Reikalingas pradinių klasių mokytojas
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija ieško ir prie kolektyvo kviečia prisijungi pradinių klasių
mokytoją. Darbo pradžia – gruodžio 5 d.
Išsamesnė informacija telefonu 852795579 arba el.paštu rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Skelbiamas konkursas – direktoriaus pavaduotojo ugdymui
Darbas 0,5 etato

 1.  DARBO POBŪDIS: 

1.1. Organizuoti strateginio plano, metinės veiklos programos, papildomų programų priedų, ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo planų projektų, kuruojamų sričių dokumentų rengimą ir jų įgyvendinimą. 
1.2. Vykdyti kuruojamų mokytojų veiklos priežiūrą, teikti metodinę pagalbą mokytojams ir kitiems pagalbos specialistams. 
1.3. Stebėti ugdymo procesą, analizuoti progimnazijos mokinių žinias, gebėjimus ir įgūdžius, koreguoti mokinių ugdymo proceso pokyčius ir vertinti ugdymo rezultatus. 
1.4. Gebėti atlikti ugdymo proceso analizes, teikti ataskaitas,  pasiūlymus, mokytojų veiklos vertinimus,   organizuoti mokyklos įsivertinimą,  vykdyti vidaus politikos kontrolę. 
1.5. Organizuoti mokinių priėmimą  į progimnaziją ir vykdyti klasių komplektavimą. 
1.6. Sudaryti pamokų, grupinių konsultacijų, neformaliojo ugdymo tvarkaraščius bei vykdyti jų kasdieninę priežiūrą. Esant reikalui sudaryti nuotolinio mokymo tvarkaraščius. 
1.7. Kontroliuoti mokinių tėvų pedagoginį švietimą. 
1.8. Teikti informaciją švietimo valdymo informacinės sistemos vykdymui ir užtikrinti teikiamos informacijos teisingumą. 
1.9. Kontroliuoti e-dienyno veiklą, jo tvarkymą, informacijos saugumą, teikti kuruojamų dalykų mokytojams metodinę pagalbą, vertinti jų praktinę veiklą, analizuoti šių dalykų pasiekimų rezultatus. 
1.10. Kontroliuoti mokymosi krūvių reguliavimo ir optimizavimo priemonių planų vykdymą. 
1.11. Organizuoti ugdymo neformaliojo švietimo ir popamokinės veiklos tyrimus, vertinti jų rezultatus. 
1.12. Rengti  mokymo kokybės tobulinimo priemonės, organizuoti pasitarimus, teikti siūlymus dėl progimnazijos kokybės gerinimo. 
1.13. Inicijuoti naujų mokymosi technologijų ir strategijų diegimą. 
1.14.  Gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir kitus progimnazijos direktoriaus pavedimus. 

 Reikalavimai

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas  ir  pedagogo kvalifikacija. 
2.  Ne mažesnis kaip 3-jų metų  mokytojo(-os) darbo  stažas švietimo įstaigoje. 
3. 1 metų vadybinis darbo stažas. 
4. Išmanyti švietimo vadybą, žinoti  mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus,  pradinio   ugdymo   veiklos organizavimą, ugdymo proceso tikslus  bei uždavinius, juos reglamentuojančius dokumentus, raštvedybą (word, exel, power point), mokėti valdyti duomenų bazes. 
5.  Būti darbščiam, sąžiningam, iniciatyviam,  gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių  darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus. 

 Privalumai

  • Mokėti gerai bent vieną ES šalių kalbą (B1 lygis): anglų. vokiečių, prancūzų.     

 Dokumentai, kurie turi būti pateikti:   

  • Asmens dokumento kopija Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos 
  • Gyvenimo aprašymas (CV) Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas)   

Papildomai būtina pateikti: 

  • Asmens duomenų keitimo dokumento kopija 
  • Motyvacinis laiškas ECDL pažymėjimo sertifikato kopija 
  • Profesinę patirtį pagrindžiantis dokumentas 
  • Užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija
2023 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas