Administratorius / 2021 m. 27 rugpjūčio d.
Administratorius / 2021 m. 26 rugpjūčio d.
Skelbiame rezultatų suvestinę: 
Atsižvelgdama į apklausos (2021m.  rugpjūčio 25-26d.) rezultatus progimnazijos taryba, 2021m. rugpjūčio 26d. posėdyje, patvirtinimo apklausos rezultatus ir priėmė sprendimą, kad lieka galioti progimnazijos tarybos 2021 m. gegužės 27d. posėdyje priimtas sprendimas ugdymą 5-8 klasėse organizuoti dvejose pamainose – pirmoje pamainoje mokosi 5 ir 8 klasių mokiniai, antroje – 6 ir 7 klasių mokiniai.   

Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos 
tarybos pirmininkas 
Mindaugas Gatelis 
Vilma Junevičienė / 2021 m. 25 rugpjūčio d.


Rugpjūčio 16 – 23 d. Martyno Mažvydo progimnazijoje  vyko 1-oji 
bendradarbiaujančių mokyklų 5 – 8 kl. mokinių stovykla ,,Vasaros eksperimentai“. Stovykloje dalyvavo M. Mažvydo progimnazijos, ,,Ąžuolyno“ progimnazijos ir Buivydiškių pagrindinės mokyklos mokiniai.
Stovyklos metu mokiniai stiprino žinias, gebėjimus ir įgūdžius matematikos, lietuvių kalbos ugdymo srityse, socialinių – emocinių kompetencijų ugdyme, fizinio aktyvumo veiklose, siekiant sumažinti mokymosi praradimus, patirtus dėl nuotolinio mokymosi ir Covid-19 situacijos. Mokymosi edukacijos vyko netradicinėse aplinkose, Pilaitės vaizdingose ir istorinėse vietovėse ir M. Mažvydo progimnazijos teritorijoje.

Stovyklautojai dalyvavo edukacijose ,,Mastelis. Pilaitės topografinio žemėlapio nagrinėjimas“, ,,Pagrindinės geometrinės figūros aplink mus ir mozaikos kūrimas“, ,,Atostogų aritmetika“, statistiniame tyrime ,,Vasaros pramogos“; ,,Kalbos dalys žaismingai“, ,,Pilaitės piliakalnio legenda  – skaitymo strategijų taikymo estafetė“, ,,Aš – gidas“, pro rakto skylutę ,, Aš – žurnalistas“, ,,Reportažas iš įvykio vietos“, ,,Lietuvių liaudies pasakų terapija“, ,,Pagauk kampą – pasakų interpretacija ir vaidyba“, ,,Kalbos ABC. Kamuolys. Karšti klausimai“; ,,Muzikinis portretas“, ,,Draugo muzikinių interesų pristatymas“, ,,Tylos muzika“ – choreografinių improvizacijų eksperimentai“, ,,Atpažink emociją“, ,,Emocijų dėlionė“.  Mokiniai dalyvavo žygiuose, vandens sporto edukacijoje su VSSK ,,Skriejantieji bangomis“ prie Gilužio ežero, sportinėse veiklose prie Salotės ežero.

Stovyklos mokytojos atsisveikindamos su stovyklautojais priminė ir linkėjo: ,, Vasaros pramogos su matematika – misija įmanoma!“, ,,Tikiu, kad kiekvienas sugebate atlikti žygdarbį, bet tikras žygdarbis – kiekvieną dieną jausti atsakomybę“, ,,Linkiu išsaugoti draugystę ir bendrystę, kurią atradote stovykloje! Dalinkitės šypsena“, gerais darbais ir mintimis!!!“, ,,Kontroliuokite savo jausmus: saugokite savo teigiamus ir atsikratykite neigiamų. Tirkite emocinę aplinką ir, kiek įmanoma, gerinkite ją. Telydi jus tik gerosios ir šviesiosios emocijos. Šypsokitės pasauliui ir pasaulis šypsosis jums!“, ,,Tik neišduokite savo svajonių! Jos – gyvosios versmės.“

Stovyklos mokytojos Irina, Diana, Renata, Svetlana, Vilma 
drauge su Martyno Mažvydo progimnazijos administracija


Administratorius / 2021 m. 25 rugpjūčio d.
Atsižvelgiant į 6-8 klasių mokinių tėvų apklausos, vykusios 2021-08-24  25 d. dėl mokyklos pasirinkimo dalyvauti Bloombergo projekte rezultatus, kur balsavusiųjų buvo daugiau nei mokosi mokinių klasėse, kviečiame 6-8 klasių mokinių tėvus pakartotinai  išreikšti nuomonę dėl mokyklos įsitraukimo į   projektą,  atsakant į  pateiktą klausimyną: 
Šis klausimynas aktyvus nuo 2021 -08-25 ( trečiadienio) 20 val. iki 2021-08-26 (ketvirtadienio) 14 val. 

 Siekiant sulyginti balsavimo galimybes vienas 6-7 klasių mokinių tėvų balsas lygus 2,19  aštuntų  klasių mokinių tėvų balsui. Koeficientas paskaičiuotas iš 6-7 ir 8 klasių mokinių skaičiaus santykio progimnazijoje.  

Progimnazijos tarybos pirmininkas
 Mindaugas Gatelis 
Administratorius / 2021 m. 24 rugpjūčio d.
Mokyklos steigėja Vilniaus miesto savivaldybė dalyvauja Bloomberg projekte, kuriame pakviesta dalyvauti  ir Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija dalyvaudama šiame projekte ugdymo procesą vykdytų 6-8 klasėse mišriu būdu taip organizuodama formalųjį ugdymą viena pamaina 2021-2022 m.m. 

Prašome pasitikrinti Tamo dienyną ir užpildyti jums siųstą apklausą. 

Turėsite atsakyti, ar sutinkate, kad Vilniaus Martyno Mažvydo  progimnazija dalyvautų šiame projekte ir Jūsų  vaikas (globotinis) mokytųsi mišriu būdu 2021-2022 m.

Mišrus ugdymo būdas – mokymo būdas, kai dalis pamokų vyksta mokykloje, o kita dalis namuose  on-line. Taip atrodytų pamokų tvarkaraštis. 

Rugsėjo 1 sav. mokosi progimnazijos patalpose 6 kl; 2 sav. 
Rugsėjo 2 sav. mokosi —————————-7 klasės;
Rugsėjo 3 sav. mokosi —————————-8 klasės;
Rugsėjo 4 sav,. mokosi —————————6 klasės


Direktorius
Renata Kraus / 2021 m. 20 rugpjūčio d.
Kviečiami į pirmą klasę:
Prašymo Reg. Nr.MOK
64007
64520
69264
72987
Kviečiami į antrą klasę
Prašymo Reg. Nr.MOK
72420
71402
Kviečiami į ketvirtą klasę
Prašymo Reg. Nr.MOK
72461
72572
72909
72920
Kviečiami į šeštą klasę
Prašymo Reg. Nr.MOK
72449
73033
Kviečiami į septintą klasę
Prašymo Reg. Nr.MOK
72448
72574
72758
Kviečiami į aštuntą klasę
Prašymo Reg. Nr.
72609
Vilniaus Martyno Mažvydo priėmimo komisijos protokolas Nr. 5
Ketvirtų klasių mokiniai, baigę Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos pradinio ugdymo programą,
perkeliami į tos pačios progimnazijos 5-ą klasę.
Iki š.m. rugpjūčio 27 d., paskirti klasių vadovai informuos mokinių tėvus (globėjus) Tamo dienyne
asmeniniu pranešimu, kurioje klasėje mokysis Jūsų vaikas (globotinis)
Administracija
2021-22 m.m. naujai priimų mokinių paskirstymo į klases sąrašai bus skelbiami Martyno Mažvydo
progimnazijos tinklapyje 2021-08-27 (penktadienis).
Priemonių sąrašas pirmokui:

Plunksnakotis – 2 vnt.
Rašalo kapsulės  mėlynos – 1 rink.
Paprastas pieštukas – 2 vnt.
Trintukas- 1 vnt.
Penalas.
Spalvoti pieštukai, 12 spalvų – 1 rink.
Drožtukas  su konteineriuku – 1 vnt.
Flomasteriai,  12 spalvų – 1 rink.
Liniuotė – 1 vnt. 
Žirklės bukais galais  – 1 vnt.
Sausi klijai  – 1 vnt.
Mokyklinis sąsiuvinis 1 klasei 12 lapų, linija- 5 vnt.
Mokyklinis sąsiuvinis  1 klasei 12 lapų, langeliais- 5 vnt.
Aplankai sąsiuviniams – 10 vnt.
Aplankas sąsiuviniams susidėti (A5 formato) -1 vnt.
Aplankalai  (įvairių dydžių vadovėlių, pratybų sąsiuvinių ir kitų spaudinių apsaugai).
Albumas akvarelei A4 – 1 vnt.
Albumas akvarelei A3  – 1 vnt.
Popierius spalvotas, dvipusis A4, įvairių spalvų- 1 rink.
Guašas  – 1 rink.
Teptukų rinkinys   – 1 rink.
Indelis vandeniui  – 1 vnt.
Paletė dažams maišyti,  plastikinė su įdubimais – 1 vnt.
Maišelis sportinei aprangai – 1 vnt. 
Sportiniai batai (geriau su lipukais arba neslidžiais raišteliais).
Sportinė apranga.
Šokių bateliai.

DĖMESIO: Vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių nepirkite. Papildomas priemones pasakys mokytojos rugsėjo mėn.
2021 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas