Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas
Socialinio pedagogo funkcijos
Jolanta Noreikienė / 2022 m. 21 vasario d.
Progimnazijoje dirba socialinės pedagogės:   

Jolanta Noreikienė

Socialinės pedagoginės pagalbos sritis – 1 – 4 klasių mokinių, jų tėvų konsultavimas, metodinės pagalbos mokytojams ir tėvams teikimas, dalyvavimas prevencinėse ir socializacijos  programose. 
Kreiptis el. paštu: jolanta.noreikiene@mmazvydas.lt   

Dainora Lūžaitė

Socialinės pedagoginės pagalbos sritis – 5 – 8 klasių mokinių, jų tėvų konsultavimas, metodinės pagalbos mokytojams ir tėvams teikimas, dalyvavimas prevencinėse ir socializacijos programose. 
Kreiptis el. paštu: dainora.luzaite@mmazvydas.lt   

Socialinio pedagogo veikos tikslas: vaiko gerovė, saugumas, siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką ir pilietinę brandą.

Socialinis pedagogas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius ir gebėjimus, teikia efektyvią kokybišką ir lanksčią socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiaudamas  su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.
  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kt.);
  • informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą; 
  • tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį, moksleivių mokyklos nelankymo priežastis;
  • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, administracija sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.; 
  • padeda vaikams geriau adaptuotis mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais;
  • palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą; 
  • atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose; 
  •  rūpinasi mokinių iš socialinę riziką patiriančių ir socialiai remtinų šeimų padėtimi bei vykdo jų apskaitą;
  • kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija.
Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas :

1) įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas),
2) konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja),
3) vadybinę (organizuoja,telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako),
4) korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja),
5) šviečiamąją (informuoja, aiškina),
6) koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia- perduoda informaciją),
7) prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti),
8) teisinę (atstovauja, gina interesus),
9) socialinio ugdymo.
Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ
Eglė Laumelienė / 2021 m. 17 kovo d.
5-8 klasių moksleivių vaizdo įrašų konkursas
PRALEIDŽIU PROGĄ PASITYČIOTI

Sukurk vaizdo įrašą, atskleidžiantį kas padeda susilaikyti nuo kitą žmogų žeminančio ar skaudinančio elgesio, kas padeda praleisti progą pasityčioti iš kito.

VAIZDO ĮRAŠO FORMATAS LAISVAI PASIRENKAMAS
ĮRAŠO TRUKMĖ – 2 MIN.

Įrašų lauksime iki 2021 m. balandžio 9 d. 23.59 val.
e.paštu : europosklubo@gmail.com

Konkursą organizuoja Patyčių prevencijos darbo grupė.

Dėl socialinės-pedagoginės pagalbos mokiniams ir jų tėvams
Primename, kad iškilus klausimams dėl socialinių, pedagoginių sunkumų, visada galite kreiptis į mokyklos
socialines pedagoges.
1-4 kl. mokinių socialinė pedagogė
Jolanta Noreikienė. El.paštas: jolanta.noreikiene@mmazvydas.lt, tel.nr: 868517947.
5-8 kl. mokinių socialinė pedagogė
Dainora Lūžaitė. El.paštas: dainora.luzaite@mmazvydas.lt, tel.nr: +37068272136
Taip pat galima susisiekti Microsoft Teams programa ir žinutėmis per Tamo dienyną.
Pagarbiai,
Socialinės pedagogės Jolanta Noreikienė, Dainora Lūžaitė
Psichoaktyvios medžiagos, jų vartojimo prevencija
Lina Rinkauskaitė / 2020 m. 20 sausio d.
                       Psichoaktyvios medžiagos, jų vartojimo prevencija

Psichoaktyviosioms medžiagoms priskiriamos tokios medžiagos, kurios veikia žmogaus psichiką ir sukelia sveikatos ir elgesio sutrikimus. Psichoaktyviųjų medžiagų grupei priklauso ne tik narkotinės, psichotropinės medžiagos (neteisėtai vartojamos narkotinės ir psichotropinės medžiagos – narkotikai), bet ir alkoholis, nikotinas, kofeinas, raminamieji, migdomieji vaistai.    

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija – priemonės, skirtos užkirsti kelią psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui, kurios apima žinių apie šių medžiagų vartojimo žalą ir pasekmes teikimą, neigiamų nuostatų apie jų vartojimą formavimą, sveikos gyvensenos ir gyvenimo įgūdžių ugdymą. 

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija yra itin svarbi, nes šios medžiagos sukelia tiek priklausomybę, tiek fizines ir psichines ligas, socialines problemas, padidina sužalojimų riziką. 

Pastaraisiais metais Lietuvoje daug rašoma, kalbama ir diskutuojama apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją ir vykdomas prevencijos priemones, kurios padeda ne tik užkirsti kelią šių medžiagų vartojimui, bet ir siekia užtikrinti vaiko teises, saugumą ir sudaro tinkamas sąlygas vaikų socializacijai. Kviečiu Jus pasidomėti plačiau. 

Daugiau informacijos rasite prisegtame priede (Kodėl vaikai gali pradėti vartoti psichoaktyviąsias medžiagas, pirmasis žingsnis psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijoje – tėvų bendravimas su vaikais, naudingos nuorodos)
SOCIALINĖS PEDAGOGĖS JOLANTOS NOREIKIENĖS DARBO LAIKO GRAFIKAS
Savaitės diena Darbo laikas (val.) Pietų pertrauka
Mokinių, pedagogų, klasių Tiriamasis ir organizacinis
auklėtojų, kitų specialistų, darbas už mokyklos ribų,
tėvų (globėjų) konsultavimas konsultacijos su kitais
mokykloje specialistais, mokinių
lankymas namuose
Pirmadienis 8.00 – 15.00 15.00-17.30 12.00-12.30
Antradienis 8.00 – 15.00 15.00-17.30 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00 – 15.00 15.00-17.30 12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 15.00 15.00-17.30 12.00-12.30
Penktadienis 8.00 – 15.00 15.00-17.30 12.00-12.30
Smurto ir patyčių prevencijos lankstinukas
Dešimt Janušo Korčako priesakų apie vaikų auklėjimą
Janušas Korčakas (1878/1879 m. – 1942 m.) – žymus žydų kilmės lenkų pedagogas, rašytojas,
publicistas, gydytojas ir visuomenės veikėjas, Lenkijos kariuomenės karininkas. Tikrasis Janušo Korčako
vardas – Henrikas Holdšmitas. Jis gimė Lenkijos žydų šeimoje, namuose, kuriuose viešpatavo
kosmopolitizmo bei aukštosios lenkų kultūros dvasia. Henrikas buvo labiau lenkas nei žydas – jis mylėjo
Lenkiją, jos kalbą, žmones ir gamtą, tačiau atėjus lemiamam laikui, sąmoningai pasirinko tragišką žydo
likimą. Sakoma, kad jis triskart atsisakė gelbėti savo gyvybę.
Pirmą kartą tai įvyko, kai Janušas priėmė sprendimą neemigruoti į Palestiną prieš pat Lenkijos okupaciją,
kad prieš baisiuosius įvykius nepaliktų likimo valiai jo įkurtų ir vadovaujamų Našlaičių namų.
Antrą kartą – kai atsisakė bėgti iš Varšuvos geto.
Trečią – kai visi Našlaičių namų gyventojai jau sulipo į traukinio vagoną, kuris turėjo nugabenti juos į
koncentracijos stovyklą. Pasakojama, kad prie J. Korčako priėjo SS karininkas ir paklausė, ar jis parašęs
knygą vaikams „Karalius Motiejukas Pirmasis“, ir pasakė:
– Skaičiau tą knygą vaikystėje. Gera knyga. Jūs galite būti laisvas.
– O vaikai?
– Vaikai važiuos. O jūs galite palikti vagoną.
– Klystate. Negaliu. Ne visi žmonės – niekšai.
Po kelių dienų Treblinko mirties stovykloje Korčakas, kartu su savo vaikais, įėjo į dujų kamerą. Pakeliui į
mirtį Korčakas laikė ant rankų pasilpusį berniuką, šalia ėjo mergytė – rašytojas nieko neįtariantiems
mažyliams sekė pasaką. Kiti vaikai buvo gražiai išrikiuoti – liudytojai nebuvo matę tokios tvarkingos
kolonos, žygiuojančios į mirtį…
Kaip kažkas pastebėjo, iš esmės galima būtų daugiau nieko nežinoti apie J. Korčaką. Tik perskaityti 10
priesakų, rekomenduotų šio įstabaus žmogaus vaikų auklėjimui:
1. Nelauk, kad tavo vaikas bus toks, kaip tu arba toks, kaip tu nori. Padėk jam tapti savimi, o ne tavimi.
2. Nereikalauk iš vaiko užmokesčio už viską, ką tu dėl jo padarei. Tu davei jam gyvenimą, kaip jis gali
atsidėkoti tau? Jis duos gyvenimą kitam, tas – trečiam, ir tai nekintantis dėkingumo dėsnis.
3. Neliek vaikui savo nuoskaudų, kad senatvėje nevalgytum karčios duonos. Nes ką pasėsi, tai ir užaugs.
4. Nežiūrėk į jo problemas iš aukšto. Gyvenimas kiekvienam duotas pagal jėgas, ir būk tikras – jam jis
nėra mažiau sunkesnis, nei tau, o galbūt, ir daugiau, kadangi jis neturi patirties.
5. Nežemink!
6. Nepamiršk, kad patys svarbiausi žmogaus susitikimai – tai susitikimai su vaikais. Kreipk į juos didesnį
dėmesį – mes niekada negalime žinoti, ką sutinkame vaikelyje.
7. Nekankink savęs, jeigu negali kažko padaryti dėl savo vaiko, tiesiog atsimink: dėl vaiko padaryta
nepakankamai, jei nepadaryta visa, kas įmanoma.
8. Vaikas – tai ne tironas, kuris užvaldo visą tavo gyvenimą, jis ne vien tavo kūnas ir kraujas. Tai brangi
taurė, kurią Gyvenimas tau davė saugoti bei įžiebti jame kūrybinę ugnį. Tai išlaisvinta motinos ir tėvo
meilė, pas kuriuos augs ne „mūsų“, „nuosavas“ vaikas, bet siela, patikėta saugojimui.
9. Mokėk mylėti svetimą vaiką. Niekada nedaryk svetimam tai, ko nenorėtum, kad darytų tavajam.
10. Mylėk savo vaiką visokį – netalentingą, nesėkmingą, suaugusį. Bendraudamas su juo – džiaukis, nes
vaikas – tai šventė, kuri kol kas su tavimi
Dar kelios J.Korčako mintys:
Tie, kurie neturėjo nerūpestingos, tikros vaikystės, kenčia nuo to visą gyvenimą.
Tik mylintis gali reikalauti, o nemylintis ir galvos neturėtų glostyti.
Jūs sakote: „Vaikai mus nuvargina:. Jūs teisūs. Jūs aiškinate: „Reikia nusileisti iki jų supratimo.“
Nusileisti, pasilenkti, susilenkti, susispausti. Klystate! Ne nuo šito mes pavargstame. Nuo to, kad reikia
pakilti iki jų jausmų. Pakilti, atsistoti ant pirštų galų, tiestis. Kad neįskaudintume.
(straipsnis publikuotas www.bernardinai.lt)
Dieninė stovykla ,,Tai daugiau nei sportas“ socialiai remtiniems mokiniams
1-4 KLASIŲ DIENINĖ VASAROS STOVYKLA
„TAI DAUGIAU NEI SPORTAS”

2019 metais birželio 10-21 d. mokykloje vyks 1-4 klasių mokinių, kuriems yra skiriamas nemokamas maitinimas, dieninė vasaros stovykla “Tai daugiau nei sportas” – atradimų, kūrybinių galių, sveiko gyvenimo būdo ir sėkmės siekianti stovykla. Stovykla vaikams nemokama, finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programos ir paramos maitinimui lėšomis.Šių metų vasaros poilsio stovykloje: edukacinis  projektas “Keliaujanti cirko laboratorija”, projektas “Mokausi iš kino”, žygiai pėsčiomis, konkursai ir varžybos, susitikimai su sportininkais, policininkais, gaisrininkais, edukacinės programos Pilaitės malūne, Neries regioniniame parke, Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre, V.Kasiulio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, išvykos į kiną, teatrą, mini zoologijos sodą.Mokiniai labai, labai, labai laukiami stovykloje. Registracija birželio 10 d. 9.00 val. M.Mažvydo progimnazijoje (Vydūno 17A).


Stovyklą organizuojanti pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų komanda

STOVYKLOS „ TAI DAUGIAU NEI SPORTAS “
VEIKLOS PROGRAMA  

BIRŽELIO 10 d. (pirmadienis)                  
Cirko spektaklis “Kur išvažiavo cirkas?”                   
Interaktyvi ed. pamoka “Keliaujanti cirko laboratorija”.                   
Stovyklos ir saugaus sportavimo bei elgesio taisyklės.                   
Fizinio aktyvumo edukacija.                

BIRŽELIO 11 d. (antradienis)                   
Pavilnio mini zoologijos sodas, Jaunųjų gamtininkų centras.                   
Sveikatos priežiūros specialistės paskaita “Saugi vasara”.                   
Sveikos gyvensenos edukacija.   

BIRŽELIO 12 d. (trečiadienis)                  
Kino teatras. Projektas “Mokausi iš kino.” Filmas.                  
Saugaus eismo klasė/Gaisrinė/BPC 112 ir susitikimas su darbuotojais.                     

BIRŽELIO 13 d. (ketvirtadienis)                 
Žygis: Pilaitės malūnas, senovinių padargų ekspozicija, “Kūrybinės dirbtuvės BEEPART”, Salotės ežeras.              
BIRŽELIO 14 d. (penktadienis)                  
Skautiškas žygis Pilaitėje drauge su skautais, aktyvios pramogos ir pietūs gamtoje.      

BIRŽELIO 17 d. (pirmadienis)                  
Dūkštos lankytojų centras, Neries regioninis parkas, žygis ir  edukacija “Gamtos pamoka” Karmazinų šile, prie  Neries, Karmazinų pažintinis takas, užkandžiai gamtoje.              

BIRŽELIO 18 d. (antradienis)                  
Saugomų teritorijų nacionalinis lankytojų centras, pažintinė teminė ekskursija, edukacija.              
Fizinio aktyvumo edukacija, žaidimai.  

BIRŽELIO 19 d. (trečiadienis)                  
Kino teatras. Projektas “Mokausi iš kino.” Filmas.                  
V. Kasiulio dailės muziejus ir Edukacinis centras.       

BIRŽELIO 20 d. (ketvirtadienis)                 
Lietuvos nacionalinis muziejus. Edukacija.                  
Muzikos, dainų ir šokio edukacija menų kab.                                 

BIRŽELIO 21 d. (penktadienis)                  
Teatras. Spektaklis.                  
13.00 val. stovyklos uždarymas, apdovanojimai aktų salėje.                  
Kūrybinių darbų paroda.
Ekskursija mokyklos muziejuje.

DIENOTVARKĖ
  ……….. kab.  
Eil. Nr.  Laikas Maitinimas (valgykla) Veiklos ( ……….. kab., veiklų/išvykų vietos)
1.
9.00 val. SVEIKI PUSRYČIAI Dienos planavimas ir siekiai.
2.
9.30 val.
EDUKACINĖS IR KT. VEIKLOS. ŽYGIAI/IŠVYKOS. SUSITIKIMAI.
3.
12.00 val. GARDŪS PIETŪS Gimtadieniai. Šventinės ir paminėtinos dienos.
4.
12.30 val.
EDUKACINĖS IR KT. VEIKLOS. ŽYGIAI/IŠVYKOS. SUSITIKIMAI.
5.
15.00 val. PAVAKARIAI Dienos  aptarimas, planas/pasiruošimas kt. dienai.
6.
Iki 15.30  val.
Stovyklos veiklų/kab. sutvarkymas.
    
IŠVYKŲ METU TURĖTI: Mokinio pažymėjimą, Vilniečio kortelę/bilietėlius, signalinę liemenę, kepuraitę nuo saulės, galima turėti vandens buteliuką.  

STOVYKLOS METU: patogi apranga ir avalynė, sportuojama su sportine avalyne, galiojantis Vaiko sveikatos pažymėjimas arba Medicininė pažyma vaikui, vykstančiam į stovyklą.
Patyčios tarp vaikų keliasi į socialinius tinklus
Net 76 proc. 9-16 metų Lietuvos vaikų turi savo asmeninį profilį socialinių tinklų svetainėse. Šis skaičius
kur kas didesnis už Europos vidurkį – profilius turi 59 proc. vaikų (tarptautinio tyrimo „EU Kids Online“
2012 m. duomenys). Apklausų rezultatai rodo, jog mūsų šalies vaikams stinga žinių apie internete
tykančius pavojus, todėl jie, nieko nenutuokdami, atskleidžia savo asmeninę informaciją. Daugiau nei
trečdalis apklaustųjų teigia, kad savo profilyje skelbia tokius duomenis, kaip telefono numeris ar namų
adresas, o 26 proc. prisipažįsta, kad visa jų skelbiama informacija yra prieinama viešai. Tai sudaro
sąlygas piktavaliams laisvai disponuoti į socialinius tinklus įkeltomis nuotraukomis ar kita informacija bei
ją panaudoti patyčioms.
„Socialiniuose tinkluose patyčios gana plačiai paplitusios, tačiau jas pastebėti, o juo labiau kontroliuoti –
itin sudėtinga, – sako „Vaikų linijos“ savanorių mokytoja, psichologė Ivona Suchodolska. – Dažniausiai
paaugliai „nedraugauja“ socialiniame tinkle su mokytojais ar tėvais, arba filtruoja jiems rodomą
informaciją. Todėl suaugusieji turi ribotas galimybes matyti, kas tarp jaunuolių vyksta virtualioje erdvėje.
Daugelis socialinių tinklų turi aiškią privatumo politiką, saugumo nustatymo taisykles. Pavyzdžiui,
„Facebook“ deda daug pastangų, kad vartotojai jaustųsi saugiai, žinotų, kur kreiptis pagalbos, jeigu
kažkas juos ima įžeidinėti, sukuria fiktyvų profilį ir pan. Socialiniame tinkle aiškiai nurodoma, kaip galima
užblokuoti žinutės siuntėją (skriaudėją), pranešti apie jį tinklo administratoriui, yra sukurta įvairių
saugiklių privatumo nustatymuose. Tačiau ne visi socialiniai tinklai tinkamai užtikrina savo vartotojų
saugumą. „Vaikų linijos“ savanorių mokytoja atkreipia dėmesį į suaugusiems mažiau žinomą, bet tarp
Lietuvos paauglių populiarų socialinį tinklą Ask.fm, kuris turi skurdžią privatumo politiką.
„Visi šio tinklo profiliai yra vieši, todėl net neužsiregistravus ir įvedus tik vardą bei pavardę, galima matyti
visus vaiko įrašus. Žinant, kad Lietuvoje vaikai, naudodamiesi internetu, dažnai registruojasi tikru vardu
ir pavarde bei nurodo kitą asmeninę informaciją, tampa ypač paprasta atpažinti vaiką, sužinoti labai daug
informacijos apie jį, jo gyvenamąją vietą, lankomą mokyklą ir pan.“, – pabrėžia I. Suchodolska. Pernai
elektroninės patyčios buvo antra pagal dažnumą vaikų ir paauglių „Vaikų linijai“ minima tema, susijusi su
internete kylančiais sunkumais. Psichologės teigimu, į „Vaikų liniją“ skambinantys ar elektroninius laiškus
rašantys vaikai pasakoja apie įžeidinėjimus viešoje internetinėje erdvėje, žinučių siuntinėjimą, šmeižimą,
apsimetimą kitu asmeniu, apgaulės būdu išgautą asmeninę informaciją, kuri paviešinama, kitus
sunkumus.
Dažnai vaikai neatskiria virtualaus pasaulio nuo realybės ir mano, kad socialiniame tinkle išsakytos
mintys ar atlikti veiksmai nepalies tikro gyvenimo. Tačiau virtualios patyčios veikia taip pat skaudžiai,
kaip ir realiame gyvenime, o kartais net skausmingiau – socialiniuose tinkluose pašaipos sklinda greitai ir
jas mato kur kas daugiau žmonių. Todėl „Vaikų linijos“ psichologė pataria tėvams nuolat kalbėtis su vaiku
apie tai, kas jam aktualu (daugumai paauglių virtualus bendravimas yra labai svarbi jų gyvenimo dalis),
domėtis vaiko savijauta, stebėti nuotaikos pokyčius, rodyti paramą. Svarbu ne tik palaikyti morališkai,
bet ir imtis realių veiksmų – pastebėjus patyčias, apie neleistiną elgesį informuoti socialinio tinklo
administratorius, kad šie imtųsi atitinkamų priemonių. Tam, kad galėtų padėti vaikams, tėvai turėtų
žinoti bent jau pagrindinius dalykus apie socialinius tinklus ir jų veikimo principus.
Atkreipti suaugusiųjų dėmesį į elektronines patyčias, vykstančias tarp vaikų, siekia ir „Vaikų linijos“ veiklą
palaikančios reklamos agentūros „Not Perfect“ sukurta socialinė reklama „Neprižiūrima virtuali erdvė –
ginklas vaiko rankose“ (http://y2u.be/9CccXEutlfc). Šią, tarptautinių apdovanojimų jau pelniusią reklamą,
vasarą transliuoja „Vaikų linijos“ informacinė rėmėja – LRT televizija.
„Vaikų linija“, jau trečius metus dalyvaudama Europos Komisijos projekte „Saugesnis internetas“, teikia
pagalbą vaikams ir paaugliams, susidūrusiems su elektroninėmis patyčiomis, sekstingu, (dalinimusi
intymaus turinio nuotraukomis ar žinutėmis), seksualiniu viliojimu ar kita bauginančia patirtimi,
naudojantis internetu. „Vaikų linijai“ galima skambinti telefonu 11 61 11, rašyti elektroninius laiškus arba
dalyvauti diskusijose interneto svetainės Vaikulinija.lt forume. Vaikų saugumo internete bei jame
kylančių grėsmių klausimais į „Vaikų linijos“ konsultantus gali kreiptis ir tėvai.
Projektą „Saugesnis internetas“ Lietuvoje pagal Europos Sąjungos programą įgyvendina VšĮ „Vaikų linija“,
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo informacinių technologijų centras (ITC),
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) ir asociacija „Langas į ateitį“, bendradarbiaujant su
TEO.
Naudingos nuorodos:
www.draugiskasinternetas.lt
www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/kontaktai/kontaktai
www.vaikulinija.lt
Draudžiama ir ribojama informacija:
www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/legal/info
Teisės aktai:
http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/legal/responsibility
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas