Jolanta Noreikienė / 2016 m. gegužės 25 d.
Šiais mokslo metais Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdė kompleksinę psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevencinę programą „Be iliuzijų“ mūsų mokykloje. Programa skirta 5–8 klasių
mokiniams ir jų tėvams.
Programos tikslas – suteikti mokiniams ir jų tėvams žinių apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą
ir pasekmes, ugdyti socialinės atspirties gebėjimus, didinti motyvaciją sveikai gyventi.
Projekto metu mokiniams ir jų tėveliams paskaitas skaitė klinikinės toksikologijos gydytojas Jurgis
Garšva, VSB sveikatos stiprinimo specialistė Rita Rukštelytė ir gydytoja Gabija Dragelytė.
Mokyklos mokytojai integravo į savo mokomus dalykus, klasės valandėles prevencinius psichoaktyvių
medžiagų vartojimo užsiėmimus.
Baigiamasis projekto akcentas – gegužės 12 d. vykusi konferencija Vilniaus miesto savivaldybėje,
kurios metu mūsų mokyklos mokiniai Liepa Rutkauskaitė 6P, Dovilė Miškinytė 8D, Karol Konrad Vujčik
7C, parengė pranešimą priklausomybių tema. Sporto ir sveikatos treneris Ignas Bakėjus dalijosi savo
patirtimi vaizdžiai pabrėždamas, kad psichoaktyvių medžiagų vartojimas – nesuderinami su sportine
veikla.
Tikimės, kad atviras požiūris į paauglių psichoaktyvių medžiagų vartojimą nestandartinių sprendimo
būdų ieškojimas, padės mūsų mokyklos mokiniams be iliuzijų pažvelgti į savo galimybes, kurias jiems
teikia gyvenimas.
Irina Jakubauskienė / 2016 m. gegužės 16 d.
Gegužės 5 d. matematikos 5-8 kl. miesto olimpiados nugalėtojų apdovanojimo šventėje Vilniaus Emilijos
Pliaterytės progimnazijoje dalyvavo ir mūsų progimnazijos 5 d klasės mokinys Mantas Kukauskas bei jo
mokytoja Irina Jakubauskienė. Mantas tapo Vilniaus miesto matematikos 5 – 6 kl. olimpiados laureatu ir
gavo pagyrimo raštą. Sveikiname Mantą ir linkime ir toliau drąsiai ir atkakliai siekti matematikos
aukštumų.
Eglė Bridikienė / 2016 m. gegužės 15 d.
Gegužės 5 dieną mokykloje tvyrojo džiaugsminga ir nekantraujanti atmosfera – laukėme svečio!
Europos klubo nariams laimėjus Europos pamoką su žinomu žmogum į mokyklą atvyko žinomas dainininkas
Jurgis Didžiulis. Griausmingi aplodismentai pilnutėlėje salėje pasitinkantys Jurgį parodė, kad vaikai šį
žmogų tikrai žino ir labai norėjo su juo susitikti.
Charizmatiškasis Jurgis Didžiulis greitai įsuko mokinius į įdomią diskusiją apie Europos Sąjungos
privalumus, sulaukė klausimų apie migraciją bei pabėgėlius. Tada pakvietė į sceną Europos repą
sukūrusią Dovilę Miškinytę iš 8d klasės, keletą vaikų iš salės ir visi kartu, Jurgiui pritariant gitara,
sudainavo šią dainą. Renginio pabaigoje visi norėjo nusifotografuoti su įžymybe.
Puiki pamoka, palietusi svarbius tautinius, istorinius, politinius, geografinius, rasinius ir netgi
kalbinius aspektus, privertė ne vieną apmąstyti vertybes iš naujo.
Eglė Bridikienė / 2016 m. gegužės 15 d.
Europos dieną, kuri švenčiama kiekvienų metų gegužės 9-ąją, džiaugiamasi taika ir vienybe
Europoje. Visą balandžio mėnesį mokinių tarybos nariai su anglų kalbos mokytoja Renata Žemaitiene,
renginių organizatore Aušra Stravinskaite ir šokių mokytoja Violeta Likšiene mokė mokinius ir mokytojus
bendro šokio.
Gegužės 9 dieną po trijų pamokų visi sugužėjo į mokyklos vidinį kiemelį ir darniai susirikiavę
smagiai šoko. Kiemelį supo vaikai laikantys 28 Europos Sąjungos šalių narių vėliavas, kurias pagamino
dailės mokytojos Daiva Varslavėnienė ir Milda Tverkutė su mokiniais. Rodos ir saulutė džiaugsmingai
sveikino visus, ir nuotaika buvo puiki.
Pertraukų metu visi norintys galėjo spalvinti ant kabinetų durų pakabintus lapus su Europos šalių
žymiais pastatais. Šeštos pamokos metu anglų kalbos mokytoja Eglė Bridikienė ir istorijos mokytoja Daiva
Augulienė kvietė 8-tokus išbandyti savo jėgas laikant bandomąjį Europos egzaminą. Dalyvavo 27
aštuntokai. Jiems teko atpažinti žymiausius šalių pastatus, iššifruoti šalių pavadinimus, pažymėti ką
reiškia tam tikri sutrumpinimai ar kokias teises suteikia pabėgėlio statusas.
Suskaičiavus balus paaiškėjo, kad daugiausiai balų surinko ir I-ą vietą užėmė 8a klasės mokinė
Emilija Rimanaitė. Taip pat sveikiname II-ą vietą užėmusį 8a klasės mokinį Martyną Bislį. O III-ą vietą
pasidalino net keturi 8a klasės mokiniai – Airidas Jusevičius, Dominykas Žvinakevičius, Tomas
Kasperavičius ir Edvinas Čatrovskis. Visi laimėtojai buvo apdovanoti simboliniais prizais.
Eglė Bridikienė / 2016 m. gegužės 15 d.
Mokantis anglų kalbos labai svarbu mokėti teisingai ištarti žodžius paraidžiui, nes, kaip žinoma,
angliškų žodžių tarimas dažnai skiriasi nuo jų rašybos. 5-6-ų klasių mokiniai rungėsi tarpusavyje kas bus
šauniausi.
Pirmas etapas vyko klasėse, geriausiai pasirodę buvo deleguoti į mokyklos konkursą „Spelling Bee“.
Penktokų rezultatai:
I vieta – Rubinta Bražinskaitė, 5b klasės mokinė, mokytoja R.Žemaitienė
II vieta – Rokas Valiušaitis, 5e klasės mokinys, mokytoja Lina Spalvienė
III vieta – Dovydas Grižas, 5a klasės mokinys, mokytoja Agnė Adamonytė
Šeštokų rezultatai:
I vieta – Gabrielė Valionytė, 6p klasės mokinė, mokytoja Eglė Bridikienė
II vieta – Barbora Rimkutė, 6e klasės mokinė, mokytoja Rūta Žilinskaitė
III vieta – Jonas Kairys, 6a klasės mokinys, mokytoja Nadežda Starostenkova
Pirmųjų vietų laimėtojos Rubinta Bražinskaitė ir Gabrielė Valionytė atstovavo mūsų mokyklą
Lietuvos angliškų žodžių tarimo konkurse „Spelling Bee“, kuris vyko Vilniaus P.Vileišio progimnazijoje.
Konkurencija buvo labai didelė, mergaitės liko patenkintos nauja patirtimi. Didžiuojamės jomis!
Eglė Bridikienė / 2016 m. gegužės 15 d.
Europos komisijos atstovybė Lietuvoje paskelbė konkursą „Laimėk Europos pamoką su žinomu
žmogumi“. Norinčios dalyvauti konkurse mokyklos turėjo pristatyti būdą ar priemonę (jos idėją) kaip būtų
smagu mokytis apie Europą.
Europos klubo nariai su vadove Egle Bridikiene pristatė du projektus- video filmuką mokantį
Europos šalių ir jųs sostinių pavadinimų, bei valiutos, ir dainą „Apie Europos Sąjungą repo ritmu“. 7pp
klasės mokiniai su klasės vadove Lina Spalviene paruošė trečią- sukūrė 23 klausimų-atsakymų mokomąjį
rinkinį lietuvių-anglų-prancūzų kalbomis ir QR koduose paslėpė atsakymus į klausimus apie Europos
Sąjungą ir jai priklausančias šalis.
Konkurse dalyvavo 36 projektai iš visos Lietuvos. Galutiniai konkurso rezultatai nudžiugino –
komisija daugiausia taškų skyrė Europos klubo repui!
Priemonė skirta 5-8 klasių mokiniams, mokantis apie Europos Sąjungos susikūrimą, jos plėtrą, šalis
nares ir jų sostines, ją galima panaudoti integruotose muzikos, istorijos, geografijos pamokose.
Grupė 6-8 klasių mokinių sukūrė pasakojamąją dainą, kurią įdainavo repo ritmu.
Dainoje pasakoja kuriais metais bendrija susikūrė, kuriais metais kiek ir kokių šalių prisijungė,
pamini jų sostines. Muzikos pamokose galima kurti savo ritmą arba naudoti kitą ritmą dainą perdainuojant.
Dainos žodžius parašė 8 klasės mokinė Dovilė Miškinytė. Dainuoti jai talkino 6 klasės mokiniai
Edvardas Meduneckis ir Matas Motiejauskas.
Kūrybinės grupės sudarytoja ir įkvėpėja Europos klubo vadovė Eglė Bridikienė.
admin / 2016 m. gegužės 8 d.
Tęsdami gražią tradiciją, vyresnių EMILE klasių mokiniai gegužės pirmą savaitę vedė prancūzų
kalbos pamokas ketvirtokams, kurie jau kitais mokslo metais turi galimybę pradėti mokytis antros
užsienio kalbos mūsų progimnazijoje. Kad apsispręsti būtų lengiau, 7pp klasės mokiniai Urtė ir Pijus
papasakojo, kodėl verta mokytis prancūzų kalbos EMILE klasėse.
Jaunosios mokytojos Vesta ir Viktorija kartu su mokiniais ieškojo panašumų lietuviškuose ir
prancūziškuose šalių pavadinimuose. Ketvirtokai ne tik klausėsi septintokų pasakojimų, bet taip pat
padedami išradingų mokinių Liepos, Elvitos, Aurelijos ir Viliaus išmoko kelių naudingų prancūziškų frazių.
Vyresnieji džiaugėsi įgyvendintais pačių planuotų pamokų tikslais. Mokydami kitus jie ne tik
pasitikrino, ko patys išmoko prancūzų kalbos pamokose per tris metus, bet tikisi, kad ir ketvirtokus
sudomino pasirinkti šią gražią kalbą.
Eglė Laumelienė / 2016 m. gegužės 6 d.
EMILE programos (dvikalbio mokymo) gairės 
2016-2017 mokslo metams nuo 5-tos klasės


Tikslas.
1. Padėti mokiniams suvokti savo statusą europinėje integracijoje.
2. Ugdyti mokinių gebėjimą kalbėti keliomis ES kalbomis.
Projekto partneriai ir rėmėjai:
1. Prancūzijos ambasada Lietuvoje.
2. Prancūzų kultūros institutas.
3. Lietuvos-Prancūzijos asociacija.
4. Švietimo ir mokslo ministerija.
2015-2016 metų prancūzų kalbos ir dalykų integruoto mokymo
įgyvendinimo ypatumai mokykloje nuo 5-tos klasės
1. Parengtos ir metų eigoje koreguojamos istorijos, biologijos, etikos,
muzikos, geografijos, teatrinio ugdymo integruoto mokymo programos.
2. Įgyvendinamas kalbinis projektas su Prancūzijos Blois koležu. 25
mokinių ir mokytojų delegacijos priėmimas mokykloje ir moksleivių
šeimose.
3. Įsigyta prancūziškų istorijos, geografijos vadovėlių.
4. Biologijos, etikos, istorijos, geografijos, muzikos ir teatrinio ugdymo mokymas derinamas su mokinių
projektine veikla.
5. 2015-2016 m.m. prancūzų kalbos mokėsi 5-8 klasių mokiniai (144).
2016-2017 mokslo metų perspektyvinis EMILE klasių ugdymo bei tolesnės veiklos planas nuo 5-tos
klasės
1. Prancūzų kalba (II užsienio klaba) pradedama dėstyti nuo 5 klasės. 5-8 klasėse pagrindinis ugdymo
tikslas keliamas – ugdyti prancūzų kalbos gebėjimus, parengti mokinius sėkmingai mokytis pagal EMILE
programą gimnazijose.
2. 5-8 klasėse skiriamos 3 savaitinės prancūzų kalbos valandos, skirstant mokinius į grupes.
3. Skiriama viena pagilinto matematikos ir lietuvių kalbos mokymo pamoka (pamoką veda du vieno
dalyko mokytojai).
4. 8-tose klasėse viena matematikos ir lietuvių kalbos pamoka integruojama su IT pamoka, skiriant
papildomą pamoką ir neviršijant mokiniams pamokų skaičiaus.
5. 7-tose klasėse skiriama viena integruota informatikos ir prancūzų kalbos pamoka.
6. Prancūzų kalba integruojama į biologijos, istorijos, etikos, dailės, geografijos ir technologijų pamokas.
7. 5-8 klasėse mokinių kūrybiniai ir kalbiniai gebėjimai lavinami neformaliojo švietimo būrelyje “Dainuojame
prancūziškai”.
8. Mokykloje vyksta teatro būrelis prancūzų kalba, kurį veda prancūzų kalbos mokytoja metodininkė.
9. Integruoto ugdymo programą įgyvendinti padeda Jaques Uberti, prancūzų kalbos mokytojas
stažuotojas iš Prancūzijos.
10. Mokykla aktyviai bendradarbiauja su Prancūzijos Blois miesto mokykla. Kiekvienais metais mokiniai
keičiasi delegacijomis.
11. Emile klasių mokiniai kiekvienais metais dalyvauja ŠMM organizuojamuose konkursuose, olimpiadose.
Aktyviai bendrauja su kitomis Lietuvos Emile mokyklomis: Petro Vileišio progimnazija, J.Basanavičiaus
progimnazija ir gimnazija, Alytaus Dzūkijos progimnazija, Anykščių J.Biliūno progimnazija.
12. Bendrauja ir bendradarbiauja su Prancūzų mokykla Vilniuje.
13. Kviečiami Lietuvos-Prancūzijos draugijos nariai papasakoti apie savo pasiekimus, keliones, mokymosi
sėkmę.
14. Prancūzų kalbos pamokose naudojami DELF-o pratimų tipai.
Laukiami rezultatai
1. Gerėja ne tik prancūzų kalbos ir kai kurių dalykų žinios, bet ir bendras mokinių išprusimas, gilesnis
Europos kultūros pažinimas, mokiniai įgyja naujų komunikacinių įgūdžių, reikalingų sėkmingai
integruojantis darbo rinkoje.
2. Tobulėja EMILE mokytojų vedamos pamokos, gerėja pamokos organizavimas, mokytojai naudoja
inovatyvius metodus.
3. Bendradarbiaujama su Vilniaus J.Basanavičiaus gimnazija dėl EMILE mokymo tęstinumo.
4. Mokiniai aktyviau dalyvauja olimpiadose bei konkursuose.
Danguolė Matulevičienė / 2016 m. gegužės 5 d.
Bibliotekoje vėl šventė – lietuvių kalbos ir muzikos mokytojoms padedant paminėjome anglų poeto V.
Šekspyro 400-ąsias mirties metines. Surengėme literatūrinę popietę, kurią pavadinome paties poeto
užrašytais žodžiais ,,Tam, kas mane skaitys ateityje…“ , kurie tarsi išpranašavo jo kūrybos
nemirtingumą. 8 p klasės mokiniai skaitė ir net padainavo senąja anglų kalba šio genialaus autoriaus
sonetus. Mokiniai bandė atskleisti, kodėl šie kūriniai net po kelerių šimtmečių mums artimi ir suprantami.
Juk sonetuose apdainuota draugystė, meilė, žmogaus bei gamtos grožis mums iki šiol svarbios vertybės.
Danguolė ir Regina
Irina Jakubauskienė / 2016 m. gegužės 5 d.
Balandžio 20 d.  J. Basanavičiaus   gimnazijoje vyko Vilniaus miesto 8-ų klasių matematikos-fizikos viktorina „Mokslotronas“. Viktorinoje varžėsi 5 komandos.Mokiniai turėjo parengti namų darbus: pagaminti saldžią matematinę dovaną, pasiruošti trumpą prisistatymą ir sugalvoti savo komandai skiriamąjį ženklą, t.y. emblemą. Viktorinos metu reikėjo spręsti užduotis, skaičiuoti, logiškai mąstyti, atpažinti fizikinius reiškinius.  Mūsų mokyklos komanda „Konstanta“ iškovojo II vietą. Sveikiname komandos narius: Šarūną Geglį, Vilių Rastenį, Urtę Pipynytę, Liudą Černių, Viliją Pundytę, Valeriją Pribylskytę ir viktorinai mokinius paruošią  mokytoją I. Jakubauskienę.
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas