Pradinių klasių būreliai
preliminarus tvarkaraštis (grupės renkamos)
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. rugsėjo 13 d.
KVIEČIAME DALYVAUTI EKOLOGIJOS
PALAIKYMO AKCIJOJE „BŪK ŽALIAS“
RUGSĖJO 19 D. KETVIRTADIENĮ:
*APSIRENK ŽALIAI;
*IŠBANDYK DVIRATĮ, PAGAMINK ENERGIJĄ;
*ATEIK SU KLASE Į VIDINĮ KIEMĄ PO KETURIŲ PAMOKŲ;
*ATSINEŠK PLAKATĄ SU PALAIKYMO ŠŪKIU;
*PARODYK, KAD TAU RŪPI EKOLOGIJA.
Erasmus + projekto komanda
Europos klubas
Jolanta Noreikienė / 2019 m. rugsėjo 11 d.
Šių metų rugsėjo 9 d. Saugaus eismo pamokėlių metu, bendruomenės pareigūnės K.Bikbajeva ir L.
Šimonienė vaikams patarė, kaip saugiai elgtis kelyje, perėjose ir sankryžose. Taip pat demonstravo
prevencinio pobūdžio filmukus ir aiškino, kaip išvengti eismo nelaimės. Pareigūnės priminė kokią didelę
svarbą tamsiu paros metu turi šviesą atspindintys elementai bei kur mažiesiems eismo dalyviams galima
važiuoti dviračiu ir kur tai daryti griežtai draudžiama.
Pastebima, jog po vasaros atostogų vaikai yra labiau išsiblaškę, mažiau pastabūs, pamiršę apie savo
saugumą gatvėje ir kelyje. Todėl mokslo metų pradžioje intensyvėjant eismui ir siekiant išvengti
nelaimingų eismo įvykių labai svarbu vaikams skirti ypatingą dėmesį. Pats efektyviausias saugaus elgesio
mokymo būdas – rodyti vaikams tinkamą pavyzdį
Renata Kraus / 2019 m. rugsėjo 11 d.
Penktų klasių tėvelių dėmesiui,

Rugsėjo 11 d. (trečiadienis) 18.30 val., mokyklos aktų salėje, psichologas A. Valantinas skaitys paskaitą penktokų tėveliams  “Iššūkiai 5-toje klasėje”. Kviečiami dalyvauti.

19.00 val. vyks  5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5p, 5pp klasių tėvų susirinkimai klasių vadovų kabinetuose.
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija yra projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių
mokslų priemonėmis“ dalyvė. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:
• gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir
įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo
programas.
• gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo
procese metodikų parengimas.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)
Šioje svetainėje informuojame, kad projekte dalyvauja Martyno Mažvydo progimnazijos I-VIII klasių
mokiniai, pradinių klasių mokytojai, biologijos mokytojai.
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. rugsėjo 9 d.
Dėmesio!
Esi žingeidus, aktyvus, organizuotas, linksmas 5-8 klasės mokinys/-ė bei nebijai
iššūkių? Tau svarbu, kas vyksta mokykloje, ir norėtum atstovauti mokinių
ineteresams?
Susidomėjai? Užpildyk anketą, registruokis bei dalyvauk Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazijos mokinių tarybos kandidatų atrankoje.
Nuoroda į registraciją čia
Narių atranka vyks iki rugsėjo 25 d.
Mokslo metų pradžios šventė vyks
2019m. rugsėjo 2d. 9.00 val.

Pirmų ir penktų klasių mokiniai renkasi mokyklos vidiniame kieme.

Antrų, trečių, ketvirtų, šeštų, septintų, aštuntų klasių mokiniai renkasi savo klasių kabinetuose.

Pirmų klasių mokinių sąrašai, naujai priimtų mokinių paskirstymo į klases sąrašai bus skelbiami rugpjūčio 30d. mokyklos tinklapyje.Penktų klasių mokinių sąrašai bus skelbiami rugpjūčio 30d. progimnazijos skelbimų lentoje.
Klasė Auklėtojas Kabinetas Elektroninis paštas
1a Jelena Sosnovska 109 jelena.sosnovska@mmazvydas.lt
1b Sonata Juzėnienė 107 sonata.juzeniene@mmazvydas.lt
1c Elia Černiavskaja 111 elia.cerniavskaja@mmazvydas.lt
1d Margarita Daukšienė 218 margarita.dauksiene@mmazvydas.lt
1e Gintarė Plankytė 209 gintare.plankyte@mmazvydas.lt
1f Gitana Balsevičienė 203 gitana.balseviciene@mmazvydas.lt
1g Raimonda Tūskienė 210 raimonda.tuskiene@mmazvydas.lt
1m Donata Simonaitienė 219 donata.karpaviciute@mmazvydas.lt
2a Eglė Sakalienė 212 egle.sakaliene@mmazvydas.lt
2b Edita Bobyrienė 114 edita.bobyriene@mmazvydas.lt
2c Elvyra Kernagienė 115 elvyra.kernagiene@mmazvydas.lt
2d Verutė Raugalienė 216 verute.raugaliene@mmazvydas.lt
2e Reda Riukaitė 116 reda.riukaite@mmazvydas.lt
2f Asta Lisauskaitė 215 asta.lisauskaite@mmazvydas.lt
2g Birutė Rimšelienė 109, Pilaitė birute.rimseliene@mmazvydas.lt
2h Audronė Vildžiūnaitė-Pukėnė 108, Pilaitė audrone.vildziunaite.pukene@mmazvydas.lt
2j Jūratė Kurlavičienė 146, Pilaitė jurate.kurlaviciene@mmazvydas.lt
2L Liepa Tamošėtytė 217, Pilaitė liepa.tamosetyte@mmazvydas.lt
2m Ramunė Kiršienė 145, Pilaitė ramune.kirsiene@mmazvydas.lt
3a Edita Žalienė 110 edita.zaliene@mmazvydas.lt
3b Vilija Malinauskienė 214 vilija.malinauskiene@mmazvydas.lt
3c Daiva Diržauskienė 108 daiva.dirzauskiene@mmazvydas.lt
3d Sigutė Ramanauskienė 112 sigute.ramanauskiene@mmazvydas.lt
3e Gitana Kučinskienė 204 gitana.kucinskiene@mmazvydas.lt
3f Skaistė Janickienė 113, Pilaitė skaiste.janickiene@mmazvydas.lt
3g Džiuginta Vaičiūnienė 116, Pilaitė dziuginta.vaiciuniene@mmazvydas.lt
3h Aušra Pivorienė 114, Pilaitė ausra.pivoriene@mmazvydas.lt
3j Audra Onutė Rygertienė 215, Pilaitė audra.rygertiene@mmazvydas.lt
3l Vilma Ruzginaitė 147, Pilaitė vilma.ruzginaite@mmazvydas.lt
3n Agnė Bugarauskienė 142, Pilaitė agne.bugarauskiene@mmazvydas.lt
3m Greta Molytė 216, Pilaitė greta.molyte@mmazvydas.lt
4a Erika Albertynienė 221 erika.albertyniene@mmazvydas.lt
4b Laima Mikėnienė 220 laima.mikeniene@mmazvydas.lt
4c Enrika Karvelienė 109a enrika.karveliene@mmazvydas.lt
4d Zita Markevičienė 217 zita.markeviciene@mmazvydas.lt
4e Teresa Augustovska 115, Pilaitė terese.augustovska@mmazvydas.lt
4f Eglė Noreikienė 107, Pilaitė egle.noreikiene@mmazvydas.lt
4g Vanda Minkauskienė 117, Pilaitė vanda.minkauskiene@mmazvydas.lt
4h Dalia Kundrotienė 112, Pilaitė dalia.kundrotiene@mmazvydas.lt
4j Janina Davidonienė 140, Pilaitė janina.davidoniene@mmazvydas.lt
4l Danguolė Krapikienė 141, Pilaitė danguole.krapikiene@mmazvydas.lt
4m Veronika Naumova 139, Pilaitė veronika.naumova@mmazvydas.lt
5a Eugenija Drungilienė 122 eugenija.drungiliene@mmazvydas.lt
5b Irina Jakubauskienė 130 irina.jakubauskiene@mmazvydas.lt
5c Rita Remeikienė 122a rita.remeikiene@mmazvydas.lt
5d Asta Montrimienė (dailė) 129 asta.montrimiene@mmazvydas.lt
5e Jurgita Stonienė 124 jurgita.stoniene@mmazvydas.lt
5p Edita Juknienė (prancūzų k.) 236c edita.jukniene@mmazvydas.lt
5pp Svetlana Politova (prancūzų k.) 240a svetlana.politova@mmazvydas.lt
6a Olga Semėnienė 120 olga.semeniene@mmazvydas.lt
6b Robertas Rinkevičius 121 robertas.rinkevicius@mmazvydas.lt
6c Jevgenijus Žikulinas, 235 jevgenijus.zikulinas@mmazvydas.lt
Vladislava Pažėrienė vladislava.pazeriene@mmazvydas.lt
6d Violeta Likšienė (dailė) Aktų salė violeta.liksiene@mmazvydas.lt
6e Eglė Bridikienė 226 egle.bridikiene@mmazvydas.lt
6p Vitalija Subačiūtė, 132 vitalija.subaciute@mmazvydas.lt
Danutė Kasiulevičienė (prancūzų k.) danute.kasiuleviciene@mmazvydas.lt
6pp Vilma Junevičienė, 238 vilma.juneviciene@mmazvydas.lt
Daiva Varslavėnienė (prancūzų k.) daiva.varslaveniene@mmazvydas.lt
7a Rasa Tumienė 240 rasa.tumiene@mmazvydas.lt
7b Jūratė Ratautienė 201 jurate.ratautiene@mmazvydas.lt
7c Joana Jakubickaitė 128 joana.jakubickaite@mmazvydas.lt
7d Reda Gustienė (dailė) 119 reda.gustiene@mmazvydas.lt
7e Diana Kadzevičienė 126 diana.kodzeviciene@mmazvydas.lt
7f Povilas Sinkevičius 236a povilas.sinkevicius@mmazvydas.lt
7g Teresa Dudoit 232 teresa.dudoit@mmazvydas.lt
7p Eglė Strebulytė (prancūzų k.) 239 egle.strebulyte@mmazvydas.lt
8a Valdemaras Purelis 229 valdemaras.purelis@mmazvydas.lt
8b Rima Striogaitė 127 rima.striogaite@mmazvydas.lt
8c Liuda Šulskienė 241 liuda.sulskiene@mmazvydas.lt
8d Daiva Augulienė (dailė) 237 daiva.auguliene@mmazvydas.lt
8e Kristina Jūraitė 236 kristina.juraite@mmazvydas.lt
8p Virginija Žekonytė-Petrikienė 206 virginija.petrikiene@mmazvydas.lt
(prancūzų k.)
8pp Agnė Adamonytė (prancūzų k.) 230 agne.adamonyte@mmazvydas.lt
Į antras klases

Prašymo
Reg. Nr.
MOK
PASKIRTA KLASĖ
32355           2L
39420           2E
40513           2g
40808         
2L
40809         
2L
44776           2F

Į trečias klases

Prašymo
Reg. Nr.
MOK
PASKIRTA KLASĖ
31341 3f
32348 3L
34075 3n
34175 3h
36781 3n
40589 3n
42220 3n
42455 3f
43880 3n
44329 3h

Į ketvirtas klases

Prašymo
Reg. Nr.
PASKIRTA KLASĖ
34073            4J
42368 4J
44104           4J
44134           4J

2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas