Respublikinis Emile 1-8 klasių Citrinų festivalis
Eglė Laumelienė / 2018 m. 19 sausio d.
Kviečiame visas Lietuvos progimnazijas, kurios turi EMILE klases į Citrinų festivalį, kuris įvyks 2018 kovo
22 d. 10 val.
Nuostatus pridedame.
Emile penktokų prancūziško kino vakaras
Šiais mokslo metais mūsų mokykloje mokytis pradėjo net dvi klasės, kurių ugdymas vyksta pagal
Emile programą – 5P ir 5P/F. Supažindinant mokinius su frankofoniškąja kultūra, skatinant mokinių
domėjimąsi Prancūzija ir prancūzų kalba, šių metų lapkričio 17 d. vakarą penktokai buvo pakviesti
dalyvauti prancūziško kino vakare.
Prieš susirenkant kino teatru virtusiame lietuvių kalbos kabinete, mokiniai turėjo atlikti svarbią
užduotį – į filmo peržiūrą atsinešti savo mėgiamą… PAGALVĘ! Tiesa, tą vakarą netrūko ir pagalvių, ir
spalvotų skarų, patiesalų…
Kino vakaro pradžioje mokiniai prisiminė tragiškus lapkričio 13-osios įvykius Paryžiuje. Viltingomis
akimis padiskutavę apie taiką, draugystę pasaulyje, penktokai uždegė žvakutes bei pagerbė
žuvusiuosius tylos minute.
Peržiūrai buvo pasirinktas Christophe Barratier 2004-aisiais Prancūzijoje režisuotas filmas ,,Les
choristes“ (,,Choristai“). Muzikos mokytojas Klemanas Matjo atvyksta į sunkiai auklėjamų berniukų
mokyklą. Čia taikomas ,,geležinio kumščio“, ,,akcijos-reakcijos“ metodas. Klemanas suburia berniukų
chorą. Jis ne tik atskleidžia jų muzikinius gabumus, bet ir visai kitaip bendrauja su jais. Pedagogas
parodo, kad mokytojas gali kiekviename mokinyje atrasti gėrio, santarvės krislą. Naujojo mokytojo
atvykimas pakeičia berniukų, kolegų bei jo paties gyvenimus…
Kabinete tvyrojo tyla. Ko gero, penktokai mąstė, kiek daug šiandien lemia teigiamas, įkvepiantis
mokytojų pavyzdys, vedantis prasmingų rezultatų link. Po filmo, susiskirstę į grupes, jaunieji žiūrovai
aptarė vakarą – lapeliuose surašė tai, ko išmoko peržiūrėję filmą. Štai kelios mokinių minčių ištraukos iš
filmo vertinimo lapelių:
,,<…> Visada galima būti geru, jei tik nori. Ir visi visada yra linkę tau padėti“.
,,Reikia gerbti mokytojus ir jų dedamas pastangas mus išmokyti“.
,,Galima pasimokyti iš tos vietos, kurioje berniukas metė rašalą į mokytoją. Pasimokiau, kad visada reikia
gerbti žmogų, kad ir koks jis bebūtų“.
Gali būti, kad prancūziško kino vakaras taps gražia Emile klasių tradicija ir kitą kartą suburs ne tik
penktokus.
Lietuvių kalbos mokytojas, 5P klasės auklėtojas Igoris Zujevas
2022 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas