Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas
Administratorius / 2022 m. 5 gegužės d.
Būkime saugūs
Pagalbos vaikams linija
Administratorius / 2021 m. 27 sausio d.
  • nemokamu telefono numeriu 116 111 (į skambučius visų pirma atsiliepia Vaikų linijos savanoriai, kurie, kai reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba, skambinančiuosius, esant jų sutikimui, sujungia su PVL konsultantu tolesniam pagalbos organizavimui);
  • elektroniniu paštu info@pagalbavaikams.lt arba skyrybos@pagalbavaikams.lt;
  • tiesioginėmis konsultacijomis „online” (interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt pagrindinio puslapio kairės pusės apačioje rašant skiltyje konsultuokis tiesiogiai) PVL konsultantų darbo metu, darbo dienomis nuo 11 iki 19 val.
1-8 KLASIŲ DIENINĖ VASAROS STOVYKLA „TAI DAUGIAU NEI SPORTAS”
Administratorius / 2020 m. 8 birželio d.
2020 metais rugpjūčio 21-31 d. mokykloje vyks 1-8 klasių mokinių, kuriems yra skiriamas nemokamas
maitinimas, dieninė vasaros stovykla ,,Tai daugiau nei sportas”. Tai naujų atradimų, kūrybinių galių
panaudojimo bei sveiko gyvenimo būdo propagavimo stovykla. Stovykla mokiniams – nemokama,
finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programos ir paramos maitinimui lėšomis,
taip pat Martyno Mažvydo progimnazijos lėšomis.
Šių metų vasaros poilsio stovykloje: edukacinis projektas „Keliaujanti cirko laboratorija”, projektas
„Mokausi iš kino”, tapybos pleneras „Vasara ir gamta įkvepia”, gamtosauginė programa ir talka „Aplinkos
erdvėlaivis”, žygiai pėsčiomis su skautais, gamtininkais, etnokultūrininkais, apsilankant Pilaitės
vaizdingose gamtos, istorinio, kultūrinio paveldo vietose, vyks konkursai ir varžybos, susitikimai su
sportininkais ir pareigūnais, edukacinės programos Pilaitės malūne, „Kūrybinėse dirbtuvėse Beepart”,
Neries regioniniame parke.
Patyčių dėžutės instrukcija
Elektroninė „Patyčių dėžutės“ platforma
Tokius ir panašius žodžius mokyklose kasdien išgirsta tūkstančiai mokinių, tampančių patyčių aukomis: jų už patyčiasdažniausiai taip ir neatsiprašoma.

Patyčias patiriantis vaikas išgyvena atskirtį ir baimę, o norą pasipriešinti slopina nerimas, kad tai tik pabloginspadėtį. Patyčios neretai panašios į menką kibirkštį, vėliau virstančią ištisu gaisru – ilgalaikėmis psichologinėmis traumomis bei skausmingomis netektimis.

Siekiant efektyvesnių kovos prieš patyčias priemonių, sukurta pedagogams, mokiniams ir jų tėvams skirta elektroninė platforma „Patyčių dėžutė“. Tai papildoma ir mokiniams patogi priemonė išsipasakoti, kai kiti pranešimo apie patyčias būdai nepriimtini dėl baimės būti identifikuotais ar tapti skundikais.

Šiuo laišku kviečiame pasitelkti šią naują, jau mokyklų išbandytą kovos su patyčiomis priemonę  – nelikite abejingi, pasinaudokite elektronine „Patyčių dėžutės“ platforma, leidžiančia greičiau ir efektyviau užkirsti kelią patyčioms!

Smurto ir patyčių prevencija mokykloje: prisimename VEIKSMO SAVAITĘ BE PATYČIŲ 2018
Daiva Kirlienė / 2018 m. 23 gegužės d.
Artėjant mūsų mokyklos dvidešimtmečio jubiliejui, prisimename svarbiausius šiais mokslo metais vykusius
smurto ir patyčių prevencijos renginius. Ir prieš akis pirmiausiai iškyla respublikinė šių metų kovo 19 – 25
dienomis Vaikų Linijos organizuota Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018, kurioje aktyviai dalyvavo ir
Martyno Mažvydo progimnazijos pirmų – aštuntų klasių moksleiviai. Visos klasės savo tvarkaraštyje
pasirinko įdomias veiklas, kurias trumpai apžvelgsime.
PIRMŲJŲ KLASIŲ mokiniai integruotose pasaulio pažinimo pamokose “Mano svajonės ir troškimai”, “Apie
daugystę ir draugus”, “Blogas ar nelaimingas” – aptarė, ką reiškia turėti geriausią draugą ir kokio draugo
norėtųsi, kodėl svarbu turėti draugų. Taip pat mokėsi vertinti draugystę ir aiškinosi, kaip reikia draugus
saugoti, kaip draugystėje branginti paprastus dalykus, vertino galimai tinkamą ar netinkamą draugo
elgesį. Klasės valandėlių metu pirmokai aptarė klausimą “Kas yra patyčios?”, peržiūrėjo filmą “Paukščiai“
ir pasikalbėjo apie jį. 1N klasėje vyko valandėlė “Žaidimai draugystei stiprinti“, kuriuos žaidė drauge su
mokyklos psichologe Daiva Kirliene.
ANTROSIOS KLASĖS – 2a, 2b, 2c, 2d – žiūrėjo filmą “Gerumo stebuklas” ir aptarė jį bei klasės valandėlės
metu nagrinėjo temą “Draugystė”. 2a klasės mokiniai sukūrė stendą “Draugystė”. 2f klasės mokiniai
aptarė žmonių tarpusavio santykius, stebėdami filmą “Arčiau debesų”. 2h klasėje vyko pokalbis “Kas yra
tikras draugas”, mokiniai piešė atviruką geriausiam draugui. 2d klasės mokiniai raštu atsakė į klausimus
apie patyčių reiškinio paplitimą klasėje.
TREČIOSE KLASĖSE vyko pokalbiai apie patyčias, stebėtas ir aptartas filmas “Gerumo stebuklas”. 3b
klasėje vyko integruota etikos – tikybos pamoka “Patyčioms ne!”, įvairių situacijų peržiūra ir aptarimas.
KETVIRTOSE KLASĖSE vyko pokalbiai apie draugystę, mokiniai žiūrėjo filmą apie pamokančią draugystę,
žaidė žaidimą “Surask draugą, kuris…”, stebėjo situacijas “Padėk draugui, kai jam sunku”, nagrinėjo ir
aptarė Vaikų linijos lankstinukus, susipažino su video medžiaga “Kaip man gali padėti Vaikų linija”?”, aparė
edukacinius filmus apie patyčias, diskutavo ir stebėjo video medžiagą apie konfliktų sprendimo būdus.
PENKTŲ ir ŠEŠTŲ KLASIŲ mokiniai klasės valandėlių metu nagrinėjo patyčių prevencijos temas, atliko
įvairias kūrybines užduotis. Šeštų klasių mokinai dalyvavo estafečių varžybose “Draugystė – mūsų jėga”,
skirtose Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ 2018. Jie mokėsi garbingai kovoti, išreikšti draugiškumą ir kilniai
pasielgti.
SEPTINTŲ ir AŠTUNTŲ KLASIŲ mokiniai kartu su mokytoja Rita Remeikiene per tikybos pamokas ir 8a
klasės valandėlę diskutavo, kodėl svarbu gyventi be patyčių. Ir mokiniai labai aiškiai popieriuje surašė
KODĖL tai svarbu.
8b klasės mokiai klasės valandėlės metu aptarė patyčių reiškinį klasėje ir mokykloje.
8d klasės mokiniai drauge su auklėtoja Vilma Junevičiene išsamiau susipažino su nacionaline socialinio
saugumo kompanija “Už saugią Lietuvą” ir, į ją įsitraukę, atliko interaktyvų testą “Įveik patyčias”.
Kiekvienas mokinys, sumaniai atlikęs testą, gavo vardinį diplomą, kadangi sėkmingai parodė žinias ir
sumanumą atpažįstant ir stabdant patyčias.
Buvo paruoštas informacinis lankstinukas “Smurto ir patyčių prevencijos veikla Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazijoje“, kuris perduotas tėvams klasių tėvų susirinkimuose bei 1- 8 klasių mokinių tėvų komitetų
atstovų posėdyje.
Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 metu vyresniųjų klasių mokiniams buvo rodomi mini spektakliai,
naudojant FORUMO TEATRO metodą, kai žiūrovai yra ir aktoriai, o vaidinimas nėra baigtinis, jis nuolat
kinta pagal žiūrovų siūlymus ir situacijų sprendimus. Forumo teatro tikslas yra ruošti atlikėjus ir žiūrovus
kasdienio gyvenimo situacijoms, kurioms reikia mūsų ištvermės, kūrybiškumo ir drąsos. Forumo teatrą
inicijavo mokytojas Gražvydas Sereičikas. Spektakliuose pagrindinius vaidmenis atliko 6e klasės mokinės
Paula Kilius, Kotryna Lukšytė ir Neringa Vasilkytė.
Gražiausios Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 akimirkos mokykloje pateko į savaitės dalyvių internetinį
puslapį Lietuvoje: https://www.bepatyciu.
lt/photologue/gallery/veiksmo-savaits-be-patyci-2018-akimirkos/?page=88
Dėkojame visiems mokytojams ir mokiniams, organizavusiems, dalyvavusiems ir savo veikla prisidėjusiems
Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 metu.
Mes galime vėl prisiminti ir pasigėrėti iškiliausiomis Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 akimirkomis.
Pastebėjus patyčias mokykloje, pateikiame trumpas Vaikų linijos specialistų rekomendacijas tėvams.
Mokytoja Vilma Junevičienė
Mokyklos psichologė Daiva Kirlienė
2022 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas