Mokymosi sutartys su priimtų mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaromos 2020 m. birželio 15-18 d
Administratorius / 2020 m. 4 birželio d.
Prašome atvykti nurodytu laiku, dėvėti apsaugos priemones (veido apsauginę kaukę; pirštines), turėti mėlyna spalva rašantį rašiklį.

Dokumentai priėmimui:
  • Mokymo(si) sutartis (2 egz.)
  • Sutikimas dėl fotografavimo
  • Sutikimas dėl apžiūros
  • Vaiko gimimo liudijimas (kopijos pateikti nereikia).
  • Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimas (pateikusiems per e sistemą pakartotinai teikti nereikia).
  • Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.

Baigusiems 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantiems mokslą, dokumentų pateikti nereikia.

Iki rugsėjo 1d. mokinys privalo būti pasitikrinęs sveikatą (tik tada mokyklai bus pateikta elektroninė vaikosveikatos pažyma).

* Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti mokyklos raštinę arba 

el. paštu jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt; tel. nr. 864598679
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA
Jolanta Sereičikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė,
Inga Miliauskaitė, logopedė, spec. pedagogė, sekretorė
Audronė Vildžiūnaitė-Pukėnė, pradinių klasių mokytoja, narė
Elia Černiavskaja, pradinių klasių mokytoja, narė
Skaistė Janickienė, pradinių klasių mokytoja, narė.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr.V-519.
______________________________________________________________________
MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO GRAFIKAS
Priėmimo komisijos posėdžiai:
Data Laikas Vieta
2020-06-02 10.00 115 kab., Martyno Mažvydo progimnazija, Vydūno g., 17A
2020-06-08 10.00
2020-06-16 10.00
2020-06-22 10.00
2020-08-24 10.00
2020-08-27 10.00
________________________________________________________________________________
Mokymosi sutartys su priimtų mokinių tėvais
(globėjais, rūpintojais) sudaromos
2020 m. birželio 15-18 d. 8.00-16.00 val.*
Dokumentai priėmimui:
Vaiko gimimo liudijimas.
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimas (būsimiems pirmokams).
Baigusiems 4 klasę mūsų progimnazijoje ir tęsiantiems mokslą, dokumentų pateikti nereikia.
Iki rugsėjo 1d. mokinys privalo būti pasitikrinęs sveikatą (tik tada mokyklai bus pateikta elektroninė vaiko
sveikatos pažyma).
* Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu jolanta.
sereicikiene@mmazvydas.lt; tel. nr. 864598679.
Mokinių priėmimo grafikas
MOKINIŲ PRIĖMIMAS 2020-2021 m.m.
Administratorius / 2020 m. 26 vasario d.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje  
Prašymų priėmimo laikas: nuo 2020-03-01 iki 2020-05-31

Priėmimo tvarka, patvirtinta 2020-02-12 Vilniaus m. savivaldybės sprendimu nr. 1-423,  
Interaktyvus žemėlapis, kuriame matysite priskirtą adresui mokyklą: 
__________________________________________________________

Mokinių priėmimo klausimais prašome kreiptis 
tel. nr. 864598679  
arba atvykti į 110 kab. (pilaitės gimnazijos patalpose) 
antradieniais 8.00-9.00 val.
2020 m. priėmimas į mokyklas
Informuojame, kad prašymus dėl Priėmimo į Vilniaus bendrojo ugdymo mokyklas bus galima pateikti nuo
2020 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. Daugiau informacijos apie mokyklų aptarnavimo teritorijas, priėmimo
tvarką 2020/2021 mokslo metams bus paskelbta vasario mėnesį interneto svetainėje.
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas