SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021 – 2022 MOKSLO METAIS
Eglė Laumelienė / 2021 m. 8 liepos d.

NEMOKAMAS MAITINIMAS IR PARAMA MOKINIO REIKMENIMS NAUJOVĖS:

• Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams/ rūpintojams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo.

Tėvai (globėjai / rūpintojai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.

• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos. Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021 – 2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d. el. būdu:
www.spis.lt; https://paslaugos.vilnius.lt;
paštu Socialinių išmokų skyriui (Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius); nuvykus į Vilniaus miesto savivaldybės bendrą klientų aptarnavimo centrą (Konstitucijos pr. 3, I a.) – galioja tik vykdant kontaktinį aptarnavimą; mokyklai (prašymas bus perduotas Socialinių išmokų skyriui).

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite prisegtame dokumente. Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašome kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545,
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų administracijas, soc. pedagogus.
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021 – 2022 MOKSLO METAIS
Eglė Laumelienė / 2021 m. 8 liepos d.
NEMOKAMAS MAITINIMAS IR PARAMA MOKINIO REIKMENIMS
NAUJOVĖS:
• Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose /
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo
liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams/ rūpintojams) teikti prašymą savivaldybių
administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai / rūpintojai) turi teisę per mokyklos
administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus
poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).
• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21
metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos
klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.
Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021 – 2022 mokslo metais
galima teikti nuo liepos 1 d. el. būdu: www.spis.lt; https://paslaugos.vilnius.lt; paštu Socialinių išmokų
skyriui (Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius); nuvykus į Vilniaus miesto savivaldybės bendrą klientų
aptarnavimo centrą (Konstitucijos pr. 3, I a.) – galioja tik vykdant kontaktinį aptarnavimą; mokyklai
(prašymas bus perduotas Socialinių išmokų skyriui).
Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros
poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).
Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite prisegtame dokumente.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašome kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių
tel. 8 700 35545,
Pirmokų teisės į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Dokumentų pateikimas nuo liepos 1 d.
Vilma Junevičienė / 2020 m. 30 birželio d.
2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl
visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio
ugdymo programą pirmoje klasėje įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui būtų skirti nemokami pietūs 2020-2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti
prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Užpildytą prašymą – paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 (A) forma pridedama) galima
pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklai.
Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt<http://www.spis.lt>
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos
mokiniams skyrimas <https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas->
užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.
lt<mailto:sis@vilnius.lt>;
– siųsti Socialinių išmokų skyriui, adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
– Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 (konsultuos, prašymą besikreipiančio
asmens vardu užpildys specialistas);
– pateikti Martyno Mažvydo progimnazijos raštinei, Vydūno g.17A, LT-06206 Vilnius užpildytą prašymo –
paraiškos originalą (kitą darbo dieną perduodama Socialinių išmokų skyriui paštu arba elektroninėmis
ryšio priemonėmis).
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos
mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl
Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19
„Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.
Važiavimo išlaidų kompensavimo ataskaita
1-5 klasių mokinių dieninė vasaros stovykla “Tai daugiau nei sportas”
2017 metais birželio 1-16 d. mokykloje vyks 1-5 klasių mokinių, kuriems yra skiriamas nemokamas
maitinimas, dieninė vasaros stovykla „Tai daugiau nei sportas“ – atradimų, kūrybinių galių, sveiko
gyvenimo būdo ir sėkmės siekianti stovykla.
Šių metų stovyklos naujovės:
žygiai pėsčiomis, susitikimai su žmonėmis – herojais, veiklų kambariai (knygų svetainė, kūrybinės
dirbtuvės, mados teatras, stalo žaidimai, sportinės veiklos).
Mokiniai labai, labai, labai laukiami.
Stovyklą organizuojanti pedagogų komanda
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas.
Eglė Laumelienė / 2016 m. 8 gruodžio d.
Socialinė parama mokiniui
Eglė Laumelienė / 2016 m. 28 sausio d.
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas