Ne nurašau, o palaikau!
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. 12 kovo d.
Ką reiškia savo klasėje turėti ar į ją priimti bendraklasį, turintį
Dauno sindromą? Kas yra Dauno sindromas? Ar mes galime
žmonėms su šiuo sindromu padėti? O gal jie gali padėti mums?
Kovo 12 d. mūsų mokyklos moksleiviai Erasmus + projekto
„DiscriminACTion for a better IntegrARTion“ vyko į „Žmonių su
Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos“ kartu su socialine
blynine „Pirmas blynas“ organizuojamą edukacinę paskaitą apie
Dauno sindromą.
Paskaitos metu dalyviai sužinojo, kas yra Dauno sindromas,
žmonių, turinčių Dauno sindromą, ypatumus bei kuo jie skiriasi
nuo mūsų. Aktyviai dalyvaudami pagilino žinias ir supratimą, kodėl
šie žmonės yra kitokie ir, nors turi tik vizualinius skirtumus, dažnai
yra nurašomi.Pasak lektorės, mamos, auginančios vaikus su
Dauno sindromu, sako, kad ištraukė laimingą bilietą, nes šie
žmonės, tapę draugais, privers jaustis kiekvieną ypatingais, nes
draugystė yra nuostabus dalykas ir jie tai labai vertina. Lektorė
atkreipė moksleivių dėmesį, jog sindromas nėra liga, nes nėra tam
nei vaistų, nei priemonių, todėl Dauno sindromu žmonės neserga,
o tiesiog jį turi.
Po edukacinės paskaitos, filmuko bei diskusijos mokiniai skaniai ir sočiai papietavo pirmame Baltijos
šalyse restoranėlyje ir vieninteliame Lietuvoje, kuriame padavėjais ir virtuvės padėjėjais dirba žmonės su
negalia. Edukacija pagilino moksleivių žinias apie Dauno sindromą, jo ypatumus bei priminė tolerancijos ir
supratingumo svarbą. Kviečiame visus palaikyti iniciatyvą, idėją ir būtinai apsilankyti kavinėje „Pirmas
blynas“!
Kovo 21 d. yra minima kaip tarptautinė žmonių, turinčių Dauno sindromą, diena, taip pat kviečiame
visus prisijungti ir dalyvauti socialinėje akcijoje #nenurašauOpalaikau. Mūvėkite skirtingas kojinių poras,
nusifotografuokite, kurkite klasių koliažus ir siųskite nuotrauką el.paštu: info.saulytes@gmail.com
Įrodykit, kad jūsų klasė tolerantiška!
Rinkite „patinka“ paspaudimus ir laimėkite kvietimus savo klasei į Vichy vandens parką. Nuotraukos
laukiamos nuo kovo 10 d. iki kovo 20 d. Nugalėtojai, surinkę daugiausiai paspaudimų „patinka”, paaiškės
kovo 30 d.!
Išvyka į Saugaus eismo klasę
Jūratė Kurlavičienė / 2020 m. 2 kovo d.
Vasario 28 d. 2 j klasės mokiniai vyko į Saugaus eismo klasę Kelių policijoje. Mokinius pasitiko ir edukaciją
organizavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos vyriausioji
specialistė, knygos „Kelių eismo taisyklės vaikams“ autorė Aistė Dijokaitė. Užsiėmimo metu mokiniai
aptarė, kaip reikia saugiai pereiti gatvę, kelią, nukeliauti į mokyklą, važiuoti dviračiu, kam reikalingi
atšvaitai ir kaip teisingai juos naudoti, kaip saugiai važiuoti automobiliu, pakartojo pagrindinius kelio
ženklus. Žinias įtvirtino žiūrėdami filmuotą medžiagą. Mokiniai dalinosi patirtimi ir klausinėjo pareigūnės.
Antrokai pažadėjo gatvėje būti budrūs, elgtis atsargiai ir, gavę dovanų atšvaitus, saugiai grįžo į mokyklą.
Vasario 16 dienos minėjimas
Rita Remeikienė / 2020 m. 17 vasario d.
2020 m. vasario 13 d. septintų klasių moksleiviai dalyvavo netradicinėje, meile Lietuvai paremtoje
pamokoje- viktorinoje ,,Aš labai myliu Lietuvą”, skirtoje vasario 16 dienai paminėti. Viktorinos tikslas –
ugdyti moksleivių patriotizmą, meilę savo Tėvynei, gilinti mokinių istorines žinias ir gebėjimus. Mokiniai
labai atsakingai ruošėsi šiai viktorinai ir teisingai atsakė į daugelį klausimų. Muzikos mokytojų, Eugenijos
Drungilienės bei Justinos Bradauskienės, mokiniai bei MMP grupė patriotinėmis dainomis gražiai užpildė
viktorinos intarpus. Viktoriną sumaniai vedė mokytoja Rita Remeikienė. Klausimų ir viso renginio
sumanytojos – istorijos mokytojos Daiva Augulienė ir Liuda Šulskienė, Zinaida Šimkuvienė.
Socialinių mokslų metodinė grupė dėkoja visoms 7-toms klasėms už aktyvų dalyvavimą ir
sveikina nugalėtojus :
I vieta – 7b ir 7p klasės
II vieta – 7c, 7e ir 7g klasės
III vieta – 7f klasė
Socialinių mokslų metodinė grupė
Stažuotė Druskininkuose
Robertas Rinkevičius / 2020 m. 23 sausio d.
Stažuotė Druskininkuose
Sausio 13 – 18 dienomis pagal programą “Dalykų integracija ir išorinių edukacinių aplinkų panaudojimas
užsienio kalbų ir technologijų pamokose“ stažavomės Druskininkų “Ryto” gimnazijoje. Stažuotės tikslas
buvo per pamokų stebėjimus, pokalbius su mokytojais ir gimnazijos administracija susipažinti su mokyklos
veikla, vykdomais projektais, pasidalinti gerąja pedagogine patirtimi, susipažinti su mokyklos
bendruomene. Gimnazijos direktorė Egidija Vilkienė papasakojo apie mokyklą, jos kelią nuo vidurinės iki
gimnazijos, kuo gyva mokykla, jos pasiekimus ir rūpesčius. Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja,
neišsenkančios energijos žmogus Gitana Stukienė pristatė mus mokyklos bendruomenei, papasakojo apie
mokyklos vykdomus projektus, pasidalijo asmenine patirtimi dalyvaujant projektuose ir stebint mokytojų
darbą užsienyje, aprodė mokyklos muziejų ir visą savaitę mumis labai rūpinosi.
Stažuotės metu stebėjome mokytojų Aušros Markevičiūtės, Jono Dudulio ir Editos Nevulienės
Nemunaitienės vedamas tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir kulinarijos technologijų pamokas. Sužavėjo
tai, kaip mokytojai išnaudoja mokyklos artumą Druskininkų centrui ir geba išeiti už mokyklos ribų vykdant
tarpdalykinę integraciją, ugdymą karjerai aplankant amatų centrą, Žirmūnų mokymo centrą, įvairias
kavines ir viešbučius, vedant turizmo pamokas miesto centre, kurioje ir mes dalyvavome.
Lankėmės šalia gimnazijos įsikūrusiame Druskininkų amatų centre “Amatų kalvė”. Mokytojos Aušra ir
Gitana papasakojo kokias apie čia vykdomas įvairias edukacijas. Apžiūrėjome centre buvusią miesto
menininkų paveikslų parodą, odos gaminių, tapybos ant šilko, keramikos, juvelyrikos, audimo dirbtuves,
kalvių plenero darbus.
Nuoširdžiai dėkojame visai Druskininkų “Ryto” gimnazijos bendruomenei už šiltą priėmimą, rūpestį ir savo
patirtį, kuria su mumis pasidalino.
Technologijų vyr. mokytojai Robertas Rinkevičius ir Olga Semėnienė
Edukacinė kelionė į Lenkiją
Per rudens atostogas 7e, 7b, 6c klasių mokiniai kartu su mokytojomis Diana Kadzevičiene, Gitana Kučinskiene, Jūrate Ratautiene vyko į Lenkiją.
Vygrių nacionaliniame parke aplankėme vėlyvojo baroko kamaldulių vienuolyno ansamblį. Kamaldulių jau nebėra, bet kažkada jų per pusę amžiaus pastatytas ir savo laiku buvęs vienas didžiausių ir turtingiausių Lenkijoje vienuolynas tebestovi. Požemių kriptose pamatėme vienuolių kaulus (čia jų palaidota apie 40). Ant kriptos sienos matėme nutapytą mirties šokio freską, kurioje vaizduojama giltinė, kviečianti vienuolį šokti. Daug sužinojome apie kamaldulių tikėjimo ir gyvenimo ypatumus, aplankėme kambarius, kuriuose buvo apsistojęs popiežius Jonas Paulius II.
Vėliau keliavome į Augustavą. Vienas iš svarbiausių gamtos ir istorijos paminklų mieste yra 1824–1839 m. nutiestas Augustavo kanalas. Juo plaukėme laivu ir susipažinome su šliuzavimo sistema. Išlipome Studzieničnos miestelyje, kurio pavadinimas kilęs nuo žodžio „šaltinis“. Manoma, kad čia trykštantis šaltinis gydo nuo įvairiausių ligų. Šioje vietoje taip pat lankėsi lenkų mylimas popiežius Jonas Paulius II. Pakrantėje stovi jo garbei pastatytas paminklas ir vietiniai tiki, kad palietus jo ranką, pildosi norai… Apžiūrėjome Studzieničnos bažnyčią ir koplyčią, vėliau tęsėme kelionę jau Lietuvos link.
Paskutinis mūsų turiningos ir smagios kelionės taškas buvo Seinai. Čia stovi paminklas Antanui Baranauskui, kuris, jau būdamas vyskupu, čia praleido paskutinius penkerius savo gyvenimo metus. Aplankėme ir ypač garsią Švenčiausiosios Mergelės Marijos baziliką, kurioje yra XV amžiaus stebuklinga Dievo Motinos figūra. Tikima, kad ji dovanoja malones, kurių įrodymus votus – padėkos ženklus Marijai, pamatėme koplyčioje.
Kelionės pabaigoje aplankėme “Lietuvių namus”, kur susipažinome su vietiniais lietuviais ir skaniai bei sočiai pavalgėme. Taip ir pasibaigė mūsų kelionė. Kelionė buvo tikrai įdomi ir turininga, sužinojome labai daug informacijos. Taip pat buvo smagu pakeliauti Žygimato Augusto, Antano Baranausko ir Jono Pauliaus II keliais. Visi liko labai patenkinti.


Parašė 7b klasės mokinė Monika Ragutskytė
IŠ PELĖDŲ PARKO SUGRĮŽĘ…
Vieną ankstyvos žiemos dieną, kai pelėdos nubudo, aplankėme Pelėdų parką. Įvyko nuostabi gyvūnų pažinimo pamoka. Mokiniai iš arti stebėjo ir net ant rankos laikė apuoką Džeksoną, liepsnotąją pelėdą Angelą, pilkai išmargintą apuokėlį ir didelę pelėdą Striksę.                      

Vaikai pažino apuokų ir pelėdų rūšis, paukščių savybes ir jų gyvenimo būdo ypatumus, mokėsi elgesio kultūros su gyvūnais ir draugiško tarpusavio bendravimo. Atidžiai mus stebėjo mažiausioji Lietuvos pelėdikė Lututė, nepatikliai su mumis bendravo kitos didžiosios pelėdos ir įtariamai mus pasitiko krankliai.                      

Išklausę edukatorės pasakojimus, atsakymus į mūsų klausimus ir patarimus, pasigėrėję gražiai sutvarkyta sodybos aplinka, padėkoję sodybos šeimininkei už pamoką, šiltai atsisveikinę, grįžome į mokyklą. Parsivežėme daugybę malonių įspūdžių ir gražių foto vaizdų.                                                                                                                                                       3n klasės mokytoja Agnė Bugarauskienė
3j ir 3n klasių mokinių išvyka į Šokolado namus
Lapkričio 22 dieną  3j ir 3n klasių mokiniai vyko į šokolado manufaktūros edukacinę programą ,,Šokolado gaminimo šou“, esančią Trakuose.

Šou vedė pats Lietuvos šokolado karaliumi tituluojamas manufaktūros savininkas – Algimantas Jablonskas. Meistras šmaikščiai ir trumpai papasakojo šokolado atsiradimo istoriją, uždavinėjo klausimus ir dalino saldžius prizus.

Įdomiausia pamokėlės dalis buvo, kuomet patys mokiniai bent trumpam tapo konditeriais, šokolado meistrais.  Užsidėję vienkartines prijuostes ir kepuraites, jie noriai ėmėsi darbo. Vaikai galėjo pasigaminti šviežiausių saldainių, išsilieti norimą figūrėlę ir padekoruoti ją spalvotu šokoladu. Visų saldainiai buvo labai gražūs.

Visos programos metu vyko konkursai, kurių nugalėtojai gavo pačius saldžiausius prizus.

Pasibaigus pamokėlei, mokiniai turėjo galimybę apsilankyti Šokolado skulptūrų muziejuje, kuriame išvydo net keturis šokolado kambarius. Čia  visi  eksponatai pagaminti  iš šokolado!

Susipažinę su konditerio, dizainerio profesijomis visi dalyviai buvo apdovanoti pažymėjimais, patvirtinančiais, kad tapo gero šokolado ekspertais. Saldžių lauktuvių vaikai parvežė ir tėveliams.                                     

Tai buvo pati saldžiausia ekskursija šiais metais !                                                                                               3j klasės mokytoja Audra Rygertienė
Pažink Birštoną aktyviai!
admin / 2019 m. 17 gegužės d.

Saulėtą gegužės 12 d. 6b ir 6a klasės mokiniai su dar keletu draugų iš kitų klasių išsiruošė į ekskursiją po Birštoną. Žalias ir išpuoselėtas kurortas pasitiko mus tyla ir ramybe, tačiau į keturias grupes pasiskirstę mokiniai su žemėlapiais ir užduočių lapais rankose greitai įnešė šurmulio ir juoko į miestelio kasdienybę. Mokiniai kopė į Vytauto piliakalnį, aplankė mineralinių druskų garinimo bokštą, ragavo iš žemės gelmių trykštančio mineralinio vandens ,,Vytautas“, basomis kojomis išbandė sveikatingumo taką, ieškojo nuskendusio banginio ir patyrė daug kitų įdomybių, kol atėjo laikas lipti į laivą ir plaukti Nemunu. Pasukę į Nemuno intaką Verknę, išgirdome legendą, jog šią upę priverkė mergina, kurios mylimasis išjojo į karą. Plaukdami žvelgėme į raibuliuojantį vandenį, upės pakrantėje perinčias gulbes ir klegančius kirus. Po kelionės laivu atsisveikinome su Birštonu, savo vardą siejančiu su beržais arba garsia Birštono pavarde, ir  keliavome prie netoli Aukštadvario slūgsančios Velnio duobės ir klampojome po jos liulantį paviršių. Kaip reikiant pamankštinę kojas pavakare linksmi grįžome namo. 
Penktokų išvyka į Kauną
Robertas Rinkevičius / 2018 m. 26 lapkričio d.
Penktokai lankė Kauną

„Vaikai  neskaito knygų ir nesidomi literatūra“, – tai dažnai išgirstame per pokalbius iš lietuvių kalbos mokytojų lūpų.  Deja, tai tiesa. O ką galima būtų padaryti, kad vaikai patys noriai atsiverstų ir paskaitytų lietuvių rašytojų kūrinius vaikams? Gal ne visi, gal tik dalis, bet ir tai būtų gera pradžia. Su tokia viltimi nuvykome į Kauno Maironio vaikų literatūros muziejų. Jame mus pasitiko malonūs gidai į vaikų literatūros pasaulį. Persirengdami literatūriniais personažais, skaitydami kūrinių ištraukas ir, vadovų skatinami ir mokomi, pavaidindami, nė nepastebėjome kaip greitai prabėgo skirtas laikas. Apsilankėme Vytauto Didžioje Karo muziejuje. Muziejuje dalyvavome edukacinėse programose. 5B klasė – „Kaip senovėje kariauta“ Savo pasakojimu jis nukėlė dalyvius į kovų su kryžiuočiais, didžiųjų Lietuvos kunigaikščių ir įnirtingų mūšių laikus. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karybos istorijos salėje mokiniai buvo supažindinti su viduramžių Lietuvos karybos raida, sužinojo apie Lietuvoje naudotus kalavijus, kovos peilius, kirvius, ietis, arbaletus ir lankus.. Šios žinios padės  geriau suprasti sunkų kovų su kryžiuočiais laikotarpį, skatins domėtis ir didžiuotis Lietuvos praeitimi. Programos pabaigoje visi tapo „tikrais kariais“ – užsivilko šarvinius marškinius, užsidėjo šalmą ir paėmė į rankas ginklą. O 5A klasė – „Tarpukario šifrai“ Tai trijų Kauno muziejų – Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros ir Kauno IX forto muziejaus – jungtinė edukacinė programa, pristatanti ne tik skirtingas 1918 – 1940 m. šifravimo sistemas, bet ir skirtingas institucijas – kariuomenę, prezidentūrą ir kalėjimą tarpukario laikotarpiu Kaune.Visi trys muziejai nustebino skirtingomis šifravimo formomis, suteikė galimybę mokiniams patiems prisiliesti prie slapto tarpukario gyvenimo ir skirtingų temų: kariuomenės veiklos, prezidento institucijos ir kalėjimo kasdienybės. Po to apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją, atliko užduotis ir gavo prizų. Po edukacinių veiklų aplankėme Kauno senamiestį ir apžiūrėjome šiais metais prie Kauno pilies skulptoriaus A. Sakalausko sukurtą Vyčio skulptūrą – „Laisvės karys“.Kelionės metu ekskursijos gidė papasakojo įvairių su vietovėmis susijusių istorijų, stengėsi, kad vaikai pamatytų ir išgirstų įdomiausius dalykus, turėtų  naudingą pamoką ir šventę.
5A ir 5B Klasių auklėtojai O. Semenienė ir R. Rinkevičius
Ypatinga išvyka į Molėtus
Eglė Bridikienė / 2018 m. 15 lapkričio d.
,,Išvyka į Molėtus buvo labai netikėta ir įdomi išvyka. Buvo tikrai įdomu, ko, tiesą pasakius, nesitikėjau.
Aplankėm Molėtų observatoriją, apžvalgos bokštą, pasivaikščiojom miško keliais, susipažinom su Molėtų
istorija virtualiai. Sužinojom daug naujų dalykų, o svarbiausia, kad tai buvo įdomu išgirsti. Labai noriu
padėkoti visiems, kas prisidėjo prie šitos kelionės organizavimo!“ – Deimantė Jevsejevaitė, 7pp.
,,Man labai patiko etnokosmologijos muziejus ir 3D virtuali realybė. Labai dėkoju pavaduotojai ir
lydinčioms mokytojoms,“ – Danielius Riuka, 6b.
,,Man labai patiko apsižvalgymas ant apžvalgos bokšto, manyčiau, kad ateities kelionėse reikia daugiau
tokių įspūdingų vaizdų. Dar labai patiko ta vieta, kur mes per VR akinius žiūrėjome trumpus video. Šiaip,
manyčiau, kad reikia daugiau vaikščiojimo kelionėse, šį kartą jo buvo tikrai pakankamai,“ – Vakaris
Vizbarkas, 6g.
Tokiais atsiliepimais dalinosi 6-7 klasių moksleiviai, turintys aukščiausius mokymosi pasiekimų įvertinimus.
Išvyką į Molėtus jiems dovanojo mokyklos administracija už puikius rezultatus besimokant 5-6-ose
klasėse.
Pilnas autobusas klegančių moksleivių visą dieną praleido smagiai ir naudingai. Jie stebėjo saulės dėmes
per teleskopą, dalyvavo pamokoje apie šviesos rūšis, įveikė 213 laiptelių kopdami į apžvalgos bokštą
Mindūnuose. Taip pat aplankė informacinį centrą Molėtuose, kuriame, užsidėję virtualios realybės akinius,
apsilankė senovinėje polinėje gyvenvietėje, dalyvavo Livonijos ordino mūšyje bei žvejojo poledinėje
žūklėje.
Prie visos veiklos dar pridėkime 7,5 kilometrus, nutrepsėtus kojomis, ir dienos veiklai nieko nebetrūksta.
Grįžtant į Vilnių visi dalinosi įspūdžiais ir naujai išmoktais faktais. Buvo šauni diena!
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas