Loreta Kamarauskienė / 2014 m. gruodžio 11 d.
Septintų ir aštuntų klasių mokiniai jau penktąjį sezoną mūsų mokykloje dalyvavo organizuojamame
dainų konkurse „Eclubvision-2014“, kuris vyksta anglų kalba. Renginį vedė 7A klasės mokiniai Marius
Mažeika ir Kristijonas Šidlauskas bei 8F klasės mokiniai Rugilė Stonkutė ir Benediktas Pajarskas. Iš viso
dalyvavo dvylika komandų iš septintų – aštuntų klasių mokinių. Šiemet, gruodžio 5-ąją, nugalėtojais tapo
8F klasės komanda, surinkusi 148 taškus. Antroji vieta atiteko 8P klasei, surinkusiai 144 taškus, o trečios
vietos laimėtojai – 8D klasė, surinkusi 114 taškų.
Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais. Pirmajai vietai skirtas 300 lt. vertės kuponas klasės foto
sesijai, (rėmėjas „Maxi studija“), o antros ir trečios vietos nugalėtojai pasidalino kosmetikos priemonių
rinkinius už 300 lt. (rėmėjas UAB „FM group“).
Dėkojame mūsų rėmėjams „Maxi studija“ ir UAB „FM group“.
Anglų kalbos mokytoja Loreta Kamarauskienė
Irina Jakubauskienė / 2014 m. gruodžio 9 d.
Jeigu esi 6-8 klasės moksleivis ir mėgsti leisti laiką prie kompiuterio, tuomet kviečiame Tave
dalyvauti Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos matematikos – informacinių technologijų piešinių
konkurse „Matematinis peizažas“. Mielas moksleivi, kūrybiškai pažvelk į matematiką bei rask ir su
teksto rengykle išreikšk savitas, drąsias, patrauklias matematikos interpretacijas.
Reikalavimai darbui:
1. Darbas turi būti padarytas TIK iš figūrų (angl. Shapes), galima įkelti tekstą arba „WordArt“ objektą.
2. Panaudoti užpildo efektai ir kiti figūrų formatavimo būdai.
3. Įkeltas puslapio fonas.
4. Lapas A4 formato, piešinys užpildo visą lapą.
5. Pačiame darbe neturi būti mokinių vardų bei pavardžių.
6. Darbe turi būti panaudoti matematiniai elementai: skaičiai, ženklai, išraiškos,
geometrinės figūros ir pan.
7. Konkursiniai darbai pateikiami adresu : irute.jakubauskiene@gmail.com iki sausio 19 d.
Vertinimas:
• Darbai vertinami atsižvelgiant į jų kūrybiškumą, originalumą, meniškumą,
interpretacijos brandumą, temos atskleidimą.
• Atskirai bus vertinami IT ir matematikos reikalavimai darbui.
• Bus vertinami tik tie darbai, kurie atitiks konkurso tematiką ir reikalavimus.
Mokyklinio konkurso laimėtojų darbai bus siunčiami į Vilniaus Apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 6-8
klasių mokinių matematikos – informacijų technologijų piešinių konkursą „Matematinis peizažas“ ir ten
varžysis dėl diplomų ir prizų.
Aušra Stravinskaitė / 2014 m. gruodžio 9 d.
Gruodžio 1 d. mokykloje vyko debatų turnyro finalinis etapas. Moksleiviai diskutavo tema „Mokyklinė
uniforma būtina“. Nuo rugsėjo pradžios 7a, 7b, 7c, 7p ir 8e klasių mokiniai debatavo tarpklasiniuose
turnyruose. Finaliniame turnyre laimėjo teigiančiųjų komanda, įtikinusi komisiją, jog mokyklinė uniforma
yra būtina. Finalo dalyviai: Gentvilė Kaupaitė, Ieva Žakaitytė, Edvinas Čatrovskis- teigiančiųjų komanda;
Aistė Butkutė, Justina Jemeljenovaitė, Kamilė Grigaitytė- neigiančiųjų komanda.
Šį antradienį, gruodžio 2-ąją, prisiminėme vieną iš garsiausių Lietuvos poečių – Salomėją Nėrį. Ne tik
prisiminėme, bet ir leidomės į jos gyvenimo kelionę, stengėmės ne tik susipažinti, bet ir suprasti, pajusti
Salomėjos Nėries fenomeną. Šią popietę kalbėjomės apie poetės jaunystę, sprendimus ir jų pasekmes,
klaidas, pakilimus, likimo smūgius ir, žinoma, meiles – neatsakytas, uždraustas, apgaulingas ir tą
vienintelę, tikrąją. 8B klasės mokinių ir mokytojos Elenos Palubinskienės skaitomos eilės leido įsiklausyti
ir išgirsti apie poetę tai, ką žodžiais išreikšti būtų sunku. Nors tądien buvusius bibliotekoje nuo Salomėjos
Nėries skyrė ne vienas dešimtmetis, viena atrodė aišku – tai unikali asmenybė, geniali kūrėja, kuri
negalėjo, negali ir negalės palikti abejingų.
Parengė Akvilė Jovaišienė
Alma Jurkšienė / 2014 m. gruodžio 3 d.
Spalio mėnesį vyko Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas. Šiame konkurse
dalyvavo ir mūsų mokyklos 2-ų, 3-čių ir 4-ų klasių mokiniai.
Pirmas konkurso etapas vyko klasėse. Iš kiekvienos paralelinės klasės buvo atrinkta po 1-2 gražiausiai
parašytus dailyraščius.
Antrame etape mokytojų komisija iš kiekvienos klasės atrinko po 1-ą darbą. Trijų vaikų darbai pateko į
Vilniaus miesto dailyraščio konkursą.
3c klasės mokytojos A. Jurkšienės mokinė Kamila Grinevič tapo Vilniaus miesto 3-čių klasių dailyraščio
konkurso nugalėtoja.
Danguolė Matulevičienė / 2014 m. gruodžio 2 d.
2014 m. lapkričio 27 d. bibliotekoje 8e klasė kartu su lietuvių kalbos mokytoja Danute Kasiulevičiene
minėjo lietuvių poetės Salomėjos Nėries 110-ąsias gimimo metines. Mokiniai, savarankiškai išsirinkę
patikusius poetės eilėraščius, skaitė atmintinai ir aptarė jų temas. Labiausiai moksleiviams artimi kūriniai
apie gamtą, gyvenimą, svajones. Anot aštuntokų, gamta labai svarbi, nes joje glūdi visas žmogaus
pasaulis, meilė yra ypatinga, nes žmogaus idealas yra mylėti ir būti mylimam. Taip pat jie aptarė liūdesio,
ilgesio, kančios motyvus poetės kūryboje. Žavėjosi lyrinio „aš“ stiprybe nugalėti tiek fizinius, tiek
dvasinius skausmus. Renginio pabaigoje mokiniai apibendrino, kad Salomėjos Nėries poezija yra tarsi
tam tikras lietuvių tautinės kultūros kodas: todėl tokia kūryba niekada neatsibosta.
Eglė Bridikienė / 2014 m. lapkričio 30 d.
Lapkričio 28 d.- paskutinę I-ojo trimestro dieną Europos klubas pakvietė progimnazijos narius
pažymėti geltona spalva. Pertraukų metu skambėjo muzika ir „geltonos“ dainos, vieni ryškiai švietė
geltonai, kiti pasidabino kukliais aksesuarais.
Kodėl svarbi geltona spalva? Visų pirma, tai – Lietuvos vėliavos pirmoji spalva. Taip pat, geltona –
šviesos, aukso ir šlovės spalva. Geltona spalva suteikia laimės, pusiausvyros ir džiaugsmo pojūtį.
Johanas Volfgangas fon Gėtė teigė, kad geltona spalva tinginį paverčia darbštuoliu.
Pažiūrėkite, kiek geltonų darbštuolių užfiksavome!
Jurgita Stonienė / 2014 m. lapkričio 26 d.
Lapkričio 19 dieną mokykloje vyko atranka į kalėdinį tiesinių lygčių sprendimo turnyrą. Dalyvavo
gausus aštuntokų būrys, kuris įrodė, kad šių dienų jaunimas ne tik prie kompiuterio dienas leidžia, bet ir
matematinius uždavinius spręsti mėgsta. Labai džiaugiamės moksleivių aktyvumu ir primename, kad
kiekvienose varžybose galioja principas – svarbu dalyvauti, o ne nugalėti. Tad dėkojame visiems,
dalyvavusiems, ir sveikiname nugalėtojus – 8a klasės mokines Juliją Paliulionytę ir Aliną Paliulionytę bei
8b klasės mokinį Deivid Čaikin. Šie mokiniai 2014 metų gruodžio 9 d. atstovaus mūsų progimnazijai
kalėdiniame tiesinių lygčių sprendimo turnyre, kuris vyks Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje.
Šių metų lapkričio mėnesį į svečius atvyko mylimas vaikų rašytojas Vytautas Račickas. Mokiniai labai jo
laukė ir ruošėsi iš anksto. Į susitikimą susirinko visi trečiokai. Juk šio rašytojo knygelės pačios
populiariausios ir skaitomiausios. Svečias atsakinėjo į mokinių klausimus, pasakojo apie meilę knygai, kaip
atsirado šlepetės istorijos ir kt. Rašytojui skaitant ištraukas, vaikų akys spindėjo.
„Norint pripratinti vaikus prie knygų, reikia su jais bendrauti, todėl mano kūriniuose šmaikščios istorijos
apie vaikų gyvenimą yra išgirstos iš pačių vaikų, mokytojų, bibliotekininkų…“, – sakė V. Račickas.
Pasibaigus susitikimui visi skubėjo nusipirkti knygelių su rašytojo autografu. Biblioteka papildė fondą
rašytojo kūriniais.
Tikimės, kad šis susitikimas paskatins mokinius dažniau draugauti su knyga.
Regina Vaitkevičienė
Danguolė Matulevičienė / 2014 m. lapkričio 25 d.
2014 m. lapkričio 17d. bibliotekoje su septintokais susitiko etnomuzikologė magistrė Indrė
Kukulskytė – Nedzveckienė. Ji neseniai viešėjo Indonezijoje ir tyrinėjo šio salyno kultūrą.
Viešnia papasakojo apie etnomuzikologo profesiją. Sužinojom, kad šios srities specialistams
reikalingos istorijos, geografijos žinios. Jie turi išmanyti apie savo šalies ir tyrinėjamo krašto muziką,
kultūrą, tradicijas.
Ypač įdomu buvo klausytis viešnios įspūdžių apie Indoneziją. Javos sala yra nedidelė, bet joje
gyvena daug žmonių. Todėl indoneziečiai turi pajusti vieni kitų poreikius. Darna ir įsiklausymas atsispindi
ir jų muzikoje. Etnomuzikologė atsinešė kelis bambukinius ksilofonus, atsivežtus iš Javos. Juos
išmėgindami mūsų mokyklos mokiniai galėjo įsitikinti, kad net jei ir laikai instrumentą pirmą kartą, gali
pagroti gražiai. Svarbiausia įsiklausyti, ką groja kitas. Tada išgaunami garsai bus harmoningi ir malonūs
ausiai.
2018 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas