5-8 klasių tėvų konsultavimo laikai
Individulių pokalbių su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) laikas
(pilaitės gimnazijos patalpose)
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas