Prašymas vykti į kelionę
Administrator / 2022 m. 26 balandžio d.
PATVIRTINTA
Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos direktoriaus
2011 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V- 243
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS TVARKA
Mokinių pažintines keliones su tėvais rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu,
savaitgaliais ir švenčių dienomis.
Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms / savaitėms į pažintinę / poilsinę kelionę pamokų metu:
2.1. tėvai (globėjai) turi pateikti prašymą;
2.2. tėvai (globėjai) ar / ir mokinys savo prašymą turi suderinti su klasės vadovu;
2.3. tėvai (globėjai) ar / ir mokinys turi suderinti jį su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju.
Prašymai pateikiami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.
Grįžęs iš kelionės, mokinys suderina su mokytoju temas, kurias turi savarankiškai išsianalizuoti ir
atsiskaityti per dvi darbo savaites.
Atsiskaitymo formą ir įvertinimo būdą parenka mokytojas.
Prašymas gali būti netenkinamas, jei mokinys:
6.1. praleidžia nemažai pamokų be pateisinamos priežasties;
6.2. laiku neatsiskaito už kontrolinius, savarankiškus ir kt. darbus.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas