Gitana Kučinskienė / 2015 m. 22 spalio d.
Teatras – paslaptinga ir mistinė vieta, slepianti daug intriguojančių paslapčių. Scena, kurioje vaidinami
spektakliai, yra tik nedidelė dalis to, kas vadinama teatru.
3e klasės mokiniai dalyvavo Valstybinio jaunimo teatro aktorės Aušra Pukelytė sukurtame
spektaklyje-ekskursijoje, skirtoje supažindinti vaikus ir jaunimą su vidine ir nematoma teatro dalimi.
Kelionėje po teatrą aktorė, pasakodama įvairias istorijas apie teatro pastatą, lydėjo jaunuosius žiūrovus
ten, kur paprastai netenka pabuvoti eiliniam teatro lankytojui, – į grimo ir persirengimo kambarius,
siuvyklą, kostiumų sandėlį, milžiniškas dekoracijų laikymo patalpas.
Visur jaunųjų ekspedicijos dalyvių laukė netikėtumai. Vaikai sutiko mistinę teatre klaidžiojančią Elenos
Oginskienės šmėklą, sulaukė minkštų sandėlyje po spektaklio „Ronja plėšiko duktė“ besiilsinčio
Gauruočio apkabinimų, o teatro grimerių dėka galėjo patys pasiversti kokiu nors personažu ar
pasimatuoti įmantrius galvos apdangalus. Ekskursiją vainikavo Aušros Pukelytės vaidinama pasaka apie
išmintingąją princesę, kurios metu vaikai galėjo pamatyti visas spektaklių metu naudojamas technines
įmantrybes.
Eglė Bridikienė / 2015 m. 18 spalio d.
Rugsėjo 26-ąją dieną visa Europa mini Europos kalbų dieną. Europoje kalbama 225 vietinėmis
kalbomis, o Europos sąjungoje yra 24 oficialios kalbos. Per anglų kalbos pamokas mokiniai domėjosi
Europos kalbų įvairove, rašė ir išsiuntė sveikinimus į Italiją, Rumuniją, Serbiją, Portugaliją, Prancūziją
ir džiaugėsi gavę atsakymus.
Dailės klasių mokiniai, vadovaujami mokytojų Mildos Tverkutės ir Daivos Varslavėnienės, nupiešė
daug įvairių piešinių. Vieni jų iškeliavo į konkursą, kiti puošia mokyklos koridorius.
Europos klubo nariai paruošė gražų stendą, kurį galite pamatyti antro aukšto koridoriuje prie 227
kabineto.
Eglė Bridikienė / 2015 m. 18 spalio d.
Šiais metais Europos klubas savo veiklą pradėjo saldžiai – minėdami tarptautinę šokolado dieną.
Muzikos mokytojos Audronės Lašinskienės vadovaujamo choro „Šypsenėlė“ nariai sudainavo smagią
dainelę apie rudą šokoladą. Tada visi vaišinosi vaisiais, mirkydami juos į karštą šokoladą. Tikras
skanumėlis!
Europos klubas pradėjo savo veiklą 2000/2001 mokslo metais direktoriaus pavaduotojos Eglės
Laumelienės iniciatyva. Per 15 gyvavimo metų klubo nariai mezgė bendradarbiavimo ryšius su
užsienio šalių mokyklomis, daug keliavo po Lietuvą ir po užsienį, domėjosi Europos Sąjungos veikla ir
sudėtimi, rengė koncertus, viktorinas, parodas, labdaros ir įvairias kitas akcijas, dalyvavo įvairiuose
šalies bei tarptautiniuose projektuose. Europos klubo pastangų dėka mokykloje pamažu diegiamos
spalvų dienos, moliūgyno šventė, rengiamos fotoparodos ir konkursai.
Šiuo metu Europos klubui vadovauja mokytojos Audronė Lašinskienė ir Eglė Bridikienė. Klubo
veiklą aktyviai palaiko ir kiti mokytojai- dailės mokytojos Milda Tverkutė, Daiva Varslavėnienė,
technologijų mokytojos Olga Sėmėnienė, Reda Gustienė, anglų kalbos mokytoja Loreta Kamarauskienė.
Norintys prisijungti prie Europos klubo veiklos rasite mus antradieniais 240a kabinete po 6-ų ir 7-ų
pamokų.
Ateikite- bus smagu!
admin / 2015 m. 17 spalio d.
Šių metų spalio 2-4 dienomis
dalyvavome kontaktiniame seminare
Baltijos šalims „Bendrųjų
kompetencijų ugdymas dalyvaujant
programoje eTwinning“, kuris vyko
Haikko, Suomijoje.
Šiame seminare dalyvavo
mokytojai bei eTwinning projekto
koordinatoriai iš Lietuvos, Latvijos,
Estijos bei Suomijos. Tris renginio
dienas ne tik klausėmės mokymų, bet
ir aktyviai dalyvavome diskusijose su
Baltijos šalių mokyklų atstovais,
Suomijos švietimo ministerijos
atstovu bei prisirinkome daug
įkvepiančių minčių ir idėjų
projektinėms veikloms.
Dažnai kalbame apie šiuolaikišką
mokytoją, modernius mokymo būdus, skaitmeninių priemonių taikymą ugdymo procese, tačiau retai
girdime apie praktinį šių idėjų ir priemonių taikymą . Seminaro pranešėjas iš Latvijos Edgars Bajaruns
puikiai suderino ir teoriją ir praktiką, įrodydamas, kad vykdydami programos eTwinning projektus
mokytojai ne tik moko mokinius užsienio kalbų, puoselėja šalies kultūrą bei tradicijas, bet, svarbiausia,
ugdo daugelį mokinių kompetencijų, būtinų XXI amžiuje.
Dalyvauti buvo verta dėl kelių priežasčių Čia ne tik susiradome partnerius būsimiems projektams,
pasisėmėme naudingos patirties, bet ir grįžome įkvėptos naujiems ieškojimams ir atradimams.
Anglų kalbos mokytojos Renata Žemaitienė ir Lina Spalvienė
Kristina Jūraitė / 2015 m. 6 spalio d.
2015 m. spalio 2 d. 8c klasės mokinių komanda kartu su auklėtoja vyko Vilniaus miesto penktąjį
policijos komisariatą, kur Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai organizavo konkurso
„Policininkas – mano angelas sargas“ finalinį etapą, skirtą Angelų Sargų dienos proga.
Konkursui moksleiviai turėjo paruošti vaizdo klipą apie policijos pareigūnus bei sveikinimą.
Rengdamasi konkursui mūsų mokyklos komanda atliko tyrimą „Ką Martyno Mažvydo progimnazijos
mokiniai ir mokytojai žino apie policininkus“. Tyrime dalyvavo netgi patys mažiausieji – 1m klasės mokiniai,
penktokai, septintokai, aštuntokai, mokytojai, pavaduotojai.
Konkurso metu vertinimo komisija pateiktiems darbams teikė nominacijas. Mums atiteko nuotaikingo
sveikinimo nominacija.
Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šio tyrimo.
8c klasės auklėtoja Kristina Jūraitė
Nauji mokslo metai jau prasidėjo, tad kviečiame prisijungti prie inovatyviųjų robotikos veiklų, kurios šiais
metais pasipildė įspūdingomis naujovėmis ir tampa jums ranka pasiekiamos NVŠ krepšelio pagalba!
Šiais metais kiekvienam pasirašiusiam NVŠ krepšelio sutartį taikoma net 15 eur nuolaida!
Būrelio kaina šiais metais yra tik 15 eur* per mėnesį!
* Kaina pasirašius NVŠ krepšelio sutartį iki spalio 1 dienos.
Robotikos Akademijos būrelius suorganizuotume ir Jūsų mokykloje.
Daugiau informacijos apie Robotikos Akademijos veiklas galite rasti mūsų internetiniame puslapyje www.
robotikosakademija.lt
Robotukai ir Robotikos Akademijos komanda laukia Jūsų prisijungiant į išmaniųjų mokyklų gretas!
admin / 2015 m. 29 rugsėjo d.
Rugsėjo 24 dieną anglų kalbos mokytojos Renata Žemaitienė ir Lina Spalvienė Kaune vykusioje
konferencijoje ,,Ateitis prasideda šiandien’’ dalinosi sėkmingo skaitmeninių priemonių taikymo ugdymo
procese patirtimi. Savo pranešimu jos siekė parodyti, kad tikslingai ir kūrybingai naudojamos
skaitmeninės mokymo priemonės gali padėti mokytojui efektyviau planuoti pamokos laiką, paversti
pamoką patrauklesne ir įdomesne, motyvuoti mokinius mokytis.
Konferencijoje susirinkę Ugdymo plėtotės centro atstovai, mokyklų vadovai, mokytojai bei
mokiniai klausėsi pranešimų ir dalyvavo diskusijose apie inovatyvių IKT taikymo ugdymo procese
svarbą.
Kaip žinia, šiuolaikinės kartos vaikų mokymosi būdas žymiai skiriasi nuo tradicinių mokymosi būdų.
Mokiniai nemato prasmės kaupti informacijos, kadangi ją galima lengvai susirasti internete. Be to, jie
yra ypač prisirišę prie technologijų, todėl akivaizdu, kad skaitmeninių priemonių taikymui
mokymo(-si) procese reiktų skirti daugiau dėmesio.
Išmaniai mokome jau šiandien, kad mūsų mokiniai rytoj turėtų savo kelią!
Anglų kalbos mokytojos Renata Žemaitienė ir Lina Spalvienė
admin / 2015 m. 10 birželio d.
Nuo 2004-2005 m.m. mūsų mokykoje vykdomas informacinių gebėjimų ugdymo projektas ,,
Mažoji Lietuva šiandieninėje mokykloje”. Šiais mokslo metais tęsėme projektą pasirinkdami jau
vienuoliktą temą – ,,Martynas Mažvydas vakar, šiandien ir rytoj”. Mažvydiečiai, bibliotekos darbuotojoms
Reginai Vaitkevičienei ir Danguolei Matulevičienei padedant, ieškojo spaudoje užfiksuotų Martyno
Mažvydo gyvenimo įvykių, gilinosi į jo nuveiktų darbų prasmę, dvasines vertybes. Vaikai buvo mokomi
pasirinkti informacinius šaltinius, kaupti reikalingą medžiagą.
Ypač jiems pravertė istorijos pamokos. Mokytojos Liuda Šulskienė ir Daiva Augulienė su
moksleiviais aptarė istorinį kontekstą – kodėl Lietuvai buvo reikalinga knyga, kas lėmė jos atsiradimą.
Per literatūros pamokas su mokytojomis Vaiva Truskauskiene ir Živile Meškėliene šeštokai
nagrinėjo Katekizmo prakalbą. Buvo suorganizuotas prakalbos deklamavimo konkursas, kas įtaigiausiai
perteiks pirmosios knygelės kvietimą „Imkit mane ir skaitykit“.
Širdimi išgirdę prabilusią pirmąją knygą šeštokai pasikvietė į pamoką pirmokus. Su mažaisiais
buvo kalbama apie skaitymo malonumą. Ne vienas šeštokas palydėjo susijaudinusį septynmetį prie
bibliotekos lentynų ir padėjo išsirinkti knygą, kurią pirmą kartą savarankiškai skaitys. Dar kiti šeštokai
mokė pirmokus jungti skiemenis iš Martyno Mažvydo elementoriaus, bandė skaityti žodžius gotikiniu
šriftu. Mažieji po šių pamokų išėjo kitokie – ypatingi, nes mokosi Martyno Mažvydo vardo mokykloje ir
supranta knygos vertę.
Per muzikos pamokas šeštokai mokėsi Martyno Mažvydo
giesmių. Buvo nelengva. Muzikos mokytojai teko tenoro rakto
(jau nebevartojamo) natas pritaikyti smuiko raktui. Šeštokams
melodijos buvo neįprastos, daug žodžių jau nebevartojamų. Bet
džiugu, kad per projekto pristatymą Martyno Mažvydo kalėdinės
giesmės skambėjo.
Visos šeštokų žinios apie Martyną Mažvydą buvo
apibendrintos kūrybine užduotimi – akrostichu. Pirmomis eilučių
raidėmis įamžinę Mažvydo vardą moksleiviai eilėmis perteikė
asmeninį požiūrį į pirmosios knygos autorių, jo pasiryžimą
dovanoti Lietuvai knygą. Dailės mokytojos Milda Tverkutė ir
Daiva Verslavėnienė padėjo šeštokams savo kūrybinius darbus
užrašyti
gotikiniu šriftu.
Iškabinti
akrostichai
džiugino ir
originaliomis
mintimis, ir
kruopščiu
iliustravimu.
Po
projekto pristatymo bibliotekos darbuotojos ir
mokyklos direktorius džiaugėsi šeštokų įžvalgomis,
išsakytu dėkingumu pirmos lietuviškos knygos
autoriui už tai, kad ,,gimtasis žodis dar skamba”.
Taip atrodo mūsų mokykla: visada graži ir laukianti savo mokinių.
2020 © Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Įm. k.: 195003862, biudžetinė įstaiga, duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami juridinių asmenų registre
Registracijos adresas: Vydūno g. 17A, Vilnius
Juridinis asmuo nėra PVM mokėtojas