Daiva Kirlienė / 2018 m. gegužės 23 d.
Artėjant mūsų mokyklos dvidešimtmečio jubiliejui, prisimename svarbiausius šiais mokslo metais vykusius
smurto ir patyčių prevencijos renginius. Ir prieš akis pirmiausiai iškyla respublikinė šių metų kovo 19 – 25
dienomis Vaikų Linijos organizuota Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018, kurioje aktyviai dalyvavo ir
Martyno Mažvydo progimnazijos pirmų – aštuntų klasių moksleiviai. Visos klasės savo tvarkaraštyje
pasirinko įdomias veiklas, kurias trumpai apžvelgsime.
PIRMŲJŲ KLASIŲ mokiniai integruotose pasaulio pažinimo pamokose “Mano svajonės ir troškimai”, “Apie
daugystę ir draugus”, “Blogas ar nelaimingas” – aptarė, ką reiškia turėti geriausią draugą ir kokio draugo
norėtųsi, kodėl svarbu turėti draugų. Taip pat mokėsi vertinti draugystę ir aiškinosi, kaip reikia draugus
saugoti, kaip draugystėje branginti paprastus dalykus, vertino galimai tinkamą ar netinkamą draugo
elgesį. Klasės valandėlių metu pirmokai aptarė klausimą “Kas yra patyčios?”, peržiūrėjo filmą “Paukščiai“
ir pasikalbėjo apie jį. 1N klasėje vyko valandėlė “Žaidimai draugystei stiprinti“, kuriuos žaidė drauge su
mokyklos psichologe Daiva Kirliene.
ANTROSIOS KLASĖS – 2a, 2b, 2c, 2d – žiūrėjo filmą “Gerumo stebuklas” ir aptarė jį bei klasės valandėlės
metu nagrinėjo temą “Draugystė”. 2a klasės mokiniai sukūrė stendą “Draugystė”. 2f klasės mokiniai
aptarė žmonių tarpusavio santykius, stebėdami filmą “Arčiau debesų”. 2h klasėje vyko pokalbis “Kas yra
tikras draugas”, mokiniai piešė atviruką geriausiam draugui. 2d klasės mokiniai raštu atsakė į klausimus
apie patyčių reiškinio paplitimą klasėje.
TREČIOSE KLASĖSE vyko pokalbiai apie patyčias, stebėtas ir aptartas filmas “Gerumo stebuklas”. 3b
klasėje vyko integruota etikos – tikybos pamoka “Patyčioms ne!”, įvairių situacijų peržiūra ir aptarimas.
KETVIRTOSE KLASĖSE vyko pokalbiai apie draugystę, mokiniai žiūrėjo filmą apie pamokančią draugystę,
žaidė žaidimą “Surask draugą, kuris…”, stebėjo situacijas “Padėk draugui, kai jam sunku”, nagrinėjo ir
aptarė Vaikų linijos lankstinukus, susipažino su video medžiaga “Kaip man gali padėti Vaikų linija”?”, aparė
edukacinius filmus apie patyčias, diskutavo ir stebėjo video medžiagą apie konfliktų sprendimo būdus.
PENKTŲ ir ŠEŠTŲ KLASIŲ mokiniai klasės valandėlių metu nagrinėjo patyčių prevencijos temas, atliko
įvairias kūrybines užduotis. Šeštų klasių mokinai dalyvavo estafečių varžybose “Draugystė – mūsų jėga”,
skirtose Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ 2018. Jie mokėsi garbingai kovoti, išreikšti draugiškumą ir kilniai
pasielgti.
SEPTINTŲ ir AŠTUNTŲ KLASIŲ mokiniai kartu su mokytoja Rita Remeikiene per tikybos pamokas ir 8a
klasės valandėlę diskutavo, kodėl svarbu gyventi be patyčių. Ir mokiniai labai aiškiai popieriuje surašė
KODĖL tai svarbu.
8b klasės mokiai klasės valandėlės metu aptarė patyčių reiškinį klasėje ir mokykloje.
8d klasės mokiniai drauge su auklėtoja Vilma Junevičiene išsamiau susipažino su nacionaline socialinio
saugumo kompanija “Už saugią Lietuvą” ir, į ją įsitraukę, atliko interaktyvų testą “Įveik patyčias”.
Kiekvienas mokinys, sumaniai atlikęs testą, gavo vardinį diplomą, kadangi sėkmingai parodė žinias ir
sumanumą atpažįstant ir stabdant patyčias.
Buvo paruoštas informacinis lankstinukas “Smurto ir patyčių prevencijos veikla Vilniaus Martyno Mažvydo
progimnazijoje“, kuris perduotas tėvams klasių tėvų susirinkimuose bei 1- 8 klasių mokinių tėvų komitetų
atstovų posėdyje.
Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 metu vyresniųjų klasių mokiniams buvo rodomi mini spektakliai,
naudojant FORUMO TEATRO metodą, kai žiūrovai yra ir aktoriai, o vaidinimas nėra baigtinis, jis nuolat
kinta pagal žiūrovų siūlymus ir situacijų sprendimus. Forumo teatro tikslas yra ruošti atlikėjus ir žiūrovus
kasdienio gyvenimo situacijoms, kurioms reikia mūsų ištvermės, kūrybiškumo ir drąsos. Forumo teatrą
inicijavo mokytojas Gražvydas Sereičikas. Spektakliuose pagrindinius vaidmenis atliko 6e klasės mokinės
Paula Kilius, Kotryna Lukšytė ir Neringa Vasilkytė.
Gražiausios Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 akimirkos mokykloje pateko į savaitės dalyvių internetinį
puslapį Lietuvoje: https://www.bepatyciu.
lt/photologue/gallery/veiksmo-savaits-be-patyci-2018-akimirkos/?page=88
Dėkojame visiems mokytojams ir mokiniams, organizavusiems, dalyvavusiems ir savo veikla prisidėjusiems
Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 metu.
Mes galime vėl prisiminti ir pasigėrėti iškiliausiomis Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018 akimirkomis.
Pastebėjus patyčias mokykloje, pateikiame trumpas Vaikų linijos specialistų rekomendacijas tėvams.
Mokytoja Vilma Junevičienė
Mokyklos psichologė Daiva Kirlienė
Vaiva Truskauskienė / 2018 m. gegužės 22 d.
Štai ir atėjo dar vienerių metų pabaiga, kai Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija turi išleisti
dar vieną pulką aštuntokų į platųjį pasaulį.
Mus mokykla užaugino, priglaudė po savo sparnu. O čia ir atėjo laikas mus paleisti į tikrą
gyvenimo sūkurį, kuris jau turėtų nunešti kiekvieną į savo vietą.
Šie aštuoneri metai praskrido kaip gražiausias paukštis ir tikrai, neslėpsim, nebuvo lengva. Buvo
šypsenų, ašarų, laimės ir nelaimės, karų ir taikos, bet viskas baigėsi kaip ir prasidėjo – su dideliu virpuliu
širdyse ir begale klausimų. Dar pamenu pirmąją savo Rugsėjo pirmosios šventę, kai jaudulys graužė
vidų, bet drąsiai žengiau pro šios mokyklos vartus. Netrukus su tokiu pat jauduliu turėsiu pro tuos vartus
išeiti.
Nelengva, labai nelengva, palikti mokykloje draugystės prisiminimus, mylimiausius mokytojus,
auklėtoją, kurie buvo kaip šeima. Sunku atsisveikinti su atokiausiais mokyklos kampeliais, kur
mėgdavome būti per pertraukas.
Bet žinote, mieli būsimieji gimnazistai, tai bus nauja pradžia, naujos draugystės ir nauji
prisiminimai, nauji mokytojai ir auklėtojai, ir galiausiai, gimnazija – naujas etapas, ten toliau kursite savo
ateitį. Ir jei jau būsite paklausti, kuo norite būti užaugę, turėsite žinoti atsakymą.
Na, o Jums, būsimieji aštuntokai, aš palinkėsiu per ateinančius metus pasisemti kuo daugiau
patirties ir žinių, kad kitąmet, pavasario pabaigoje, jau turėtumėte savo kelią.
Benita Liškauskaitė iš 8b
Eglė Bridikienė / 2018 m. gegužės 20 d.
Ar žinot, kiek apytiksliai šiuo metu yra gyventojų
Europos Sąjungoje? Ką nustato Šengeno susitarimas? Kas
šiuo metu yra Europos Komisijos pirmininkas?
Gegužės 9-ą dieną 67 aštuntokai laikė bandomąjį
Europos egzaminą. Visi noriai tikrinosi savo žinias apie
Europos Sąjungos šalis, jų vadovus, žymius žmones, lygias
vyrų ir moterų teises, net imigraciją ir jos sukeliamas
problemas. Klausimai nebuvo lengvi, bet net penki aštuntokai
gavo padėkos raštus už geriausiai parodytas žinias bei prizus, kuriuos skyrė Europos komisijos atstovybės informacinis
centras. Dėkojame istorijos mokytojai Daivai Augulienei už bendradarbiavimą ir sveikiname nugalėtojus:
I vieta – Aras Gruodis, 8P
II vieta – Kamilė Korklinevskytė 8B, Rokas Maižiešius 8P ir Diana Kornilova 8D,
III vieta – Laura Černyškovaitė 8B.
5-6 klasių mokiniai savo žinias apie Europos Sąjungą tikrinosi dalyvaudami viktorinoje. Europos klubo nariai jų
laukė net 7-iose stotelėse, kuriose dalyviai atsakinėjo į klausimus, dėliojo dėliones ar mėgino atspėti vėliavas. Viktorinoje
dalyvavo 15 komandų. Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, kad daugiausiai taškų surinko 6C, 5B ir 6P klasių komandos.
Visoms komandoms buvo įteikti padėkos raštai bei simboliniai prizai.
Labai džiaugiamės dalyvavusių mokinių aktyvumu ir noru plėsti savo akiratį.
Europos klubo vadovės Eglė ir Loreta
Kviečiame visus į mūsų mokyklos dvidešimtmečio šventę š. m. gegužės 24 dieną (Vydūno g. 17A, Vilnius).

17.00 val. vyks buvusių mokytojų, darbuotojų, mokinių ir tėvų susitikimai.

18.30 val. – šventinis koncertas „Laiminga vaikystė“.

Laukiame Jūsų.   
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos bendruomenė    
  1-4 KLASIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

(Sudaryta Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2018 m. balandžio 19d. įsakymu Nr.V-445).

Jolanta Sereičikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė, duomenų bazių administratorė
Brigita Martikone, logopedė, spec. pedagogė, sekretorė
Sonata Juzėnienė, metodinės grupės pirmininkė, narė
Donata Karpavičiūtė, pradinių klasių mokytoja, narė
Greta Molytė, pradinių klasių mokytoja, narė
Gintarė Plankytė,  pradinių klasių mokytoja, narė  

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

(Sudaryta Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktoriaus 2018m. balandžio 19d. įsakymu Nr. V-446)

Eglė Laumelienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė
Vilma Junevičienė, sekretorė
Daiva Kirlienė, psichologė, narė
Irma Pavilionienė, spec. pedagogė, narė
 Edita Juknienė, informacinių technologijų mokytoja, narė
Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai. Pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, kai vaikas tėvų (globėjų) sprendimu buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau (žr. Švietimo įstatymo Nr. I-1489 8, 9 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymą).  

* Prašymas progimnazijos nustatyta forma   
Vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija   
Pagrindiniai duomenys apie mokinį   
Vaiko priėmimo į mokyklą sutartis (2 egz.)   
Dvi vaiko dokumentinės nuotraukos.   
Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendacija ar kitas priešmokyklinį ugdymą patvirtinantis dokumentas ( į 1 klasę).   
Ugdymo pasiekimai iš mokyklos, kurioje prieš tai mokėsi mokinys (priimant 2,3,4,5,6,7,8 klases).   
Sutikimas esant būtinybei tikrinti mokinį mokyklos slaugos specialistei   
Sutikimas dėl fotografavimo  

** Jeigu nurodytu laiku negalite atvykti  pasirašyti sutarties, prašome informuoti el. paštu rastine@mazvydo.vilnius.lm.lt
Rima Stefanovičienė / 2018 m. gegužės 14 d.
Rusų kalbos savaitė
Gegužės 7-11 dienomis mūsų progimnazijoje vyko rusų kalbos savaitė. Mokytojos Svetlana Semionova ir
Rima Stefanovičienė parengė įdomių veiklų programą 6-8 klasių mokiniams.
6-tokai galėjo išbandyti jėgas viktorinoje: pasitikrinti, kam geriau sekasi įminti mįsles, išspręsti
kryžiažodžius, sudaryti sakinius ir, perskaičius žaismingą tekstuką, atsakyti į klausimus. Mokiniai
pademonstravo ne tik geras komandinio darbo kompetencijas, bet atskleidė ir aktorinius gebėjimus, kai
reikėjo suvaidinti mažą šokinėjančią varlytę ar išdidžiai po kiemą vaikštantį gaidžiuką.
7 a ir 7 b klasių mokiniai šį laiką skyrė susipažinti su rusų klasiko A.S.Puškino kūryba bei jo ryšiu su
Lietuva. Vieni mokiniai parengė gražiausių poeto eilėraščių stendą, kiti vyko į Markučius.
8 a klasės mokiniai išbandė jėgas „Proto mūšyje“: pasitikrino savo žodžių bagažą, uždavė vieni kitiems
„gudresnių“ žodžių ir atskleidė savo kūrybiškumą parašydami istoriją.
Savaitė prabėgo greitai, veiklos buvo įdomios, nugalėtojų grupės gavo padėkos raštus, o visi 6-kai dar ir
asmenines padėkas. Juk olimpinis principas -„Svarbiausia dalyvauti“. Mes supratome, kad gera kartais
susiburti kartu, smagiai praleisti laiką ir pasitikrinti, ką mokam.
Dalinamės šios veiklos akimirkomis.
Rusų kalbos mokytoja Rima Stefanovičienė
Loreta Kamarauskienė / 2018 m. gegužės 11 d.
Gegužės 7d. mokykloje vyko viktorina ,,Kelionė po Europą”, kurioje dalyvavo visų 5 – 6 klasių mokinių
komandos. Renginys buvo skirtas Europos dienai paminėti.
Europos klubo nariai paruošė klausimus bei įvairias užduotis apie Europos Sąjungą bei jai
priklausančias šalis. Parengė ir išdalino komandoms ,,kelionių” bilietus su žemėlapiais. Įvairiose mokyklos
vietose per ilgąsias pertraukas veikė net 7 stotelės, kuriose klasių mokinių komandos nustatytu eiliškumu
lankėse, atsakinėjo į klausimus, atliko užduotis. Visus lydėjo puiki nuotaika ir noras laimėti. Renginio
pabaigoje komisija, sudaryta iš Europos klubo narių, suskaičiavo taškus ir nustatė laimėtojus. Viktoriną
sugalvoję bei parengę mokiniai apgailestavo tik dėl to, kad negalėjo patys būti dalyviais, tačiau
džiaugėsi šaunia renginių organizavimo partirtimi, naujomis žiniomis apie Europos sąjungą.
Dėkojame visiems dalyviams bei sveikiname laimėtojus:
6C klasės komandą, užėmusią 1 vietą,
5B klasės komandą, užėmusią 2 vietą ir
6P klasės komandą, užėmusią 3 vietą.
Gegužės 9 d. visi mokyklos mokiniai galėjo išbandyti savo jėgas dalyvaudami interaktyvioje viktorinoje.
Europos klubo vadovės Eglė Bridikienė ir Loreta Kamarauskienė
2018-04-25 įvykusio posėdžio metu buvo vienbalsiai nutarta, kad 5 – 8 klasėse nuo 2018 m. rugsėjo 1-os II pamainos nebus.
Danguolė Matulevičienė / 2018 m. gegužės 9 d.
Lietuvos leidėjams paraginus, jau tradicija tampa skaitymo skatinimo akcija ,,Lietuva skaito“,
skirta lietuviškos spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Šiais metais ir mūsų progimnazijos
bibliotekoje 1 b klasės mokiniai ir jų mokytoja V. Malinauskienė įsiliejo į skaitančiųjų su visa Lietuva
gretas.
Pirmokėliai skaitė Prano Mašioto ,,Senelio pasakas“. Knygelę garsiai skaitė visi klasės mokiniai,
prisijungė jų mokytoja Vilija ir bibliotekininkė Regina. Šių laikų vaikams nelengva buvo suprasti prieš
šimtmetį kurtas istorijas. Mokytojai teko paaiškinti žodžių ,,jomarkas“, ,,parėdas“ prasmę, o mums,
bibliotekininkėms, pasidžiaugti, kad auga nauja skaitytojų karta – tik mokyklos suole išmokę skaityti
vaikai skaitė taip pat puikiai, kaip ir tie, kurie skaityti pradėjo dar lankydami darželį.
Mielieji, skaitykime! Taip įprasminsime knygnešių pasiaukojimą.
Rita Bakanienė / 2018 m. gegužės 2 d.
Balandžio 22 – 28 dienomis 4 mokinių ir 2 mokytojų komanda keliavo į Pilas miestą Ispanijoje, kur dalyvavo ,,
Erasmus + KA219″ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Changing habits – changing the world“
trumpalaikėje mokinių mainų programoje. Vizite dalyvavo 7e kl. mokinės Miglė ir Ugnė Dubauskaitės, Rusnė
Patkauskaitė bei 7b kl. mokinė Liepa Rinkevičiūtė. Į kelionę mokinius lydėjo anglų kalbos mokytojos Renata Žemaitienė
ir Rita Bakanienė.
Visą savaitę mokinės intensyviai vykdė projekto veiklas bei mokėsi atsakingo, aplinką tausojančio vartojimo:
parengė pristatymą apie Lietuvai būdingas daržoves, vaisius ir prieskoninius augalus, susipažino su sėjos eiga ir viską
išmėgino praktiškai. Moksleivės mokėsi, kaip galima mažinti vartotojiškumą kūrybiškai panaudojant antrines medžiagas.
Be to, sužinojo apie aplinką tausojančius sveikus užkandžius, mokėsi pačios pasigaminti ekologiškų saldumynų, padėjo
mokykloje organizuoti vaisių turgų, siekiant sudominti mokyklos bendruomenę sveikesnių užkandžių idėja.
Kelionės metu visa komanda gerino kalbinius bei tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius, susipažino su Ispanijos
kultūra. Kelionė moksleivėms davė daug vertingos patirties, paliko neišdildomą įspūdį ir daugybę nuostabių prisiminimų!
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas