Atnaujintas aikštynas
Administratorius / 2020 m. liepos 20 d.
Pilaitės gyventojai jau gali naudotis atnaujintu mokyklos aikštynu.
Gerbiami bendruomenės nariai, mokytojai, tėveliai, moksleiviai!
Jau trisdešimt metų kuriame laisvoje Lietuvoje. Laisvė yra
mūsų brandos testas, rodantis, ar mes sugebame atsakyti į
gyvenimo, gamtos mums metamus iššūkius, ar mokame spręsti
problemas ir išsaugoti tautos tapatybę ir unikalumą. Laisvė
taip pat yra ir atsakomybė už savo pasirinktą kelią, už
priimamus sprendimus, kurie tiesia kelią mums ir mūsų
jaunimui. Laisvė yra būtina demokratijos sąlyga, įpareigojanti
kiekvieną iš mūsų dalyvauti priimant ir įgyvendinant mūsų
sprendimus, reikalingus šiandienos ir ateities Lietuvai.
Lietuvos ateitis glaudžiai siejasi su mūsų mokyklos vizija:
„Mokausi šiandien, kad rytoj turėčiau savo kelią“.
Sveikinu Jus su Nepriklausomybės atkūrimo švente,
kviesdamas visus aktyviai dalyvauti Lietuvos kūrime, ir linkiu
visiems gražios šventės!
Mokyklos direktorius Eugenijus Manelis
Europos klubo veikla – pyragų diena
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. gruodžio 16 d.
Gruodžio 16d. mokykloje vyko kalėdinė labdaros akcija „Pyragų diena“.
Surinktos lėšos (59,20 Eur) pagal aukojančių mokinių pasirinkimą buvo pervestos:
gyvūnų prieglaudai „Lesė“, Antakalnio vaikų socialinės globos namams, sutrikusio
intelekto žmonių bendrijai Vilniaus „Viltis“,bei dalis pinigų skirta mokyklai muzikos
instrumentui ukulėlei įsigyti.
Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems mokiniams.
Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. rugsėjo 23 d.
Tavo senelis ir/ar močiutė gyvena Pilaitėje
ar netoliese?
O gal pažįsti vyresnio amžiaus kaimyną/-ę?
Visus senelius, močiutes pakviesk spalio 3 d. 14 val.
į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos aktų
salę- čia mes kartu šventėje smagiai paminėsime
Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną!
Akcija „DAROM – 2019“
Eglė Bridikienė / 2019 m. balandžio 26 d.
„Darom” arba „Let’s do it World“ – tarptautinė organizacija, kuri vienija 113 pasaulio valstybių.
Šiandien Lietuva yra sukaupusi didžiausią patirtį visame pasaulyje organizuojant masines aplinkos
tvarkymo talkas.
„DAROM“ akcija yra vienas didžiausių renginių Lietuvoje, kuris atkreipia dėmesį ne tik į aplinkosaugos
problemas Lietuvoje ir visame pasaulyje, bet skatina savanorystės, socialinio atsakingumo ir pilietiškumo
jausmus.
Siekdami būti socialiai atsakingi ir visuomeniški piliečiai, balandžio 19 dieną visi 5-8 klasių
mokiniai ir jiems dėstantys mokytojai prisijungė prie akcijos „DAROM“. Būreliai,
„apsiginklavę“ pirštinėmis ir raudonais akcijos šiukšlių maišais, išsibarstė po Pilaitės
apylinkes, rinko šiukšles ir džiaugėsi atliktu darbu.
Dalyvavimas šioje akcijoje, taip pat kaip ir mokykloje vykstantis Erasmus+ projektas
„Keisdami įpročius keičiame pasaulį“, formuoja teisingą požiūrį į didžiulį
poreikį švarinti mūsų gamtą, į ekologišką gyvenimo būdą, atsakomybę bei
supratingumą.
Dėkojame Pilaitės seniūnijai už bendradarbiavimą. Ačiū visiems
dalyvavusiems!
Nuotraukos A.Bakanaitės, O.Semėnienės, L.Kamarauskienės, E.Bridikienės.
Misija Sibiras‘18
Rita Remeikienė / 2019 m. kovo 17 d.
„Istoriją būtina saugoti, net jei ji ir skausminga. Sovietų Sąjungos represijos laikotarpis Lietuvos gyventojams buvo itin negailestingas, per 11 trėmimo metų iš Lietuvos ištremta daugiau nei 130 tūkst. žmonių, koncentracijos stovyklose įkalinta apie 150 tūkst. lietuvių.
Trėmimai, prasidėję 1941 m. birželio 14-ąją, Sibiro žemėse paliko apie 800 lietuviškų laidojimo vietų“. 
     „Misija Sibiras“ tai jau keturioliktus metus vykstantis projektas, kurio metu organizuojamos ekspedicijos į lietuvių tremties ir kalinimo vietas. „Misija Sibiras‘18” ekspedicija vyko Kazachstane, mūsų mokyklą aplankė du, šios ekspedicijos dalyviai, t.y.  Domas ir Viltė. 8a ir 8p klasės turėjo genialią progą pasiklausyti apie „Misija Sibiras“ dalyvių išgyvenimus.  
        Domas dalinosi patirtimi: „Prisipažinsiu, kad misijos prasmę ir tikrą jos vertę supratau tik nuvykęs į Kazachstaną. Šita valstybė mano akyse pasikeitė visam gyvenimui. Kad ir kokias šiurpias vietas mes lankėme, jos tapo daug artimesnės Lietuvai. Nebuvo nė vienų kapinių, kuriose nebūtų mūsų tautiečių. Visą tai neatsitiktinai – lageriuose kalėjo dešimtys tūkstančių lietuvių, o jų pėdsakas čia išskirtinai ryškus. Misija yra papasakoti apie didvyrius, kurie ten kentėjo, kovojo už laisvę, o dabar yra visiškai pamiršti, vieniši ir sparčiai nykstantys. Išnykstantys amžiams“. 
      Ačiū ekspedicijos dalyviams už patriotiškumo pamoką, gyvą Lietuvos istorijos liudijimą ir jaunos kartos auklėjimą. Iki ašarų palietė jautrūs ir skaudžią istoriją menantys pasakojimai…   

 8a klasės vadovė Eugenija Drungilienė 
 8p klasės vadovė Rita Remeikienė 
 Bibliotekininkės Regina ir Danguolė 
Akcijos „Uždekime žvakutę ant nežinomojo kapo“ įgyvendinimas
Rita Remeikienė / 2018 m. spalio 30 d.
      Ilgėjant rudens vakarams vis dažniau prisimename savo artimuosius ir tuos, kurių nebėra šalia mūsų, tuos, kurie jau paliko šį pasaulį. Nors atrodo, kad mirusių artimųjų atminimas nuo žmogaus būties yra neatsiejamas, deja, gyvųjų pasaulyje užmirštųjų – apstu. 
      Spalio 22-ąją dieną 6b klasės mokiniai su tikybos mokytoja Rita Remeikiene ir etikos mokytoju Gražvydu Sereičiku dalyvavo Vilniaus etninės kultūros centro organizuotoje akcijoje „Uždekime žvakutę ant nežinomojo kapo“. Akcijos metu mokiniai padėjo sutvarkyti apleistus kapus, uždegė žvakutes.​ 
      Šio sumanymo tikslas – uždegti po žvakutę ant daugybės apleistų bei neprižiūrimų kapų ir taip pagerbti tuos, kurių niekas nebeprisimena. Nors daug kas šiuo metu važiavo lankyti savo artimųjų amžinojo poilsio vietų, senosiose Varnės kapinėse buvo dešimtys kapų, ant kurių nedegė nei viena žvakutė, sunku buvo atskirti, kur kapas, o kur žole užžėlęs žemės lopinėlis. 
      Mokiniai, žvarbią dieną žvakės šiluma susišildę savo rankas ir širdis, jautėsi pakylėti atlikę gerą darbą. Grįždami namo jaunuoliai kalbėjo, kad tokios akcijos kaip ši ne tik suartina žmones, bet ir primena, ką reiškia būti žmogumi.   


 Tikybos mokytoja Rita Remeikienė ir etikos mokytojas Gražvydas Sereičikas
Žydų tautos holokausto paminėjimas
Rita Remeikienė / 2018 m. spalio 15 d.
      Kiekvienais metais rugsėjo 23 d. mokykloje vyksta žydų tautos holokausto paminėjimas. Tą dieną, 1943m. buvo sunaikintas Vilniaus Getas. Šiais metais holokausto aukas pagerbė ir popiežius Pranciškus.        Mokiniai mokyklos kieme iš akmenų išdėliojo Dovydo žvaigždę, buvo uždegtos žvakutės. Prisiminėme tragišką žydų tautos istoriją, ką reiškia Dovydo žvaigždė, kur buvo įkurtas Vilniaus Getas ir kaip jis buvo sunaikintas.
       Kaip teigė popiežius Pranciškus, kad istorija negali būti užmiršta, kad kiekviena tauta yra svarbi ir niekas neturi teisės žudyti ir naikinti kitas tautas. Iš istorijos klaidų žmonija mokosi, todėl svarbu, kad jos daugiau nepasikartotų.       

Socialinių mokslų metodinė grupė
Keiskime įpročius, prisidėkime prie gamtos saugojimo!
Kristina Jūraitė / 2018 m. kovo 27 d.
Kiekvienais metais kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, astronominis pavasaris. Ši diena
mus ragina ir įpareigoja konkrečiais darbais prisidėti prie aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Tą galime
atlikti kiekvienas savo kieme, namų aplinkoje, darbo vietoje. Rūpintis Žemės išsaugojimu privalome visi.
Žemės diena neaplenkia ir mūsų mokyklos. Kadangi mūsų mokykla dalyvauja projekte „Changing
habits – changing the world“ (Keisime įpročius – keisime pasaulį) šią dieną minėjome dar aktyviau.
Šias metais Žemės dienai ruoštasi iš anksto. Penktų klasių mokiniai per IT pamokas kartu su
mokytoja rinko tekstą apie atliekų rūšiavimą, maketavo knygos skirtukus, kuriuos vėliau 6E klasės
komanda dalino mokyklos mokytojams bei Pilaitės gyventojams.
Ankstų penktadienio rytą mokinių komanda į mokyklą atėjo anksčiau nei įprastai. Pirmiausia užsuko
pas mokyklos direktorių, pasiteiravo ar rūšiuoja šiukšles bei įteikė knygos skirtuką. Vėliau pasitiko
ateinančius mokytojus, klausinėjo ar žino, kaip rūšiuoti, domėjosi, ką rūšiuoja, klausinėjo, kada
švenčiama Žemės diena.
Taip pat nepamiršo aplankyti ir gimnazijos patalpose esančių mūsų pradinių klasių mokytojų, aplankė
ir seniūniją. Seniūnas mokiniams paaiškino, kas yra atsakingas už šiukšlių išvežimą iš gyvenamųjų namų
bei paaiškino kokia bus tvarka nuo gegužės 1-osios dienos, o direktoriaus pavaduotojas aplinkai
paskatino mokinius kelti inkilus grįžtantiems paukščiams.
Mokiniai džiaugėsi, kad dauguma mokytojų tikrai prisideda prie aplinkos saugojimo, rūšiuoja šiukšles,
kad kalbinti gyventojai mielai atsakydavo į mokinių klausimus.
Mokiniams buvo smagu, nes galėjo nors truputį prisidėti prie gamtos saugojimo, skleidžiant
informaciją gyventojams, bei pagilino žinias.
IT mokytoja, 6E klasės vadovė Kristina Jūraitė
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas