Gamtamokslinių dalykų praktinė veikla tęsiasi ir nuotolinio mokymo metu
Administrator / 2021 m. 27 sausio d.
Mokiniai noriai atlieka praktinius darbus, tyrinėja  aplinką. 

Su  penktokais  į nuotolinį mokymą  išėjome,  išmokę atlikti herbariumą.
Gaminome fosilijas.
Tyrinėjome skaidytojų darbą.
Šeštokai  konstravo  ląstelę dar labiau pažindami  ją.
Tyrinėjam oro savybes.
(Video apačioje)
Septintokai  augino pelėsį  namuose  ir bandė  pažvelgti  į juos per  padidinamuosius prietaisus.
Nustatinėjo ant kokių substratų auga kerpės  jų  gyvenamojoje aplinkoje. (Video apačioje)

Biologijos mokytoja
Rasa tumienė
„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
Administrator / 2020 m. 15 rugsėjo d.
(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) Informacijos apie gautas mokymo priemones:
Mokykloje vykdomas projektas, kurio metu progimnazija aprūpinta gamtos mokslų mokymo priemonėmis bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių ir poreikį.
Projekto tikslas – modernizuoti mokymo aplinką.
PROJEKTO PRIEMONIŲ IR APRAŠŲ PANAUDOJIMAS GAMTAMOKSLINIAME UGDYME
Mūsų progimnazijos  edukacinė aplinka papildyta priemonėmis, skirtomis gamtamoksliniam ugdymui. Jų komplektą, jau įgavusį „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą, sudaro įvairiausios priemonės: nuo įprastų laboratorinių indų iki šviesinio bei rankinio skaitmeninio mikroskopų ir rinkinių mechanikos bandymams atlikti.
Siekdami, kad visos „Gamtamokslinės spintos“ priemonės kuo greičiau ir veiksmingiau būtų naudojamos, parengti 27 veiklų aprašai.         

Šie aprašai – tai išsamūs patarimai mokytojui, nusakantys gamtamokslinių tyrimų žingsnius ir procedūras, padedantys pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas.                  

Progimnazija gavo  priemones ir laboratorijas gamtamoksliniam  ugdymui I-VIII klasėse. 2018-2019 m.m. pedagogai integravo šio projekto pamokų temas į pasaulio pažinimo dalyką ir biologijos dalyką, vedė atskirus užsiėmimus, mokiniai atliko bandymus.  Priedas nr.1, Priedas nr.2.          

Buvo pagerintos gamtamokslinės žinios, kurių rezultatus pagrindė mokinių NEC pasiekimų rezultatai.         

2019 m. balandžio mėn. progimnazijoje vyko Vilniaus m. konferencija  „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“ (J.V. Getė). Konferencijos uždaviniai:

·          Ugdyti mokinių gamtamokslinį raštingumą.
·          Ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti mintis, kūrybiškai mąstyti, naudoti informacines, komunikacines technologijas.
·          Skatinti mokytojus dalintis gerąja pedagogine patirtimi ir ieškoti mokomųjų dalykų integracijos galimybių.
·          Ugdyti mokinių mokslinių diskusijų kultūrą ir kritinį mąstymą.
·          Formuoti mokiniams praktinės veiklos, mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius.          

Konferencijoje buvo pristatyti teorinių ir praktinių gamtos tyrimų pagrindu parengti pranešimai ir kūrybiniai darbai.           

Pristatytos pamokos, veiklos, kuriose  naudotos  projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ priemonės ir parengti veiklų  aprašai.
VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJA – PROJEKTO „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ DALYVĖ
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija yra projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių
mokslų priemonėmis“ dalyvė. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:
• gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir
įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo
programas.
• gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo
procese metodikų parengimas.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)
Šioje svetainėje informuojame, kad projekte dalyvauja Martyno Mažvydo progimnazijos I-VIII klasių
mokiniai, pradinių klasių mokytojai, biologijos mokytojai.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas