Praleistų pamokų teisinimas
Praleistų pamokų teisinimai fiksuojami Praleistų pamokų teisinimo lapuose. Praleistų pamokų teisinimo
lapai turi būti su tėvų (globėjų) parašais.
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas