Maitinimo organizavimo tvarka 2021-2022 m.m.
Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis
Prisegti failai
Valgiaraščiai 2021-2022 m.m.
Prisegti failai
Planuojamas viešųjų pirkimų planas 2021m.
Prisegti failai
Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
Prisegti failai
Maitinimo grafikai 2021-2022
Dėl maitinimo užsakymo 2021-2022 m.m.
Eglė Laumelienė / 2021 m. 2 rugsėjo d.
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021 – 2022 MOKSLO METAIS
Eglė Laumelienė / 2021 m. 8 liepos d.
NEMOKAMAS MAITINIMAS IR PARAMA MOKINIO REIKMENIMS
NAUJOVĖS:
• Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose /
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo
liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams/ rūpintojams) teikti prašymą savivaldybių
administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai / rūpintojai) turi teisę per mokyklos
administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus
poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).
• Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21
metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
• Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, o IV gimnazijos
klasės mokiniams – iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.
Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021 – 2022 mokslo metais
galima teikti nuo liepos 1 d. el. būdu: www.spis.lt; https://paslaugos.vilnius.lt; paštu Socialinių išmokų
skyriui (Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius); nuvykus į Vilniaus miesto savivaldybės bendrą klientų
aptarnavimo centrą (Konstitucijos pr. 3, I a.) – galioja tik vykdant kontaktinį aptarnavimą; mokyklai
(prašymas bus perduotas Socialinių išmokų skyriui).
Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros
poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).
Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite prisegtame dokumente.
Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašome kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių
tel. 8 700 35545,
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2021-06-15/16
Eglė Laumelienė / 2021 m. 13 birželio d.
2021 m. birželio 15 – 16 d. nuo 11.00 iki 18.00 val. Martyno Mažvydo progimnazijos valgykloje (Vydūno
g. 17A) bus išduodami maisto daviniai 1-8 klasių mokinių tėvams/globėjams/rūpintojams, kurių vaikams
yra paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi nuotoliniu būdu namuose.
Įėjimas – šoninis Martyno Mažvydo progimnazijos valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės puses. Maistas
išduodamas, pasirašius maisto davinio išdavimo lape.
Atsiimant maisto davinį laikomasi visų saugumo ir Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų: laikytis
saugaus atstumo, dėvėti veido apsaugines priemones, mūvėti pirštines ir turėti savo rašiklį pasirašymui.
Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas
Eglė Laumelienė / 2021 m. 31 gegužės d.
Prisegti failai
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas