Praleistų pamokų teisinimas
Eglė Juraitytė / 2014 m. lapkričio 26 d.
Praleistų pamokų teisinamai fiksuojami Praleistų pamokų teisinimo lapuose. Praleistų pamokų teisinimo
lapai turi būti su tėvų (globėjų) parašais.
Mokinių tėvai (globėjai):
informuoja klasės vadovą telefonu / elektroniniu paštu / žinute elektroniniame dienyne apie vaiko
neatvykimą į mokyklą pirmąją neatvykimo dieną, nurodo priežastis, grįždamas į mokyklą, mokinys privalo
tą pačią dieną klasės vadovui pristatyti medicininę pažymą arba parodyti Praleistų pamokų teisinimo lapą
su tėvų (globėjų) įrašu;
be labai svarbios priežasties neturėtų planuoti, kad pamokų metu jų sūnus ar dukra eitų pas gydytojus
ar tvarkytų kitus reikalus;
esant būtinybei anksčiau išeiti iš mokyklos Praleistų pamokų teisinimo lapuose iš anksto nurodo išėjimo
laiką bei priežastį;
ne rečiau kaip kartą per dvi savaites patikrina vaiko lankomumą elektroniniame dienyne (pradinėje
mokykloje – kiekvieną savaitę).
Praleistų pamokų teisinimo lapus tėvai (globėjai) ar kitas įgaliotas asmuo užpildo ne vėliau kaip kitą dieną
po praleistos pamokos(-ų).
Tėvai Praleistų pamokų teisinimo lapuose gali teisinti mokinio praleistas pamokas, bet ne daugiau kaip
už tris iš eilės praleistas dienas per trimestrą;
Jei mokinys serga daugiau kaip tris dienas, tėvai turi kreiptis į gydytojus ir po ligos pateikti medicininę
pažymą (F 094/a) apie ligą.
Prisegti failai
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas