DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
Prašymo forma 2022
Eglė Laumelienė / 2022 m. 24 rugpjūčio d.
Prisegti failai
Mieli tėveliai,
Administrator / 2022 m. 23 rugpjūčio d.
primename, kaip svarbu atlikti vaiko profilaktinį sveikatos patikrinimą. Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir
apsilankyti pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems vaikams iki 18 metų.
Kviečiame susipažinti su Biuro parengtais informaciniais pranešimais (pridėta).
Prašymas vykti į kelionę
Administrator / 2022 m. 26 balandžio d.
PATVIRTINTA
Vilniaus Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos direktoriaus
2011 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. V- 243
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS TVARKA
Mokinių pažintines keliones su tėvais rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu,
savaitgaliais ir švenčių dienomis.
Jei mokinys išvyksta kelioms dienoms / savaitėms į pažintinę / poilsinę kelionę pamokų metu:
2.1. tėvai (globėjai) turi pateikti prašymą;
2.2. tėvai (globėjai) ar / ir mokinys savo prašymą turi suderinti su klasės vadovu;
2.3. tėvai (globėjai) ar / ir mokinys turi suderinti jį su kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju.
Prašymai pateikiami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.
Grįžęs iš kelionės, mokinys suderina su mokytoju temas, kurias turi savarankiškai išsianalizuoti ir
atsiskaityti per dvi darbo savaites.
Atsiskaitymo formą ir įvertinimo būdą parenka mokytojas.
Prašymas gali būti netenkinamas, jei mokinys:
6.1. praleidžia nemažai pamokų be pateisinamos priežasties;
6.2. laiku neatsiskaito už kontrolinius, savarankiškus ir kt. darbus.
Prašymo forma
Prisegti failai
Informacija tėvams norintiems užsakyti mokinio maitinimą.
Administrator / 2021 m. 1 rugsėjo d.
Prisegti failai
Praleistų pamokų teisinimas
Praleistų pamokų teisinimai fiksuojami Praleistų pamokų teisinimo lapuose. Praleistų pamokų teisinimo
lapai turi būti su tėvų (globėjų) parašais.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas