Vaikų vasaros poilsio stovykla ,,TAI DAUGIAU NEI SPORTAS“
Administratorius / 2022 m. 17 birželio d.
Šiais metais stovyklai vykdyti skirta 1400 eur. Projektas pilnai finansuojamas Vilniaus miesto
savivaldybės. Stovykloje dalyvauja ne tik mokyklos 1-4 klasių mokiniai, bet ir vaikai iš ukrainiečių
mokytojų orgalizuojamos stovyklos. Vaikai pramogavo Sky batutų parke, dalyvavo tortų varžytuvėse,
vyko į Teatro ir kino muziejaus edukaciją ,,Jaučio trobelė“, mokėsi lietuvių liaudies dainelių ir žaidimų.
Taip pat linksmai leido laiką ir žaidė „Nerf“ pramogų arenoje. Dar laukia išvyka į „Zoopark Vilnius“,
Edukacija „Duonos kelias“. Stovyklos uždarymo proga numatoma išvyka prie Gilužio ežero mokytis
čiuožti vandens slidėmis, dviračiais, skrieti kateriu bangomis.
Vaikų vasaros poilsio stovykla ,,TAI DAUGIAU NEI SPORTAS“
Administratorius / 2022 m. 9 birželio d.
2022 m. birželio 9 – 22 d. Martyno Mažvydo progimnazijoje
vyks stovykla ,,Tai daugiau nei sportas“ 1 – 4 klasių
mokiniams, kuriems yra paskirtas nemokamas maitinimas
stovykloje ir kitiems mokiniams, rekomenduojant
progimnazijos socialiniams pedagogams. Tai atradimų,
kūrybinių galių, sveiko gyvenimo būdo ir sėkmės siekianti
stovykla.
Stovykla finansuojama Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų
vasaros poilsio programos ir socialinės paramos maitinimui
lėšomis bei Martyno Mažvydo progimnazijos lėšomis.
SKAUTŲ IR SPORTO DIENA STOVYKLOJE ,,TAI DAUGIAU NEI SPORTAS“ 2021
Vilma Junevičienė / 2021 m. 29 rugpjūčio d.
M. Mažvydo progimnazijos vasaros stovyklai ,,Tai daugiau nei sportas“ įsibėgėjus, rugpjūčio 24 dieną  mokiniai labai aktyviai parleido drauge su skautėmis ir fizinio ugdymo mokytojais.

Į progimnazijos vidinį kiemą atvyko skautės Gabrielė, Kristina. Patyrusi skautė sesė Gabrielė iš Vilniaus vingio tunto papasakojo apie skautus, skautiškus žygius ir stovyklas. Paaiškino, ką reiškia skirtingos skautų kaklaraiščių spalvos ir ženkliukai. Skautės kalbėjo apie skautų principus Dievui, artimui ir Tėvynei. Jos pasakojo apie gerus darbus ir skatino vaikus kasdien atlikti nors po vieną gerą darbelį. Žaidė gaudynes, mokė rišti draugystės mazgą ir su bendra smagia skanduote atsisveikino.

Turistinio žygio metu su fizinio ugdymo mokytojomis Gina ir Vilma stovyklautojai apsilankė prie Pilaitės vandens malūno, senovinių padargų ekspozicijos po atviru dangumi, grožėjosi Sudervėlės upeliu ir Pilaitės miškeliu, kur atrado skulptūrą, sportavo treniruoklių zonoje ir lauko žaidimų aikštelėje, apsilankė skvere, prie Laisvės gynėjo Antano Sakalausko memorialinės lentos ir ąžuolinio koplytstulpio. Žygeiviai finišavo prie Martyno Mažvydo skulptūros.
Sporto šventės metu su fizinio ugdymo mokytojais Mindaugu ir Povilu stovyklautojai išbandė kamuoliuko metimo į taikinius, virvės traukimo rungtis, atliko koordinacijos ugdymo užduotis su lauko teniso raketėmis, žaidė įvairius judriuosius, sportinius žaidimus ir išklausė, kaip galima susieti savo gyvenimą ir specialybę su sportu, nebūnant aukšto meistriškumo sportininkais. Stovyklautojai apdovanoti diplomais ir rankų darbo medaliais.

Fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė
2021 M. STOVYKLOS ,,VASAROS EKSPERIMENTAI“ FINIŠAS
Vilma Junevičienė / 2021 m. 25 rugpjūčio d.


Rugpjūčio 16 – 23 d. Martyno Mažvydo progimnazijoje  vyko 1-oji 
bendradarbiaujančių mokyklų 5 – 8 kl. mokinių stovykla ,,Vasaros eksperimentai“. Stovykloje dalyvavo M. Mažvydo progimnazijos, ,,Ąžuolyno“ progimnazijos ir Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokiniai.
Stovyklos metu mokiniai stiprino žinias, gebėjimus ir įgūdžius matematikos, lietuvių kalbos ugdymo srityse, socialinių – emocinių kompetencijų ugdyme, fizinio aktyvumo veiklose, siekiant sumažinti mokymosi praradimus, patirtus dėl nuotolinio mokymosi ir Covid-19 situacijos. Mokymosi edukacijos vyko netradicinėse aplinkose, Pilaitės vaizdingose ir istorinėse vietovėse ir M. Mažvydo progimnazijos teritorijoje.

Stovyklautojai dalyvavo edukacijose ,,Mastelis. Pilaitės topografinio žemėlapio nagrinėjimas“, ,,Pagrindinės geometrinės figūros aplink mus ir mozaikos kūrimas“, ,,Atostogų aritmetika“, statistiniame tyrime ,,Vasaros pramogos“; ,,Kalbos dalys žaismingai“, ,,Pilaitės piliakalnio legenda  – skaitymo strategijų taikymo estafetė“, ,,Aš – gidas“, pro rakto skylutę ,, Aš – žurnalistas“, ,,Reportažas iš įvykio vietos“, ,,Lietuvių liaudies pasakų terapija“, ,,Pagauk kampą – pasakų interpretacija ir vaidyba“, ,,Kalbos ABC. Kamuolys. Karšti klausimai“; ,,Muzikinis portretas“, ,,Draugo muzikinių interesų pristatymas“, ,,Tylos muzika“ – choreografinių improvizacijų eksperimentai“, ,,Atpažink emociją“, ,,Emocijų dėlionė“.  Mokiniai dalyvavo žygiuose, vandens sporto edukacijoje su VSSK ,,Skriejantieji bangomis“ prie Gilužio ežero, sportinėse veiklose prie Salotės ežero.

Stovyklos mokytojos atsisveikindamos su stovyklautojais priminė ir linkėjo: ,, Vasaros pramogos su matematika – misija įmanoma!“, ,,Tikiu, kad kiekvienas sugebate atlikti žygdarbį, bet tikras žygdarbis – kiekvieną dieną jausti atsakomybę“, ,,Linkiu išsaugoti draugystę ir bendrystę, kurią atradote stovykloje! Dalinkitės šypsena“, gerais darbais ir mintimis!!!“, ,,Kontroliuokite savo jausmus: saugokite savo teigiamus ir atsikratykite neigiamų. Tirkite emocinę aplinką ir, kiek įmanoma, gerinkite ją. Telydi jus tik gerosios ir šviesiosios emocijos. Šypsokitės pasauliui ir pasaulis šypsosis jums!“, ,,Tik neišduokite savo svajonių! Jos – gyvosios versmės.“

Stovyklos mokytojos Irina, Diana, Renata, Svetlana, Vilma 
drauge su Martyno Mažvydo progimnazijos administracija


VASAROS STOVYKLOS 2021
Vilma Junevičienė / 2021 m. 15 liepos d.
BENDRADARBIAUJANČIŲ MOKYKLŲ 5 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ
STOVYKLA ,,VASAROS EKSPERIMENTAI“
2021 m. rugpjūčio 16 – 23 d. Martyno Mažvydo progimnazijoje vyks
1-oji stovykla ,,Vasaros eksperimentai“ 5 – 8 klasių Martyno Mažvydo,
,,Ąžuolyno“ progimnazijų ir Buivydiškių pagrindinės mokyklos
mokiniams, rekomenduojant mokyklų Vaiko gerovės komisijoms.
Stovykloje siekiama padėti mokiniams, kurie dėl nuotolinio mokymosi
patyrė sunkumų, mažinti mokymosi praradimus dėl COVID – 19,
didinti mokymosi motyvaciją, stiprinti žinias, gebėjimus ir įgūdžius
matematikos, kalbos ugdymo srityse, socialinių – emocinių
kompetencijų ugdyme, fizinio aktyvumo skatinime.
Stovykla finansuojama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei
Martyno Mažvydo progimnazijos lėšomis.
MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS 1 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ
STOVYKLA ,,TAI DAUGIAU NEI SPORTAS“
2021 m. rugpjūčio 18 – 31 d. Martyno Mažvydo
progimnazijoje vyks 17-oji stovykla ,,Tai daugiau
nei sportas“ 1 – 8 klasių mokiniams, kuriems yra
paskirtas nemokamas maitinimas stovykloje ir
kitiems mokiniams, rekomenduojant
progimnazijos socialiniams pedagogams. Tai
atradimų, kūrybinių galių, sveiko gyvenimo būdo
ir sėkmės siekianti stovykla.
Stovykla finansuojama Vilniaus miesto
savivaldybės Vaikų vasaros poilsio programos ir
socialinės paramos maitinimui lėšomis bei
Martyno Mažvydo progimnazijos lėšomis.
Daugiau informacijos stovyklų ,,Vasaros eksperimentai“, ,,Tai daugiau nei sportas“ pridedamuose
lankstinukuose.
2022 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas