Išlydime aštuntokus!
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. birželio 15 d.
Sveikiname užbaigus 8 – ąją klasę,
Linkime visur ir visada širdy neštis Mažvydo
dvasią.
O ta dvasia skatina kurti, dalintis, dovanoti
Ir veltui laiko neeikvoti!
8-erius metus draugavome: mokėmės, žaidėme,
iškylavome,
O štai šiandien jau atsisveikint laikas –
Susigraudina ne vienas vaikas.
Direktorius kaip geras tėvas –
Kantrus, protingas, rūpestingas.
Kiekvienas vaikas jo globa apgaubtas,
Kiekvienas vaikas Mažvyde laimingas.
8-eri metai, praleisti Martyno Mažvydo progimnazijoje,
patys gražiausi vaikystės ir paauglystės metai.
Per tuos metus daug ko išmokote:
gražiai ir nesavanaudiškai bendrauti,
bendradarbiauti, kartu kurti,
įgyvendinti svajones ir siekius.
Kaip gera neštis mokyklą širdy,
Kaip gera žinoti, kad vaikystės draugą turi,
Su kuriuo mokykloje susipažinai
Ir draugu visam gyvenimui likai.
Užversite Martyno Mažvydo progimnazijos duris
ir iškeliausite platesniais gyvenimo keliais –
būsite solidūs ir orūs gimnazistai,
bet niekada nepamirškite savo
pirmosios mokyklos,
kurioje liko gražiausi ir šviesiausi jūsų
vaikystės prisiminimai:
vaikystės draugai ir pirmieji mokytojai.
Išeinate į platųjį pasaulį,
Bet prisiminimas lieka,
Jis lieka nuotraukose, šokyje, dainoj.
Jis lieka gražiose svajonėse ir siekiuose,
Jis lieka užfiksuotoje akimirkoj gražioj.
Išlydime jus ir linkime kuo didžiausios
sėkmės,
džiugių gyvenimo akimirkų,
gerų ir ištikimų draugų,
rūpestingų ir atsidavusių mokytojų.
Ir tegu Martyno Mažvydo progimnazija
lieka gražiausiuose jūsų prisiminimuose.
Tekstas lietuvių kalbos mokytojos
Jūratės Ratautienės
Lik sveika, antroji klase!
Jūratė Kurlavičienė / 2020 m. birželio 7 d.
Štai ir baigėsi antri mokslo metai. Tik jie buvo kitokie nei įprastai, kupini naujų iššūkių ir vyko nuotoliniu
būdu. Antrokai mokėsi naudojant Zoom programą, kurios metu buvo demonstruojamos skaidrės ir video
medžiaga. Mokiniai išmoko patys atlikti įvairias užduotis ir testus elektroninėse mokymosi aplinkose ,,
Ema“ ir ,,Eduka“. Pagelbėdavo vaikams ir tėveliai, jei iškildavo sunkumų. Paskutinę mokslo metų dieną
Zoom pamokoje svečiavosi dailininkas Paulius Juodišius. Jis kartu su mokiniais kūrė pasaką apie ančiuką,
slieką ir vištą, kurie kepė pyragus ir duoną. Dailininkas su mokinių pagalba piešė veikėjus, kūrė ir dainavo
dainelę apie gyvūnus. Buvo smagu pasijusti mažaisiais menininkais.
Pijaus mama Lineta K. ,,Labai noriu padėkoti 2 j klasės mokytojoms už puikias idėjas, už aiškiai
išdėstytas skaidres, už pagalbą vaikams video pamokų metu. Tariame didelį, nuoširdų ačiū, ypač
mokytojai Jūratei, kuri kiekvieną dieną vedė pamokas, domėjosi kiekvienu vaiku, įdėjo daug pastangų,
kad viskas vyktų sklandžiai. Nuotolinis mokymas 2 j klasės mokinius išmokė vienytis – kurti, kelti idėjas,
dalintis vertinga informacija, kiekvienam vaikui tapti savarankiškesniu“.
Mokiniai parašė laiškus mokytojai ir su tėveliais sukūrė filmuką, kuriame dėkoja mokytojams už jų
kantrų darbą, atliktą su meile. Viktorija Š. ,,Šiais metais man labai patiko išvykos su klase: į
Planetariumą, kur daug sužinojau apie Saulę, į Grikucio kaimą, kur patys kepėme blynus ir edukacija apie
muilo burbulus, kai pūtėme burbulus, juos gaudėme, perkėlėme ir jie nesusprogo. Kitais metais būtų
smagu nuvykti su klase į Nidos švyturį ir Delfinariumą. Linkiu mokytojoms ir draugams smagių vasaros
atostogų.“
Rasa Z. ,,Miela mokytoja, ačiū už šiuos mokslo metus. 2 klasėje išmokau dauginti, dalinti, perskaičiau
nemažai pasakojimų, istorijų, knygų ir daug naujo sužinojau. Norėčiau padėkoti už įdomias pamokas ir
užduotis ir palinkėti visiems sveikatos, laimės ir puikių įspūdžių atostogaujant“.
Jūratė Kurlavičienė
Dėmesio – konkursas!
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. gegužės 20 d.
Paskaita “Ar garini, ar rūkai, vis tiek save žudai“
Dainora Lūžaitė / 2020 m. kovo 4 d.
Mokykla dalyvavo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamame ir Sveikatos
apsaugos ministerijos administruojamame projekte, paskaitoje “Ar garini, ar rūkai, vis tiek save žudai”
apie elektroninių cigarečių žalą sveikatai.
Dalyvavo mokiniai iš 6 pp, 7a, 7d, 7 p, 7 e, 8 c klasių.
Paskaitos metu buvo kalbama apie mitus, susijusius su elektroninių cigarečių vartojimu, poveikiu,
pasekmėmis. Taip pat buvo galima pasinaudoti virtualios realybės akiniais, per kuriuos mokiniai pamatė,
kaip elektroninės cigaretės veikia jų organizmą.
Mažvydiečiai – tarp aktyviausių!
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. vasario 26 d.
Vilniaus Martyno Mažvydo bendruomenė niekuomet nesėdi
sudėjusi rankų. Mokiniai kartu su mokytojais nuolat dalyvauja ne
tik mokyklos aktyvistų organizuojamuose renginiuose, bet ir
Vilniaus mieste vykstančiose šventėse. Vieni dainuoja, kiti šoka,
treti savo jėgas išbando pačiose įvairiausiose sporto rungtyse.
Ne veltui vasario 26 dieną mūsų mokyklos atstovai buvo
pakviesti į menų fabrike „Loftas“ Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos suorganizuotą šventę, kur buvo įteiktas
„Aktyviausios mokyklos“ apdovanojimas. Šiais metais Vilniaus
miesto mokykloms buvo padėkota už iniciatyvą, fizinio aktyvumo
skatinimą, drąsą, aktyvų bendradarbiavimą, dalyvavimą
projektuose, kūrybiškumą bei Vilniaus miesto garsinimą. Vilniaus
Martyno Mažvydo progimnazijos mokiniai į renginį atvyko kartu su
lietuvių kalbos mokytoja Renata Maslauskiene, anglų kalbos
mokytoja Loreta Kamarauskiene bei pavaduotoja Daina Černiene.
Šventės dalyviai galėjo ne tik išgirsti Vilniaus mero pavaduotojo
Vytauto Mitalo sveikinimo žodį aktyviausioms mokykloms, bet ir
pasidžiaugti interaktyviomis pramogomis: stalo futbolu, pramoga
su VR akiniais, išgirdo daugiau apie savanorystę ir jos teikiamą
naudą.
Po iškilmingų apdovanojimų bei sveikinimų visų susirinkusiųjų laukė populiarios hiphopo muzikos
grupės „8 Kambarys” koncertas. Šventė mokiniams bei mokytojams paliko didelį įspūdį.
Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams ir visiems dalyviams!
Tikime, kad šis apdovanojimas paskatins mokyklos bendruomenę dar aktyviau dalyvauti įvairiuose
renginiuose. Juk mūsų progimnazijoje tiek daug šaunių ir talentingų mokinių!
Renata Maslauskienė ir Loreta Kamarauskienė
Smagios tėvelių pamokos 2 h klasėje
Audronė Vildžiūnaitė Pukėnė / 2020 m. vasario 24 d.
Jau tapo tradicija 2 h klasėje kelias pamokas per mokslo metus vesti mokinių tėveliams. Pirmoje klasėje apie sveiką gyvenseną vedė Erikos mama Gintarė, apie knygų pasaulį – Rapolo mama Živilė. 
O šiemet braižybos ypatumų mokė Nojaus tėtis Darius.  Vaikai nusibraižė pieštuko brėžinį-išklotinę. 
Artėjant kovo 11-osios šventei Ugnės K. mama Rasa mokė pasigaminti trispalvę segę. 
Tokios pamokas skatina mokinių kūrybiškumą,  bendradarbiavimą, džiugina vaikų širdis.
Sveikiname su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. vasario 16 d.
„Mūsų brangi tėvynė ne bergždžių ginčų, bet darbo reikalauja. Tik mokykimės tinkamai tarp savęs
susitaikyti, sugyventi. Užteks visiems ir vietos, ir darbo.“
Antanas Smetona
Europos klubas
Prisiminėme Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną
2020 m. sausio 13-ąją 7b ir 6pp klasės mokiniai kartu su klasės auklėtojomis Jūrate Ratautiene, Vilma
Junevičiene, Daiva Varslavėniene ir lietuvių k. mokytoja Renata Maslauskiene lankėsi Viniaus televizijos
bokšte, kur pagerbė Laisvės gynėjų atminimą, aplankė Laisvės kovų muziejų, apžiūrėjo fotografo
Pauliaus Lileikio fotografijų parodą, pasakojančią apie 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykius. Taip pat mokiniai
apžiūrėjo nacionalinio mokinių piešinių konkurso “Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija” laureatų
darbų parodą “Piešiu istoriją”.
Vilniaus TV bokštas mena kruvinus 1991 m. sausio 13-osios nakties įvykius, kurių metu prie TV bokšto
žuvo 14 žmonių: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas,
Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas
Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas
Koncevičius (Vytautas tragišką 1991 m. sausio 13-osios naktį saugojo TV bokšto vartus ir buvo
sužeistas, nuo sužeidimų 1991 m. vasario mėn. mirė). Tris bokšto gynėjus (L.Asanavičiūtę, R.Jankauską
ir A.Kavoliuką) suvažinėjo tankai, kiti gynėjai mirė nuo įvairių šautinių sužeidimų. 9 žuvusieji yra palaidoti
Vilniaus Antakalnio kapinėse, kiti – jų gimtuosiuose miestuose. Pusė žuvusiųjų buvo jaunesni nei 25 metų
amžiaus.
Gynėjų žuvimo vietas dabar mena prie TV bokšto pastatyti nedideli granito obeliskai. Šalia pasodinti
medžiai – ten, kur krito vyrai, auga ąžuoliukai, o L.Asanavičiūtės žūties vietoje auga liepaitė.
1992 m. pirmajame TV bokšto aukšte buvo įrengta, o 2016 m. atnaujinta ekspozicija Sausio 13-osios
aukoms atminti.
7b ir 6pp klasės mokiniai uždegė atminimo žvakeles prie Laisvės gynėjų atminimo lentos ir prie granito
obeliskų, pastatytų Laisvės gynėjų žuvimo vietose.
7b klasės mokiniai sausio 15 d. Marijos tarnaičių vienuolyne, Pavilnyje aplankė Laisvės premijos laureatę
vienuolę disidentę Felicją Nijolę Sadūnaitę, klausėsi įdomių jos pasakojimų, uždavė klausimų.
6pp klasė sausio 16 d. apsilankė ir prie Lietuvos laisvės gynėjo Antano Sakalausko memorialinės lentos
Įsruties gatvėje, Pilaitėje. Antanas Skalauskas dalyvavo 1991 m. Sausio 13-osios įvykiuose ir buvo
sužeistas. 6pp kl. mokiniai prie ąžuolinio koplytstulpio uždegė atminimo žvakeles Laisvės gynėjui Antanui
Sakalauskui.
Laisvė – brangiausias mūsų tautos turtas, tad branginkime ir ginkime ją.
Jūratė Ratautienė, Renata Maslauskienė,
Vilma Junevičienė, Daiva Varslavėnienė
Sausio 13-osios minėjimas
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. sausio 13 d.
Minint 29-ąsias Sausio 13-osios metines mūsų
mokykloje skambėjo dainos žuvusiems už laisvę.
Pradinių klasių mokinius parengė muzikos mokytoja
Audronė Lašinskienė, o vyresnių klasių mokinių
pasirodymą – mokytojos Justina Kriščiūnienė bei
Eugenija Drungilienė.
Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą pagerbė
visa mokykla.
Mokiniai – mokiniams
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. sausio 10 d.
„Erasmus+KA2“ projekto „DiscriminACTion for a better
IntegrARTion“ nariai 2019 m. gruodžio mėn. dalinosi savo
patirtimi ir žiniomis su pradinių klasių mokiniais. 8b klasės
mokinės Aušra Brigita Gudabskaitė ir Miglė Jūraitė aplankė trečių
c,b,e,d, o Emilija Ražanauskaitė ir Austėja Švegždaitė – ketvirtų
a,b,d klasių mokinius.
8b klasės moksleivė Orinta Valavičiūtė dalijosi mintimis:
„Vykdėme sklaidą apie toleranciją, neįgaliuosius, jų teises.
Ypatingai kreipėme dėmesį į tai, jog net ir jauniausi mokiniai
turėtų žinoti, kad neįgalieji nėra kažkuo blogesni, jog dažnai
netinkamai su jais elgiamasi, pažeidžiamos jų teisės. Tikime, jog
turime pradėti ugdyti toleranciją kuo anksčiau, norime, jog
žmonės žinotų, kaip elgtis, kaip padėti, kaip bendrauti su
neįgaliaisiais. Daugeliui klausytojų kilo klausimų, nagrinėjome
juos kartu, pasakojome, kodėl dažnai nematome jų gatvėse ir
kodėl tai kenksminga bendruomenei. Kuo labiau stengėmės
pabrėžti, jog turėtume šilčiau juos priimti, paskatinti neįgaliuosius nebijoti bendrauti. Juk todėl ir yra
kuriamos bendruomenės! Išties pastebėjome didelę sklaidos problemą, matome, jog Lietuvoje būtina
mokyti visuomenę priimti kiekvieną. Kodėl mes visi tokie ,,primokyti“, lyg prigąsdinti, jog nereikia lįsti prie ,
,kitokių žmonių’’? Kiekvienas turime savų bruožų, savų skirtumų. Ar dėl to keičiasi mūsų teisės? Jei jau
gyvename laisvoje šalyje, turime gerbti kiekvieną gyventoją. Mums labai svarbu per ateinančias kartas
keisti įsisenėjusį požiūrį į neįgaliuosius, būtų džiugu, jei pamatytume vis daugiau darbo vietų, mokyklų,
kitų įstaigų, kuriose neįgalusis nebūtų išskiriamas.”
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas