Mokyklos nuostatai
Administrator / 2021 m. 15 gruodžio d.
Prisegti failai
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
Administrator / 2021 m. 11 spalio d.
Mokyklos tarybos posėdžio protokolo Nr.7 išrašas
Krizių valdymo tvarka
Lauko sporto aikštyno naudojimo taisyklių papildymas
Administrator / 2021 m. 25 kovo d.
Vilniaus m. savivaldybės administracijos, Sporto ir sveikatingumo skyriaus kovo 22 d. rekomendacija,
šventinėmis dienomis, nuo 7.00 val. iki 22.00 val., uždaras aikštynas atveriamas Pilaitės bendruomenės
sporto užsiėmimams.
Primename, kad pasivažinėjimai paspirtukais, dviračiais ir kt. ratinėmis priemonėmis uždarame aikštyne
draudžiami.
Darbo dienomis, lieka galioti ankstesnė tvarka – nuo balandžio 1d.:
nuo 7.00 val,. iki 18.00 val. aikštynas skirtas fizinio lavinimo pamokoms vesti.
Nuo 18.00 val. iki 22.00 val., užsiėmimai uždarame aikštyne aikštyne galimi tik sudarius nuomos sutartis.
Kviečiame visus sportuojančius būti atsakingais ir tausoti aikštyną.
Lauko sporto aikštyno naudojimo taisyklių (nr. V- 533) papildymas
Administrator / 2021 m. 16 kovo d.
Nuo š.m. balandžio 1d., uždaro aikštyno (aptverta dalis) futbolo ir krepšinio aikštelėse užsiėmimai
bus galimi tik sudarius sutartis internetu, per Active Vilnius patalpų nuomos sistemą. Bėgimo taku
naudotis galima be sutarties – užsiregistruojate pas mokyklos budintį darbuotoją, pasiimate raktą ir iki
baigiant užsiėmimus, esate atsakingas už tvarką aikštyne. Baigę, užrakinate vartelius ir raktą gražinate
budinčiajam. Perduoti raktą kitam, neužsiregistravusiam asmeniui, draudžiama. Atvirų aikštynų laikas
nereglamentuojamas.
Laikas verslo klubams: darbo d. nuo 18.00 iki 22.00 val.
išeiginėmis nuo 8.00 iki 22.00 val.
Laikas neformaliojo ugdymo įstaigoms: darbo d.,- pagal sutartyje suderintas valandas
Išeiginėmis nuo 8.00 iki 22.00 ( kaip susiderinsite sutartyse)
Mokslo metų laiku (rugsėjis – birželis ) nuo 8.00 val. iki 18.00 val. , sporto aikštynas skirtas moksleivių
fizinio lavinimo pamokoms vesti. Liepą – rugpjūtį, aikštyną galima nuomoti, sudarant sutartį per Active
Vilnius, jums patogiu laiku.
Nuotolinio darbo tvarkos aprašas
Veiklos planas 2021 m.
2019-2021 m. ugdymo plano papildymas
Progimnazijos lauko sporto aikštyno naudojimo taisyklės
Eglė Laumelienė / 2020 m. 1 rugpjūčio d.
PATVIRTINTA Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2020 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V- 533

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos lauko sporto aikštyno naudojimo taisyklės

Kiekvienas asmuo, įeidamas į sporto aikštyną, patvirtina, susipažįsta su  taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Aikštyno teritorija stebima vaizdo kameromis.

1. Šios taisyklės reglamentuoja Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – Progimnazija) lauko sporto aikštyno (toliau – aikštynas) naudojimo tvarką.

2. Aikštynas yra skirtas Progimnazijos bendruomenės (mokinių, mokytojų ir tėvų), nuomos sutartis sudariusių fizinių ir juridinių asmenų naudojimui bei svečiams. Progimnazijos bendruomenės nariams, darbuotojams ar nuomos sutartis sudariusiems asmenims paprašius svečiai privalo užleisti aikšteles.

3. Aikštyną prižiūri Progimnazijos administracija. Visi aikštyno naudotojai privalo klausyti administracijos atstovo (direktoriaus ar jo įgaliotų prižiūrėti tvarką aikštyne asmenų (budėtojo, sargo ar kitų asmenų) nurodymų dėl aikštyno naudojimo.

4. Aikštyno naudotojai privalo laikytis bendrųjų elgesio viešose vietose reikalavimų, elgtis saugiai ir atsakingai, yra atsakingi už savo saugumą. Baigus žaisti lauko aikštyne naudotojai PRIVALO  surinkti savo paliktas šiukšles. Aikštyno nesutvarkius, tokie naudotojai nebus į jį įleidžiami.

5. Už padarytą žalą atlyginama LR įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių asmenų elgesį aikštyne ir naudojimosi aikštynu taisyklių laikymąsi atsakingi nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai.

6. Aikštyne draudžiama:

6.1. vedžioti naminius gyvūnus;
6.2. važinėti dviračiais ir kitomis ratinėmis transporto priemonėmis. Dviračiai ir kitos transporto priemonės turi būti paliekamos šalia aikštyno;
6.3. vaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis;
6.4. dėvėti sporto aikštyno dangai netinkančią avalynę su aštriais pado elementais (pvz. aukštakulnius batelius, lauko vejos futbolo batelius ir pan.);
6.5. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitas svaiginimosi medžiagas; naudoti šašlykines ar kitus prietaisus su atvira ugnimi ar žarijomis,  triukšmauti, garsiai leisti muziką, vartoti necenzūrinius žodžius.
6.6. Progimnazija pasilieka sau teisę asmenims, sistemingai nesilaikantiems taisyklių, apriboti naudojimąsi aikštynu.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas