Penktokų sąrašai pakabinti prie mokyklos įėjimo durų.
Administratorius / 2020 m. 27 rugpjūčio d.
1 a
Erika  Albertynienė
MOK Nr.
54762
47203
51300
53142
51495
50298
45026
48016
53751
50733
45839
46360
56125
53837
48723
48180
48756
45587
46984
45589
51965
47885
45175
54088
1b
Laima Mikėnienė
MOK Nr.
46129
50274
58028
52637
54089
46127
49112
54664
46832
53977
56452
49918
46258
50098
47333
52310
54020
46344
45094
54090
54427
48714
49908
1c
Enrika Karvelienė
MOK Nr.
46958
49022
45453
50272
48558
48806
53091
53164
48209
54404
50307
50534
45332
45165
50091
53436
48510
50258
51334
47454
46238
46254
57442
1d
Janina Davidonienė
MOK Nr.
45049
48073
47883
51751
47408
47866
52011
45964
47689
45549
45708
46733
47682
46717
54908
49278
46431
45731
45123
48834
45466
49420
47672
1e
Teresė Augustovska
MOK Nr.
49093
45514
53365
49658
45178
53996
47028
53510
49858
54558
48583
45302
53476
46973
48113
45164
46975
46765
48697
51575
45337
49299
45505
53689
1f 
Eglė Noreikienė
MOK Nr.
49923
50016
50129
45117
45716
46928
52526
46500
45390
47024
54377
51671
46198
46795
47197 
53230
53617
53805
53905
47763
46328
46507
1g 
Vanda Minkauskienė
MOK Nr.
47036
46434
51497
51259
46926
57023
45845
46004
49831
45386
53718
54488
45285
53091
46415
48938
53079
46944
49282
48261
49609
1h
Dalia  Kundrotienė
MOK Nr.
52437
46103
52602
45803
49551
54867
54210
54067
45073
55061
46615
56682
49607
46041
46118
54312
48104
47514
47820
49549
50574
46407
46084
47756
1j
Zita Markevičienė
MOK Nr.
49971
50502
57617
53271
47313
47366
55865
51466
46259
57089
50353
50922
53388
46490   
46337
52870
56447
45461
47102
55863
52909
53306
1l
Danguolė Krapikienė
MOK Nr.
46685
50293
45399
57839
45939
50665
47806
55992
46461
48462
51523
46521
46156
51359
48593
51980
48886
54212
47872
47660
53453
1m
Veronika Naumova
MOK Nr.
46233
53325
53326
49868
44936
46601
45995
46718
50906
47552
53540
54448
47764
45351
47703
45313
45235
47123
55041
50036
48242
52981
Eglė Laumelienė / 2020 m. 27 rugpjūčio d.
Administratorius / 2020 m. 25 rugpjūčio d.
INTERESANTŲ PRIĖMIMAS VYKSTA TIK UŽSIREGISTRAVUS E-PAŠTU

rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Administratorius / 2020 m. 25 rugpjūčio d.
SIEKDAMI UŽTIKRINTI VILNIAUS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ SAUGUMĄ, PRAŠOME TĖVELIŲ (GLOBĖJŲ) PALYDĖTI SAVO VAIKUS TIK IKI MOKYKLOS PASTATO VARTŲ.

ESANT BŪTINYBEI, PATEKTI Į MOKYKLĄ PRAŠOME, SKAMBINTI KLASĖS VADOVEI. MOKYKLOS TARYBOS PROTOKOLO IŠRAŠAS 2020-08-20 NR. 7
 Siekiant užtikrinti ugdymo procesą atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir LR SAM-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijos vadovo patvirtintus reikalavimus (2020-08-17, Nr. V-1838), 2020-2021 m. m. Vilniaus M. Mažvydo progimnazijoje mokymas organizuojamas dvejose pamainose. Pirmoje pamainoje mokosi 5-okai ir 8-okai, antroje pamainoje 6-okai ir 7-okai. (Mokyklos tarybos protokolo išrašas. 2020-08-20 Nr.7)
Eglė Laumelienė / 2020 m. 6 rugpjūčio d.
Pirmų klasių sąrašai ir kita informacija pirmokams bus skelbiami rugpjūčio 27 d. mokyklos tinklapyje.
Eglė Laumelienė / 2020 m. 4 rugpjūčio d.
PATVIRTINTA Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2020 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V- 533

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos lauko sporto aikštyno naudojimo taisyklės

Kiekvienas asmuo, įeidamas į sporto aikštyną, patvirtina, susipažįsta su  taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Aikštyno teritorija stebima vaizdo kameromis.

1. Šios taisyklės reglamentuoja Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos (toliau – Progimnazija) lauko sporto aikštyno (toliau – aikštynas) naudojimo tvarką.

2. Aikštynas yra skirtas Progimnazijos bendruomenės (mokinių, mokytojų ir tėvų), nuomos sutartis sudariusių fizinių ir juridinių asmenų naudojimui bei svečiams. Progimnazijos bendruomenės nariams, darbuotojams ar nuomos sutartis sudariusiems asmenims paprašius svečiai privalo užleisti aikšteles.

3. Aikštyną prižiūri Progimnazijos administracija. Visi aikštyno naudotojai privalo klausyti administracijos atstovo (direktoriaus ar jo įgaliotų prižiūrėti tvarką aikštyne asmenų (budėtojo, sargo ar kitų asmenų) nurodymų dėl aikštyno naudojimo.

4. Aikštyno naudotojai privalo laikytis bendrųjų elgesio viešose vietose reikalavimų, elgtis saugiai ir atsakingai, yra atsakingi už savo saugumą. Baigus žaisti lauko aikštyne naudotojai PRIVALO  surinkti savo paliktas šiukšles. Aikštyno nesutvarkius, tokie naudotojai nebus į jį įleidžiami.

5. Už padarytą žalą atlyginama LR įstatymų nustatyta tvarka. Už nepilnamečių asmenų elgesį aikštyne ir naudojimosi aikštynu taisyklių laikymąsi atsakingi nepilnamečių tėvai ar kiti teisėti atstovai.

6. Aikštyne draudžiama:

6.1. vedžioti naminius gyvūnus;
6.2. važinėti dviračiais ir kitomis ratinėmis transporto priemonėmis. Dviračiai ir kitos transporto priemonės turi būti paliekamos šalia aikštyno;
6.3. vaikščioti su šiaurietiško ėjimo lazdomis;
6.4. dėvėti sporto aikštyno dangai netinkančią avalynę su aštriais pado elementais (pvz. aukštakulnius batelius, lauko vejos futbolo batelius ir pan.);
6.5. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ar kitas svaiginimosi medžiagas; naudoti šašlykines ar kitus prietaisus su atvira ugnimi ar žarijomis,  triukšmauti, garsiai leisti muziką, vartoti necenzūrinius žodžius.
6.6. Progimnazija pasilieka sau teisę asmenims, sistemingai nesilaikantiems taisyklių, apriboti naudojimąsi aikštynu.
Eglė Laumelienė / 2020 m. 4 rugpjūčio d.
Atmintinė pirmokui
Plunksnakotis – 2 vnt.
Rašalo kapsulės  mėlynos – 1 rink.
Paprastas pieštukas – 2vnt.
Trintukas- 1 vnt.
Penalas.
Spalvoti pieštukai, 12 spalvų – 1 rink.
Drožtukas  su konteineriuku – 1 vnt.
Flomasteriai,  12 spalvų – 1 rink.
Liniuotė – 1 vnt. Tinkama penalui.
Žirklės bukais galais  – 1 vnt.
Sausi klijai  – 1 vnt.
Mokyklinis sąsiuvinis 
1 klasei 12 lapų, linija- 5 vnt.
Mokyklinis sąsiuvinis  1 klasei 12 lapų, langeliais- 5 vnt.
Aplankai sąsiuviniams – 10 vnt.
Aplankas sąsiuviniams susidėti (kartoninis , A5 formato) 1 vnt.
Aplankalai  (įvairių dydžių vadovėlių, pratybų sąsiuvinių ir kitų spaudinių apsaugai) .
Albumas akvarelei A4 – 1 vnt.
Albumas akvarelei A3  – 1 vnt.
Popierius spalvotas dvipusis A4,  įvairių spalvų- 1 rink.
Guašas  – 1 rink.
Teptukų rinkinys   – 1 rink.
Indelis vandeniui  – 1 vnt.
Paletė dažams maišyti,  plastikinė su įdubimais – 1 vnt.
Maišelis sportinei aprangai – 1 vnt.
Sportiniai batai (geriau su lipukais arba neslidžiais raišteliais).
Sportinė apranga.
Šokių bateliai.

DĖMESIO: Vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių nepirkite. Papildomas priemones pasakys mokytojos rugsėjo mėn.
Administratorius / 2020 m. 20 liepos d.
Pilaitės gyventojai jau gali naudotis atnaujintu mokyklos aikštynu.
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas