8e klasės išvyka į Vilniaus centrinį paštą
2015 m. spalio 20 dieną 8e klasės mokiniai su klasės auklėtoja Svetlana Semionova buvo nuvykę į
Vilniaus centrinį paštą, kur susipažino su pašto istorija ir teikiamomis paslaugomis, o taip pat su
įvairiomis žinių perdavimo priemonėmis ir būdais. Mokiniai pamatė, kaip skirstoma korespondencija,
pamatė senuosius ir naujuosius pašto ženklus.
Mokiniai sužinojo, kokius darbus atlieka pašto darbuotojai, susipažino su paštininko specialybe.
Išvyka į Lietuvos geležinkelių muziejų
2015 m. gruodžio 22 dieną 8e klasės mokiniai kartu su auklėtoja Svetlana Semionova lankėsi Geležinkelių
muziejuje. Muziejus įsikūręs istoriniuose 19 amžiuje pastatytuose Vilniaus geležinkelio stoties keleivių
rūmuose. Mokiniai susipažino su geležinkelių darbuotojų profesijų ypatumais. Taip pat susipažino su
Lietuvos geležinkelių istorija ir dabartimi. Mokiniai lauko ekspozicijoje apžiūrėjo autentiškus eksponatus ir
modelius. Edukaciniame užsiėmime sužinojo apie traukinių rūšis, jų greičius. Daug džiaugsmo suteikė
maketų salėje žaismingai riedantys maži traukinukai, pokalbis su mašinistu, kryžiažodžių sprendimas.
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas