Nuo kovo 30d. pradedame nuotolinį mokymą pagal dabar esamą tvarkaraštį TAMO dienyne.
Mokymasis nuotoliniu būdu – naujas iššūkis jūsų vaikams, mokytojams, o taip pat ir Jums.
Per mokinių atostogas mokytojai ruošėsi – planavo mokinių veiklas, ieškojo papildomos medžiagos
internete, svarstė, kaip bus bendraujama su Jūsų vaikais. Dabar didžiausią rūpestį visiems mums kelia
ne tiek pedagoginė, kiek technologinė pusė.
Pradinių klasių mokytojos jau dalinai naudojosi Eduka mokymo platforma, papildydamos medžiaga iš
EMA platformos. Dalis vyresniųjų klasių mokytojų naudojosi EMA mokymo platforma.
Nežiūrint kokia platforma naudosis mokytojai, pagrindiniu ir svarbiausiu lieka TAMO dienynas.
Prašytume su vaikais nusistatyti namuose darbo vietą, kur dirbs Jūsų vaikas (vaikai). Pradėdami dirbti
kovo 30 d. visų pirma reikia pažiūrėti, kokios užduotys yra skirtos (jos bus pateiktos išvakarėse iki 20
val.). Todėl prašome Jūsų padėti vaikui pasirengti darbui kitai dienai – susidėti reikalingas priemones –
vadovėlius, sąsiuvinius ir kt. Mokytojai bus pasiekiami TAMO dienyne realiu pamokos laiku. Mokytojui
pateikiamos vaikų atliktos užduotys pedagogo paskirtu laiku. Pirmosiomis savaitėmis mokinys turėtų
būti pasiekiamas per TAMO dienyną, per mobilųjį telefoną. Taigi, prašyčiau Jūsų nepamiršti, kad
mokomės visi, ir todėl norėčiau priminti, kad bendradarbiavimas ir emocinis stabilumas, pasitikėjimas ir
pagarba leis pasiekti Jūsų vaikui geriausių rezultatų.
Suprantame, kad galite neturėti kelių personalinių kompiuterių namuose, tačiau tuomet prašyčiau
panaudoti planšetes, arba mobiliuosius telefonus, kurie yra tokios pat ne tik vertės, bet ir teikia daug
galimybių mokymesi.
Mokykla taip pat ieškos būdų, kaip padėti mokiniams, tuos klausimus aptariant su klasės vadovu,
socialine pedagoge bei pavaduotoju ugdymui.
Primenu, kad M.Mažvydo patalpose esančias 1-4 klases kuruoja pavaduotoja
Daina Černienė daina.cerniene@mmazvydas,lt
Pilaitės gimnazijoje esančias 1-4 klases kuruoja pavaduotoja
Jolanta Sereičikienė jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt
5-6 klases kuruoja pavaduotoja
Eglė Laumelienė egle.laumeliene@mmazvydas.lt
7-8 klases kuruoja pavaduotoja Renata Kraus renata.kraus@mmazvydas.lt.
TAMO dienyno klausimais konsultuoja
Kristina Jūraitė dienynas@mmazvydas.lt
Informacinių technologijų klausimais galite kreiptis į
Eglę Jūraitytę egle.juraityte@mmazvydas.lt
Visą informaciją skelbsime mokyklos tinklapyje
www.mmazvydas.lt
Mokykla naudos Microsoft Teams pokalbių platformą.
Eikime šiuo keliu pamažu ir kryptingai.
Linkiu Jums ir Jūsų šeimoms sveikatos.
Pagarbiai
Progimnazijos direktorius Eugenijus Manelis
M.Mažvydo patalpose esančias
1-4 klases kuruoja pavaduotoja Daina Černienė, daina.cerniene@mmazvydas,lt tel. 8 61984127
Pilaitės gimnazijoje esančias
1-4 klases kuruoja pavaduotoja Jolanta Sereičikienė jolanta.sereicikiene@mmazvydas.lt, 8 64598679
5-6 klases kuruoja pavaduotoja Eglė Laumelienė egle.laumeliene@mmazvydas.lt,tel. 8 61462539
7-8 klases kuruoja pavaduotoja Renata Kraus renata.kraus@mmazvydas.lt,tel. 8 68206264
TAMO dienyno klausimais konsultuoja Kristina Jūraitė dienynas@mmazvydas.lt
Informacinių technologijų klausimais galite kreiptis į Eglę Jūraitytę egle.juraityte@mmazvydas.lt, tel.8
64674153
Bendrais klausimais galite skambinti raštinės telefonu, jis yra peradresuotas: (8~5) 279 5579
Nuo 2020-03-30 mokykla dirba nuotoliniu būdu pagal 2019-2020 m.m. tvarkaraštį
Renata Kraus / 2020 m. kovo 16 d.
Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo pagrindu pakeičiamas ugdymo planuose numatytas pavasario atostogų laikotarpis – kovo mėn. 16-27 d. visų klasių mokiniams yra pavasario atostogos. 

Mokiniams užduotys nebus skiriamos. 

Visą oficialią informaciją, terminus bei instrukcijas skelbsime mūsų mokyklos tinklapyje ir TAMO e-dienyne.
Prašome sekti informaciją.

Kilus klausimams, kviečiame susisiekti įstaigos elektroniniu paštu:
rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
2019 m. kovo 16 d.
Karantino metu „Tėvų linija“ veikia įprastai – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.
Bandant prisitaikyti prie pasikeitusios kasdienybės, tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo ir klausimų nei
įprastai. „Tėvų linijoje“ Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas
telefonu kaip įprasta – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.
Paskambinus nemokamu numeriu 8 800 900 12, su profesionaliais psichologais galima pasitarti, kaip
kalbėtis su vaikais apie šiandieninę situaciją, kaip paaiškinti, kodėl būtinas karantinas ir svarbu laikytis
prevencinių priemonių.
„Rekomenduosime, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakysime į klausimus,
kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečiame tėvus paskambinti, jeigu jie
patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis, kuris išliejamas ant vaikų ir kitų šeimos narių.
Beje, kaip anksčiau, konsultuojame ir visais vaikų auklėjimo klausimais”, – sako Paramos vaikams centro
psichologė, „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė.
„Tėvų linijos“ nemokamas numeris – 8 800 900 12.
Darbo laikas – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.
Konsultuoja Paramos vaikams centro psichologai.
– – –
Apie Paramos vaikams centrą
Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą šeimoms ir
vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“,
„Antras žingsnis“, „Vaikystė be smurto“, „Pozityvi tėvystė“.
– – –
Daugiau informacijos:
Vaida Stoškuvienė
Paramos vaikams centro komunikacijos specialistė
Mob. tel. 8 618 84879
El. p. vaida.stoskuviene@pvc.lt
Loreta Kamarauskienė / 2020 m. kovo 12 d.
Ką reiškia savo klasėje turėti ar į ją priimti bendraklasį, turintį
Dauno sindromą? Kas yra Dauno sindromas? Ar mes galime
žmonėms su šiuo sindromu padėti? O gal jie gali padėti mums?
Kovo 12 d. mūsų mokyklos moksleiviai Erasmus + projekto
„DiscriminACTion for a better IntegrARTion“ vyko į „Žmonių su
Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos“ kartu su socialine
blynine „Pirmas blynas“ organizuojamą edukacinę paskaitą apie
Dauno sindromą.
Paskaitos metu dalyviai sužinojo, kas yra Dauno sindromas,
žmonių, turinčių Dauno sindromą, ypatumus bei kuo jie skiriasi
nuo mūsų. Aktyviai dalyvaudami pagilino žinias ir supratimą, kodėl
šie žmonės yra kitokie ir, nors turi tik vizualinius skirtumus, dažnai
yra nurašomi.Pasak lektorės, mamos, auginančios vaikus su
Dauno sindromu, sako, kad ištraukė laimingą bilietą, nes šie
žmonės, tapę draugais, privers jaustis kiekvieną ypatingais, nes
draugystė yra nuostabus dalykas ir jie tai labai vertina. Lektorė
atkreipė moksleivių dėmesį, jog sindromas nėra liga, nes nėra tam
nei vaistų, nei priemonių, todėl Dauno sindromu žmonės neserga,
o tiesiog jį turi.
Po edukacinės paskaitos, filmuko bei diskusijos mokiniai skaniai ir sočiai papietavo pirmame Baltijos
šalyse restoranėlyje ir vieninteliame Lietuvoje, kuriame padavėjais ir virtuvės padėjėjais dirba žmonės su
negalia. Edukacija pagilino moksleivių žinias apie Dauno sindromą, jo ypatumus bei priminė tolerancijos ir
supratingumo svarbą. Kviečiame visus palaikyti iniciatyvą, idėją ir būtinai apsilankyti kavinėje „Pirmas
blynas“!
Kovo 21 d. yra minima kaip tarptautinė žmonių, turinčių Dauno sindromą, diena, taip pat kviečiame
visus prisijungti ir dalyvauti socialinėje akcijoje #nenurašauOpalaikau. Mūvėkite skirtingas kojinių poras,
nusifotografuokite, kurkite klasių koliažus ir siųskite nuotrauką el.paštu: info.saulytes@gmail.com
Įrodykit, kad jūsų klasė tolerantiška!
Rinkite „patinka“ paspaudimus ir laimėkite kvietimus savo klasei į Vichy vandens parką. Nuotraukos
laukiamos nuo kovo 10 d. iki kovo 20 d. Nugalėtojai, surinkę daugiausiai paspaudimų „patinka”, paaiškės
kovo 30 d.!
Jau trisdešimt metų kuriame laisvoje Lietuvoje. Laisvė yra
mūsų brandos testas, rodantis, ar mes sugebame atsakyti į
gyvenimo, gamtos mums metamus iššūkius, ar mokame spręsti
problemas ir išsaugoti tautos tapatybę ir unikalumą. Laisvė
taip pat yra ir atsakomybė už savo pasirinktą kelią, už
priimamus sprendimus, kurie tiesia kelią mums ir mūsų
jaunimui. Laisvė yra būtina demokratijos sąlyga, įpareigojanti
kiekvieną iš mūsų dalyvauti priimant ir įgyvendinant mūsų
sprendimus, reikalingus šiandienos ir ateities Lietuvai.
Lietuvos ateitis glaudžiai siejasi su mūsų mokyklos vizija:
„Mokausi šiandien, kad rytoj turėčiau savo kelią“.
Sveikinu Jus su Nepriklausomybės atkūrimo švente,
kviesdamas visus aktyviai dalyvauti Lietuvos kūrime, ir linkiu
visiems gražios šventės!
Mokyklos direktorius Eugenijus Manelis
Muzikos mokytoja Audronė Lašinskienė, pasitelkdama koleges,
pradinių klasių mokytojas, pakvietė mokyklos mokinius susiburti
lietuviškai dainai.
Šventės išvakarėse paminėjome Lietuvos valstybės
Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją. Dalyvavo 1a, b, c,
g, m klasių mokiniai (mokytojos: Jelena Sosnovska, Sonata
Juzėnienė, Elia Černiavskaja, Raimonda Tūskienė, Donata
Šimelionienė), 3a,b,c,d, ir e klasių mokiniai (mokytojos: Jurgita
Pilauskienė, Vilija Malinauskienė,Daiva Diržauskienė, Sigutė
Ramanauskienė).
Visi kartu giedojome Lietuvos valstybės himną, pirmokai atliko
dainas: „Mes Lietuvos kareivėliai“, „Čia gimtinė“, o trečiokai –
„Tėviškės žiema“, „Nupiešiu Lietuvą“.
Jolanta Noreikienė / 2020 m. kovo 9 d.
Mūsų mokykla, kuri įgyvendina programas „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ – prisijungė prie kovo
mėnesį vykstančio Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ.
Kampanijos BE PATYČIŲ iniciatorė „Vaikų linija“ drauge su partneriais ir bendraminčiais tęsdama tradiciją,
paskelbė kovą sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Šiais metais norima atkreipti didesnį dėmesį
į virtualioje erdvėje vykstančias patyčias ir kitokį žeminantį elgesį. Vaikai ir paaugliai dažnai nepasakoja
suaugusiems apie savo skaudžias patirtis internete, tuo tarpu patyčios, vykstančios realybėje, dažnai
tęsiasi ir migruoja virtualioje erdvėje, socialiniuose tinkluose. Kviesdami visuomenę spręsti patyčių
problemą ir siūlydami jos sprendimo būdus, skatiname visus, norinčius mažinti patyčių paplitimą, savo
veiklomis ir idėjomis prisidėti prie šios iniciatyvos.
Siekiant įveikti patyčias, itin svarbu ugdyti vaikų emocinį intelektą – atpažinti savo ir aplinkinių jausmus;
gebėti su jais tvarkytis; ugdyti empatiją; supratimą, kad visada yra kažkas, kas gali tau padėti ištikus
sunkumams; gebėjimą ir norą padėti aplinkiniams.
,, Vaikų linija“ siūlo temas ir veiklas kiekvienai Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ savaitei.
Pateikiamos idėjos, kurias būtų galima aptarti su mokiniais, pvz.: jausmai, draugystė, pyktis,
bendravimas. Taip pat siūloma bendrai kurti klasės augimo draugystėje dienoraštį, Draugystės knygą.
Į veiksmo savaitę „Be patyčių“ įsitraukusieji mokytojai nufotografuos įdomiausią klasės veiklos
momentą, kuriant „Draugystės knygą“ ir kt.
Dalinkimės įdomiausiomis akimirkomis šiame puslapyje.
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas