„Erasmus+“ mobilumo veikla Stambulo prancūzų licėjuje „Notre Dame de Sion“
Lina Navickaitė / 2022 m. 13 liepos d.
Besibaigiant pavasariui prancūzų k. mokytoja Virginija Žekonytė-Petrikienė, anglų k. mokytoja ir
direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Navickaitė kartu su mokyklos vadove Egle Laumeliene vyko į
Stambulo licėjų pasisemti patirties apie tai, kaip integruoti kalbas į atskirus dalykus ir susipažinti su
naujais skaitmeniniasi įrankiais pagal Erasmus+ Erasmus+KA101 projektą „Kuriame klasę be sienų
pasitekiant skaitmenines technologijas ir virtualias mokymosi aplinkas“. Projekto tikslas yra tobulinti
mokytojų skaitmeninį raštingumą ir išmokti organizuoti mokymąsi virtualiose aplinkose įgyvendinant
mokyklos be sienų modelį.
„Notre Dame de Sion“ licėjų įkūrė Siono seserys 1856 m. kaip aukštąją mokyklą senamiesčio erdviose
patalpose. Osmanų imperijoje licėjus buvo misionierių mokykla, skirta tik mergaitėms. Vėliau jis įgijo
bendrojo ugdymo statusą.
Licėjuje mokiniai mokosi nuo devintos klasės. Kadangi visi dalykai mokomi prancūzų ir anglų kalbomis,
mokiniai prieš patenkant į devintą klasę turi baigti paruošiamąją klasę, kurioje šalia pagrindinių dalykų
mokosi prancūzų ir anglų kalbas. Vien prancūzų jie turi 20 pamokų per savaitę.
Penktadienis – būrelių diena. Moksleiviai renkasi bent vieną iš mokykloje siūlomų būrelių. Jie dalyvauja
įvairiose užklasinėse veiklose, konkursuose, todėl penktadieniais yra mažiau pamokų. Į ugdymą yra
įdomiai įtraukiamas teatras: mokiniai turi sukurti kalbą tam tikra tema, įsivaizduojant, kad esi vienos ar
kitos profesijos atstovas. Teatro mokytoja (profesionali komikė) vertina kūno kalbą, literatūros mokytojas
– kalbos rišlumą ir tikslumą.
Licėjuje mokiniai ugdomi pagal pačių mokytojų sukurtas integruotas dalyko programas ir turinį. Dėl to
mokytojai nuolat bendradarbiauja, derina darbo planus, programas.
Prancūzų kalbos pamokos vyksta įprastai: klausymas, skaitymas, rašymas, kalbėjimas. Mokiniai – labai
motyvuoti, drąsus, aktyvūs, kūribingi. Stebėjome kaip integruojamas skaitmeninis turinys į pamokas ir
taip pat dalinomės savo patirtimi. Anglų k. mokytoja Lina Navickaitė vedė pamokas apie Lietuvą
panaudodama Wordwall ir Blooket programas. Stebėjome kaip licėjuje integruojama www.canva.com
(dizainą kurinti programa), www.kahoot.com (mokymosi žaidimu platforma), www.dualingo.com (kalbų
mokymosi platforma).
Artėjančių mokslo metų pirmoje pusėje abiejų mokyklų mokiniai turės galimybę susipažinti, prisistatyti ir
bendrauti prancūzų kalba siekiant gilinti mokinių prancūzų k. žinias integruojant jas į kultūros ir
ekologijos temas.
Erasmus+ projekto „Kuriame klasę be sienų“ mokymai
Edita Juknienė / 2022 m. 10 sausio d.
Lapkričio 15 – gruodžio 8 dienomis, šešių
mokyklos mokytojų komanda dalyvavo
Erasmus+ KA101 projekto: „Kuriame klasę be
sienų“ mokymuose. Mokymų tema: „A
CLASSROOM IN YOUR BACK POCKET“ skaitė
lektorius Peter Rafferly iš Crosthwaite
pradinės mokyklos (Jungtinė Karalystė).
Savo skaitmeninius gebėjimus mokymuose
tobulino pavaduotoja ugdymui Lina Navickaitė,
matematikos ir IT mokytoja Edita Juknienė,
muzikos mokytoja Justina Bradauskienė,
prancūzų mokytojas Pierre Henri Philippe Pache, biologijos mokytoja Rasa Tumienė, muzikos mokytoja
Svetlana Politova.
Mokytojai susipažino su programų: „Flipgrid“, „Google Site“, „Book Creator“, „Jamboard“, „Thinglink“,
„Seesaw“, „Google Earth Project“, „Adobe Spark“, „Canva“, „Wakelet“ galimybėmis, atliko praktines
užduotis, išmoko pritaikyti jas pamokoje, patobulino skaitmeninius įgūdžius.
Norime sensorinio kambario!
Administrator / 2021 m. 8 vasario d.
Erasmus projekto dalyviai, aptardami juos supančią
aplinką, pastebėjo, kad mūsų didelėje mokykloje
labai trūksta ramaus kampelio, kuriame būtų galima
pailsėti, atsipūsti, ramiai pabūti. Kokia tai būtų vieta,
kaip turėtų atrodyti ši ramybės oazė? Štai ką jie
nupiešė ir sumodeliavo. Ką manote?
Atstumas – ne kliūtis! Kartu mes galime!
Rita Bakanienė / 2021 m. 12 sausio d.
Jei vos prieš metus kas nors būtų pasakęs, kad
virtualiai, per nuotolį, piešime, lipdysime ir net
sukursime dainą su kolegomis ir mokiniais iš kelių
skirtingų šalių, patikėti tuo, ko gero, būtų buvę
nelengva… Tačiau, pasirodo, viskas įmanoma, ir
atstumas nebūtinai turi būti kliūtis.
Nuo 2018 metų rugsėjo mes, Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazijos mokytojai ir 7-8 klasių mokiniai,
vykdome Erasmus+ projektą „DiscriminACTion for a
better IntegrARTion“.
Su partneriais pradėjome šį projektą siekdami spręsti
diskriminacijos problemas mokykloje, norėdami savo
mokinius supažindinti su diskriminacijos sąvoka, jos
rūšimis, išmokti atpažinti diskriminaciją ir tapti
tolerantiškais kitiems bei kitokiems. Planuodami projekto veiklas, nusprendėme, jog geriausia terpė
susipažinti su diskriminacija ir padėti mūsų moksleiviams suprasti, ką reiškia būti kitokiu, yra menas
pačia plačiausia prasme, nes menas neatsiejamas nuo kūrybiškumo ir išraiškos laisvės.
Bendradarbiaudami su projekto partneriais iš Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos tobulinome tarpasmenines
ir tarpkultūrines kompetencijas, mokėmės suprasti, kad kitas žmogus – tavo bendraklasis ar
bendraamžiai iš kitų šalių – yra verti pagarbos. Taip pat mokiniai tobulino anglų kalbos žinias, kad
galėtų bendrauti su partneriais, bei ugdėsi kūrybiškumą atlikdami įvairias menines veiklas: piešdami,
lipdydami, grodami ir dainuodami, vaidindami, filmuodami ir t.t
Vykdydami projektą, mūsų moksleiviai lankėsi partnerių mokyklose, kur dirbdami kartu mišriose
komandose įgijo žinių, tobulino savo įgūdžius, plėtė akiratį, pažino kitas kultūras. Nekantravome ir patys
priimti partnerius pas mus Vilniuje, tačiau, prasidėjus pandemijai, dėl karantino jų vizitas taip ir neįvyko.
Nors iš pradžių buvo daug nerimo ir abejonių, kaip tokiomis sąlygomis išvis sugebėsime pabaigti projektą
ir įgyvendinti visus užsibrėžtus tikslus, supratome, kad, jei tik yra noro ir motyvacijos, karantinas,
atstumas ar darbas per nuotolį mums nesutrukdys. Pasitarę su partneriais, nusprendėme, kad svečius
savo mokykloje mes visgi priimsime – tik virtualiai, ir, siekdami kiek įmanoma labiau priartėti prie
įprastos mobilumo patirties, pasiryžome veiklas kartu vykdyti visą savaitę.
Ir štai – prieš pat Kalėdas, gruodžio 14-18 dienomis, pasitelkę įvairiausius interaktyvius įrankius ir
technologijas, surengėme partneriams virtualių mokymosi veiklų savaitę! Visą savaitę virtualiai
keliavome po mūsų mokyklą, po Vilnių ir Lietuvą; kartu piešėme, lipdėme iš molio ir netgi sukūrėme
tarptautinę repo dainą apie draugystę ir toleranciją penkiomis kalbomis!
Žinoma, lengva nebuvo, ir pasiruošimas užtruko kelis mėnesius. Projekte dalyvaujantys mokiniai turėjo
parengti daug filmuotos medžiagos apie savo mokyklą ir miestą, mokytojai su mokiniais ruošė vaizdines
instrukcijas, kaip atlikti suplanuotas menines veiklas, kad visiems viskas būtų aišku ir įveikiama, vėliau
visą nufilmuotą medžiagą turėjome atrinkti, paruošti peržiūrai ir sumontuoti.
Kiekvieną dieną ryte jungėmės į susitikimą Zoom platformoje, kurio metu mokiniams iš partnerių
mokyklų pristatėme užduotį, pasitelkę filmuotą medžiagą ar vaizdines pateiktis, smulkiai paaiškinome
kiekvieną užduoties etapą ir pateikėme pavyzdžių. Nepaisant tūkstančių mus skiriančių kilometrų, tuo
pat metu virtualiai susijungę mokiniai iš Lietuvos, Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos piešė bendrą koliažą, iš
molio lipdė antidiskriminacijos simbolį drugelį bei repavo. Ir nors darbo turėjome išties daug, rezultatai
džiugino.
Išties smagi patirtis ir puikus įrodymas, kad viskas įmanoma!
Dėkojame projekte dalyvavusiems 7-8 klasių moksleiviams bei gausiam šaunių mokytojų būriui: anglų
kalbos mokytojoms Ritai Bakanienei, Eglei Bridikienei, Loretai Kamarauskienei, Renatai Žemaitienei,
dailės mokytojoms Mildai Tverkutei ir Daivai Varslavėnienei, IT mokytojai Editai Juknienei ir muzikos
mokytojoms Justinai Bradauskienei, Eugenijai Drungilienei ir Kristinai Šileikienei.
#Matau Tave
Administrator / 2020 m. 12 lapkričio d.
Vykdydami projektą „DiscriminACTion for a better IntegrARTion“
domimės neįgaliųjų žmonių veikla bei iššūkiais jų gyvenime. Taip
pat dalyvaujame įvairiose veiklose, kurias sukuriame patys arba
prisijungiame prie jau vykstančių. Spalio mėnesį LRT prisijungė
prie tarptautinės akcijos, skirtos kovoti su patyčiomis, ir pakvietė
dalyvauti visus Lietuvos žmones.
„Europos transliuotojų sąjungos (angl. European Broadcasting
Union, EBU) tarptautinės vaikų draugystės iniciatyvos „Say Hi“
kartu su kitais visuomeniniais transliuotojais iš Europos bei
Japonijos kviečia vaikus būti draugiškais vieni kitiems, priimti
kiekvieno išskirtinumus ir visiems kartu atlikti bendrą dainą bei
šokį, simbolizuojančius pakantumo ir draugystės idėjas.
Lietuvoje šios kampanijos šūkis – MATAU TAVE.“- lrt.lt.
Taip siekiama prisidėti ugdant vaikų savivertės jausmą, įkvėpti
juos gerinti savo elgseną ir santykius su aplinkiniais, prisidėti
prie pozityvios vaikų aplinkos kūrimo per linksmą ir įtraukiančią
dainą ir šokį.
Lapkričio 12 dieną šokome ir mes kartu su visa Lietuva ir dar 17
šalių. O mūsų video galite pamatyti čia:
Mokiniai apie Europos klubą
Administrator / 2020 m. 22 birželio d.
„Europos klubas buvo ypatinga laiko praleidimo
forma, kuri suteikė progą pasireikšti kiekvienam. Man
ypač patiko, kai paprasti pokalbiai apie vieną temą
virsdavo ištisais debatais ir rimtomis diskusijomis, jokia
tema nebuvo per silpna ar per stipri aptarimams.
Planuoti ir ruoštis renginiams taip pat buvo smagu, tai
puikios galimybės vystyti kūrybiškumą,“-Rugilė
Baltrūnaitė, 8a klasė.
„Sveiki, aš esu Tomas Šimonis, buvęs Europos klubo
narys.
Norėčiau trumpai supažindinti, kas yra Europos klubas.
Nors prie klubo veiklos prisidėjau nedaug, bet galiu
pasakyti, kad tai yra smagi popamokinė veikla, kurioje
tu planuoji mokyklos gyvenimą, veiklą. Vėliau kai
kuriems tenka galimybė vykti į mobilumo programą kitose Europos šalyse. Tai yra tikrai gera patirtis,
todėl siūlau visiem jungtis prie Europos klubo, nes tai ir būrelis, ir linksma vieta pabūti su gerais
žmonėmis.“
„Taigi Europos klubas tai tarsi žmonių grupė, jungianti mokinius ir mokyklos veiklas. Mes esame
atsakingi už renginių organizavimą, svarbių datų paminėjimą bei svarbių problemų sprendimą. Asmeniškai
man labiausiai patiko vykdyti renginius, tai mane išmokė dirbti komandoje ir mokėti išgirsti kitus. Tie,
kurie nori prisidėti prie Europos klubo, bet dar dvejoja – tiesiog ateikit. Ten yra laukiami visi, kurie tik nori
ir nereikia kažko mokėti, nes visko, ko reikės, išmoksi ten. Palinkėsiu gerų ateinančių metų visiems ir
daug nuostabių idėjų!“-Deimantė Jevsejevaitė, 8pp klasė.
„Europos klubas man atvėrė nepaprastai daug galimybių. Išmokau bendradarbiauti, diskutuoti,
organizuoti renginius. Taip pat daug sužinojau apie pasaulyje ir mūsų mokykloje aktualius dalykus:
aplinkosaugą ir diskriminaciją. Šis būrelis nori, jog mūsų mokykla būtų vieta, kurioje visi jaučiasi gerai,
tad jis yra veiklus, ieškantis sprendimų ir juos taiko mokykloje. Susipažinau su daug nuostabių žmonių,
suartėjau su mokytojomis. Visas laikas, praleistas Europos klube, buvo naudingas.
Tai yra puiki vieta mokiniams, norintiems veikti, turintiems daug puikių idėjų. Esu laiminga, įgijusi šią
nepamirštamą patirtį!“ -Justė Jūraitė, 8b klasė.
„Pastaruosius dvejus metus dalyvavau Europos klubo veikloje ir su šiuo klubu yra susiję daugybė ryškių
ir įdomių mano gyvenime momentų. Kiekvieną kartą, kai kažkam pasakoju arba užsimenu apie vykdomas
veiklas Europos klube, pirma prisimenu Pyragų dieną ir tą dieną, kai važiavome lipdyti iš molio su
neįgaliaisiais. Tai buvo dvi ryškiausios ir man asmeniškai įdomiausios veiklos per pastaruosius dvejus
metus. Dėka šių ir daugybės kitų veiklų gavau patirties, kaip bendrauti su žmonėmis, organizuoti
renginius. Labai džiaugiuosi, kad teko dalyvauti šiame projekte,“-Nika Bukolovaitė, 8p klasė.
„Prieš ateidama į būrelį ilgai svarsčiau, dvejojau, lyg kažko bijojau ir paskutinę minutę, paskutinę
pertrauką, kai buvo galima užsirašyti, aš nusprendžiau rizikuoti. Mane gąsdino tai, jog projektas yra
dvejiems metams. Žinojau, jog aštuntoje klasėje bus sunku, ir bijojau, jog nesuspėsiu visko. Na, bet štai,
projektas man jau baigiasi ir vis dar esu sveika gyva. Nuoširdžiai dėkoju mokytojoms, kurios stengėsi
dėl mūsų gerovės, dėkoju patiems dalyviams už praleistą laiką kartu. Dalyvaudama šiame projekte,
pramokau atsakomybės, bendravimo, stiprybės ir papildžiau žinių bagažą apie diskriminaciją. Labai gaila,
jog tenka palikti šią mokyklą ir projektą, tačiau visada prisiminsiu šiuos dvejus metus kaip didelį žingsnį
savo gyvenime. Išties pakeitė požiūrį, paruošė ateičiai ir privertė dirbti su savimi ir kitais. Jaučiu, jog
man širdy trūks šio projekto ir mokytojų, na, bet gyvenimas nestovi, visad galima sugrįžti į prisiminimus
ar aplankyti mokyklą. Ačiū už viską, linkiu toliau ugdyti mokinius ir paleisti juos gerais žmonėmis!“
-Orinta Valavičiūtė, 8b klasė.
„Man labai patiko dalyvauti Europos klube. Temos yra labai įdomios ir visada galima siūlyti ir savo idėjas.
Visi labai draugiški ir kūrybingi. Nuostabi komanda ir džiaugiuosi, kad dalyvavau Europos Klube,“ -Meda.
„Europos klubo vykdomame Erasmus projekte dalyvavau dvejus metus! Per šiuos metus vykdžiau daug
įvairių veiklų, sužinojau daug naujų dalykų. Vienos iš man įsimintiniausių veiklų – važiavimas pas
neįgaliuosius ir lipdymas iš molio kartu su jais, kelionė į Ispaniją ir sužinojimas daugiau informacijos apie
moterų diskriminaciją toje šalyje. Tapusi šio projekto dalimi išmokau pasitikėti savimi, pasakyti savo
nuomonę prieš dideles žmonių grupes, dirbti komandoje. Ačiū noriu pasakyti mokytojoms, kurios padėjo,
kai reikėdavo pagalbos, skatindavo dalyvauti įvairiose veiklose. Tad jeigu norite išmokti dirbti komandoje,
pagerinti savo anglų kalbos gebėjimus ir pamatyti pasaulį, tapkite projekto Erasmus dalimi!!“-Monika
Ramoškaitė, 8b klasė.
Mes, mokytojai, esame dėkingi mokiniams už iniciatyvas, puikų ir atsakingą
darbą, visada gerą nuotaiką. Nuveikėme labai daug, patobulėjome visi kartu.
Dėkui dar kartą visiems komandos nariams ir iki kitų susitikimų.
Europos klubas
Erasmus projekto refleksija mokinių lūpomis
Administrator / 2020 m. 18 birželio d.
Erasmus projekto „DiscriminACTion for a bette IntegrArtion“ dalyviai
dar kartą rinkosi į susitikimą nuotoliniu būdu. „Zoom“ konferencijoje
visi dalyviai pristatė savo piešinius, kuriuose atsispindėjo svarbiausi
jų potyriai. Vyriausieji dalyviai – aštuntokai – atsisveikino su projekto
partneriais. Dalijamės mūsų lietuvaičių mintimis apie tai, ką jie patyrė
projekto ir mobilumų metu.
„Savaitė praleista Prancūzijoje atskleidė nuostabią skirtingą kultūrą.
Jaučiuosi pagerbta galėjusi ten nukeliauti ir pažinti draugiškus ir mylinčius
tos šalies žmones,“ – Rugilė Baltrūnaitė.
„Nors ir buvo jaučiamas kalbos barjeras, mes praleidome
nuostabų laiką besimokydami vieni iš kitų,“ – Meda Krėpštaitė.
„Sutikau daug pukių žmonių, daugiau sužinojau apie moterų
diskriminaciją. Kelionė buvo ypatinga, esu dėkinga šeimai, kuri
mane priėmė,“ – Monika Ramoškaitė.
„Niekada neužmiršiu šios kelionės.
Susipažinau su Ispanijos kultūra,
tradicijomis ir kasdienybe,“ – Tomas
Šimonis.
„Savaitė Ispanijoje pakeitė mano
gyvenimą. Niekada nepamiršiu šios patirties,“ – Jonas Spalvis.
„Labai džiaugiuosi galimybe nukeliauti į Italiją,
susipažinti su kitais žmonėmis, išmokti naujų dalykų,
pajusti, ką reiškia gyventi kitoje šeimoje kitoje šalyje,“
– Vaida Tolvaišaitė.
„Nepakartojama patirtis. Visi užsiėmimai ir pokalbiai
apie moterų teises padėjo man pakelti savo savivertę ir
pasitikėjimą savimi,“ – Miglė Jūraitė.
„Kasdien aptardavome moterų teises ir jų
diskriminavimą, taip įgijau naujų įgūdžių ir atsiminimų.
Pagilinau savo anglų kalbos žinias, tuo taip pat labai
džiaugiuosi,“ – Nika Bulkolovaitė.
„Neįprasta patirti, kaip visiškai nepažįstami žmonės per
trumpą laiką geba parodyti tiek daug meilės ir
palaikymo. Išmokau keletą prancūziškų žodžių ir įgijau
žinių apie prancūzų kultūrą,“ – Orinta Valavičiūtė.
„Viena geriausių mano gyvenimo savaičių. Išmokau
naujų būdų, kaip netoleruoti patyčių ir padėti kitiems.
Susipažinau su Italijos kultūra, sutikau daug nuostabių
žmonių,“ – Nojus Yannick Bolade Adote.
„Buvo smagu susipažinti su kitais žmonėmis, vykdomos
projekto veiklos padėjo pažinti vieniems kitus ir pagilinti
savo žinias apie toleranciją. Esu labai laiminga,“ –
Emilija Ražanauskaitė.
„Savaitė Prancūzijoje buvo labai įsimintina.
Esu dėkinga mane priėmusiai šeimai, nes jų
dėka jaučiausi saugi ir laukiama,“ – Viltė
Šimkutė.
„Pagilinau savo žinias apie moterų situaciją
ir jų diskriminaciją pasaulyje, praplėčiau
kultūrines žinias. Šeima, priėmusi mane
Ispanijoje, visuomet liks mano širdyje ir
niekada nepamiršiu laiko, praleisto kartu,“- Aušra
Brigita Gudabskaitė.
„Savaitė Italijoje parodė, ką reiškia gyventi kitoje
šeimoje, kur tave myli kaip savo tikrą vaiką,“ –
Deimantė Jevsejevaitė.
„Daug sužinojau apie diskriminaciją, patyčias bei
veikimą kartu. Susiradau daug draugų . Tikiuosi, kad tai,
ką sužinojome ir padarėme projekto metu, tęsis taip
pat ilgai, kaip gyvuoja Pompėja,“ – Austėja Švegždaitė.
Autizmo supratimo mėnuo
Administrator / 2020 m. 16 balandžio d.
Balandžio 2-oji – pasaulinė autizmo supratimo diena. Visas balandžio
mėnuo yra skirtas paminėti, pasistengti suprasti žmones, turinčius
autizmo spektro sutrikimų. Šia proga Europos klubo nariai, vykdydami
Erasmus + KA2 projektą „DiscriminACTion for a better IntegrARTion“,
dalyvavo diskusijoje nuotoliniu būdu.
„Aptarėme, ką galėtume daryti savo aplinkoje, mokykloje, namuose,
darbe, kad žmonės žinotų, kaip reikia bendrauti su turinčiais autizmą
žmonėmis. Diskutuodami supratome, jog žmonės dažnai tiesiog
nesiklauso. Aptarėme, kaip galėtume priversti susimąstyti. Vis dėlto
mes kuriame pasaulį ir tik mes esame atsakingi už tai, kaip jis atrodys,
ar jis bus maloni vieta gyventi visiems.
Manome, jog sklaida yra labai svarbus dalykas, todėl reikia kuo daugiau kalbėti apie visuomenės
problemas atvirai. Taip, galbūt ir nemėgstame kalbėti apie
problemas, bet nuo jų nepabėgsime. Taigi, kodėl susidūrę
su žmogumi, turinčiu tam tikrą sutrikimą, patys nežinome,
kaip bendrauti? Na, tikriausiai, atsakymas gana paprastas
– dažnai neturime patirties, nesame atsidūrę panašioje
situacijoje. O juk autizmas yra gana dažnai sutinkamas.
Tiesa, kiekvienas atvejis skiriasi. Galime sutikti žmogų,
turintį autizmo spektro sutrikimų, ir to net nepastebėti,
tik vėliau bendraudami sužinoti. Tačiau galime pastebėti ir
iš pirmų žodžių, veiksmų. Deja, negalime nustatyti, kaip
elgtis, sutikus tokį žmogų, kadangi, kaip ir minėta,
kiekvienas atvejis labai skiriasi.
Negalime pamiršti, jog kiekvienas, kad ir koks skirtingas,
vis tiek esame žmogus, todėl tikrai negalime pažeisti
žmogaus teisių. Turime suprasti, kad kiekvienas turime
savo asmeninį gyvenimą, erdvę ir, jei žmogus nenori, tikrai
negalime per prievartą kištis į jo gyvenimą. Visada galime
pasiūlyti pagalbą. Atsisakė – na, ir nereikia per prievartą
lįsti. Taip pat reikia kantrybės, gali būti sunku suprasti
autistą arba jam sunku suprasti jus.
Išvada tokia – turime gerbti kiekvieną žmogų, padėti, jei reikia ir prisiminti, jog kiekvienas esame žmogus
ir turime teisę į savo gyvenimą“,- mintimis dalinosi Orinta Valavičiūtė, 8B klasė mokinė.
Mokiniai mokiniams – įdomūs faktai
Administrator / 2020 m. 14 balandžio d.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos
Europos klubo mokinių Erasmus+ KA2
projekto „DiscriminACTion for a better
IntegrARTion“ grupės surinkti įdomūs
faktai apie šalis partneres. Skirta
Europos dienai paminėti.
Peržiūrėjus video, kviečiame atlikti testą
https://quizizz.com/join
žaidimo kodas: 898437
Sėkmės!
Europos klubas
Kovo 21-oji Pasaulinė Dauno sindromo diena!
Administrator / 2020 m. 21 kovo d.
Lietuvoje minima Pasaulinė Dauno sindromo diena
World Down Syndrome Day. Europos klubo nariai bei
Erasmus+ KA2 projekto „DiscriminACTion for a
better IntegrARTion“projekto dalyviai prisijungė prie
Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos
organizuojamos akcijos #nenurašauOpalaikau.
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas