Eglė Bridikienė / 2019 m. lapkričio 3 d.
Kur nuvažiuoti, kad būtų įdomu ir kartu kažko
išmoktum? Kuo sudominti pačius smalsiausius,
geriausiai besimokančius septintokus, kaip juos
paskatinti už puikų mokymąsi? Ilgai negalvoję,
pasirinkome Šiaulius ir juose esančius Šiaulių
„Aušros“ muziejų padalinius – fotografijos ir
dviračių muziejus.
Fotografijos muziejus – vienintelis specializuotas
fotografijos istorijos, meno ir technikos muziejus
Lietuvoje, svarbus daugiafunkcinis fotografijos
centras. Patriotiški edukatoriai supažindino su
fotografijos istorija, papasakojo apie muziejaus
atsiradimą. Šviesos laboratorijoje mokiniai išbandė
autentišką fotografijos technologiją.
Naudodamiesi iš dėžučių pagamintais „pinhole“
fotoaparatais, šviesai jautriame popieriuje
susikūrė savo fotografijas ir patys jas išryškino fotolaboratorijoje. Ar mėginote kada išsėdėti prieš
fotoaparatą nemirksėdami 90 sekundžių? Septintokams pavyko, jie taip pat įnešė naujovių šioje
edukacijoje – pirmą kartą buvo kuriamos porų fotografijos ir pirmą kartą šioje studijoje buvo
nufotografuotas daiktas.
Dviračių muziejus – vienintelis specializuotas dviračių istorijai skirtas muziejus Lietuvoje – lankytojus
pasitinka interaktyvia ekspozicija. Mokiniai ne tik susipažino su dviračių evoliucija, bet ir turėjo galimybę
patys sėsti už neįprastų dviračių vairo. Kas mynė greičiui, kas poromis, o kas bandė pagaminti elektros
ventiliatoriui.
Būdami Šiauliuose, būtinai aplankykite Auksinį berniuką bei Geležinę lapę. Auksinis berniukas, arba
skulptūra „Šaulys“, yra beveik 4 m aukščio, sveria 700 kg. O apie Geležinę lapę Lietuvos rekordų knygoje
rašoma, kad tai didžiausia gyvūno skulptūra: jos svoris – beveik 7 tonos, ilgis apie 15 metrų, aukštis 6,6
metrai, plotis 4,15 metro.
Galiausiai aplankėme didingą Kryžių kalną. O po apsilankymo jame mokiniai dalijosi įspūdžiais apie
fotografo profesiją, apie ištvermingus lietuvių dviratininkus, važiavusius į didijį tūkstantmečio taikos žygį
(1998 – 2000), ir mokymąsi kitaip ir visur.
Danguolė Matulevičienė / 2019 m. spalio 28 d.
Spalio 16-oji –tarptautinė Mokyklų bibliotekų diena. Ta proga kasmet skelbiama akcija ,,Padovanok
reikalingą knygą mokyklos bibliotekai“. Džiugu, kad visada atsiranda atsiliepiančių, ir parodančių, kad
biblioteka jiems yra svarbi ir reikalinga. Tik spėjus pasibaigti pirmajai pamokai, atsivėrė bibliotekos durys
– su dovanomis atėjo 1a klasės mokiniai, smalsiai besižvalgydami po knygų šventovę. Bibliotekos vedėja
Regina jiems atskleidė, kaip nepasiklysti šiose erdvėse. Šiems išėjus, atėjo kiti ir dar kiti ir taip visą
dieną.
Ačiū mokytojoms, paraginusioms mokinius nelikti abejingais paskelbtai akcijai , dėkojame mokiniams ir
jų tėveliams, dovanotomis knygomis paminėjusius mokyklų bibliotekų dieną.
Ir tai dar ne viskas. Psichologė Inga Polikevičiūtė, įžvelgdama, kad pasaka ugdo vaiko vaizduotę ir meilę
knygai, pirmokams, o paskui penktokams, skaitė terapines pasakas, mokančias pozityviai vertinti baimę
keliančias situacijas. Ačiū Ingai!
Bibliotekininkės Danguolė ir Regina
Rima Striogaitė / 2019 m. spalio 27 d.
Edukacinių išvykų dieną 8a, b, e klasių mokiniai pradėjo nuo Kauno pilies. Vėliau, gavę orientacines
užduotis, klaidžiojo po senamiestį, ieškodami Perkūno namo, farmacijos istorijos muziejaus ir kitų objektų.
Nuvykę į IX fortą, mokiniai susipažino su forto istorija, statybomis, ginkluote bei nacių ir sovietų
okupacijų Lietuvoje laikotarpiais. Edukacinio užsiėmimo ,,(Iš)gyventi tremtyje“ metu atliko užduotį –
sugalvojo, kaip panaudoti turimus daiktus gyvenimui/išgyvenimui tremtyje konkrečiomis sąlygomis.
K. Jūraitė, V. Purelis, R. Striogaitė
Mūsų progimnazijos  edukacinė aplinka papildyta priemonėmis, skirtomis gamtamoksliniam ugdymui. Jų komplektą, jau įgavusį „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą, sudaro įvairiausios priemonės: nuo įprastų laboratorinių indų iki šviesinio bei rankinio skaitmeninio mikroskopų ir rinkinių mechanikos bandymams atlikti.
Siekdami, kad visos „Gamtamokslinės spintos“ priemonės kuo greičiau ir veiksmingiau būtų naudojamos, parengti 27 veiklų aprašai.         

Šie aprašai – tai išsamūs patarimai mokytojui, nusakantys gamtamokslinių tyrimų žingsnius ir procedūras, padedantys pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas.                  

Progimnazija gavo  priemones ir laboratorijas gamtamoksliniam  ugdymui I-VIII klasėse. 2018-2019 m.m. pedagogai integravo šio projekto pamokų temas į pasaulio pažinimo dalyką ir biologijos dalyką, vedė atskirus užsiėmimus, mokiniai atliko bandymus.  Priedas nr.1, Priedas nr.2.          

Buvo pagerintos gamtamokslinės žinios, kurių rezultatus pagrindė mokinių NEC pasiekimų rezultatai.         

2019 m. balandžio mėn. progimnazijoje vyko Vilniaus m. konferencija  „Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“ (J.V. Getė). Konferencijos uždaviniai:

·          Ugdyti mokinių gamtamokslinį raštingumą.
·          Ugdyti mokinių gebėjimus raiškiai kalbėti, sklandžiai dėstyti mintis, kūrybiškai mąstyti, naudoti informacines, komunikacines technologijas.
·          Skatinti mokytojus dalintis gerąja pedagogine patirtimi ir ieškoti mokomųjų dalykų integracijos galimybių.
·          Ugdyti mokinių mokslinių diskusijų kultūrą ir kritinį mąstymą.
·          Formuoti mokiniams praktinės veiklos, mokslinio mąstymo ir tyrimo įgūdžius.          

Konferencijoje buvo pristatyti teorinių ir praktinių gamtos tyrimų pagrindu parengti pranešimai ir kūrybiniai darbai.           

Pristatytos pamokos, veiklos, kuriose  naudotos  projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ priemonės ir parengti veiklų  aprašai.
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. spalio 10 d.
Eil.Nr. Vardas Pavardė klasė
1. Nojus Yannick Bolade Adote 8d
2. Bernardas Dubickis 5e
3. Ugnius Maižiešius 5e
4. Tautgintė Beinoraitė 8c
5. Gabija Blažytė 6p
6. Dovilė Bielskytė 7g
7. Julija Gamulėnaitė 5c
8. Eglė Šimanauskaitė 7P
9. Gabrielė Kazlauskaitė 8p
10. Nika Bukolovaitė 8p
Mokinių tarybos pirmininkė – 8p klasės mokinė Nika Bukolovaitė.
Pavaduotojai: 8p klasės mokinė Gabrielė Kazlauskaitė, 5e klasės
mokinys Bernardas Dubickis.
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. spalio 10 d.
Spalio 1-oji – pagyvenusių žmonių diena. Vilniaus Martyno
Mažvydo progimnazijos Europos klubo nariai projekto Erasmus +
KA2 „DiscriminAction for a better IntegrARTion“ pakvietė
gerbiamus senjorus į mūsų mokykloje rengiamą šventę, skirtą
paminėti šią svarbią dieną.
Į progimnazijos aktų salę spalio 3 d. rinkosi mūsų mokyklos
mokinių seneliai, močiutės, taip pat mielai į koncertą sutiko
ateiti ir socialinės paramos centro senjorų dienos centro
„Diemedis“ lankytojai.
Pasitikdami mūsų mokyklos svečius, klubo nariai kvietė
pasigrožėti mokytojos Vilmos Junevičienės auklėtinių surengta
kelionių paroda „Šalių diena“ bei užsukti į mokyklos muziejų.
Renginio metu moksleiviai kalbėdami akcentavo, kad seneliai
užima labai didelę dalį jų vaikystės. Jie yra labai svarbūs, daug
padeda, kai to reikia. Be senelių nebūtų išmokę skaityti savo
pirmųjų knygelių ir gražiai rašyti.
Visiems svečiams mokiniai išdalino informacinius lankstinukus apie mokykloje vykdomą tarptautinį
projektą, kuriame didelis dėmesys skiriamas tolerancijai kitokiems žmonėms bei pagarbai įvairioms
kultūroms, skirtingam požiūriui, vyresnėms kartoms.
Koncertinę dalį pradėjo mokytojos Audronės Lašinskienės parengtų pirmų klasių mokinių dainelės
„Bėgu bėgu takeliu“, „Kati kati katinėlis” ir „Plok delnais”. Mokyklos aktų salėje skambėjo senjorams
skirti ir pedagogių Eugenijos Drungilienės bei Justinos Bradauskienės vadovaujamo 5-okų ansamblio atlikti
smagūs kūriniai „Robototo“ bei „Nupiešiu Lietuvą“, o įžymusis mūsų mokyklos kibirų ansamblis atliko
dainas „Rock around o‘clock“ ir „I feel good“. Koncertinę šventės dalį užbaigė 5-8 klasių mokiniai, jie
atliko dainą „Don‘t worry be happy“.
Renginio pabaigoje, padėkodamos už surengtą šventę, eilėraščius išraiškingai deklamavo socialinės
paramos centro senjorų dienos centro „Diemedis“ lankytojos.
Atsisveikindami ir išlydėdami svečius, vaikai dovanojo pradinių klasių mokinių piešinius su pagrindine
šventės idėja: „Mums reikalinga Jūsų išmintis“.
Apie šventę mokykloje savo mintimis dalinasi 8b klasės mokinė Orinta Valavičiūtė : „Norėjome išreikšti
pagarbą bei meilę senjorams, norėjome, jog senjorai pajustų šilumą širdyje ir šypsotųsi. Dėkojome jiems
už rūpestį, meilę, istorijas. Suprantame, kad kiekvieno draugystė su savo seneliu vis kitokia, tačiau
stengėmės dėl bendro tikslo – padėkoti ir priminti, jog visada mylėsime už jų geraširdiškumą. Tarp
pasirodymų dėliojome pasaką, norėdami priminti, kokie mes dėkingi už vakarus, kai sėdėjome ant kelių ir
klausėmės nuostabių nuotykių, į kuriuos, regis, galėdavome įžengti tomis stebuklų akimirkomis.“
Dėkojame visiems svečiams, dalyviams bei prisidėjusiems prie šventės organizavimo.
Erasmus+ projekto komanda: anglų kalbos mokytojos
Rita Bakanienė, Eglė Bridikienė, Loreta Kamarauskienė
Renata Kraus / 2019 m. spalio 3 d.
Šiais mokslo metais progimnazija puikiai besimokantiems šeštų klasių mokiniams suorganizavo netradicines pažintines pamokas Molėtų Etnokosmologijos muziejuje: Elektromagnetizmas ir Nepasiklysk gamtoje. Kalendoriniame akmenų rate „Lietuvos Saulė“, vieninteliame megalitinio tipo kalendorinėje akmenų struktūroje Lietuvoje, kurios skersmuo  30 metrų, mokiniai turėjo galimybę sužinoti apie nuorodas į pasaulio šalis, lygiadienius ir saulėgrįžas. Naudodamiesi kompasu, šalia esančiuose planetų modelių aikštelėje atliko praktines užduotis ir sužinojo daug įdomių dalykų. Kodėl Veneroje karšta? Kokiu ledu sninga Marse?. Kiek Žemių tilptų Saulėje? Iš ko sudarytas Uranas?  
Pirmosios fizikos pamokos – Elektromagnetizmas. Mokiniai sužinojo, kodėl lemputė šviečia? Kodėl magnetai traukia ir stumia vienas kitą? Kaip veikia kompasas? Nuo ko mus saugo magnetinis Žemės laukas? Ar iš tiesų mes sėdime ant kėdės – gal mes jos net nesiekiame? Edukacinės programos metu išgirdome kas tai yra plazma, nematomos jėgos, kurios sudaro viską, ką matome ir nematome. Lektorius aiškino, iš kur atsiranda magnetinis laukas ir kaip jį pamatyti. Leido praktiškai išmėginti magnetų traukos ir stūmos jėgas. Netgi patikrinome Faradėjaus indukcijos dėsnį ir Lenco taisyklę!
Na ir pabaigai, pailsę nuo fizikos dėsnių ir praktinių bandymų, užlipome į Mindūnų apžvalgos bokštą (36 m) ir iš aukštai grožėjomės Baltaisiais Lakajais, Juodaisiais Lakajais, Siesarties ežeru su salomis bei garsiąja Labanoro giria. 
Prisegti failai
Eglė Bridikienė / 2019 m. rugsėjo 26 d.
Rugsėjo 19 d. Erasmus + projekto grupė Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazijoje surengė protesto prieš klimato pokyčius palaikymo akciją.
Mokiniai kvietė dalyvauti akcijoje visus bendruomenės narius: mokinius
rengtis žaliai, kurti plakatus su palaikymo šūkiais panaudojant antrines
žaliavas, o tėvelius rugsėjo 22 d. dalyvauti tarptautinėje akcijoje
„Diena be automobilio“.
Per pertraukas visi besidomintys ekologija galėjo išmėginti energiją
generuojantį dviratį, sukurtą Erasmus+ projekto mokinių komandos.
Fizikos mokytojas V.Purelis susirinkusiems papasakojo, koks prietaiso
veikimo principas, kaip išsiskiria energija ir kaip ji kaupiama. Smalsiausieji
galėjo sėsti ant dviračio ir minti pedalus, kol pagamintos energijos
pakako LED švieslentėje įžiebti Lietuvos trispalvę!
Erasmus + projekto dalyviai surengė pamoką pirmokams apie rūšiavimą.
Dalyvaudami Erasmus + projekto veiklose mokiniai daug išmoko, todėl
nuolatos dalinasi savo žiniomis ir patirtimi su kitais. Viena iš tokių –
sėkminga sklaida – akcijos ekologijos palaikymui „Būk žalias“ metu 8b
klasės moksleivių Justės Jūraitės ir Aušros Gudabskaitės parengta
informatyvi, linksma pamoka pirmokams. Džiugino 1b klasės Sonatos
Juzėnienės mokiniai – žingeidūs ir stropūs, kurie aktyviai dalyvavo šioje
pamokoje, drąsiai kėlė rankas, klausinėjo bei atsakinėjo į klausimus. Šauniai sekėsi mokinukams atlikti ir
praktinę užduotį, komandose jie vikriai ir teisingai paskirstė įvairias šiukšles bei išmetė į tam skirtas
vietas. Labai džiaugėsi vaikučiai sėkme, juk pamokos pabaigoje visi gerai žinojo teisingus atsakymus į
klausimus, kas yra ekologija ir kodėl reikia rūšiuoti atliekas. Laimėjo visi ir kiekvienas. Labai smagu, kad
jaunoji karta daug žino ir jiems tikrai rūpi, koks bus rytojus.
Po keturių pamokų aktyviausieji
išskubėjo į mokyklos vidinį kiemą.
Aštuntokė Nika Bukolovaitė pakvietė
visus patriukšmauti ir parodyti, kad nėra
abejingi pasaulinėms ekologijos
problemoms. Muzikos mokytojos E.
Drungilienė ir J.Bradauskienė su
mušamųjų grupe trankiai pradėjo akciją,
mušdami ekologiškus ,,būgnus”,
pagamintus iš plastiko kibirų. Erasmus+
projekto komandos nariai pademonstravo
šokio žingsnelius pagal Justin Timberlake
kūrinį “Can’t stop the feeling” ir netrukus
judėjo visa aikštė, mokiniai ir mokytojai.
Smagu buvo, kas šoko, kas būgnus
mušė, kas plakatais mojavo, o kas
tiesiog vienybe džiaugėsi. Smalsu, ar
mums buvo smagu? Pažiūrėkite
mokytojos E.Juknienės video!
Visa mokyklos bendruomenė ruošėsi akcijai. Klasėse piešė, gamino plakatus, naudojo antrines žaliavas,
kūrė šūkius. Plakatai buvo įspūdingi, jie atskleidžia, kad mūsų bendruomenė tikrai yra aktyvi ir atsakinga.
Padėkite išrinkti įspūdingiausius darbus, balsuodami po patikusia nuotrauka čia https://m.facebook.
com/story.php?story_fbid=2437588679809864&id=100006762675003
Apie Erasmus+ KA2 projekto ,,Keisdami įpročius – Keičiame pasaulį!“ dvejų metų veiklas galima
pasiskaityti Švietimo naujienų portale http:
//www.svietimonaujienos.
lt/mes-norime-pakeisti-pasauli/ .
Erasmus+ projekto komanda: anglų kalbos
mokytojos Rita Bakanienė, Eglė Bridikienė,
Loreta Kamarauskienė, IT mokytoja Edita
Juknienė.
Loreta Kamarauskienė / 2019 m. rugsėjo 26 d.
Rugsėjo 26d. švenčiama Europos kalbų diena.
Šiemet mūsų mokykloje mokiniai buvo skatinami
domėtis įvairiomis kalbomis piešiant šalių
vėliavas, rašant žodžius ir sakinius skirtingomis
kalbomis.
Mokinių vėliavėlės sudygo mokyklos vidiniame
kieme, pasigrožėti galite nuotraukose, o daugiau
sužinoti ir išmokti pasirinkę nuorodą:
https://edl.ecml.at/
Rima Striogaitė / 2019 m. rugsėjo 25 d.
Mokydamiesi apie kalbos svarbą žmogaus ir valstybės gyvenime, 5e klasės mokiniai lankėsi muziejuje
,,Lituanistikos židinys“. Tai vienintelis interaktyvus lietuvių kalbos muziejus Lietuvoje. Mokiniai įsitikino,
kad kalba – tai ne tik gramatika ir skyryba, tai gyvas, įdomus reiškinys, kuriuo galima žaisti ir kurį net
galima paliesti rankomis. Penktokai sužinojo pasirinktų žodžių kilmę, t.y. ar jie paveldėti, sukurti žymių
kalbininkų, pasiskolinti iš kaimynų. Domėdamiesi interaktyvia lietuvių kalbos abėcėle, sužinojo kiekvienos
lietuviškos raidės kilmę. Indoeuropiečių kalbų medis supažindino su gausia indoeuropiečių kalbų įvairove.
Tarmių salėje mokiniai išgirdo, kaip kalba dzūkai, patys pabandė dainuoti žemaitiškai.
Pamokos tikslas – ugdyti domėjimąsi lietuvių kalba, supažindinti su mūsų kalbos istorija.
Rima Striogaitė, Jurgita Stonienė
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas