Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2021-03-30/31
Eglė Laumelienė / 2021 m. 28 kovo d.
2021 m. kovo 30 ir 31 d.  nuo 11.00 iki  18.00 val. Martyno Mažvydo progimnazijos valgykloje (Vydūno g. 17A) bus išduodami maisto daviniai 1-8 klasių mokinių tėvams/globėjams/rūpintojams, kurių vaikams yra paskirtas nemokamas maitinimas ir mokiniai mokosi nuotoliniu būdu namuose.

Įėjimas – šoninis valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės pusės, pasirašius registracijos lape.

Atsiimant maisto davinį laikomasi visų saugumo ir Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų: laikytis saugaus atstumo, dėvėti veido apsaugines priemones, mūvėti pirštines ir turėti savo rašiklį pasirašymui.
Maisto daviniai nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams 2021-02-24
Eglė Laumelienė / 2021 m. 23 vasario d.
2021 m. vasario 24 d. 14 – 18 val. ir vasario 25 d. 10 – 17 val. Martyno Mažvydo progimnazijos
valgykloje (Vydūno g. 17A), šoninis valgyklos įėjimas iš Įsruties gatvės pusės pasirašius bus išduodami
maito daviniai 1-8 klasių tėvams/globėjams/rūpintojams, kurių vaikams yra paskirtas nemokamas
maitinimas.
Atsiimant maisto davinį laikomasi visų saugumo ir Vyriausybės nustatytų karantino reikalavimų.
Maitinimo organizavimas
Eglė Laumelienė / 2020 m. 23 rugsėjo d.
Gerbiami mokiniai, mokytojai, tėveliai
Nuo rugsėjo 1 d., atsižvelgdami į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, progimnazijoje
keičiasi mokinių maitinimo laikas ir tvarka (pridedama). Primename pagrindines taisykles:
* 1-8 klasių mokiniams vykdomas užsakomasis maitinimas.
* Mokiniai maistą gali nusipirkti jų klasių koncentrams paskirtu laiku.
* Kiekvienos klasės mokiniai valgo prie jiems pažymėtų stalų.
* Valgykloje galima valgyti ir iš namų atsineštu maistu nurodytu laiku.
* Prieš valgį nepamiršti nusiplauti rankų.
* Valgiaraščiai parengti pagal naują SAM tvarkos aprašą (pridedama).
Progimnazijos patalpos ir Moduliuose besimokančius mokinius aptarnauja UAB Comprisa.
Su valgyklos vedėja galite susisiekti maitinimo sąlygose nurodytu telefonu ar e-paštu.
Pilaitės gimnazijos patalpose besimokančius 1-4 klasių mokinius aptarnauja UAB Grasiga.
Su vedėja galite susisiekti, paskambinus klasės auklėtojai.
PIRMŲ KLASIŲ MOKINIŲ NEMOKAMAS MAITINIMAS
Eglė Laumelienė / 2020 m. 2 liepos d.
2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl
visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.
mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio
ugdymo programą pirmoje klasėje įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.
Kad pirmokui būtų skirti nemokami pietūs 2020-2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti
prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.
Užpildytą prašymą – paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama) galima pateikti
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui arba mokyklai.
Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinęsistemą www.spis.lt<http://www.spis.lt>
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos
mokiniams skyrimas <https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas->
užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.
lt<mailto:sis@vilnius.lt>;
– siųsti Socialinių išmokų skyriui, adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
– Sociainių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545 (konsultuos, prašymą besikreipiančio
asmens vardu užpildys specialistas);
– pateikti užpidytą prašymo-paraiškos orginalą Martyno Mažvydo progimnazijos raštinei, Vydūno g.17A,
LT-06206 Vilnius (kitą darbo dieną perduodama Socialinių išmokų skuriui paštu arba elektroninėmis ryšio
priemonėmis).
Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:
• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
• Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos
mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl
Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;
• Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19
„Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas