Mokinių medicininės pažymos
Gerbiami tėveliai,

Primename, kad vaikų sveikata turi būti patikrinta iki 2018 m. rugsėjo 15 d. Pažymos ugdymo įstaigai turi būti išduodamos šeimos gydytojo elektroniniu būdu. Informuokite gydytoją, kad mokyklai turite pateikti elektroninę pažymą. Popierinių sveikatos pažymų pristatyti į mokyklą nereikia.
Sveikatos priežiūra
Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos
teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos uždaviniai:
•Sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas.
•Pirmosios pagalbos teikimas.
•Sveikatinimo veiklos metodinės konsultacijos mokytojams, mokiniams, tėvams.
•Sveikos aplinkos mokykloje kūrimas stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius
sukelti ligas.
•Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
•Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
•Mokyklos aplinkos atitikties, ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos
•priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
•Informacijos apie kasmetinius sveikatos patikrinimus pateikimas, informacijos reikalingos sporto
•varžyboms rengimas, pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes.
•Informacijos rinkimas apie lėtines ir infekcines ligas, traumatizmo profilaktika.
•Projektinės veiklos moksleivių sveikatos stiprinimo ir saugojimo srityse vykdymas.
Kontaktai
Aistė Gedminienė
+37067294288
el. paštas amatulaityte@gmail.com
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas