SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2022–2023 MOKSLO METAIS
Vilma Junevičienė / 2022 m. 15 liepos d.
 
KVIETIMAS TĖVAMS Į PRAŠYMŲ PATEIKIMO EL. BŪDU MOKYMUS
 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrius 
2022 metų liepos 26 ir 28 dienomis (Centrinėje bibliotekoje, Žirmūnų g.6) kviečia mokinių tėvus / globėjus / rūpintojus į el. prašymo pateikimo per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) mokymus „Kaip elektroniniu būdu pateikti prašymus socialinei paramai mokiniams gauti: dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti?“.

Registracija iki 2022 metų liepos 22 d. gintare.bareikaite@vilnius.lt

Primename, kad priešmokyklinukams, pirmokams, antrokams mokyklose organizuojamas nemokamas maitinimas. Prašymų teikti nereikia.


Martyno Mažvydo progimnazijos socialinės pedagogės
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021 – 2022 MOKSLO METAIS
Eglė Laumelienė / 2021 m. 8 liepos d.

NEMOKAMAS MAITINIMAS IR PARAMA MOKINIO REIKMENIMS NAUJOVĖS:

• Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams/ rūpintojams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo.

Tėvai (globėjai / rūpintojai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos. Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021 – 2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d. el. būdu:
www.spis.lt; https://paslaugos.vilnius.lt;
paštu Socialinių išmokų skyriui (Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius); nuvykus į Vilniaus miesto savivaldybės bendrą klientų aptarnavimo centrą (Konstitucijos pr. 3, I a.) – galioja tik vykdant kontaktinį aptarnavimą; mokyklai (prašymas bus perduotas Socialinių išmokų skyriui).

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite prisegtame dokumente. Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašome kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545,
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas, soc. pedagogus.
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021 – 2022 MOKSLO METAIS
Eglė Laumelienė / 2021 m. 8 liepos d.
NEMOKAMAS MAITINIMAS IR PARAMA MOKINIO REIKMENIMS
NAUJOVĖS:
• Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose /
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo
liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams/ rūpintojams) teikti prašymą savivaldybių
administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai / rūpintojai) turi teisę per mokyklos
administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus
poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).
• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21
metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos
klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.
Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021 – 2022 mokslo metais
galima teikti nuo liepos 1 d. el. būdu: www.spis.lt; https://paslaugos.vilnius.lt; paštu Socialinių išmokų
skyriui (Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius); nuvykus į Vilniaus miesto savivaldybės bendrą klientų
aptarnavimo centrą (Konstitucijos pr. 3, I a.) – galioja tik vykdant kontaktinį aptarnavimą; mokyklai
(prašymas bus perduotas Socialinių išmokų skyriui).
Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros
poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).
Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite prisegtame dokumente.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašome kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių
tel. 8 700 35545,
Pirmokų teisės į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Dokumentų pateikimas nuo liepos 1 d.
Vilma Junevičienė / 2020 m. 30 birželio d.
2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl
visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio
ugdymo programą pirmoje klasėje įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui būtų skirti nemokami pietūs 2020-2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti
prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Užpildytą prašymą – paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 (A) forma pridedama) galima
pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklai.
Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt<http://www.spis.lt>
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos
mokiniams skyrimas <https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas->
užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.
lt<mailto:sis@vilnius.lt>;
– siųsti Socialinių išmokų skyriui, adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
– Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 (konsultuos, prašymą besikreipiančio
asmens vardu užpildys specialistas);
– pateikti Martyno Mažvydo progimnazijos raštinei, Vydūno g.17A, LT-06206 Vilnius užpildytą prašymo –
paraiškos originalą (kitą darbo dieną perduodama Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis
ryšio priemonėmis).
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos
mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl
Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19
„Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas