Standartizuotų testų rezultatai 2018-2019 m. m.
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m.
NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi
rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir
mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.
NMPP tvarkaraštis (https://www.nec.lt/failai/7893_NMPP2019_grafikas_2.pdf)
NMPP vykdymo aprašas (https://www.nec.lt/failai/6589_NMPP_patvirtintas_SMM_2017.pdf)
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2, 4 ir 6 klasėse.
NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas. Planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės
matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje. Daugiau informacijos dėl
8 klasės mokinių pasiekimų vertinimo bus paskelbta vėliau.
Standartizuotų testų rezultatai 2017/2018 m. m.
Standatizuotų testų rezultatai 2016-2017 m.m.
Standatizuotų testų rezultatai 2016-2017 m.m.
Standartizuotų testų rezultatai 2015-2016 m. m.
Standartizuotų testų rezultatai 2015-2016 m. m.
Standartizuotų testų rezultatai 2014-2015m.m.
Standartizuotų testų rezultatai 2014-2015m.m.
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas