Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai
Vilma Junevičienė / 2022 m. 7 gegužės d.

Šv. Florijono, ugniagesių globėjo, diena

Kasmet gegužės 4-ąją – Lietuvos ugniagesiai mini savo profesinę šventę, Šv. Florijono dieną. 8pp klasės mokiniai apsilankė renginyje, kuriame dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. Renginys vyko Vilniaus centre, Katedros aikštėje. Mes turėjome unikalią galimybę susipažinti su ugniagesių gelbėtojų profesija, jų aprūpinimu, įranga, stebėti jų darbo fragmentus. Apžiūrėjome gausią ekspoziciją, bendravome su ugniagesiais ir kitais specialistais, uždavėme klausimų ir išgirdome labai vertingų bei naudingų patarimų. Šią profesiją galima įgyti Ugniagesių gelbėtojų mokykloje ir po to siekti aukštojo išsilavinimo aukštosiose mokyklose. Galėjome pasimatuoti specialius kostiumus ir šalmus. Sužinojome, kaip pasirengti galimoms nelaimėms, kas turi būti išvykimo krepšyje, kur įsirengti dūmų detektorių, kaip naudotis gesintuvu ir kt. Patyrėme įspūdingas akimirkas ir sulaukėme labai daug staigmenų.

„Tai vienas iš darbų, kuris vertas pagarbos ir mūsų visų padėkos.“

8pp klasės kolektyvas
SPORTO SRITIES PROFESIJOS
Vilma Junevičienė / 2021 m. 19 birželio d.
           
              Susipažink su sporto srities profesijomis!


Birželis – profesinio veiklinimo mėnuo, kas metai vyksta respublikinė visuotinė iniciatyva ,,ŠOK į tėvų klumpes“.  5-8 kl. mokiniai dalyvavo karjeros ugdymo iniciatyvoje ,,Pažintis su sporto srities profesijomis“.

5-8 klasių mokiniai per fizinio ugdymo pamokas, sporto būrelius susipažino su sporto šakų, sporto klubų trenerių, šokio trenerių, sporto šakų teisėjų, fizinio ugdymo mokytojų, sporto psichologų, sporto medikų, kineziterapeutų ir kitomis profesijomis bei sporto klubais, sporto mokymo įstaigomis, Lietuvos sporto universitetu.


                                   Fizinio ugdymo mokytojai

Ugdymas karjerai
Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
 
Uždaviniai:
 
 • sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
 • ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • organizuoti profesinį veiklinimą – veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją, bei planuoti būsimą karjerą;
 • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
 • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas.   
Ugdymo karjerai organizavimas
 
Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į mokomųjų dalykų bendrąsias programas, klasių valandėles,  neformalųjį švietimą.   
Ugdymo karjerai paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais dokumentais:
 
 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.
 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.
 • Ugdymo karjerai programa.
 • Mokinių profesinio veiklinimo metodika.
 
Plačiau apie ugdymo karjerai programos vykdymą  mokyklos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: mukis.lt   
 
Ugdymo karjerai paslaugas progimnazijoje teikia karjeros koordinatorė Vladislava Pažėrienė, el. paštas mmazvydopit@gmail.com.
 
Individualios konsultacijos vyksta Karjeros centre, 233 kab.
 
Ketvirtadieniais 8.00 – 10.30 val.
 
Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai.   
 
Naudingos nuorodos
 • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija– smm.lt
 • Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS)– aikos.smm.lt
 • Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė – mukis.lt 
 • Švietimo mainų paramos fondo administruojamas projektas (profesinis informavimas ir konsultavimas)– euroguidance.lt
 • Švietimo mainų paramos fondas- smpf.lt
 • Viskas apie studijas Lietuvoje- studijos.lt
 • Nacionalinis egzaminų centras– egzaminai.lt
 • Elektroninis leidinys abiturientams- kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti–lamabpo.lt
 • VšĮ “Švietimo tinklas”- švietimo naujienos- tinklas.lt
 • Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras- sppc.lt
 • Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) – mosta.lt 
 • Studijų kokybės vertinimo centras- skvc.lt
 • Valstybinis studijų fondas- vsf.lt
 • Švietimo portalas- portalas.emokykla.lt
 • Europos jaunimo portalas- eurodesk.lt
 • Lietuvos darbo birža– ldb.lt
 • Personalo paieškos ir atrankos paslaugos Europoje- cvonline.lt
 • Darbo bei darbuotojų paieška internete, CV duomenų bazė, atnaujinama kiekvieną dieną, karjeros patarimai- cvbankas.lt
 • Europass projektas- vieningi Europoje gebėjimų ir kvalifikacijos pripažinimo dokumentai-europass.lt
 • Sezoninio ir nuolatinio darbo užsienyje skelbimai – darbasuzsienyje.org 
 • Mokymosi galimybių visoje Europoje portalas- ec.europa.eu/ploteus
 • Išmanūs darbo pasiūlymai – randu.lt 
Naudingos nuorodos
Ugdymas karjerai – patirtimi dalinasi tėvai
Administrator / 2019 m. 24 balandžio d.
Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias,
o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti
pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Ugdymas karjerai mokyklose vykdomas jau ne vienerius
metus, pasitelkiant įvairias ugdymo priemones. Viena iš jų- mokinių tėvų pasidalinimas savo profesijos
ypatumais, savybėmis, reikalingomis dirbant vieną ar kitą darbą.
5E klasės mokiniai susipažino su trimis skirtingomis tėvų profesijomis- advokato, popieriaus pramonės
atstovo ir diplomato.
Mama Lina Vaitiekūnienė žaismingai pristatė advokato/teisininko profesiją, papasakojo apie darbo
kasdienybę, kokie mokslai ir charakterio savybės praverčia mokantis šios pofesijos, netgi pasipuošė
advokato mantija. Advokatas turi būti sąžiningas, iškalbus, mokėti saugoti paslaptis bei mokėti kritiškai
mąstyti. Norint būti advokatu, ypatingą dėmesį reiktų atkreipti mokantis istorijos, lietuvių kalbos,
matematikos ir informacinių technologijų bei užsienio kalbos.
Tėtis Pavelas išsamiai papasakojo apie popieriaus pramonę, kaip popierius gaminamas, kaip
paruošiamas prekybai, kas iš jo gaminama ir kokių profesijų žmonės reikalingi: nuo girininkų, medžio
apdirbėjų iki prekybos agentų. Taip pat atkreipė visų dėmesį į ekologiją, kaip yra svarbu rūšiuoti šiukšles
ir jas perdirbti.Jis atskleidė plačias profesines erdves, kur reikalingi kone visi mokomieji dalykai, kurių
mokomasi mokykloje.
Tėtis Vidmantas visus mokinius įtraukė į diskusiją, kas yra diplomatas. Ne, tai ne daiktas, tai ypatingo
pasiruošimo bei atsakomybės reikalaujanti profesija. Vaizdingais posakiais bei palyginimais diplomatas
Vidmantas Verbickas parodė, kokia sudėtinga ir didelio pasiruošimo reikalaujanti profesija, pasidalino
keletu frazių, ko diplomatas negali sakyti, pavyzdžiui:
Ne – ačiū, bet aš turiu šito atsisakyti.
Nedarysiu – leisk man pagalvoti, ir aš tau vėliau atsakysiu.
Negaliu dabar padaryti – o, kaip aš norėčiau, kad galėčiau …
Tai bloga mintis – tu galvoji beveik teisingai, bet …
Tu manęs nesupranti – galbūt aš nelabai aiškiai pasakiau.
Penktokai buvo sužavėti tėvų pristatymais, juolab, kad visos profesijos tokios skirtingos. Jie aktyviai
dalyvavo diskusijose ir uždavė rimtų klausimų. Net šių profesijų atstovams teko pagalvoti, kaip atsakyti!
Ką žinai, juk bet kuris iš jų užaugęs gali tapti advokatu, firmos savininku ar netgi diplomatu.
Džiugu, kad vis daugiau tėvų ryžtasi ateiti į klases ir papasakoti apie savo darbinę kasdienybę bei
pasiruošimą būsimai profesijai.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas