2020 m. nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatai (3-4 kl)
2020 m. nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatai (6-7 kl)
Bandomasis elektroninis testavimas 5 ir 7 klasėse
Bandomasis eNMPP 4 ir 8 klasėms
2020 m. pavasarį 4 ir 8 klasių mokiniai nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP)užduotis
atliks elektroniniu būdu. 4 klasės – matematikos, pasaulio pažinimo ir skaitymo; 8 klasės – matematikos,
gamtos mokslų, skaitymo ir socialinių mokslų. Tikslios šių NMPP vykdymo datos yra skelbiamos
2019–2020 mokslo metų patikrinimų tvarkaraštyje (nuoroda).
Siūlome susipažinti ir su mokiniais išbandyti elektronines pavyzdines 4 ir 8 klasių eNMPP
užduotis. Prie užduočių yra pateikta ir trumpa informacija apie jų trukmę, užduočių tipus bei
atlikimą. Užduotys pritaikytos atlikti kompiuteriu, o ne planšete.
Užduotis rasite spustelėję šią nuorodą. Prie TAO platformos junkitės per svečio prieigą. Rekomenduojama
naudoti Chrome naršyklę.
Atlikę testą, mokiniai iš karto matys rezultatą taškais.​
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2020 m.
Pastabos:

  • Elektroninis NMPP mokyklose bus vykdomas keliais srautais. Vienas mokinys atliks po vieną kiekvieno dalyko testą.
  • Sprendimai dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2 ir 6 klasėse dar nepriimti.
Bandomasis elektroninis 2019 m. nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai 2018-2019 m. m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m.
NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi
rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir
mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.
NMPP tvarkaraštis (https://www.nec.lt/failai/7893_NMPP2019_grafikas_2.pdf)
NMPP vykdymo aprašas (https://www.nec.lt/failai/6589_NMPP_patvirtintas_SMM_2017.pdf)
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2, 4 ir 6 klasėse.
NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas. Planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės
matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje. Daugiau informacijos dėl
8 klasės mokinių pasiekimų vertinimo bus paskelbta vėliau.
Standartizuotų testų rezultatai 2017/2018 m. m.
Standatizuotų testų rezultatai 2016-2017 m.m.
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas