Klasių auklėtojai 2018-2019 m.m.
1a Eglė Sakalienė egle.sakaliene@mmazvydas.lt
1b Edita Bobyrienė edita.bobyriene@mmazvydas.lt
1c Elvyra Kernagienė elvyra.kernagiene@mmazvydas.lt
1d Verutė Raugalienė verute.raugaliene@mmazvydas.lt
1e Reda Riukaitė reda.riukaite@mmazvydas.lt
1f Asta Lisauskaitė asta.lisauskaite@mmazvydas.lt
1g Birutė Rimšelienė birute.rimseliene@mmazvydas.lt
1h Audronė Vildžiūnaitė- audrone.vildziunaite.pukene@mmazvydas.lt
Pukėnė
1j Jūratė Kurlavičienė jurate.kurlaviciene@mmazvydas.lt
1L Liepa Tamošėtytė liepa.tamosetyte@mmazvydas.lt
1m Ramunė Kiršienė ramune.kirsiene@mmazvydas.lt
2a Edita Žalienė edita.zaliene@mmazvydas.lt
2b Vilija Malinauskienė vilija.malinauskiene@mmazvydas.lt
2c Daiva Diržauskienė daiva.dirzauskiene@mmazvydas.lt
2d Sigutė Ramanauskienė sigute.ramanauskiene@mmazvydas.lt
2e Gitana Kučinskienė gitana.kucinskiene@mmazvydas.lt
2f Skaistė Janickienė skaiste.janickiene@mmazvydas.lt
2g Džiuginta Vaičiūnienė dziuginta.vaiciuniene@mmazvydas.lt
2h Aušra Pivorienė ausra.pivoriene@mmazvydas.lt
2j Audra Rygertienė audra.rygertiene@mmazvydas.lt
2L Gintarė Plankytė gintare.plankyte@mmazvydas.lt
2m Greta Molytė greta.molyte@mmazvydas.lt
2n Agnė Bugarauskienė agne.bugarauskiene@mmazvydas.lt
3a Erika Albertynienė erika.albertyniene@mmazvydas.lt
3b Laima Mikėnienė laima.mikeniene@mmazvydas.lt
3c Enrika Karvelienė enrika.karveliene@mmazvydas.lt
3d Zita Markevičienė zita.markeviciene@mmazvydas.lt
3e Teresė Augustovska terese.augustovska@mmazvydas.lt
3f Eglė Noreikienė egle.noreikiene@mmazvydas.lt
3g Vanda Minkauskienė vanda.minkauskiene@mmazvydas.lt
3h Dalia Kundrotiene dalia.kundrotiene@mmazvydas.lt
3j Janina Davidonienė janina.davidoniene@mmazvydas.lt
3L Danguolė Krapikienė danguole.krapikiene@mmazvydas.lt
3m Veronika Naumova veronika.naumova@mmazvydas.lt
4a Jelena Sosnovska jelena.sosnovska@mmazvydas.lt
4b Sonata Juzėnienė sonata.juzeniene@mmazvydas.lt
4c Elia Černiavskaja elia.cerniavskaja@mmazvydas.lt
4d Raimonda Tūskienė raimonda.tuskiene@mmazvydas.lt
4e Vilma Ruzginaitė vilma.ruzginaite@mmazvydas.lt
4f Gitana Balsevičienė gitana.balseviciene@mmazvydas.lt
4g Aušrelė Sorakienė ausra.sorakiene@mmazvydas.lt
4m Donata Karpavičiūtė donata.karpaviciute@mmazvydas.lt
5a Olga Semėnienė olga.semeniene@mmazvydas.lt
5b Robertas Rinkevičius robertas.rinkevicius@mmazvydas.lt
5c Rokas Bėliakas rokas.beliakas@mmazvydas.lt
5d Violeta Likšienė violeta.liksiene@mmazvydas.lt
5e Eglė Bridikienė egle.bridikiene@mmazvydas.lt
5p Vitalija Subačiūtė vitalija.subaciute@mmazvydas.lt
Danutė Kasiulevičienė danute.kasiuleviciene@mmazvydas.lt
5pp Vilma Junevičienė vilma.juneviciene@mmazvydas.lt
Daiva Varslavėnienė daiva.varslaveniene@mmazvydas.lt
6a Aušra Baneliene ausra.baneliene@mmazvydas.lt
Rasa Tumienė rasa.tumiene@mmazvydas.lt
6b Joana Zagurskienė joana.zagurskienė@mmazvydas.lt
6c Joana Jakubickaitė joana.jakubickaite@mmazvydas.lt
6d Reda Gustienė reda.gustiene@mmazvydas.lt
6e Diana Kodzevičienė diana.kodzeviciene@mmazvydas.lt
6f Povilas Sinkevičius povilas.sinkevicius@mmazvydas.lt
6g Teresa Dudoit teresa.dudoit@mmazvydas.lt
6p Eglė Strebulytė egle.strebulyte@mmazvydas.lt
Rita Bakanienė rita.bakaniene@mmazvydas.lt
7a Valdemaras Purelis valdemaras.purelis@mmazvydas.lt
7b Rima Striogaitė rima.striogaite@mmazvydas.lt
7c Liuda Šulskienė liuda.sulskiene@mmazvydas.lt
7d Daiva Augulienė daiva.auguliene@mmazvydas.lt
7e Kristina Jūraitė kristina.juraite@mmazvydas.lt
7p Virginija Žekonytė- virginija.petrikiene@mmazvydas.lt
Petrikienė
Piere Pache pierre.henri.philippe.pache@mmazvydas.lt
7pp Agnė Adamonytė agne.adamonyte@mmazvydas.lt
8a Edita Košinskaitė edita.kosinskaite@mmazvydas.lt
8b Jurgita Stonienė jurgita.stoniene@mmazvydas.lt
8c Edita Juknienė edita.jukniene@mmazvydas.lt
8d Irina Jakubauskienė irina.jakubauskiene@mmazvydas.lt
8e Virginija Baranauskienė virginija.baranauskiene@mmazvydas.lt
8p/f Svetlana Politova svetlana.politova@mmazvydas.lt
8p Rita Remeikienė rita.remeikiene@mmazvydas.lt
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas