Klasių vadovai 2019-2020 m. m.
Klasė Auklėtojas Kabinetas Elektroninis paštas
1a Jelena Sosnovska 109 jelena.sosnovska@mmazvydas.lt
1b Sonata Juzėnienė 107 sonata.juzeniene@mmazvydas.lt
1c Elia Černiavskaja 111 elia.cerniavskaja@mmazvydas.lt
1d Margarita Daukšienė 218 margarita.dauksiene@mmazvydas.lt
1e Gintarė Plankytė 209 gintare.plankyte@mmazvydas.lt
1f Gitana Balsevičienė 203 gitana.balseviciene@mmazvydas.lt
1g Raimonda Tūskienė 210 raimonda.tuskiene@mmazvydas.lt
1m Donata Simonaitienė 219 donata.karpaviciute@mmazvydas.lt
2a Eglė Sakalienė 212 egle.sakaliene@mmazvydas.lt
2b Edita Bobyrienė 114 edita.bobyriene@mmazvydas.lt
2c Elvyra Kernagienė 115 elvyra.kernagiene@mmazvydas.lt
2d Verutė Raugalienė 216 verute.raugaliene@mmazvydas.lt
2e Reda Riukaitė 116 reda.riukaite@mmazvydas.lt
2f Asta Lisauskaitė 215 asta.lisauskaite@mmazvydas.lt
2g Birutė Rimšelienė 109, Pilaitė birute.rimseliene@mmazvydas.lt
2h Audronė Vildžiūnaitė-Pukėnė 108, Pilaitė audrone.vildziunaite.pukene@mmazvydas.lt
2j Jūratė Kurlavičienė 146, Pilaitė jurate.kurlaviciene@mmazvydas.lt
2L Liepa Tamošėtytė 217, Pilaitė liepa.tamosetyte@mmazvydas.lt
2m Ramunė Kiršienė 145, Pilaitė ramune.kirsiene@mmazvydas.lt
3a Edita Žalienė 110 edita.zaliene@mmazvydas.lt
3b Vilija Malinauskienė 214 vilija.malinauskiene@mmazvydas.lt
3c Daiva Diržauskienė 108 daiva.dirzauskiene@mmazvydas.lt
3d Sigutė Ramanauskienė 112 sigute.ramanauskiene@mmazvydas.lt
3e Gitana Kučinskienė 204 gitana.kucinskiene@mmazvydas.lt
3f Skaistė Janickienė 113, Pilaitė skaiste.janickiene@mmazvydas.lt
3g Džiuginta Vaičiūnienė 116, Pilaitė dziuginta.vaiciuniene@mmazvydas.lt
3h Aušra Pivorienė 114, Pilaitė ausra.pivoriene@mmazvydas.lt
3j Audra Onutė Rygertienė 215, Pilaitė audra.rygertiene@mmazvydas.lt
3l Vilma Ruzginaitė 147, Pilaitė vilma.ruzginaite@mmazvydas.lt
3n Agnė Bugarauskienė 142, Pilaitė agne.bugarauskiene@mmazvydas.lt
3m Greta Molytė 216, Pilaitė greta.molyte@mmazvydas.lt
4a Erika Albertynienė 221 erika.albertyniene@mmazvydas.lt
4b Laima Mikėnienė 220 laima.mikeniene@mmazvydas.lt
4c Enrika Karvelienė 109a enrika.karveliene@mmazvydas.lt
4d Zita Markevičienė 217 zita.markeviciene@mmazvydas.lt
4e Teresa Augustovska 115, Pilaitė terese.augustovska@mmazvydas.lt
4f Eglė Noreikienė 107, Pilaitė egle.noreikiene@mmazvydas.lt
4g Vanda Minkauskienė 117, Pilaitė vanda.minkauskiene@mmazvydas.lt
4h Dalia Kundrotienė 112, Pilaitė dalia.kundrotiene@mmazvydas.lt
4j Janina Davidonienė 140, Pilaitė janina.davidoniene@mmazvydas.lt
4l Danguolė Krapikienė 141, Pilaitė danguole.krapikiene@mmazvydas.lt
4m Veronika Naumova 139, Pilaitė veronika.naumova@mmazvydas.lt
5a Eugenija Drungilienė 122 eugenija.drungiliene@mmazvydas.lt
5b Irina Jakubauskienė 130 irina.jakubauskiene@mmazvydas.lt
5c Rita Remeikienė 122a rita.remeikiene@mmazvydas.lt
5d Asta Montrimienė (dailė) 129 asta.montrimiene@mmazvydas.lt
5e Jurgita Stonienė 124 jurgita.stoniene@mmazvydas.lt
5p Edita Juknienė (prancūzų k.) 236c edita.jukniene@mmazvydas.lt
5pp Svetlana Politova (prancūzų k.) 240a svetlana.politova@mmazvydas.lt
6a Olga Semėnienė 120 olga.semeniene@mmazvydas.lt
6b Robertas Rinkevičius 121 robertas.rinkevicius@mmazvydas.lt
6c Jevgenijus Žikulinas, 235 jevgenijus.zikulinas@mmazvydas.lt
Vladislava Pažėrienė vladislava.pazeriene@mmazvydas.lt
6d Violeta Likšienė (dailė) Aktų salė violeta.liksiene@mmazvydas.lt
6e Eglė Bridikienė 226 egle.bridikiene@mmazvydas.lt
6p Vitalija Subačiūtė, 132 vitalija.subaciute@mmazvydas.lt
Danutė Kasiulevičienė (prancūzų k.) danute.kasiuleviciene@mmazvydas.lt
6pp Vilma Junevičienė, 238 vilma.juneviciene@mmazvydas.lt
Daiva Varslavėnienė (prancūzų k.) daiva.varslaveniene@mmazvydas.lt
7a Rasa Tumienė 240 rasa.tumiene@mmazvydas.lt
7b Jūratė Ratautienė 201 jurate.ratautiene@mmazvydas.lt
7c Joana Jakubickaitė 128 joana.jakubickaite@mmazvydas.lt
7d Reda Gustienė (dailė) 119 reda.gustiene@mmazvydas.lt
7e Diana Kadzevičienė 126 diana.kodzeviciene@mmazvydas.lt
7f Povilas Sinkevičius 236a povilas.sinkevicius@mmazvydas.lt
7g Teresa Dudoit 232 teresa.dudoit@mmazvydas.lt
7p Eglė Strebulytė (prancūzų k.) 239 egle.strebulyte@mmazvydas.lt
8a Valdemaras Purelis 229 valdemaras.purelis@mmazvydas.lt
8b Rima Striogaitė 127 rima.striogaite@mmazvydas.lt
8c Liuda Šulskienė 241 liuda.sulskiene@mmazvydas.lt
8d Daiva Augulienė (dailė) 237 daiva.auguliene@mmazvydas.lt
8e Kristina Jūraitė 236 kristina.juraite@mmazvydas.lt
8p Virginija Žekonytė-Petrikienė 206 virginija.petrikiene@mmazvydas.lt
(prancūzų k.)
8pp Agnė Adamonytė (prancūzų k.) 230 agne.adamonyte@mmazvydas.lt
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas