mokytoja
Raimundas Rudokas Muzikos mokytojas
Vilma Ruzginaitė Pradinių klasių mokytoja
Audra –Onutė Rygertienė Pradinių klasių mokytoja
Eglė Sakalienė Pradinių klasių mokytoja
Vera Šapalova Rusų kalbos mokytoja
Georgijus Sapožnikovas Geografijos mokytojas
Jadvyga Saveiko Anglų kalbos mokytoja
Olga Semėnienė Technologijų mokytoja
Gražvydas Sereičikas Eikos mokytojas
Zinaida Šimkuvienė Istorijos mokytoja
Povilas Sinkevičius Kūno kultūros mokytojas
Audronė Skardžiuvienė Mokytoja padėjėja
Gaiva Skurdenienė Tikybos mokytoja
Vladas Smilauskas Biologijos mokytojas
Aušrelė Sorakienė Pradinių klasių mokytoja
Jelena Sosnovska Pradinių klasių mokytoja
Jurgita Stonienė Matematikos mokytoja
Eglė Strebulytė Anglų kalbos mokytoja
Rima Striogaitė Lietuvių kalbos mokytoja
Vitalija Subačiūtė Lietuvių kalbos mokytoja
Liuda Šulskienė Istorijos mokytoja
Liepa Tamošėtytė Pradinių klasių mokytoja
Aldona Tepėnaitienė Mokytojo padėjėja
Genovaitė – Marijona Tonkienė Kūno kultūros mokytoja
Rasa Tumienė Biologijos mokytoja
Raimonda Tūskienė Pradinių klasių mokytoja
Milda Tverkutė Dailės mokytoja
Džiuginta Vaičiūnienė Pradinių klasių mokytoja
Daiva Varslavėnienė Dailės mokytoja
Svetlana Venclovienė Anglų kalbos mokytoja
Milda Vercinkevičienė Pradinių klasių mokytoja
Audronė Vildžiūnaitė Pukėnė Pradinių klasių mokytoja
Jolanta Zagurskienė Lietuvių kalbos mokytoja
Edita Žalienė Pradinių klasių mokytoja
Kristina Žebrauskaitė-Šileikienė Muzikos mokytoja
Virginija Žekonytė- Petrikienė Prancūzų kalbos mokytoja
Renata Žemaitienė Anglų kalbos mokytoja
Vilma Žikulina Biologijos mokytoja
Jevgenijus Žikulinas Geografijos mokytojas
Ana Žvirblienė Technologijų mokytoja
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas