Jolanta Noreikienė / 2016 m. balandžio 5 d.
Kovo 14-20 dienomis mokykloje vyko akcija „Savaitė be patyčių“.
Klasės valandėlių metu visą savaitę buvo gvildenamos tokios temos : Kaip elgtis, kai matai, kad iš
kito tyčiojamasi arba žemina patį? Kaip jaučiasi žmogus, iš kurio yra tyčiojamasi? Ką reiškia būti draugu?
Ką kiekvienas iš mūsų gali padaryti, kad patyčių neliktų? Šios temos buvo aptariamos soc. pedagogės J.
Noreikienės ir studenčių praktikančių J. Jančiukaitės ir I. Kaladinskaitės vedamose klasės valandėlėse. Jų
metu 5-7 klasių mokiniai rašė samprotavimo rašinėlį „Žinutė Tau“. Žinutės tikslas – mokinių nuomonė į
patyčių pasekmes ir kaip jų išvengti. Taip pat mokiniai žiūrėjo filmuką „Kaip netapti patyčių taikiniu“.
Patys mažiausi 1-2 klasių mokinukai piešė draugystės drugelius ir prie jų parašė po vieną gerą
palinkėjimą bei žiūrėjo filmuką apie paukščiuko ir berniuko pagalbą vienas kitam.
Akcijos metu vyko sporto rungtynės ,,Svarbu žaisti, o ne laimėti“ ir estafečių varžybos ,,Visi už vieną
ir vienas už visus“, kurias organizavo kūno kultūros mokytojai G. Tonkienė, P. Sinkevičius, M. Gatelis ir
mokytoja V. Junevičienė. Taip pat vaikai išvyko į Tautinį olimpinį komitetą susitikimui su doc. dr. Artūru
Poviliūnu. Susitikimą organizavo kūno kultūros mokytoja V. Junevičienė. Viską vainikavo labai gražus
vaikų padarytas besišypsantis veidukas.
Ne tik savaitę, bet ir visus metus pasižadame gyventi draugiškai. Ta proga Debatų klubas,
vadovaujamas mokytojos Z. Rudak, tęsia savaitę „Be patyčių“ diskutuodami tema „Patyčių problema
mūsų mokykloje turėtų būti sprendžiama efektyviau“. Savaitės „Be patyčių“ akimirkos atsispindi mūsų
nuotraukose.
            Nuoširdžiai Jums dėkojame už pernai metais mūsų ir Jūsų vaikų progimnazijai skirtus 2 % gyventojų pajamų negrąžinamo mokesčio.
            Už Jūsų pervestus pernai pinigus mokykla įrengė vaikams koridoriuose sėdėjimui suolų, nupirko 15 mokiniams koridoriuose nešiojamų odinių kėdučių. Atnaujinti  mokykliniai baldai, nupirktos metodinės priemonės prancūzų k., muzikos kabinetams, rašomasis popierius. Padengta trūkstama suma  kompiuterių ir projektorių klasėms pirkimui bei įrengimui bevieliam internetui. Taip pat buvo apmokėtos vaikų su koncertinėmis ir debatų programomis išvykos į Tauragę, Klaipėdą, Druskininkus.                    
            Kitiems mokslo metams už Jūsų pervestas progimnazijai 2-jų % ajamas planuojame dar įrengti koridoriuose vaikams suolų, nupirkti dar 15 nešiojamų odinių kėdučių, skirti dalį lėšų mokyklos kabinetų einamajam remontui, stadiono aikštyno atnaujinimui, ugdymo aplinkos gerinimui (mokymo priemonių įsigijimui).
Todėl vėl prašome Jūsų prisidėti prie Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių gerbūvio gerinimo . 
 Tai galima padaryti paprastu būdu – skiriant iki 2 %  gyventojų pajamų mokesčio.   
 Prašytume, pagal galimybes, nustatytos formos prašymą FRO512v. 2 Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti elektroniniu būdu (http://deklaravimas.vmi.lt) iki š. m. gegužės 1d. 
 Duomenys, reikalingi pildant el. prašymo formą: Gavėjo tipas E1 laukelis formoje – 2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis formoje – 195003862   
 Kam popierinis variantas priimtinesnis, ranka užpildytą formą prašome atnešti į Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos raštinę (Vydūno g. 17a, Vilnius) iki š. m. balandžio 15 d.
 Užpildytą formą siųsti galima šiuo adresu Nevarų g. 8, LT-66257, Druskininkai Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos Deklaracijų tvarkymo skyrius   
 Prašymų blankus perduosime Jūsų vaikams, taip pat juos galima pasiimti mūsų progimnazijos raštinėje pirmadieniais – ketvirtadieniais 8-16 val., penktadieniais nuo 10-15 val. 
   
 Su pagarba   
 Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius Eugenijus Manelis  
 Progimnazijos Mokyklos tarybos pirmininkas Robertas Rinkevičius   
 Progimnazijos Tėvų komiteto pirmininkė Jovita Gelgaudaitė – Fiodorovienė                      
Eglė Budrikienė / 2016 m. kovo 30 d.
Žvarbią ir sniegingą Kovo 19 dieną Varėnoje įvyko respublikinis jaunųjų talentų konkursas ,,
Skambėk,Dzūkija 2016″ . Šiame konkurse vaikų muzikos studija Retro dalyvavo jau ne pirmą kartą:
pradžioje savo jėgas išbandė 2010 metais, vėliau , 2014 metų pavasarį buvo laimėta III -ji vieta ir
sėkmingiausias pasirodymas šiais 2016 metais – iškovota garbinga II- ji vieta. Įveikti teko daugiau nei
120 dalyvių iš įvairiausių Lietuvos kampelių !
Konkurso tikslas – atskleisti kuo daugiau įvairiausių dainos ir šokio talentų ir suteikti galimybę jiems
toliau augti.
Gitana Kučinskienė / 2016 m. sausio 28 d.
Išgirdę žodį „pirotechnika“, vaikai iškart įvardina – „fejerverkai“. Pasirodo, tai tik dalis tiesos.
3d, 3e ir 3b klasės mokiniai sausio 27 dieną dalyvavo susitikime su pirotechniku, Vilniaus Universiteto,
Chemijos fakulteto magistrantu Dominyku Jukneliavičiumi ir sužinojo, kad pirotechnika – tai mokslas apie
šviečiamųjų, padegamųjų arba dūminių degiųjų mišinių gamybą ir naudojimą karyboje, pramonėje, žemės
ūkyje, pramogų renginiuose . Suprato, kad darbas su pirotechnika labai pavojingas, kruopštus ir
reikalaujantis didelės atsakomybės, nes tai yra nuolatinis eksperimentavimas su gyvybei pavojingomis
medžiagomis.
Bet kaip tai bebūtų pavojinga, vaikus visada domina sproginėjimai, įvairiausi švytėjimai, o ypač
tai, iš ko gaminami fejerverkai ir kaip išgaunamos jų spalvos. Susitikimo metu apie tai mokiniams buvo
labai vaizdžiai papasakota ir, be abejo, pademonstruota. Likome sužavėti.
Eglė Laumelienė / 2016 m. sausio 15 d.
Jolanta Noreikienė / 2015 m. gruodžio 3 d.
2015 m. lapkričio 27 d. Vaiko gerovės komisijos pirmininkė Daina Černienė ir socialinė pedagogė Jolanta
Noreikienė dalyvavo metodinėje konferencijoje ,,Vaiko gerovės komisijos funkcijų įgyvendinimo aktualijos,
pasidalijimas patirtimi“.
Socialinė pedagogė skaitė pranešimą tema: ,,Elgesio korekcijos komisijos veikla, geroji darbo patirtis“.
Pranešimas organizatorių, t.y. Vilniaus m. psichologinės- pedagoginės tarnybos ir Pilaitės gimnazijos ir
kolegų iš kitų miesto mokyklų buvo įvertintas labai gerai. Po pranešimo sulaukėme nemažai klausimų bei
prašymų leisti pasinaudoti mūsų mokyklos paruoštais ir naudojamais EKK veikloje dokumentais.
Reikia pastebėti, jog konferencija buvo naudinga visiems – tiek organizatoriams, tiek dalyviams.
Pamatėme, kad visi dirbame vaiko labui kūrybingai ir nestokodami išmonės ir, žinoma, laikydamiesi
įstatymų.
Egle Juraityte / 2015 m. lapkričio 29 d.
Seniai seniai gyveno berniukas Tomas. Jis turėjo šunį Reksą.
Vieną dieną Tomo šunį užkerėjo ragana. Ryte atsikėlęs berniukas pamatė, kad šuo sunkiai serga.
Tomas išėjo į mišką ieškoti raganos. Keliavo visą dieną, bet raganos nesurado. Kitą rytą jis tęsė kelionę.
Vidurdienį priėjo raganos irštvą.
Raganos irštvą saugojo klausimas vardu „Kokios yra sakinio dalys ?“. Berniukas ilgai galvojo ir
sugalvojo. Jis atsakė į klausimą. Raganos namo durys prasivėrė. Žiežulos buveinėje buvo labai daug
lentynų. Ant jų stovėjo daugybė buteliukų su kerais. Tolimiausiame irštvos kampe stovėjo didelis katilas.
Berniukas paėmė kelis buteliukus su eleksyrais ir supylė į katilą. Nieko neįvyko. Berniukas supylė dar
kelis ir pagamino eleksyrą, kuris išgydys jo šunį. Staiga namo durys prasivėrė ir įėjo ragana. Berniukas
labai išsigando, pasislėpė už katilo. Ten ragana laikė mirties eleksyrus. Berniukas juos paėmė ir ėmė
mėtyti į raganą. Vienas buteliukas pataikė į kerėtoją, ji žuvo.
Berniukas grįžo namo ir pagydė šunį.
Karolis Petrovskis, 5p klasė
Danutė Kasiulevičienė / 2015 m. lapkričio 25 d.
Literatūros pamokose, atverdami puslapius į lietuvių liaudies dainos pasaulį ir jo sampratą, mokiniai
pastebi, kaip toli esame nuėję nuo senojo dainos konteksto siužetinių linijų, meninės raiškos priemonių
bei kitų komponentų. Grįžtame į istorinį protėvių laikmetį, iš naujo pažindami tautos etninį charakterį,
gimtojo žodžio spalvingumą, išgyvendami bendrystės jausmą. Bendrystę galime pajusti tik tada, kai
įsijungia suderintas tarpdalykinis ryšys.
Pirmadienį, t.y. lapkričio 23 dieną, bibliotekoje 8a ir 8b klasių mokiniai dalyvavo literatūros –
muzikos pamokoje, kurios tikslas buvo apibendrinti gautas žinias ir gyvai perteikti dainos melodiją.
Mokiniai atėjo atsakingai pasiruošę, išsakė nuomonę, pasamprotavo, bibliotekos darbuotoja Danguolė
Maciulevičienė vaizdingai papasakojo apie nueitą savo kelią nuo ankstesnio dainos supratimo iki dabar.
Mokytoja Kristina Žebrauskaitė su muzikos būrelio nariais (5pf klasės mokiniais) atgaivino itin
senovinių dainų melodijas, išryškino jų švelnų lyrizmą. Viskas buvo svarbu.
Mokytoja Danutė Kasiulevičienė
Danutė Kasiulevičienė / 2015 m. lapkričio 25 d.
Loreta Kamarauskienė / 2015 m. lapkričio 25 d.
Saulėtą, šaltuko paliestą lapkričio trečiadienį Martyno Mažvydo
progimnazijos 8P ir 8A klasės mokiniai susibūrė į komandą ir išbandė savo jėgas
Vilniaus miesto mokinių konkurse „Pažink Ameriką“.
Mokiniai atsakingai ruošėsi, domėjosi Amerikos politika, kultūra, nagrinėjo
geografinius objektus, prisiminė istorijos žinias. Sunkiausia buvo sugalvoti
komandos pavadinimą bei šūkį: „Mažvydas žino!“
Proto mūšis, organizuojamas bendradarbiaujant su JAV ambasados
informaciniu centru,vyko Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje.
Pirmosios dalies konkurso užduotis pasitaikė kebloka –
prisistatyti interpretuojant anglišką patarlę. Su šiuo kūrybiniu
iššūkiu mūsų komanda puikiai susitvarkė ir gavo už visus
daugiausiai taškų.
Antrosios dalies žinių reikalaujantys klausimai apie Amerikos
prezidentus, geografinius objektus, istorines datas, kultūrinius įvykius mažvydiečių irgi buvo įveikti su
užsidegimu.
Mes tikrai turime kuo didžiuotis, nes „Mažvydas žino “ komanda užėmė I vietą.
Sveikiname šauniuosius aštuntokus:
Nojų Subačių,
Nikitą Stačkovą,
Kiprą Stanakevičių,
Medeinę Valionytę,
Kamilę Grigaitytę,
Kristijoną Šidlauską.
Dėkojame Jums, vaikai, už iniciatyvumą, motyvaciją, už savo mokyklos vardo garsinimą, linkime
sėkmės ir kitų pergalių!
Anglų kalbos mokytoja Loreta Kamarauskienė
2019 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas