Aštuntokų drožinėjimo darbai
Administrator / 2022 m. 23 kovo d.
Kitas aštuntokų pogrupis atliko kontūrinės drožybos darbus. Stebint darbus labiausiai džiugina pasirinkta
siužetų įvairovė. Mokiniai vaizduoja kas jiems aktualu, kuo gyvena, domisi, tai visas jų mikropasaulis.
Kviečiu visus pasigrožėti.
Technologijų mokytojas R.Rinkevičius
8-ų klasių mokinių darbai „Piešinys – matematikos uždavinys“
Kristina Jūraitė / 2022 m. 15 vasario d.
  Kaip ir kasmet, taip ir šiais metais, sausio mėnesį 8-ų klasių mokiniai dalyvavo integruotame matematikos ir informacinių technologijų projekte „PIEŠINYS – MATEMATIKOS UŽDAVINYS“. 
 Projekto tikslas – paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, naudojantis teksto redaktoriumi išreikšti savitas, drąsias, patrauklias matematikos uždavinio interpretacijas. 
  Piešinys kuriamas su Microsoft Word programos įterpimo komandos figūromis. Kūrybines užduotis mokiniai atliko IT pamokų metu. Geriausieji 5 darbai atrenkami ir siunčiami į tarptautinį konkursą, kuris šiais metais vyksta jau dešimtąjį kartą. 
   Na o kaip mokiniams pavyko, galite pasižiūrėti galerijoje.

IT mokytoja K. Jūraitė
Pasaulinė gyvūnijos ir gyvūnų globėjo švento Pranciškaus Asyžiečio diena
Spalio 4 d. visame pasaulyje švenčiama Pasaulinė gyvūnijos ir gyvūnų globėjo švento Pranciškaus Asyžiečio diena. Kasmet minimą dieną visuomenė skatinama susimąstyti, kokią svarbą mūsų gyvenime turi gyvūnai, atkreipti dėmesį į gyvūnų apsaugą bei elgesį su jais. 

Kviečiame pasižvalgyti į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 5-8 kl. mokinių augintinių virtualią parodą. 
Biologijos vyr. mokytoja Vilma Žikulina 
Trečiokai sveikina Mamytes
Administrator / 2021 m. 30 balandžio d.
Mamyte!
Mama!
Mama!
Šaukiu tave balsu.
Tai tu, mamyte mano,
Gražiausia iš visų.
Tai tu, mamyte mano,
Švelniausia iš visų,
Nuo tavo giedro šypsnio
Visuos namuos šviesu.
Pirma žolelė prausias
Saulutės spindesy.
Esi pati geriausia,
Nes mano tu esi.
/Violeta Palčinskaitė/
3 j ir 3 h klasių mokiniai per technologijų pamokas nuoširdžiai ir su meile kūrė atvirukus, rašė
sveikinimus ar laiškus savo Mamoms. Mokiniai derino spalvas, puošė ir dekoravo įvairiais gėlių žiedais
savo darbus. 3 h klasės mokiniai per muzikos pamoką klausėsi dainų apie mamą, piešė mamos portretą.
Džiaugiamės, kad mokiniai šias užduotis atliko itin kūrybiškai.
KOVAS – SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO BE PATYČIŲ
Vilija Malinauskienė / 2021 m. 7 balandžio d.
3-4 klasių mokiniai aktyviai prisidėjo prie šios iniciatyvos. Dalyvavo įvairiose veiklose, skirtose
atkreipti dėmesį į draugišką tarpusavio bendravimą, patyčių ir kitokio žeminančio elgesio prevenciją.
Klasių valandėlių metu buvo kalbama draugystės ir bendravimo temomis – kas padeda išlaikyti
draugystę ir draugus, o kas griauna; kas vaikus džiugina, o kas skaudina; apie emocijas, kurias sukelia
patyčios ir priekabiavimas; apie vaikų siūlomas išeitis ir kitomis artimomis bei aktualiomis temomis.
Mokiniai žiūrėjo ir aptarė trumpus edukacinius filmukus, kuriuose siūlomi įvairūs būdai, kaip sustoti ir
nepasityčioti, o kilusias ūmias emocijas išreikšti kitaip, nežeminant ir neskaudinant kitų.
3-4 klasių mokiniai kūrė ,,Draugystės knygas“, į kurias sudėjo piešinius, savo kūrybos eilėraščius,
rašinėlius, trumpus pasakojimus, patarles, draugiškos klasės receptus, žymių žmonių mintis.
Pradinių klasių mokytojos Asta L. ir Audra R.
Naujas straipsnis
Administrator / 2021 m. 2 balandžio d.
4g klasės mokiniai sveikina su šventomis VELYKOMIS!

Šiandien per dailės ir technologijų pamoką padėjome dažus ir teptukus į šalį. Mokinių rankose buvo tik kompiuterio pelytė, o mintyse – noras išmokti piešti kitaip. Taigi, mokėmės piešti Scratch programėle. Šį ,,meną“ vaikai įvaldė gana greitai, tad ėmėmės programavimo – privertėme margučius pajudėti. Kiek buvo džiaugsmo!
Pasidžiaukite ir jūs mokinių darbais. 
https://scratch.mit.edu/projects/510543291
https://scratch.mit.edu/projects/510544774
https://scratch.mit.edu/projects/510541698
https://scratch.mit.edu/projects/510541056/
https://scratch.mit.edu/projects/510540952
Paroda ,,Velykinis kiaušinis“
Administrator / 2021 m. 31 kovo d.
Gražiausia pavasario šventė – Velykos. Mūsų progimnazijos mokiniai (5p, 5pp, 5pr, 5e) per technologijų
pamokas pasiuvo linksmus margučius – veidukus, viščiukus – raštuotus ir dryžuotus.
Technologijų mokytoja Ana Podberezkina-Žvirblienė
Kitokia dailės ir technologijų pamoka 3 h klasėje
Administrator / 2021 m. 26 vasario d.
3 h klasės mokiniai per dailės ir technologijų pamokas sujungė dvi meno sritis: dailės žanrą –
natiurmortą ir fotografiją.
Natiurmortas (pranc. nature morte – negyvoji gamta) – dailės žanras; tapybos, kartais grafikos kūrinys,
kuriame dažniausiai vaizduojami negyvi daiktai, nuskinti vaisiai, gėlės ar kitokios žmogaus veiklos
atributai. Dailininkas specialiai komponuoja daiktus, ryškina jų struktūrą, erdvinius tarpusavio santykius.
Fotografija – vaizdų išsaugojimo technologija, naudojant mechaninius, cheminius ar skaitmeninius
metodus. Žodis kilęs iš graikų kalbos žodžių φως phos („šviesa“) bei γραφις graphis („teptukas“), kurie
kartu reiškia piešimas šviesa.
Trečiokai turėjo apgalvoti ir parinkti vietą savo natiurmortui, paieškoti ir nuspręsti, kokius daiktus naudos,
kaip juos sudės, komponuos. Tada savo natiurmortą turėjo nufotografuoti ir dar pabandyti nupiešti.
Visos natiurmortų nuotraukos gavosi įspūdingos, turinys skirtingas.
Nuotraukos, tai įrodymas, jog fotografija reiškia be galo daug, tai viena meno išraiškų. Visai nebūtina
turėti naujausio fotoaparato, norint įamžinti gražias akimirkas. Fotografuoti galime kiekvienas, tereikia
laiku nuspausti mygtuką.
Sėkmė Tarptautiniame konkurse!
Kristina Jūraitė / 2021 m. 20 vasario d.
    Piešime Microsoft Word programa… Ar tikrai? Mokytoja, jūs kažką painiojate! Ar tai įmanoma? Šį klausimą išgirdome pateikę temą mokiniams. Ilgainiui supratome – taip, tai tikrai įmanoma!
   Kad galima piešti Microsoft Word programa dabar jau gali patvirtinti ne tik IT mokytojos, bet ir 6-tų bei 8-tų klasių mokiniai. Moksleiviai sausio mėnesį nuotolinių informacinių technologijų pamokų metu, konsultuojami mokytojų, atliko užduotį, kurios tikslas buvo paskatinti mokinius kūrybiškai pažvelgti į matematiką, naudojantis teksto rengykle išreikšti savitas, drąsias, patrauklias matematikos interpretacijas.
    Mokiniams reikėjo Microsoft Word programa vien tik iš geometrinių figūrų sukurti piešinį ir jame paslėpti matematikos uždavinį arba piešiniu iš figūrų iliustruoti matematinio uždavinio sąlygą. Įdomiausi darbai buvo atrinkti ir išsiųsti į Tarptautinį matematikos ir informacinių technologijų konkursą „Piešinys=matematikos uždavinys“. Iš viso konkurse dalyvavo 495 mokiniai iš 121 mokyklos.
    Šį kartą konkurse sėkmė lydėjo šeštokę Saulę. Jos darbas pateko tarp geriausiųjų ir užėmė III vietą. 
 
Mokinius konsultavo mokytojos Kristina Jūraitė ir Irina Jakubauskienė. 
 Dėkojame visiems už kūrybiškumą! 
 Žemiau pateikiame nugalėtojos ir dar keletą darbų pavyzdžių.
Nupiešėme Lietuvos Laisvę
Administrator / 2021 m. 11 vasario d.
Nupiešiu aš Tėvynę, 
Banguojančius laukus. 
Nupiešiu Gedimimo pilį 
Ir skrendančius paukščius.
Nupiešiu mišką žalią, 
Dangaus mėlynę, saulę. 
Visas gimtinės grožis 
Suguls piešinyje. 
 A.Venclovaitė
Vasario 4-12d. 3j ir 3h klasių mokiniai mokėsi integruotai – lietuvių k., matematikos, dailės ir
technologijų pamokose domėjosi ir skaitė apie Lietuvos valstybės simbolius.
Lietuvių k. pamokose nagrinėjo V.Mozuriūno ,,Legendą apie Vilniaus pilį“, V.Tamulaičio ,,Petriuko
vėliavą“ ir išsiaiškino, kokią reikšmę Gedimino pilis turėjo Lietuvos istorijai, sužinojo, kodėl Lietuva
vadinama lietaus ir dainų šalimi. Matematikos pamokose matavo tautinių juostų ilgį ir perimetrą,
skaičiavo, kiek šiaudelių galima sunaudoti gaminant šiaudines saulutes, žvaigždutes, angelus ir sodus,
apskaičiavo, kiek kainuos protėvių palikimo daiktai, įsigyti mugėje- kanklės, skrynia, klumpės, verpstė,
austas rankšluostis, ąsotis, verpimo ratelis, mediniai žaislai – medinukai. Dailės ir technologijų pamokose
trečiokai piešė, konstravo iš buitinių atliekų, lipdė iš sniego, kūrė piešinius Paint programa ir sukūrė
įspūdingus darbelius apie įžymias Lietuvos vietoves – Gedimino pilį, Baltijos jūrą.
Mes džiaugiamės, kad gyvename laisvoje Lietuvoje. Būdami vieningi, nuoširdūs išliksime stiprūs ir
kursime Lietuvą, kuria galėsime didžiuotis. Tegul Valstybės atkūrimo diena įkvėpia visus naujiems
darbams. Tad branginkime ir saugokime mūsų Lietuvą ir jos Laisvę!
2022 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas